Приказ от 20.11.1997 № 779 Об утверждении Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оснащению автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20040 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 20.11.1997 № 779 Об утверждении Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оснащению автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации
Дата начала действия28.11.1997
Дата принятия20.11.1997
Дата отмены действия 18.04.2004
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа779
РазработчикМинистерство внутренних дел (МВД)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций567/2371
Дата регистрации в Министерстве Юстиций28.11.1997
Дополнительные данные Отменен на основании Приказа Министерства внутренних дел от 23.03.2004 № 317


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 779 від 20.11.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 листопада 1997 р.
                   за N 567/2371


       Про затвердження Переліку однотипних за
       призначенням об'єктів, які підлягають
       обладнанню  автоматичними установками
       пожежогасіння та пожежної сигналізації


   На виконання Положення про  Державну  пожежну  охорону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94
N 508, Державної програми забезпечення пожежної
безпеки на 1995 - 2000 роки розділ 1, пункт 2), затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України  від  03.04.95  N  238
, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації (додається).
   2. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в областях та м.Севастополі організувати
вивчення в підрозділах Державної пожежної охорони  згаданого
Переліку та забезпечити контроль за якісним виконанням його
вимог.

 Міністр генерал-полковник міліції          Ю.Кравченко

                    Затверджено
                    Наказ Міністерства
                    внутрішніх справ України
                    від 20.11.97 N 779

     Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які
     підлягають обладнанню автоматичними установками
       пожежогасіння та пожежної сигналізації*

      1. Загальні положення та галузь застосування

   1.1. Перелік визначає об'єкти**, які підлягають обладнанню
автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.
Перелік поширюється на об'єкти, що увійшли до нього незалежно від
виду їх діяльності та форм власності.


   * Далі - Перелік.
   ** Об'єкт - споруда, будівля, приміщення або його частина, в
|межах  якої  об'ємно-планувальні  та  конструктивні  рішення
|(протипожежні стіни, перекриття, перегородки) дозволяють обмежити
|розвиток пожежі за умови вільного горіння.


   Вимоги Переліку поширюються на об'єкти, що проектуються,
будуються,   експлуатуються,   реконструюються,   технічно
переоснащуються та розширюються. Для об'єктів, що експлуатуються,
вибір засобів пожежної автоматики та терміни їх уведення в дію
встановлюються  за  узгодженням  з  місцевими   органами
держпожнагляду.
   1.2. Перелік не поширюється  на  будівлі,  споруди  та
приміщення, в яких зберігаються, виробляються або знаходяться в
обігу вибухові речовини, сильнодіючі отруйні речовини, радіаційні
та бактеріологічні засоби, а також  на  спеціальні  об'єкти
Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Будівлі та
приміщення органів і підрозділів внутрішніх справ, підприємств,
установ та військових частин системи МВС України підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної
сигналізації згідно з нормами  проектування  або  переліком,
затвердженим у встановленому порядку.
   1.3. Детальні галузеві переліки об'єктів, які підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної
сигналізації з врахуванням галузевої специфіки, мають розроблятися
відповідними міністерствами та іншими  центральними  органами
виконавчої влади у встановленому порядку та згідно  з  цим
Переліком.
   1.4. Перелік узагальнює вимоги до будівель, споруд  та
приміщень, які найбільш поширені в різних галузях господарства.
   1.5. Категорії приміщень за вибухопожежною та  пожежною
небезпекою визначені у Переліку згідно з вимогами ОНТП 24 - 86
"Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение
категорий помещений и зданий по взрывопожарной  и  пожарной
опасности". Класи зон приміщень - за ПУЕ "Правилами улаштування
електроустановок".
   1.6. Автоматичні  установки  пожежогасіння  та  пожежної
сигналізації слід проектувати  відповідно  до  вимог  чинних
нормативних документів. Автоматичні установки пожежогасіння мають
виконувати також і функції автоматичної пожежної сигналізації.
   1.7. Для приміщень з технологічними процесами, що пов'язані з
застосуванням нових речовин  або  матеріалів,  категорію  за
вибухопожежною та пожежною небезпекою слід встановлювати згідно з
вимогами ОНТП 24 - 86, враховуючи показники пожежної небезпеки
речовин і матеріалів, що знаходяться в обігу.
   1.8. При визначенні об'єктів, які підлягають обладнанню
автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації,
окрім Переліку, необхідно керуватися  відомчими  (галузевими)
переліками, іншими нормативними документами з цього питання,
затвердженими у встановленому порядку після узгодження з Головним
управлінням Державної пожежної охорони МВС України, вимоги яких
мають бути не нижчими від встановлених цим Переліком, а також не
повинні суперечити викладеним у ньому положенням та дублювати їх.

    2. Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають
    обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
           та пожежної сигналізації

   2.1. Виробничі будинки (загальна група)

                            Таблиця 1
Типи приміщень Приклади матеріалів, що визначають пожежну небезпеку Автоматичні засоби протипожеж- ного захисту в залежності від площі (м кв)
автоматичні установки пожежогасіння автоматичні установки пожежної сигналізації
1 2 3 4
1. Захисних покриттів:  
ділянки консервування виробів в установках періодичної дії з використанням горючих рідин (ванни, конвеєрні лінії тощо); Мастила, мінеральні мастила 500 і більше незалежно від площі* Менше 500
ділянки консервування на основі легкозаймистих рідин; Захисні склади на основі розчинників таких як бензин, уайт-спірит 500 і більше незалежно від площі* Менше 500
цехи, ділянки: пофарбування різними методами (за винятком занурювання, струмене- вого полиття, безкамер- ного пофарбування); Лаки, фарби на горючих розчинниках 500 і більше Менше 500
пофарбування занурю- ванням, струменевим политтям, безкамерне пофарбування; Лаки, фарби на горючих розчинниках Незалежно від площі -
фарбоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин, комори для лакофарбових матеріалів, камери для пофарбування Фарби на основі легкозаймистих та горючих рідин Незалежно від площі -
2. Деревообробки: приміщення деревообробки; Лісоматеріали 1000 і більше Менше 1000
просочування деревини антисептиками та іншими просочувальними рідинами на основі органічних розчинників; Органічні розчин- ники, деревина 500 і більше незалежно від площі Менше 500
ділянки полірування та шліфування виробів з деревини та лакових покриттів Деревний пил, пил лакофарбових матеріалів 500 і більше Менше 500
3. Склади, комори**: приміщення витратних комор лакофарбових матеріалів, горючих миючих засобів, мастил, інших горючих рідин, що розміщені у виробничих будівлях Горючі та легко- займисті рідини 50 і більше Менше 50
4. Об'єкти енергетичних та теплоенергетичних служб та загальнови- робничого призначення:  
насосні станції з пере- качування легкозаймистих та горючих рідин: Горючі та легко- займисті рідини Незалежно від площі -
підвали, технічні поверхи з обладнанням, у яких циркулюють горючі мастильні матеріали та охолоджувальні рідини, маслоохолоджувальні агрегати тощо Горючі та легко- займисті рідини Незалежно від площі -
5. Підвальні приміщення категорії В Горючі та важко- горючі матеріали 700 і більше Менше 700
6. Простори над підвісною стелею:      
за наявності у просторах над підвісною стелею комунікацій (повітропро- водів, трубопроводів чи кабельних трас) з ізоляцією із горючих чи важкогорючих матеріалів Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі, при кількості кабе лів більше 12 За кількістю кабелів та електропроводок від 5 до 12
7. Транспортні: приміщення для зберіган- ня, ділянки технічного обслуговування і ремонту (крім мийних), діагностувальних та регулювальних робіт рухомого складу, приміщення автосалонів (виставок) з продажу транспортних засобів, що розташовані:      
в одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості; Горючі матеріали та рідини 7000 і більше Менше 7000, крім приміщень категорій Г і Д
в одноповерхових бу- динках I та II ступенів вогнестійкості для приміщень із зберігання автобусів II та III категорій, а також при сумісному зберіганні більше 50% автобусів; Горючі матеріали та рідини 3600 і більше Менше 3600, крім приміщень категорій Г і Д
у будинках III, IV і IVа ступенів вогнестійкості; Горючі матеріали та рідини 2000 і більше Менше 2000, крім приміщень категорій Г і Д
у будинках IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості; Горючі матеріали та рідини 3600 і більше Менше 3600, крім приміщень категорій Г і Д
у будинках для рухомого складу, що перевозить пально-мастильні матеріали; Горючі матеріали та рідини Незалежно від площі -
у будинках з двома поверхами і більше***; Горючі матеріали та рідини Незалежно від площі -
у підвальних, цокольних поверхах та під мостами Горючі матеріали та рідини Незалежно від площі -
Будівлі та приміщення різні за призначенням, що пристосовані для розміщення автосалонів (виставок) з продажу транспортних засобів, які працюють на бензині та дизельному паливі Бензин, дизельне паливо, мастильні матеріали, інші горючі речовини Незалежно від площі -
8. Приміщення обчислювальних центрів****:      
зали для розміщення багатопроцесорних обчислювальних ком- плексів, ЕОМ та обчис- лювальних комплексів єдиної системи загаль- ного призначення, у тому числі при поділі цих залів на функціональні зони (центральних пристроїв зовнішніх запам'ятовувальних пристроїв, пристроїв уведення-виведення); Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
зали для розміщення 3-х та більше комплексів малих ЕОМ; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
підпільні простори пе- релічених залів та зон; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
приміщення зв'язувальних процесорів та телекомунікаційних вузлів мереж ЕОМ; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
приміщення архівів маг- нітних та паперових но- сіїв, графопобудовників, сервісної апаратури, системних програмістів, систем підготовки даних для багатопроцесорних обчислювальних ком- плексів, ЕОМ та обчис- лювальних комплексів єдиної системи, а також у вказаних приміщеннях для 3-х і більше комплексів малих ЕОМ; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
інші приміщення, що не підлягають обладнанню автоматичними установ- ками пожежогасіння, крім приміщень, вказаних у примітці 1 табл. 4 Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
9. Приміщення виробництв деталей з горючих матеріалів Горючі пластмаси, гетинакс, текстоліт і т. ін. 500 і більше Незалежно від площі* Менше 500
10. Адміністративні та побутові служби:      
адміністративні та побутові будинки (крім будинків громадського призначення), що стоять окремо, та прибудови з числом поверхів більше 4, у всіх приміщеннях, крім приміщень з мокрим процесом; Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
у вставках і вбудовах незалежно від кількості поверхів у всіх примі- щеннях, крім приміщень з мокрим процесом Горючі та важкогорючі матеріали - Незалежно від площі
11. Випробувальні станції та лабораторії:      
приміщення випробуваль- ної апаратури, гідровипробувань гасом, крапельної дефектоскопії легкозаймистими рідинами та інші, що віднесені до категорії вибухо-пожежонебезпечних приміщень; Гас, бензин, ацетон тощо 500 і більше Незалежно від площі* Менше 500
чехові експрес-лабора- торії аналізів Меблі, прилади, хімікати, кислоти тощо   Незалежно від площі
12. Механічні, ремонтні та складальні:      
ділянки промивання виробів у гасі, бензині, уайт-спіриті та інших горючих та легкозаймистих рідинах; Гас, бензин, уайт-спірит, інші горючі рідини Незалежно від площі* -
приміщення обробки металів з використанням устаткування, що містить горючі рідини у силовій гідросистемі та системі охолодження у кількості 60 кг і більше в одиниці обладнання; Горючі рідини 750 і більше* Від 100 до 750
приміщення складання виробів з наявністю горючих матеріалів на робочих місцях, що від- носяться до категорії В; Горючі рідини 750 і більше Менше 750
приміщення обробки лужних металів (магній (Mg), титан (Ti), ...), зварювання тощо Лужні метали (Mg, Ti тощо) 500 і більше Незалежно від площі* Менше 500
13. Приготувальні: клейоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин; Клей на основі легкозаймистих та горючих рідин Незалежно від площі -
підготовки упаковки Деревина, картон, інші горючі матеріали 750 і більше Менше 750
14. Гарячі (обробки матеріалів у гарячому стані та з тепловим випромінюванням):      
відділення (ділянки) виготовлення і розплавлення модельних складів; Тверді та рідкі продукти парафіну, буровугільного воску, церезину, інші горючі матеріали 500 і більше Менше 500
камери сушки пофарбо- ваних виробів, деревини та виробів з горючих матеріалів; приміщення масляних ванн загартування Лаки, фарби на основі органічних розчинників, горючі матеріали Горючі мастила Незалежно від площі 500 і більше Незалежно від площі* - Менше 500
* Приміщення, в яких вибухо-пожежонебезпечні чи пожежонебезпечні ділянки не відокремлені протипожежними перегородками. У випадках, коли вказані ділянки знаходяться в приміщеннях категорій Г і Д, дозволяється локальне пожежогасіння в межах ділянки. ** Склади, комори загальновиробничого призначення, віднесені до окремої групи складських будинків (табл. 3). *** Припускається не передбачати автоматичного пожежогасіння у двоповерхових гаражах-стоянках боксового типу для легкових автомобілів, що належать громадянам за умови забезпечення безпосереднього виїзду автомобілів із кожного боксу назовні. **** У приміщеннях з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) при цілодобових чергуваннях персоналу влаштування автоматичного пуску установок газового пожежогасіння не потрібне.
Примітка. У будинках пожежонебезпечних виробництв різних галузей промисловості, що не вказані в цьому Переліку, необхідність обладнання їх автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації повинна визначатись на підставі науково-технічного обгрунтування, яке повинно виконуватись фахівцями-технологами міністерств та відомств із залученням фахівців у галузі пожежної безпеки.
   2.2. Споруди промислових підприємств
                             Таблиця 2

Типи приміщень Приклади матеріалів, що визначають пожежну небезпеку Автоматичні засоби протипожежного захисту в залежності від об'єму (площі) та кількості кабелів
автоматичні установки пожежогасіння автоматичні установки пожежної сигналізації
1 2 3 4
1. Наземні резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів Нафта та нафтопродукти Об'ємом 5000 м куб. і більше -
2. Маслопідвали Горючі та важко- горючі мастила Незалежно від площі -
3. Кабельні підвали Горючі та важко- горючі ізоляційні матеріали Об'ємом більше 100 м куб. Об'ємом менше 100 м куб.
4. Кабельні підвали енергетичних об'єктів (АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо) Горючі та важко- горючі ізоляційні матеріали Незалежно від об'єму -
5. Внутрішньоцехові кабельні тунелі Горючі та важко- горючі ізоляційні матеріали З внутрішнім об'ємом більше 100 м куб. Об'ємом від 20 до 100 м куб.
6. Внутрішньоцехові комбіновані (з прокладкою кабелів) тунелі Горючі та важко- горючі ізоляційні матеріали У яких прокладено більше 12 кабелів У яких прокладено від 5 до 12 кабелів
7. Міжцехові кабельні тунелі, що розміщені поза будівлями Горючі та важко- горючі ізоляційні матеріали _ Об'ємом більше 50 м куб.
8. Міжцехові комбіновані тунелі, що розміщені поза будівлями Горючі та важко- горючі ізоляційні матеріали _ У яких прокладено більше 12 кабелів

   2.3. Складські будівлі і приміщення
                             Таблиця 3

Типи приміщень Приклади матеріалів, що визначають пожежну небезпеку Автоматичні засоби протипожежного захисту в залежності від площі (м кв.)
автоматичні установки пожежогасіння автоматичні установки пожежної сигналізації
1 2 3 4
1. Склади горючих матеріалів (окрім складів деревини, лужних металів, гумотехнічних виробів, нафтопродуктів, аміачної селітри і горючих пестицидів) Горючі матеріали 1000 і більше Менше 1000
2. Склади негорючих матеріалів у горючій упаковці Горюча упаковка 1500 і більше Менше 1500
3. Склади горючих вантажів або негорючих вантажів в упаковці, що може горіти, розташовані у підвалах Горюча упаковка та матеріали 700 і більше Менше 700
4. Склади вовни Вовна Незалежно від площі -
5. Склади лужних металів та пожежовибухонебезпечних металевих порошків Титан (Ti), алюміній (Al) маг-ій (Mg) тощо Незалежно від площі -
6. Склади пиломатеріалів Деревина 500 і білше Менше 500
7. Складські приміщення для зберігання гумотехнічних виробів та шин Шини, гумотех- нічні вироби 750 і більше Менше 750
8. Складські приміщення для зберігання мастильних матеріалів у підвалах та цокольних поверхах Горючі мастильні матеріали і рідини 200 і більше  
9. Склади нафти та нафтопродук- тів:      
складські приміщення для збері- гання нафтопродуктів з темпера- турою спалаху нижче 120 град.C у тарі; Горючі мастильні матеріали і рідини 500 і більше  
складські приміщення для збері- гання нафтопродуктів з темпера- турою спалаху 120 град.C і вище в тарі; Горючі мастильні матеріали і рідини 750 і більше  
приміщення для насосів і вузлів засувок у будівлях продуктових насосних станцій на скадах нафти та нафтопродуктів (крім резерву- арних парків магістральних наф- топроводів), каналізаційних насосних станцій з перекачування неочищуваних виробничих стічних вод (з нафтою та нафтопродукта- ми) і нафти та нафтопродуктів, що уловлені; Нафта, нафтопро- дукти 300 і більше Менше 300
приміщення для насосів і вузлів засувок у будівлях насосних станцій резервуарних парків магістральних нафтопроводів; Нафта, нафто- продукти Незалежно від площі на станціях продуктивністю 1200 м куб./год і більше Незалежно від площі на станціях продук- тивністю менше 1200 м куб./год
інші будівлі складів нафти та нафтопродуктів розливні, розфа- совочні та інші) Нафта, нафто- продукти 500 і більше при кількості нафти та нафтопродуктів більше 15 кг/м кв. Менше 500 при кіль- кості нафти та наф- топродуктів більше 15 кг/м кв.
10. Складські приміщення для зберігання аміачної селітри і горючих пестицидів Аміачна селітра, горючі пестициди - 200 і більше
11. Склади зберігання горючих і негорючих вантажів у горючій упаковці з висотою зберігання вантажів понад 5,5 м Горючі матеріали Незалежно від площі -

   2.4. Громадські будинки та споруди
                             Таблиця 4

Типи приміщень Приклади матеріалів, що визначають пожежну небезпеку Автоматичні засоби протипожежного захисту
автоматичні установки пожежогасіння автоматичні установки пожежної сигналізації
1 2 3 4
1. Бібліотеки:      
усі приміщення, крім вестибюлів і приміщень, вказаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали З урахуванням вимог пунктів 3, 4 цієї таблиці З фондом зберіга- ння 500 тис. оди- ниць і більше
2. Архіви:      
усі приміщення, крім вестибюлів і приміщень, вказаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали З урахуванням вимог пунктів 3, 4 цієї таблиці Місткістю 150тис. одиниць зберіган- ня і більше
3. Приміщення сховищ, службових каталогів і описів (у будинках бібліотек і архівів) Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі* -
4. Приміщення сховищ бібліотек і архівів, комор, ремонтних майсте- рень, палітурно-брошурувальних, збору, обробки і упаковки макулатури:      
будинків управління, конструкторських і проектувальних організацій заввишки 10 поверхів і більше; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
будинків державного управління України (за винятком прокуратур), виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів і відділів управління незалежно від кількості поверхів Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
5. Магазини:      
усі приміщення, крім тих, що призначені для зберігання і під- готовки до продажу м'яса, риби, фруктів та овочей (у негорючій упаковці), негорючих будівельних матеріалів, а також приміщень, вказаних у примітці 1; Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
у двоповерхових будинках магазинів та у одноповерхових будинках магазинів при розташуванні торговельних залів у цокольних та підвальних поверхах; Горючі та важко- горючі матеріали Торговельною площею більше 3500 м кв. Торговельною площею 3500 м кв. і менше
у будинках магазинів висотою 3 поверхи та вище, а також зав- вишки 2 поверхи при розташуванні торговельного залу в цокольному чи підвальному поверхах Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від розмірів торговельної площі -
6. Підприємства громадського харчування:      
зали, комори сухих продуктів, службові приміщення, приміщення для персоналу і гардеробні Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
7. Вокзали:      
операційні і касові зали, об'єднані пасажирські зали, кабіни квиткових і багажних кас, кімнати матері і дитини, приміщення прийому та видачі багажу й ручної поклажі, кімнати тривалого перебування пасажирів, кімнати депутатів, кімнати для іноземних туристів, приміщення відділень зв'язку й ощадних кас, перукарні, приміщення підприємств побутового обслуговування пасажирів, медичні пункти, службові приміщення, гардеробні персоналу, приміщення (камери) зберігання багажу і ручної поклажи у малих вокзалах, приміщення для ЕОМ у відповідності з інструкцією для електронних обчислювальних машин, приміщення підприємств громадського харчування у відповідності з п. 6 табл. 4 цього Переліку; Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
у приміщеннях (камерах) зберігання багажу та ручної поклажі (за винятком обладнаних автоматичними комірками) і складах горючих матеріалів у будинках вокзалів: Горючі та важко- горючі матеріали З розрахунковою кількістю пасажирів: З розрахунковою кількістю пасажирів:
залізничних та морських; Горючі та важко- горючі матеріали більше 700 700 і менше
річкових; Горючі та важко- горючі матеріали більше 400 400 і менше
автовокзалів; Горючі та важко- горючі матеріали більше 300 300 і менше
аеровокзалів у аеропортах; Горючі та важко- горючі матеріали більше 1000 1000 і менше
аеровокзалів у містах Горючі та важко- горючі матеріали більше 600 600 і менше
8. У складах горючих, легкозай- мистих рідин, горючих хімікатів площею 500 м кв. і більше приміщення (камери) зберігання оперативного запасу горючих та легкозаймистих рідин; Горючі та легко- займисті рідини Незалежно від площі -
приміщення (кабіни, бокси) випробувань із використанням горючих і легкозаймистих рідин; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
приміщення з унікальним обладнанням та матеріалами; Горючі та важкогорючі матеріали Незалежно від площі -
приміщення зберігання і видачі унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності Горючі та важкогорючі матеріали Незалежно від площі -
9. У елінгах, а також у складах та інших приміщеннях площею 100 м кв. і більше, призначених для зберігання горючих матеріалів чи негорючих матеріалів у горючій упаковці при розташуванні:      
під трибунами при відкритих спортивних спорудах; Горючі та важко- горючі матеріали Місткістю 3000 і більше глядачів З урахуванням вимог п. 19 цієї таблиці
під трибунами критих спортивних споруд; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від кількості глядачів З урахуванням вимог п. 19 цієї таблиці
у будинках критих спортивних споруд Горючі та важко- горючі матеріали Місткістю 800 і більше глядачів З урахуванням вимог п. 19 цієї таблиці
10. У кінотеатрах і клубах з естрадами за наявності колосників, Горючі та важко- горючі матеріали Місткістю більше 700 місць** З урахуванням вимог п. 12 цієї таблиці
у клубах із сценами розмірами (м): 12,5 х 7,5; 15 х 7,5; 18 х 9; 21 х 12, Горючі та важко- горючі матеріали Місткістю до 700 місць** З урахуванням вимог п. 12 цієї таблиці
у клубах із сценами розмірами (м): 18 х 9; 21 х 12, Горючі та важко- горючі матеріали Місткістю більше 700 місць З урахуванням вимог п. 12 цієї таблиці
у клубах із сценами розмірами (м): 18 х 12; 21 х 15, а також у театрах, Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від місткості З урахуванням вимог п. 12 цієї таблиці
у демонстраційних комплексах театрів із сценами панорамного, трибічного і центрального типів Горючі та важко- горючі матеріали Місткістю більше 600 місць З урахуванням вимог п. 12 цієї таблиці
11. Клубні та видовищні будівлі:      
під колосниками сцени та ар'єр- сцени; під нижнім ярусом робочих галерей і нижніми перехідними містками, що їх з'єднують; у сейфі згорнутих декорацій; у всіх прорізах сцени, включаючи прорізи порталу, кишені ар'єрсцени, а також частини трюму, зайнятої конструкціями вбудованого обладнання сцени і підйомно-спускних пристроїв; Горючі та важко- горючі матеріали Для будівель, що перелічені в п. 10 цієї таблиці** З урахуванням вимог п. 12 цієї таблиці
покриття сцени та ар'єрсцени, усі робочі галереї, перехідні містки, за винятком нижніх, трюм (за винятком вбудованого обладнання сцени), кишені сцени, а також приміщення в будинках зі сценою, що має колосники і трюм, - складські приміщення, комори, майстерні, приміщення станкових і об'ємних декорацій, камери пиловидалення Горючі та важко- горючі матеріали Для будівель, що перелічені в п. 10 цієї таблиці З урахуванням вимог п. 12 цієї таблиці
12. Театри, клуби і кінотеатри:      
усі приміщення, крім вестибюлів і приміщень, вказаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали Для будівель та приміщень, що перелічені в пунктах 10, 11 цієї таблиці Незалежно від площі
13. Дитячі дошкільні заклади: усі приміщення, крім комор для овочів та приміщень, вказаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
14. Школи кількістю учнів понад 360 чол., школи-інтернати та інтернати при школах: усі приміщення, крім класів, учбових кабінетів загальноосвіт- ніх дисциплін, рекреаційних, учбово-спортивних залів, заготівельних та доприготувальних цехів, кабінетів директора і його заступників, учительських і приміщень, указаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
15. Лікувально-профілактичні установи: приміщення приймання і виписування, палатні відділення, лікувально-діагностичні відділення, рентгенодіагностичні відділення, кабінети кардіографії, відділення комп'ютерної та рентгенівської томографії, кабінети термодіагностики, лабораторії, мікробіологічна група, службові та побутові приміщення, аптеки, патолого-анатомічне відділення, станції швидкої допомоги, віварії, харчоблоки згідно з п. 6 цієї таблиці, крім приміщень, вказаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
16. Санаторії, установи відпочинку і туризму: спальні корпуси місткістю 40 місць і більше, приймально-вести- бюльна група, їдальня, приміщення культурно-масового призначення, туристичного, спортивно-оздоровчо го та службово-побутового призначення, крім приміщень, вказаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
17. Готелі і мотелі: номери, вітальні, гардероби, камери зберігання, коридори, приміщення чергового персоналу, побутового обслуговування, культурно-масового призначення, пунктів прокату туристичного спорядження та інвентарю, службові й побутові, а також приміщення громадського харчування згідно з п. 6 цієї таблиці Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
18. Управління, проектні, конст- рукторські організації та бюро: усі приміщення, крім вестибюлів і приміщень, вказаних у примітці 1. Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
19. Криті спортивні і фізкуль- турно-оздоровчі споруди площею понад 500 м кв.: усі приміщення, крім вестибюлів і приміщень, вказаних у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
20. Лазні сухої пари (сауни): усі приміщення, крім наведених у примітці 1 Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від площі
21. Приміщення для зберігання автомототранспорту, що розташова- ний у підвальних та цокольних поверхах громадських будинків Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
22. Підприємства побутового обслуговування населення, що призначаються для безпосереднього обслуговування населення:      
виробничі і складські примі- щення підприємств з виготовлення та ремонту одягу, головних уборів, трикотажних виробів; Горючі та важко- горючі матеріали - За кількістю працівників більше 10
ремонту побутових електричних приладів, радіо-, теле-, фотоапаратури, годинників; Горючі та важко- горючі матеріали - За кількістю працівників більше 20
хімічної чистки Горючі та важко- горючі матеріали - Незалежно від кількості працівників
23. Банки:      
банківські сховища цінностей та їх відсіки; Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
приміщення серверної Горючі та важко- горючі матеріали Незалежно від площі -
* Указані приміщення в бібліотеках з фондом зберігання менше 500 тис. примірників і приміщення площею менше 400 м кв. (кожне) в архівах обласного і районного значення дозволяється обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками замість установок газового пожежогасіння. ** Обладнуються дренчерними установками пожежогасіння, решта - дренчерними та спринклерними установками.
Примітка 1. Не слід передбачати автоматичну пожежну сигналізацію в убиральнях (туалетних), умивальнях, кімнатах особистої гігієни жінок, охолоджувальних камерах, мийних, парильнях, мильних, душових, басейнах та інших приміщеннях з мокрим процесом, венткамерах, насосних, бойлерних та інших приміщеннях для інженерного обладнання будинків, у яких відсутні горючі матеріали, а також приміщеннях, обладнаних автоматичним пожежогасінням.
Примітка 2. Улаштування автоматичного пожежогасіння не обов'язкове в приміщеннях, що наведені у примітці 1.
   2.5. Житлові будинки

                             Таблиця 5

Типи приміщень Приклади матеріалів, що визначають пожежну небезпеку Автоматичні засоби протипожежного захисту в залежності від площі (м кв.) та висоти
автоматичні установки пожежогасіння автоматичні установки пожежної сигналізації
1 2 3 4
1. Вітальні квартир житлових будинків, кімнати гуртожитків і приміщення культурно-побутового обслуговування Горючі та важкогорючі матеріали - 10 поверхів і вище*
2. Усі приміщення гуртожитків, за винятком санітарно-гігієнічних Горючі та важкогорючі матеріали - Незалежно від площі
3. Житлові будинки для старих людей і сімей з інвалідами Горючі та важкогорючі матеріали - Незалежно від площі
4. Приміщення для зберігання автомототранспорту, що розташовані у підвальних та цокольних поверхах итлових будинків Горючі та важкогорючі матеріали Незалежно від площі -
* Використовується для приведення в дію систем димовидалення.

 "Офіційний вісник України" 1997, число 49, стор. 226
 Код нормативного акта: 4424/1997

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ