Постановление от 28.06.1997 № 637 "О порядке передачи в частную собственность граждан незавершенных строительством домов усадебного типа"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20108 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 28.06.1997 № 637 "О порядке передачи в частную собственность граждан незавершенных строительством домов усадебного типа"
Дата начала действия07.03.2001
Дата принятия28.06.1997
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа637
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


            П О С Т А Н О В А
          від 28 червня 1997 р. N 637
                Київ
      Про порядок передачі у приватну власність
        громадян незавершених будівництвом
           будинків садибного типу
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 214 від 07.03.2001 )
   На виконання пункту 4 статті 32 Закону України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про  порядок  передачі  у  приватну
власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного
типу (додається).
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           В. ДУРДИНЕЦЬ
   Інд.33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 червня 1997 р. N 637
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок передачі у приватну власність
        громадян незавершених будівництвом
           будинків садибного типу
   1. Це Положення визначає порядок передачі обласними або
районними державними адміністраціями незавершених будівництвом
будинків садибного типу, що перебувають у державній власності, у
приватну власність громадян, які самостійно переселяються із
радіоактивно забруднених територій, перебувають на черзі для
отримання житла за направленнями на переселення, виданими у
встановленому порядку, а також особам, віднесеним до 1 або 2
категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов
(незалежно від місця перебування на черзі для отримання житла за
направленням  на  переселення або на квартирному обліку для
поліпшення житлових умов). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 214
 від 07.03.2001 )
   2. Предметом передачі згідно з цим Положенням є незавершені
будівництвом  будинки  садибного  типу,  що  споруджувалися
(споруджуються) за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення для переселення громадян із зони безумовного
(обов'язкового) відселення та громадян, які переселяються із зони
гарантованого  добровільного  відселення  і  зони  посиленого
радіоекологічного контролю за направленнями, виданими згідно з
Порядком  відселення  та самостійного переселення громадян з
територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 1992 р. N 706. ( Пункт 2 в
редакції Постанови КМ N 214 від 07.03.2001 )
   3.  Незавершені  будівництвом  будинки  садибного  типу
передаються безоплатно у приватну власність громадян на підставі
рішення обласної або районної державної адміністрації за місцем
переселення, про що укладається відповідна угода. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 214 від
07.03.2001 )
   4. Незавершені будівництвом будинки передаються у приватну
власність разом із необхідною проектно-кошторисною документацією,
будівельними матеріалами, конструкціями і земельними ділянками.
   При цьому в угоді, передбаченій пунктом 3 цього Положення,
зазначаються за оцінкою бюро технічної інвентаризації вартість
фактично  виконаних  проектних  і  будівельних робіт, обсяги
незавершеного будівництва на об'єкті в цінах на час оформлення
передачі  цього  об'єкта  громадянину,  вартість  будівельних
матеріалів і конструкцій, що передаються громадянину для подальшої
забудови, потреба в коштах для завершення будівництва. ( Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 214
 від 07.03.2001 )
   5. Роботи, пов'язані із закінченням  будівництва  таких
будинків, провадяться за рахунок коштів цих громадян. Після
закінчення будівництва громадянам відшкодовуються витрачені ними
на це кошти згідно з пунктом 3 статті 32 Закону України 
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   6. За наявності бажаючих з вищезгаданих категорій громадян
можлива передача їм у власність незавершених будівництвом будинків
будь-якого ступеня готовності.
   7. Громадяни, які отримали у приватну власність незавершені
будівництвом будинки садибного типу, можуть змінювати проект
будинку за погодженням з районним архітектором.
   8. Після закінчення будівництва громадяни для відшкодування
їм коштів подають обласній або районній державній адміністрації
акт введення в експлуатацію будинку садибного типу і платіжні
документи з оплати вартості робіт, матеріалів, послуг. Сума
коштів, що підлягає відшкодуванню, не може бути вищою, ніж
зазначена в угоді про безоплатну передачу у приватну власність
громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу (крім
випадків підвищення цін на будівництво, установленого Держбудом).
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 214 від 07.03.2001 )
   Не підлягає оплаті понесена громадянами частина витрат на
завершення будівництва понад норми, встановлені законодавством про
житло та його приватизацію.
   9. Переселення громадян у незавершені будівництвом будинки,
отримані ними у приватну власність, відбувається після завершення
їх спорудження з дотриманням вимог  Порядку  відселення  та
самостійного переселення громадян з  територій,  що  зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня
1992 р. N 706.
   10. Спірні  питання,  що виникають під час передачі та
завершення будівництва, вирішуються у встановленому законодавством
порядку.
   11. Дія цього Положення не поширюється на порядок передачі у
приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків
садибного типу, які включені органами приватизації до переліку
об'єктів, що підлягають приватизації. ( Пункт 11 в редакції
Постанови КМ N 214 від 07.03.2001 )

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ