Приказ от 01.06.2007 № 31 Об образовании тендерного комитета Минрегионстроя

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19910 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 01.06.2007 № 31 Об образовании тендерного комитета Минрегионстроя
Дата принятия01.06.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа31
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             01.06.2007 N 31
 
 
     Про утворення тендерного комітету Мінрегіонбуду
 
 
   Відповідно до вимог Закону України від 22 лютого 2000 року
N 1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти", а також з метою організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти
Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити  тендерний комітет Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України для організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
далі - тендерний комітет).
 
   2. Затвердити:
   - склад тендерного комітету (додаток 1);
   - положення про тендерний комітет (додаток 2).
 
   3. Призначити головою тендерного комітету заступника Міністра
Соловкова Ю.П.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         В.Г.Яцуба
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   України
                   01.06.2007 N 31
 
 
          СКЛАД ТЕНДЕРНОГО КОМIТЕТУ
        Міністерства регіонального розвитку
           та будівництва України
 
 
   Голова тендерного комітету:
 
 Соловков Юрій     Заступник Міністра
 Петрович
 
   Члени тендерного комітету:
 
 Рюмшин Сергій     директор Департаменту інформаційного
 Миколайович      і господарського забезпечення
            та управління майном
 
 Барзилович Дмитро   начальник Управління технічного
 Владиславович     регулювання у будівництві
 
 Крикун Тетяна     заступник директора
 Iванівна        Фінансово-економічного департаменту -
            начальник відділу бухгалтерського обліку
            та звітності центрального апарату
 
 Шевчук Василь     заступник директора Департаменту
 Володимирович     інформаційного і господарського
            забезпечення та управління майном -
            начальник відділу господарського
            забезпечення
 
 Мороз Олександр    начальник Контрольно-ревізійного відділу
 Олександрович
 
 Соколенко Світлана   Заступник начальника Юридичного відділу
 Анатоліївна
 
 Бобко Анатолій     головний спеціаліст відділу
 Олександрович     господарського забезпечення.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   України
                   01.06.2007 N 31
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про тендерний комітет Міністерства регіонального
     розвитку та будівництва України щодо організації
      та проведення процедур закупівель товарів,
         робіт і послуг за державні кошти
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України
від 22.02.2000 р. N 1490-III "Про закупівлю товарів,
робіт та послуг за державні кошти", із наступними змінами і
доповненнями, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
"Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних
закупівель".
 
   1.2. Положення  визначає  порядок  утворення,  загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (далі -
тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність
його членів.
 
       2. Порядок утворення тендерного комітету
         та організація його діяльності
 
   2.1. Тендерний комітет - група спеціалістів Міністерства
регіонального  розвитку  та  будівництва  України  (далі  -
Мінрегіонбуд),  яку  призначено  відповідальною за здійснення
процедур закупівель згідно з положеннями Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".
Кожен член тендерного комітету повинен мати відповідні сертифікати
чи свідоцтва встановленого зразка про проходження і навчання чи
підвищення кваліфікації з питань організації  та  здійснення
процедур закупівель.
 
   2.2. Склад тендерного комітету та Положення про тендерний
комітет затверджується наказом Мінрегіонбуду. Склад тендерного
комітету формується відповідно до вимог частини другої статті 12
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні
кошти".
 
   2.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним
законодавством,  цим  положенням,  внутрішніми  нормативними
документами Мінрегіонбуду та рішеннями, які приймаються тендерним
комітетом.
 
   2.4. Членами тендерного комітету є представники Мінрегіонбуду
в кількості не менше 5 осіб.
 
   2.5. Зміни  до  складу тендерного комітету вносяться за
поданням голови тендерного комітету та оформляються  наказом
Мінрегіонбуду.
 
   2.6. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така
потреба, зокрема в разі проведення торгів, що мають складний або
спеціальний  характер,  до роботи тендерного комітету можуть
залучатися  відповідно  до  чинного  законодавства  незалежні
кваліфіковані експерти та консультанти з урахуванням вимог частини
восьмої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та
послуг за державні кошти".
 
   2.7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його
голова, який призначається наказом Мінрегіонбуду.
 
   2.8. Голова тендерного комітету організовує його роботу та
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет функцій.
   Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників)
голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного
члена тендерного комітету. У разі відсутності голови тендерного
комітету його обов'язки виконує заступник голови  тендерного
комітету.
 
   2.9. За  рішенням голови тендерного комітету створюються
окремі робочі групи для вирішення питань, що виникають у процесі
проведення процедур закупівлі.
   Робоча група з представників тендерного комітету у складі не
менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних пропозицій
учасників процедур закупівель. Робоча група повинна провести
процедуру розкриття тендерних пропозицій учасників відповідно до
вимог тендерної документації та оформити протокол про результати
розкриття тендерних пропозицій.
 
   2.10. Формою роботи тендерного комітету є засідання. Рішення
з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету,
приймаються більшістю голосів у присутності не менше двох третин
тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови
комітету є ухвальним.
 
   2.11. Рішення  комітету  оформляється  протоколом,  який
підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у
голосуванні.
 
       3. Головні функції тендерного комітету
 
   3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівель на всіх етапах їх ведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій:
   планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування
та пріоритетності закупівель;
   вибір процедури   закупівлі   відповідно  до  чинного
законодавства;
   розміщення оголошення  про  здійснення процедур закупівлі
товарів, робіт і послуг, процедури попередньої  кваліфікації
учасників або розсилання запрошень, запитів учасникам процедур
державних закупівель щодо участі в цих процедурах та інформування
учасників процедур закупівлі про їх результати згідно з чинним
законодавством;
   оприлюднення інформації про державні закупівлі за допомогою
інформаційних систем у мережі Iнтернет відповідно до вимог Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти"
;
   надання роз'яснень учасникам процедур державних закупівель
щодо змісту тендерної документації;
   проведення процедури  попередньої  кваліфікації  учасників
процедур державних закупівель у разі їх застосування;
   організація приймання,  зберігання,  розкриття  тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш  вигідної  тендерної
пропозиції на підставі критеріїв оцінки тендерних пропозицій,
визначених у тендерній документації, беручи до уваги, у разі
необхідності, експертні висновки;
   ведення необхідної  звітності  щодо  здійснення  процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.
   У разі надходження скарги від учасника процедури державних
закупівель, забезпечення її належного розгляду відповідно до
чинного законодавства або участь у розгляді, якщо останню було
подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
      4. Права та обов'язки тендерного комітету.
     Повноваження голови, секретаря та інших членів
            тендерного комітету
 
   4.1. тендерний комітет має право:
   від імені  Міністерства  в межах наданих повноважень та
визначених функцій виступати організатором проведення торгів на
закупівлю товарів, робіт і послуг;
   готувати та  подавати  на  затвердження   керівництву
Мінрегіонбуду проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з
інших питань щодо проведення торгів (тендерів);
   одержувати від   структурних  підрозділів  Міністерства
інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі;
   у разі  потреби залучати без права голосу до роботи в
тендерному комітеті інших працівників  Мінрегіонбуду  та  на
договірних засадах - сторонніх експертів і консультантів, у тому
числі з громадських організацій (за їх згодою);
   у межах затвердженого кошторису Мінрегіонбуду здійснювати
необхідні для проведення процедур закупівлі витрати на підставі
наданих розрахунків, затверджених головою тендерного комітету при
формуванні бюджетного запиту.
 
   4.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до
чинного  законодавства,  установлених  процедур  та  термінів
закупівлі;
   забезпечити рівні умови для всіх учасників процедур державних
закупівель, об'єктивний та чесний вибір переможця;
   забезпечити дотримання конфіденційності інформації;
   своєчасно готувати   письмові  роз'яснення  керівництву
Мінрегіонбуду стосовно отриманих на його адресу  скарг  від
учасників процедур державних закупівель, що беруть участь у торгах
(тендерах) щодо можливих порушень процедур закупівель.
 
   4.3. Голова тендерного комітету:
   Планує проведення засідань тендерного комітету та веде ці
засідання;
   Вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного
комітету;
   Вносить пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету;
   Приймає рішення щодо створення комісії та робочих  груп
тендерного комітету;
   За потреби приймає рішення щодо проведення  позапланових
засідань тендерного комітету.
   4.3.1. Голова тендерного комітету (або  його  заступник)
засвідчує своїм підписом такі документи щодо державних закупівель:
   оголошує про закупівлю;
   запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до
торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного учасника;
   тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення;
   інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у
попередній кваліфікації;
   повідомлення про  акцепт  тендерної  пропозиції  та  про
результати торгів;
   рішення щодо скарг  учасників  торгів,  що  розглядались
тендерним комітетом;
   звіт про результати здійснення процедури закупівлі.
   Зазначені документи після підписання завіряються печаткою
Мінрегіонбуду.
 
   4.4. Секретар тендерного комітету:
   видає тендерну документацію, приймає тендерні пропозиції та
веде журнал реєстрації тендерних пропозицій, інформує учасників з
організаційних питань підготовки та проведення тендера;
   веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету;
   забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету
стосовно інформаційних питань його діяльності;
   займається поверненням тендерного забезпечення;
   розміщує інформацію  стосовно  державних  закупівель  у
спеціалізованих інформаційних виданнях та інформаційній системі
мережі Iнтернет згідно з чинним законодавством України;
   готує звіти про результати процедур закупівель;
   щоквартально подає звіт у державне статистичне управління;
   забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання
документів щодо здійснення державних закупівель;
   за дорученням  голови  тендерного  комітету виконує іншу
організаційну роботу.
 
   4.5. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні
тендерного  комітету, то голова доручає тимчасово виконувати
функції секретаря іншому члену тендерного комітету.
 
   4.6. Члени тендерного комітету беруть участь в обговоренні та
приймають  рішення  щодо  результатів  процедури  попередньої
кваліфікації учасників процедур державних закупівель у разі її
застосування;  оцінки  та  зіставлення  тендерних пропозицій;
визначення переможця процедур закупівлі.
 
   4.7. Члени тендерного комітету мають право:
   ознайомлюватися з  усіма  матеріалами  щодо  оцінки  та
зіставлення тендерних пропозицій учасників процедур державних
закупівель;
   виносити питання на розгляд тендерного комітету;
   заносити свої окремі думки до протоколів засідань тендерного
комітету.
 
   4.8. Члени тендерного комітету зобов'язані дотримуватися норм
чинного законодавства у сфері державних закупівель відповідно до
нормативно-правових  актів  Мінрегіонбуду,  цього  Положення,
тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати
тендерні пропозиції учасників процедур державних  закупівель,
забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується
предмета діяльності тендерного комітету.
 
   4.9. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України
"Про закупівлю  товарів, робіт та послуг за державні кошти"
 члени тендерного комітету зобов'язані протягом шести
місяців  з  моменту  вступу до тендерного комітету отримати
відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про
проходження  навчання  чи  підвищення  кваліфікації з питань
організації та здійснення процедур закупівель. Повторне підвищення
кваліфікації або навчання здійснюється кожні 2 роки.
 
       5. Витрати на організацію та проведення
            процедур закупівель
 
   5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівель визначаються у відповідному
кошторисі витрат на організацію та проведення процедур закупівель,
що  за  поданням  голови  тендерного комітету затверджується
керівництвом Мінрегіонбуду.
 
   5.2. При розробленні кошторису, зазначеного в пункті 5.1
цього  Положення,  ураховуються  конкретні  умови  діяльності
тендерного комітету, його тип, обсяг виконуваних ним функцій, вид
закупівлі, складність проведення процедури закупівлі тощо. При
розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за
рахунок загального кошторису на утримання апарату Мінрегіонбуду,
зокрема на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень
тощо.
 
   5.3. Член  тендерного  комітету  рішенням  керівництва
Мінрегіонбуду в установленому чинним законодавством порядку можуть
преміюватися за якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з
організацією процедур закупівель, зокрема за виконання завдань у
неробочий час.
 
     6. Відповідальність членів тендерного комітету
 
   6.1. Голова тендерного комітету та інші члени тендерного
комітету несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за
порушення,  допущені  під час здійснення процедур закупівлі,
правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог
достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки
у веденні звітності.
 
   6.2. При виявленні порушень у роботі тендерного комітету,
зокрема  внаслідок  розгляду отриманої відповідно до чинного
законодавства скарги від учасників процедур державних закупівель,
що  беруть  чи брали участь у процедурах закупівлі, голова
тендерного комітету подає  письмові  роз'яснення  керівництву
Мінрегіонбуду.
 
 Директор Департаменту
 інформаційного і господарського
 забезпечення та управління
 майном                         С.М.Рюмши

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ