Постановление от 10.07.1997 № 726 "О производстве и использовании полиэтиленовых труб в строительстве и реконструкции газовых сетей в сельской местности"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20069 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 10.07.1997 № 726 "О производстве и использовании полиэтиленовых труб в строительстве и реконструкции газовых сетей в сельской местности"
Дата принятия10.07.1997
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа726
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            П О С Т А Н О В А
          від 10 липня 1997 р. N 726
                Київ
     Про виробництво і використання поліетиленових
        труб у будівництві та реконструкції
        газових мереж у сільській місцевості
 
   3 метою реалізації державної програми газифікації населених
пунктів за рахунок виробництва і впровадження високоефективних
ресурсозберігаючих  технологій  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  заходи  з  виробництва  і  використання
поліетиленових труб у будівництві та реконструкції газових мереж у
сільській місцевості додаються).
   2. Міністерству  економіки,   Міністерству   сільського
господарства і продовольства під час формування річних програм
економічного і соціального розвитку України передбачити виділення
окремим рядком державних централізованих капітальних вкладень на
газифікацію сільських населених пунктів в межах коштів,  що
виділяються на розвиток агропромислового комплексу.
   3. Покласти  на  Міністерство  сільського господарства і
продовольства  функції  замовника  з  газифікації  сіл  за
одноступеневою схемою газопостачання і використання поліетиленових
труб у будівництві та реконструкції газових мереж у сільській
місцевості  і  передбачити їх безоплатну передачу на баланс
Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" для утримання
експлуатації.
   Підтримати пропозицію Міністерства сільського господарства і
продовольства  щодо  спрямування  на розвиток нормативної та
матеріально-технічної  бази  підприємств  і  організацій,  що
здійснюють  реалізацію  заходів, визначених у пункті 1 цієї
постанови, до 5 відсотків державних централізованих капітальних
вкладень, які виділяються на газифікацію сіл.
   4. Міністерству  сільського  господарства і продовольства
щорічно в лютому доповідати Кабінетові Міністрів України про хід
виконання заходів, визначених у пункті 1 цієї постанови.
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Державного міністра України з питань промислової політики та
паливно-енергетичного комплексу Мінченка А.К.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            В. ДУРДИНЕЦЬ
   Інд.24
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 липня 1997 р. N 726
               ЗАХОДИ
      з виробництва і використання поліетиленових
      труб у будівництві та реконструкції газових
          мереж у сільській місцевості
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
        Заходи        | Термін  | Відповідальні
                   | виконання | за виконання
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ввести в дію на Калуському концерні   I квартал  Мінпром
"Оріана" потужності з випуску      1997 р.
газоущільнювального поліетилену
екструзійної та литтєвої марок
 
Забезпечити поставку нафти для     щорічно  Держнафтогазпром
переробки її в сировину, що
використовується у виробництві
газоущільнювального поліетилену
екструзійної та литтєвої марок
Калуському концерну "Оріана" в
обсягах згідно із замовленням
 
Забезпечити поставку за прямими     щорічно  Мінпром
угодами газоущільнювального            Мінсільгосппрод
поліетилену екструзійної та литтєвої
марок підприємствам, що
виготовляють поліетиленові труби і
з'єднувальні деталі для газових мереж
в обсягах згідно із замовленням
 
Здійснити комплекс виробничо-      1997-1999 Мінмашпром
технічних заходів щодо промислового   роки    Мінпром
виробництва поліетиленових газових         Мінсільгосппрод
труб, з'єднувальних деталей і           Держводгосп
розвитку матеріально-технічної бази        Держжитлокомун-
будівельно-монтажних та              госп ДАХК "Укр-
експлуатаційно-ремонтних організацій        газ Укрмонтаж-
з урахуванням обсягів будівництва та        спецбуд
реконструкції газових мереж з
використанням поліетиленових труб
 
Розробити технології зварювання та   1997-1998 Національна
організувати виробництво        роки    акедмія наук
зварювально-монтажного обладнання і        Мінмашпром
інструменту для будівництва,            Укрмонтажспец-
експлуатації і ремонту газових мереж        буд Мінсільгос-
з використанням поліетиленових труб        ппрод ДАХК
                          "Укргаз"
 
Розробити технічні умови на       1997-1998 Держжитлокомун-
виробництво газових поліетиленових   роки    госп Держкоммі-
труб та з'єднувальних деталей до них,       стобудування
переглянути і внести зміни та           Мінсільгосппрод
доповнення до діючих будівельних          Держнаглядохо-
норм і стандартів на проектування і        ронпраці
будівництво газових мереж з            ДАХК "Укргаз"
використанням поліетиленових труб.
Увести в дію Правила безпеки систем
газопостачання і Правила експлуатації
систем газопостачання
 
Уточнити схеми газопостачання      1997-1998 Мінсільгосппрод
окремих регіонів України        роки    Держжитлокомун-
                          госп Укрінжпро-
                          ект ДАХК
                          "Укргаз"
 
Створити навчально-атестаційний     1997-1998  Національна
центр (центри) з виробничим       роки    академія наук
полігоном, лабораторією підготовки та        Держжитлокому-
атестації інженерно-технічних            нгосп Мінсіль-
спеціалістів, проектувальників,           госппрод Держ-
зварників-монтажників зварювально-         наглядохорон-
монтажного обладнання, інструментів        праці ДАХК
і матеріалів для будівництва,            "Укргаз"
експлуатації та ремонту газових
мереж з поліетиленових труб
 
Визначити обсяги будівництва      1997-1998  Мінсільгоспп-
сільських розподільних газових мереж  роки    род ДАХК
за одноступеневою схемою              "Укргаз" Рада
газопостачання, в тому числі із           міністрів Ав-
поліетиленових труб                 тономної рес-
                          публіки Крим
                          обласні
                          державні
                          адміністрації
 
Залучати кошти заінтересованих     постійно  Мінсільгосппрод
міністерств, інших центральних           Мінпром
органів виконавчої влади, інвесторів        Мінмашпром
на основі пайової участі на потреби        Держкоммісто-
будівництва сільських газових мереж        будування
та фінансування робіт, передбачених        Держводгосп
цими заходами                   Національна
                          академія наук
                          ДАХК "Укргаз"
                          Рада міністрів
                          Автономної Рес-
                          публіки Крим
                          обласні держав-
                          ні адміністра-
                          ції

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com