Приказ от 10.04.2007 № 47 Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 10.04.2007 № 47 Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности
Дата начала действия06.07.2007
Дата принятия10.04.2007
Дата отмены действия 21.05.2017
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа47
РазработчикГосударственный комитет Украины по вопросам регулярной политики и предпринимательства
Дополнительные данные Утратил силу в соответствии с распоряжением от 10.03.2017 № 166-р


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА

              Н А К А З

             10.04.2007 N 47

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 квітня 2007 р.
                   за N 427/13694


    Про затвердження Iнструкції про порядок оформлення
     матеріалів про адміністративні правопорушення
      законодавства про ліцензування певних видів
           господарської діяльності

    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
      комітету України з питань регуляторної політики
                     та підприємництва
     N 90 від 06.07.2007 }


  { У тексті Наказу та Iнструкції слова "Держпідприємництва
   України",  "Держпідприємництво",  "Держпідприємництва"
   замінено словом "Держкомпідприємництво" у відповідних
   відмінках  згідно  з  Наказом  Державного  комітету
   України з питань регуляторної політики та підприємництва
   N 90 від 06.07.2007 }   Відповідно до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення  80731-10, 80732-10 ), Закону України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності", з
метою дотримання законності під час оформлення матеріалів та
складання  протоколів  про  адміністративні  правопорушення
законодавства про  ліцензування  певних  видів  господарської
діяльності Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Iнструкцію про порядок оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності, що додається.

   2. Управлінню ліцензування (Iванченко О.Б.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

   3. Департаменту  стратегічного  планування, інформаційного
забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити
опублікування цього наказу в засобах масової інформації та довести
цей наказ до відома представництв Держкомпідприємництва України
після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови                      К.О.Ващенко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   10.04.2007 N 47

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 квітня 2007 р.
                   за N 427/13694


              IНСТРУКЦIЯ
   про порядок оформлення матеріалів про адміністративні
    правопорушення законодавства про ліцензування певних
         видів господарської діяльності


           1. Загальні положення

   1.1. Ця Iнструкція визначає порядок оформлення та складання
Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) та представництвами
Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - представництво) протоколів про
адміністративні  правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності, які передбачені статтею
166-12  Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення
 (далі - адміністративні правопорушення законодавства
про ліцензування), оформлення справ та обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування.

   1.2. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складання
протоколів про адміністративні правопорушення законодавства про
ліцензування (далі - протокол), здійснювані відповідно до статті
255 Кодексу  України  про  адміністративні    правопорушення
 (далі - КУпАП), покладаються на посадових осіб:
   - відповідного структурного підрозділу центрального апарату
Держкомпідприємництва;
   - представництв.

   1.3. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складання
протоколів закріплюються за посадовими особами:
   -  у  центральному апараті Держкомпідприємництва - його
наказом;
   - у представництвах - їх наказами.

   1.4. Посадові особи, визначені в пункті 1.2 цієї Iнструкції,
несуть відповідальність за  обґрунтованість  та  правильність
складання протоколів.

   1.5. При вирішенні питання про складення протоколу стосовно
посадової особи органу  ліцензування,  яка  притягається  до
адміністративної відповідальності, установлюються:
   - наявність у діях посадової особи складу правопорушення;
   - строк, протягом якого може бути накладено на посадову
особу адміністративне стягнення.

    2. Порядок складання протоколів про адміністративне
     правопорушення законодавства про ліцензування

   2.1. При   виявленні  адміністративного  правопорушення
законодавства про ліцензування,  за  результатами  перевірки,
посадова особа складає протокол про адміністративне правопорушення
за формою згідно з додатком 1 до цієї Iнструкції.
   У разі вчинення адміністративного правопорушення декількома
посадовими особами органу ліцензування  протокол  складається
стосовно кожної особи окремо.

   2.2. Виявлені порушення фіксуються в протоколі з обов'язковим
зазначенням положень (пункт, частина, стаття тощо) Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14
),  інших  законів України та нормативно-правових актів, що
регулюють ліцензування певних видів господарської діяльності, які
порушено. Викладені в протоколі фактичні обставини вчиненого
правопорушення  мають  відповідати  складу  адміністративного
правопорушення, передбаченого статтею 166-12 КУпАП ( 80731-10,
80732-10 ).
{ Пункт 2.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 90 від
06.07.2007 }

   2.3. Посадовій особі органу ліцензування роз'яснюються права
та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що
зазначається в протоколі і засвідчується її підписом. У разі
відмови цією особою поставити підпис про це робиться відповідна
відмітка посадовою особою, яка складає протокол, та засвідчується
її підписом із зазначенням дати.

   2.4. Посадовій  особі  органу  ліцензування  пропонується
ознайомитися із складеним протоколом, дати письмове пояснення по
суті вчиненого правопорушення, яке засвідчити своїм підписом із
зазначенням  дати. Пояснення можуть бути викладені також на
окремому аркуші з відміткою про це в протоколі.
   Посадова особа  органу  ліцензування  має  право  робити
зауваження і пояснення щодо змісту протоколу та матеріалів, які
долучаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови
від його підписання.
   У разі відмови посадовою особою органу ліцензування від
надання пояснення або підписання протоколу посадова особа, яка
склала протокол, робить запис такого змісту: (прізвище, ім'я, по
батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення
по суті правопорушення(-нь), викладеного(-них) у протоколі, або
підписання протоколу відмовився(-лася) та засвідчує це своїм
підписом із зазначенням дати.
   Відмова від надання пояснення та (або) підписання протоколу
особою органу ліцензування не є підставою для припинення складання
протоколу.

   2.5. Протокол складається в одному примірнику в паперовому
варіанті і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

   2.6. Протокол заповнюється розбірливим почерком державною
мовою.

   2.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,
що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів як
під час складання, так і після того, як протокол підписаний
посадовою особою органу ліцензування, щодо якої він складений.
   Не допускається заповнення протоколу олівцем, закреслення чи
виправлення  відомостей, що вносяться до протоколу, а також
додаткових записів після того, як протокол підписаний посадовою
особою органу ліцензування, відносно якої він складений. У графах,
які не заповнюються при складанні протоколу,  проставляється
прочерк.

   2.8. Протокол підписується посадовою особою, яка складає
протокол, та посадовою особою органу ліцензування, яка вчинила
адміністративне правопорушення законодавства про ліцензування.

   2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт учинення адміністративного правопорушення (копії документів,
що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення, копії
наказів (розпоряджень) щодо функціональних обов'язків, пояснення,
заяви, клопотання посадової особи органу ліцензування тощо).
   Матеріали, які долучаються до  протоколу,  повинні  бути
обліковані в установленому порядку.

   2.10. Складений протокол та необхідні матеріали формуються в
окрему справу про адміністративне правопорушення та не пізніше 3
робочих днів після його складання реєструються посадовою особою,
яка  склала  протокол,  у  Журналі  обліку  матеріалів  про
адміністративні  правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності (далі - Журнал), який
ведеться за формою згідно з додатком 2 до цієї Iнструкції, та
подаються керівнику (або його заступнику) Держкомпідприємництва
(представництва) для розгляду та прийняття рішення щодо подальшого
направлення до суду.
   При розгляді поданих матеріалів з'ясовуються такі питання:
обґрунтованість, правильність, повнота складення протоколу та
наявність інших матеріалів, необхідних для розгляду справи про
адміністративне правопорушення.

   2.11. Оформлений протокол разом з матеріалами, долученими до
нього та супровідним листом, підписаним керівником (або його
заступником) Держкомпідприємництва (представництва), у строк не
пізніше 10 робочих днів після реєстрації протоколу в Журналі
направляється до суду за місцем вчинення правопорушення.

       3. Порядок ведення діловодства в справах
        про адміністративне правопорушення
         законодавства про ліцензування

   3.1.  Копія  оформленого протоколу разом з матеріалами,
долученими до нього, які передані до суду, групуються у справу,
нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковий
номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за
порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами
та літерами. Опис підписується посадовою особою, яка склала
протокол, та ставиться дата його складання.

   3.2. Про направлення протоколу і матеріалів, долучених до
нього, на розгляд суду в Журналі робиться відповідний запис
посадовою особою, яка склала протокол.

   3.3. Сторінки  Журналу  повинні  бути  прошнуровані  та
пронумеровані, а також скріплені печаткою Держкомпідприємництва
(представництва).
   Такий Журнал оформлюється уповноваженою особою.

   3.4. Копія справи, що передається до суду, зберігається в
Держкомпідприємництві (представництві).

   3.5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у
справі про адміністративне правопорушення до Журналу особою, яка
склала протокол, уносяться відомості про результати розгляду
справи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості про
суд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розгляду
справи.

   3.6. Матеріали зберігаються протягом терміну, встановленого
чинним законодавством.

 Начальник Управління
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                  О.Б.Iванченко


                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Iнструкції
                   про порядок оформлення
                   матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення законодавства
                   про ліцензування певних
                   видів господарської
                   діяльності


           (Державний Герб України)


     Державний комітет України з питань регуляторної
          політики та підприємництва
   (представництво в __________________________________)
    найменування адміністративно-територіальної одиниці


            ПРОТОКОЛ N ______
     про адміністративне правопорушення законодавства
      про ліцензування певних видів господарської
       діяльності за ст. 166-12 Кодексу України
        про адміністративні правопорушення


 "___" _________ 20__ р.           ____________________
                        (місце складання)


   Я, уповноважена посадова особа Державного комітету України з
питань   регуляторної   політики   та   підприємництва
(представництва), ________________________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по батькові; посада)

за результатами перевірки ________________________________________
__________________________________________________________________
     (указати повне найменування органу ліцензування)

місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________

Склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________
__________________________________________________________________
  (місце, період вчинення порушення, суть адміністративного
         правопорушення, нормативно акт,
   який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
       прізвища, адреси свідків, якщо вони є)

   Відомості про посадову  особу,  стосовно  якої  складено
протокол:

прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________

дата, місце народження ___________________________________________

громадянство _____________________________________________________

місце проживання, номер телефону _________________________________
__________________________________________________________________

місце роботи, посада _____________________________________________

Чи притягався до адміністративної відповідальності протягом року
за   правопорушення   законодавства   про   ліцензування
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (дата, яким органом, розмір стягнення)

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий)
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Посадовій особі _________________________________ роз'яснено його
(її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП (має право:
ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися
юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який
за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржити постанову по справі),

підпис ___________________________________________________________

Пояснення особи посадової особи, стосовно якої складено протокол:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Підпис посадової  особи,  щодо  якої  складено  протокол
__________________________________________________________________
          (підпис, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
У разі відмови посадової особи, яка вчинила  адміністративне
правопорушення, від пояснення або підписання протоколу про це
робиться запис особою, яка склала протокол.

До протоколу долучається: ________________________________________
__________________________________________________________________

Підпис уповноваженої  посадової  особи,  яка  склала протокол
__________________________________________________________________
          (підпис, прізвище, ініціали)

 Начальник Управління
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                  О.Б.Iванченко


                   Додаток 2
                   до пункту 2.10 Iнструкції
                   про порядок оформлення
                   матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення законодавства
                   про ліцензування певних
                   видів господарської
                   діяльності


               ЖУРНАЛ
    обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
      законодавства про ліцензування певних видів
           господарської діяльності

 ______________________________________________________________
 (найменування підрозділу Держкомпідприємництва, представництва)

                 Почато "___" ____________ 20__ р.

               Закінчено "___" ____________ 20__ р.


N з/п Дата реєстрації та номер протоколу про адміністра- тивне правопору- шення /ким складено та коли/ Кількість аркушів матеріа- лів, долучених до протоколу Прізвище, ім'я та по батькові правопо- рушника, його місце прожива- ння Період вчинен- ня право- поруше- ння та стисло суть право- поруше- ння До якого суду та коли направ- лено прото- кол, вихід- ний номер Відо- мості про ріше- ння суду за прото- колом При- мітки
               

 Начальник Управління
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                  О.Б.Iванченк

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ