Приказ от 20.03.2006 № 69 "Об утверждении Порядка проведения работы по подтверждению пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечня новых строительных изделий, которые подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19967 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 20.03.2006 № 69 "Об утверждении Порядка проведения работы по подтверждению пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечня новых строительных изделий, которые подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве"
Дата начала действия02.07.2007
Дата принятия20.03.2006
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа69
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций577/12451
Дата регистрации в Министерстве Юстиций18.05.2006
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             20.03.2006 N 69
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 травня 2006 р.
                   за N 577/12451
 
 
      Про затвердження Порядку проведення роботи
     з підтвердження придатності нових будівельних
       виробів для застосування в будівництві
       та Переліку нових будівельних виробів,
       що підлягають перевірці та підтвердженню
      придатності для застосування в будівництві
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
      будівництва, архітектури та житлово-комунального
                        господарства
    N 337 >> ) від 11.10.2006 - втратив чинність
    на підставі Наказу Міністерства будівництва,
    архітектури та житлово-комунального господарства
    N 415 від 15.12.2006
             Наказом Міністерства регіонального
                   розвитку та будівництва 
    N 76 від 02.07.2007 }
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1
березня 2006 року N 240 "Про затвердження Правил
підтвердження  придатності  нових  будівельних  виробів  для
застосування" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення роботи з  підтвердження
придатності  нових  будівельних  виробів  для застосування в
будівництві, що додається.
 
   2. Затвердити  Перелік  нових  будівельних  виробів,  що
підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування
в будівництві, що додається.
 
   3. Право підпису технічного свідоцтва надати заступнику
Міністра за належністю питань.
{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України N 337
від 11.10.2006 - зміни втрачають чинність на підставі Наказу
Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства N 415 від 15.12.2006, в редакції
Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 76
 від 02.07.2007 }
 
   4. Покласти  на  Управління  технічного  регулювання  в
будівництві функції структурного підрозділу, відповідального за
роботу з підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування в будівництві.
 
   5. Покласти на  державне  підприємство  "Укрархбудінформ"
(Чеснок В.М.) друк бланків технічного свідоцтва та забезпечення
ними базові організації з  науково-технічної  діяльності  за
заявками.
 
   6. Управлінню  технічного  регулювання  в  будівництві
(Барзилович Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції в порядку, установленому чинним
законодавством.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра за належністю питань.
{ Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України N 337
від 11.10.2006 - зміни втрачають чинність на підставі Наказу
Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства N 415 від 15.12.2006, в редакції
Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 76
 від 02.07.2007 }
 
 Міністр                         П.С.Качур
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   20.03.2006 N 69
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 травня 2006
                   за N 577/12451
 
 
               ПОРЯДОК
        проведення роботи з підтвердження
       придатності нових будівельних виробів
         для застосування в будівництві
 
    { У тексті Порядку слова "Міністерство будівництва,
     архітектури та житлово-комунального господарства"
     і слово "Мінбуд" у всіх відмінках  замінено
     словами "Міністерство регіонального розвитку та 
     будівництва" у відповідних відмінках згідно з 
     Наказом Міністерства регіонального розвитку та
     будівництва N 76 від 02.07.2007 }
 
 
   1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2006 року N 240 
"Про  затвердження  Правил  підтвердження  придатності  нових
будівельних виробів для застосування".
   Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових
будівельних виробів для застосування в будівництві (далі  -
Порядок) установлює процедуру проведення роботи з розгляду заявок,
погодження, проведення науково-технічної експертизи та випробувань
будівельних виробів (у разі необхідності), розгляду матеріалів на
секціях науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку
та будівництва, прийняття рішення президією науково-технічної
ради,  підписання, реєстрації та видачі технічного свідоцтва
придатності будівельних виробів для застосування.
 
   2. Проведенню перевірки на відповідність вимогам безпеки для
життя і здоров'я людини, майна та навколишнього  природного
середовища  і  підтвердженню  придатності для застосування в
будівництві підлягають нові матеріали, вироби та конструкції
(далі  -  будівельні вироби), зокрема іноземного походження,
виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані
національними  стандартами, державними будівельними нормами і
правилами, іншими нормативними документами.
 
   3. Придатність нових будівельних виробів для застосування в
умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України
підтверджується технічним свідоцтвом  придатності  будівельних
виробів для застосування (далі - технічне свідоцтво) встановленого
зразка  (додаток),  яке видається Міністерством регіонального
розвитку та будівництва України.
 
   4. Для одержання технічного свідоцтва заявник (виробник,
постачальник,  проектна, будівельна організація) направляє до
Міністерства регіонального розвитку та будівництва заяву довільної
форми з доданням обґрунтованих матеріалів з технічними даними
продукції, яка пред'являється. До складу цих даних включаються
(залежно від продукції): опис продукції, якості, характеристики,
результати  випробувань,  технологічні  параметри,  креслення,
інструкції щодо застосування, дані, які характеризують безпеку,
надійність продукції, досвід її застосування.
 
   5.  Міністерство  регіонального  розвитку та будівництва
протягом  п'яти робочих днів після реєстрації заявки оцінює
обґрунтованість, комплектність документів, що додаються до заявки,
приймає рішення щодо необхідності проведення науково-технічної
експертизи  та  випробувань  будівельних  виробів,  про  що
повідомляється заявнику.
 
   6. Термін розгляду заявки на одержання технічного свідоцтва
на нові будівельні вироби не повинен перевищувати одного місяця з
дня реєстрації заявки.
 
   7. Технічне свідоцтво видається Міністерством регіонального
розвитку та будівництва на основі документації, яка надається
заявником, а також у разі потреби висновків органів державних
санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів і контролю у
галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища,  які
засвідчують відповідність нової продукції вимогам безпеки для
життя і здоров'я людей, їх майна і навколишнього середовища, та
позитивного  рішення  науково-технічної  ради  Міністерства
регіонального розвитку та будівництва.
 
   8. Міністерство регіонального розвитку та будівництва, за
необхідності,  видає  завдання виконавцям робіт з підготовки
висновків щодо підтвердження придатності будівельних виробів для
застосування та забезпечує конфіденційність розгляду інформації,
яка є комерційною таємницею заявника.
   Виконавці робіт визначаються з числа базових організацій з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних  матеріалів,  архітектури  і  містобудування  за
відповідними напрямами діяльності.
 
   9. За необхідності проведення випробувань, заявник повинен
надати у випробувальні лабораторії необхідну кількість зразків
(проб)  продукції  для  проведення випробувань і забезпечити
проведення випробувань фрагментів конструкцій будівель та споруд.
 
   10. Роботи з підтвердження придатності будівельних виробів
для застосування, у тому числі з проведення науково-технічної
експертизи та випробувань будівельних виробів, виконуються на
договірних умовах у визначений ними строк.
 
   11. У Міністерстві регіонального розвитку та будівництва
розглядаються матеріали заявника, науково-технічної експертизи,
органів державних санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів
та контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища
і, за умови позитивних висновків, питання виноситься до розгляду
секції  з  питань  технічного  регулювання  в  будівництві
науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та
будівництва щодо можливості підготовки технічного свідоцтва.
 
   12. Секція з питань технічного регулювання в будівництві
готує пропозиції президії науково-технічної ради щодо видачі
технічного свідоцтва.
 
   13. Президія  науково-технічної  ради  оперативно приймає
рішення про видачу технічного свідоцтва.
 
   14. Протягом п'яти днів після прийняття позитивного рішення
президією  науково-технічної  ради  Міністерство регіонального
розвитку та будівництва видає заявнику технічне свідоцтво.
 
   15. Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки.
 
   16. Міністерство регіонального розвитку та будівництва може
відмовити  у видачі технічного свідоцтва у разі невиконання
заявником вимог цього Порядку, або негативного висновку органів
державних  санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів і
контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища.
   Після усунення зазначених недоліків заявник може подати
заявку до Міністерства регіонального розвитку та будівництва на
видачу технічного свідоцтва.
 
   17. Відмову у видачі технічного свідоцтва заявник  може
оскаржити в установленому законодавством порядку.
 
   18. Реєстрація технічних свідоцтв проводиться Міністерством
регіонального  розвитку  та  будівництва у відповідній книзі
реєстрацій.  Порядковий  номер у книзі реєстрацій є номером
технічного свідоцтва.
 
   19. Термін дії технічного свідоцтва позначається таким чином:
число - двома арабськими цифрами, місяць - літерами, рік - чотирма
арабськими цифрами.
 
   20. До  книги реєстрацій вносяться найменування і місце
знаходження заявника, його код за ЄДРПОУ (для фізичної особи за
ДРФО /за наявності/), реєстраційний номер технічного свідоцтва та
термін його дії, найменування та вид продукції, на яку видане
технічне свідоцтво.
 
   21. Зареєстроване  технічне  свідоцтво  та документи, на
підставі яких воно видано, повинні зберігатися заявником не менше
десяти років після закінчення терміну його дії. Протягом цього
самого терміну Міністерство регіонального розвитку та будівництва
зберігає копії зареєстрованого технічного свідоцтва разом із
супровідними документами.
 
   22. Технічне свідоцтво, зареєстроване згідно з цим Порядком,
дійсне на всій території України і є документом, що засвідчує
придатність  нових  будівельних  виробів для застосування за
показниками, що наведені у технічному свідоцтві.
 
   23.  Міністерство  регіонального розвитку та будівництва
публікує систематичну інформацію про видані технічні свідоцтва в
офіційному Iнформаційному бюлетені та інформацію розміщує на сайті
Міністерства регіонального розвитку та будівництва.
 
 Начальник Управління
 технічного регулювання
 в будівництві                   Д.В.Барзилович
 
 
                   Додаток
                   до Порядку проведення
                   роботи з підтвердження
                   придатності нових
                   будівельних виробів
                   для застосування
                   в будівництві
 
 
 ЗРАЗОК
 
 
              Герб України
        Міністерство регіонального розвитку
           та будівництва України
 
 
            ТЕХНIЧНЕ СВIДОЦТВО
     придатності будівельних виробів для застосування
              N __________
 
   Зареєстроване          Дійсне до
   "___"________          "___"________
                   (включно)
 
   Цим технічним  свідоцтвом  підтверджується  придатність
будівельних виробів указаного найменування для застосування в
будівництві за умови дотримання вимог,  наведених  у  цьому
технічному свідоцтві.
   Найменування будівельного виробу ____________________________
   Призначення _________________________________________________
   Заявник _____________________________________________________
   Виробник ____________________________________________________
   Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального
призначення будівельного виробу __________________________________
   Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і
здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища ____
__________________________________________________________________
   Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення
контролю якості __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо
підтвердження придатності таких виробів для застосування _________
__________________________________________________________________
   Технічне   свідоцтво  видано  на  підставі  рішення
науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України від "___"________ N _____
 
 Керівник органу,
 що видав технічне свідоцтво   __________      (П.I.Б)
                  (підпис)
 (посада)
 
 М.П.
 
 Начальник Управління
 технічного регулювання
 в будівництві                   Д.В.Барзилови

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com