Приказ от 16.07.2007 № 216 Об утверждении Изменений к Инструкции относительно составления форм N 1-строй Информация о получении разрешения на выполнение строительных работ и N 2-строй Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ государственных статистических наблюдений по статистике разрешений на строительство

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 16.07.2007 № 216 Об утверждении Изменений к Инструкции относительно составления форм N 1-строй Информация о получении разрешения на выполнение строительных работ и N 2-строй Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ государственных статистических наблюдений по статистике разрешений на строительство
Дата начала действия01.08.2008
Дата принятия16.07.2007
Дата отмены действия 01.10.2013
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа216
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дополнительные данные Наказ втратив чинність у зв`язку з втратою чинності наказом Державного комітету  статистики України від 17 вересня 2004 року N 519 згідно з наказом Державної служби статистики України  від 1 жовтня 2013 року N 291


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.07.2007 N 216
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 серпня 2007 р.
                   за N 866/14133
 
 
    Про затвердження Змін до Iнструкції щодо складання
     форм N 1-буд "Iнформація про одержання дозволу
      на виконання будівельних робіт" та N 2-буд
      "Звіт про реалізацію дозволу на виконання
      будівельних робіт" державних статистичних
    спостережень зі статистики дозволів на будівництво
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" , враховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19
та  55 Господарського кодексу України , з метою
подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі
статистики дозволів на будівництво та отримання повної, всебічної
та об'єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Iнструкції щодо складання форм N 1-буд
"Iнформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт"
та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних
робіт" державних статистичних спостережень зі статистики дозволів
на будівництво далі  -  Iнструкція),  затвердженої  наказом
Держкомстату  України  від  17.09.2004 N 519 
зареєстрованої у Міністерстві   юстиції України 04.10.2004 за
N 1248/9847, що додаються.
 
   2. Цей наказ набуває чинності з 1 квітня 2008 року.
 
   3. Департаменту  статистики  виробництва  (Овденко  Л.М.)
підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту
(Царський В.I.) оригінал Iнструкції (зі змінами) для виготовлення.
 
   4. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.I.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та доставкою Iнструкції (зі змінами) на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики у місті Севастополі.
 
   5. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна I.Ю.) забезпечити фінансування робіт з
виготовлення та доставки Iнструкції (зі змінами).
 
   6. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 квітня 2008 року
наказ Держкомстату України від 17.09.2004 N 519 "Про
затвердження  форм  державних  статистичних  спостережень  зі
статистики дозволів на будівництво та  Iнструкції  щодо  їх
складання",  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції України
04.10.2004 за N 1248/9847, в частині затвердження форм державних
статистичних  спостережень N 1-буд "Iнформація про одержання
дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про
реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт".
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Піщейка В.О.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   16.07.2007 N 216
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 серпня 2007 р.
                   за N 866/14133
 
 
            ЗМIНИ ДО IНСТРУКЦIЇ
   щодо складання форм N 1-буд "Iнформація про одержання
       дозволу на виконання будівельних робіт"
    та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання
   будівельних робіт" державних статистичних спостережень
       зі статистики дозволів на будівництво
             
 
 
   1. Iз другого абзацу "Загальних положень" слова "незалежно
від форм власності, організаційно-правових форм господарювання та
видів економічної діяльності" виключити.
 
   2. У розділі "Форма N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на
виконання будівельних робіт":
 
   2.1. У дев'ятому абзаці слово і цифри "та 2.3" виключити.
 
   2.2. Доповнити розділ після абзацу десятого новим абзацом
такого змісту: "Розділ 2.3 заповнюють замовники, які у звітному
періоді завершили нове будівництво".
 
   2.3. У зв'язку з чим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати
абзацами дванадцятим, тринадцятим відповідно.
 
   2.4. Абзац дванадцятий після слова "нежитлову" доповнити
словом "нову".
 
   2.5. Iз абзацу тринадцятого останнє речення виключити.
 
   2.6. Після абзацу тринадцятого доповнити  розділ  новими
абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим:
   "Консервація об'єкта (будови) - комплекс робіт та заходів,
пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий
час об'єкта (будови), на якому припинено будівництво, що включає
тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які
запобігають руйнації об'єкта (будови)".
   "Забудовники, що  здійснюють  будівництво  індивідуальних
житлових будинків, цей розділ не заповнюють".
 
   2.7. У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий вважати
абзацами шістнадцятим - двадцять третім відповідно.
 
   2.8. Абзац дев'ятнадцятий, що починається словами та цифрами
"У рядку 4.6", доповнити новим реченням такого змісту: "Аналогічно
відображаються дані про обсяг освоєних інвестицій в основний
капітал по будівлях чи спорудах, введення в експлуатацію яких
здійснюється чергами, секціями тощо".
 
 Директор департаменту
 статистики виробництва                Л.М.Овденк

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ