Постановление от 06.10.1993 № 831 Об утверждении Положения о выдаче Государственным комитетом по надзору за охраной труда владельцу предприятия, учреждения, организации или уполномоченному им органу разрешения на начало работы предприятия, учреждения, организации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19922 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 06.10.1993 № 831 Об утверждении Положения о выдаче Государственным комитетом по надзору за охраной труда владельцу предприятия, учреждения, организации или уполномоченному им органу разрешения на начало работы предприятия, учреждения, организации
Дата принятия06.10.1993
Дата отмены действия 15.10.2003
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа831
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Отменено согласно постановлению от 15.10.2003 № 1631


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

 

від 6 жовтня

1993 р. № 831

Київ

 

 

Про затвердження Положення про видачу

Державним комітетом по нагляду за охоро-

ною праці власникові підприємства, уста-

нови, організації або уповноваженому ним

органу дозволу на початок роботи підприєм-

ства, установи організації

 

На виконання Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації , що додається.

 

2. Міністерствам і відомствам, Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити виконання встановленого порядку одержання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації.

 

 

 

Виконуючий обов”язки

Прем’єр-міністра України

 

Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України

 

І. ДОЦЕНКО

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 жовтня 1993 р. № 831

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про видачу Державним комітетом по нагляду

за охороною праці власникові підприємства,

установи, організації або уповноваженому

ним органу дозволу на початок роботи під-

приємства, установи, організації

 

1. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи, організації /надалі — підприємства/ незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

 

2. Відповідно до Закону України “Про охорону праці” власник або уповноважений ним орган /надалі — власник/, який створив нове підприємство, зобов’язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.

 

3. Дозвіл на початок роботи підприємства є офіційним документом, який дозволяє експлуатацію підприємства у робочих режимах.

 

4. Дозвіл на початок роботи підприємства видається органами Держнаглядохоронпраці за наявності позитивних висновків органів державного пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, а в разі потреби органів нагляду з ядерної та радіаційної безпеки про готовність підприємства до роботи.

 

5. Дозвіл на початок роботи підприємства базисної кошторисною вартістю будівництва /основних фондів/ у цінах 1992 року понад 25 млн. карбованців видається безпосередньо Держнаглядохоронпраці, а до 25 млн. карбованців включно — його територіальними органами.

Якщо характер робіт на підприємстві незалежно від його кошторисної вартості має підвищену небезпеку, дозвіл на початок роботи видається Держнаглядохоронпраці або за його порученням територіальним органом державного нагляду за охороною праці.

 

6. Для одержання дозволу на початок роботи підприємства його власник зобов’язаний подати відповідному органу Держнаглядохоронпраці заяву згідно з додатком № 1.

Підставою для видачі дозволу державним підприємствам інших форм власності є документи:

про державну реєстрацію підприємства та дозвіл /ліцензію/ на види діяльності, зазначені в установчих документах, якщо його одержання передбачено законодавством;

про контрольне обстеження підприємства органами державного нагляду за охороною праці;

про відповідність професійної кваліфікації посадових осіб профілю виробництва та наявності у них знань з охорони праці;

про дозвіл відповідних органів на утилізацію /поховання/ відходів виробництва.

 

7. Органи державного нагляду за охороною праці мають право вимагати проведення окремих контрольних вимірювань і обстежень об’єктів, устаткування, систем захисту та управління, а також виробничого і навколишнього природного середовища.

 

8. Рішення про видачу дозволу на початок роботи підприємства приймається органами Держнаглядохоронпраці протягом 10 днів з часу одержання заяви.

 

9. Дозвіл на початок роботи підприємства видається за формою згідно з додатком № 2.

 

10. Власник може оскаржити рішення територіальних органів державного нагляду за охороною праці до Держнаглядохоронпраці, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — до арбітражного суду.

 

11. У разі невиконання підприємством умов дії дозволу на початок роботи підприємства, орган, який його видав, має право скасувати цей дозвіл.

 

12. За початок роботи нового підприємства без дозволу Держнаглядохоронпраці власник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ