Письмо от 26.09.1997 № 6/476 О Порядке применения норм накладных расходов в строительстве, скорректированный в связи с введением новой нормативной базы Украины 1997 года

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 26.09.1997 № 6/476 О Порядке применения норм накладных расходов в строительстве, скорректированный в связи с введением новой нормативной базы Украины 1997 года
Дата принятия26.09.1997
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа6/476
РазработчикГоскомградостроительство Украины
Дополнительные данные Письма – не нормативно-правовые акты, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОШТОРИСНИХ НОРМ, ЦІНОУТВОРЕННЯ
   ТА ЕКСПЕРТИЗИ У БУДІВНИЦТВІ ДЕРЖКОММІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т

 N 6/476 від 26.09.97
   м.Київ

         

    Про Порядок застосування норм накладних витрат
    у будівництві, скоригований в зв'язку з введенням
       нової нормативної бази України 1997 року

   На  численні  запити організацій щодо застосування норм
накладних витрат при складанні кошторисної документації прямим
рахунком в цінах 1997 року Головне управління кошторисних норм,
ціноутворення  та експертизи у будівництві направляє Порядок
застосування норм накладних витрат у будівництві затверджений
постановою колегії Держбуду України від 4 грудня 1991 року N 55),
скоригований в зв'язку з введенням нової нормативної бази України
1997 року.
                      Додаток
                  до листа Головного управління
                  кошторисних норм, ціноутворення
                  та експертизи у  будівництві
                  Держкоммістобудування  України
                  від 26 вересня 1997 р. N 6/476
               Порядок
    застосування норм накладних витрат у будівництві
    (затверджений постановою колегії Держбуду України
          від 4 грудня 1991 року N 55)
   1. При обчисленні базової вартості в кошторисній документації
на будівництво застосовуються норми накладних витрат на будівельні
та спеціальні будівельні роботи, які визначені у відсотках до
кошторисних прямих витрат, і норми накладних витрат на монтажні та
окремі спеціальні будівельні роботи, що визначені у відсотках до
основної заробітної плати робітників.
   2. При розробці зведених кошторисних розрахунків вартості
будівництва, коли невідома субпідрядна організація, яка виконує
окремі види будівельних робіт (за винятком робіт, для яких
визначені єдині граничні норми накладних витрат), застосовується
гранична норма накладних витрат, що визначена для генеральної
підрядної організації.
   3. Єдині граничні норми накладних витрат на монтажні та
спеціальні роботи встановлені для всіх виконавців цих робіт
незалежно від їх відомчої підпорядкованості, за винятком норм
накладних витрат на внутрішні санітарно-технічні роботи, які не
застосовуються при виконанні цих робіт Головкиївміськбудом.
   В цьому випадку належить застосувати граничні норми накладних
витрат на будівельні роботи, що затверджені в установленому
порядку для цієї організації.
   4. Міністерства і відомства України, інші республіканські
господарчі формування, які були підпорядковані союзним державним
органам до прийняття Верховною Радою України Постанови "Про
проголошення незалежності України" ,  застосовують
граничні норми накладних витрат, що встановлені для них до 24
серпня 1991  року  відповідними  союзними  міністерствами  і
відомствами.
   5. Єдина гранична норма накладних витрат на роботи по
великопанельному  та  об'ємно-блоковому  житловому будівництву
поширюється на комплекс будівельних робіт, крім робіт по нульовому
циклу (в т.ч., оздоблювальних і спеціальних), що виконуються нижче
нульової позначки (+-0) будинків, робіт по спорудженню вбудованих
і  прибудованих  приміщень,  а  також  крім  внутрішніх
санітарно-технічних  робіт  і робіт по прокладанню зовнішніх
комунікацій та благоустрою.
   На  роботи  по нульовому циклу житлових будинків і по
спорудженню  вбудованих  та прибудованих приміщень, внутрішні
санітарно-технічні  роботи,  роботи  по прокладанню зовнішніх
комунікацій та благоустрою застосовуються затверджені граничні
норми накладних витрат на будівельні роботи і відповідні єдині
граничні  норми  накладних витрат на монтажні та спеціальні
будівельні роботи.
   Єдина  гранична  норма  накладних  витрат на роботи по
великопанельному і об'ємно-блоковому житловому будівництву не
поширюється на каркасно-панельні житлові будинки.
   6. Норми накладних витрат на прокладання і монтаж мереж
зв'язку (міських і сільських), а також на прокладання і монтаж
міжміських ліній зв'язку застосовуються до основної заробітної
плати робітників по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні
роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).
   Норма  накладних витрат на монтаж радіотелевізійного та
електронного устаткування при визначенні кошторисної вартості
монтажних робіт на будівництві радіооб'єктів, радіорелейних ліній
і телевізійних об'єктів застосовується до основної заробітної
плати  робітників  по  всьому  комплексу  робіт,  включаючи
електромонтажні роботи.
   7. Норми накладних витрат на роботи по капітальному ремонту
будинків   та   споруд,   що   виконуються   підрядними
будівельно-монтажними організаціями, застосовуються в розмірах,
встановлених цим організаціям на будівельні роботи відповідно до
   постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 року
N 235*.
____________
 * При  визначенні  вартості  ремонтно-будівельних  робіт без
  урахування вартості матеріальних ресурсів накладні витрати
  обчислюються  від  основної  заробітної плати, виходячи з
  установленої для організації норми цих витрат на будівельні
  роботи.
   8. Норми  накладних  витрат  для  ремонтних  організацій
встановлюються відповідними міністерствами і відомствами України
за дорученням Кабінету Міністрів України.
   9. Понад встановлені норми накладних витрат на будівельні
роботи міністерства і відомства України - підрядники, корпорації
"Укрбуд"  та  "Укрмонтажспецбуд"  та  інші  республіканські
господарські  формування  за погодженням з Держбудом України
затверджують відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 року N 235 граничні норми накладних
витрат на будівельні  роботи,  що  виконуються  підвідомчими
організаціями на об'єктах сільського господарства виробничого і
невиробничого призначення в сільській місцевості та в районних
центрах (крім міст республіканського і обласного підпорядкування).
   Зазначене вище рішення не поширюється на організації, що
постійно дислокуються і виконують будівельні роботи в даних
місцевостях,  і  пов'язані з цим додаткові накладні витрати
враховані при визначенні граничних норм.
   10. Розмір підвищених норм накладних витрат  на  монтаж
металоконструкцій,   внутрішні   санітарно-технічні  роботи,
буропідривні роботи, улаштування бурових свердловин на воду,
захист  будівельних  конструкцій і устаткування від корозії,
теплоізоляційні роботи, мурування промислових печей і  труб,
великопанельне житлове будівництво для будов, що споруджуються в
районах, зазначених в пункті 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 року N 235, визначається шляхом
застосування коефіцієнтів до встановлених для цих робіт єдиних
граничних норм накладних витрат, що визначаються виходячи із
співвідношення між підвищеною і граничною нормами накладних витрат
на будівельні роботи.
   11. Особливості нарахування накладних витрат  на  окремі
будівельні і спеціальні будівельні роботи наведені в переліку
згідно з додатком.
                       Додаток
                  до Порядку застосування норм
                  накладних витрат у будівництві
    Перелік спеціальних будівельних робіт з вказівками
    порядку  нарахування  накладних  витрат  при
        визначенні їх кошторисної вартості
    (норми встановлені постановою Кабінету Міністрів
      України від 03.10.91 N 235

N збірників кошто- рисних норм і розцінок СНУ-93 та ОРУ-97 Найменування робіт Єдині граничні норми накладних витрат
у відсотках від кошторис- них прямих витрат, вклю- чаючи вар- тість матері- алів, виробів і конструкцій у відсотках від основної заробітної плати робітників
з включенням ва- ртості матеріа- лів, виробів і конструкцій в обсяг будів.- монтажних робіт без включення вартості мате- ріалів, виробів і конструкцій в обсяг будів.- монтажних робіт
1 2 3 4 5
3 Буропідривні роботи 16,9 - -
4 Свердловини для водопостачання 19,6 - -
з 9-1 по 9-165; з 9-186 по 9-233 Монтаж металевих (стале- вих і алюмінієвих) конс- трукцій виробничих, жит- лових і громадських бу- динків і споруд 10,1 - -
з 9-166 по 9-169; з 39-37 по 39-42 Контроль якості зварних з'єднань - 90 -
з 11-124 по 11-126 Улаштування покриття підлоги із механічно об- роблених чавунних і ста- левих плит 10,1 - -
13 Захист будівельних конс- трукцій і устаткування від корозії 12,5 - -
14-33; з 14-43 по 14-45; 14-61 Виготовлення і установ- лення огородження боксів із сталевих труб для ут- римання великої рогатої худоби, сталевих і алю- мінієвих каркасів і ого- родження теплиць 10,1 - -
з 14-48 по 14-54; 14-55 Установлення вузлів ме- ханізмів і валів прила- дів відкривання і закри- вання кватирок теплиць - - 90
14-66 Установлення коткових і нерухомих опор під трубопроводи опалення 10,1 - -
16, 17, 18, 19, 20 Усі роботи по прокладен- ню внутрішніх трубопро- водів і установленню внутрішніх пристроїв во- допостачання, каналіза- ції, опалення, газоза- безпечення, вентиляції і кондиціонування повітря за виключенням таких са- нітарно-технічних улаш- тувань: 14,5 - - ю
з 17-34 по 17-35 Установлення баків металевих для води масою більше 0,6 т (місткістю більше 4 куб.м) - 90 -
з 18-1 по 18-20 Установлення котлів опа- лювальних теплопродук- тивністю до 1,6 МВт (1 Гкал/год.) з темпера- турою нагрівання води до 115 град. С або тиском пари до 0,7 МПа (0,7 кгс/кв. см) - 90 -
з 18-21 по 18-34 Установлення водопідіг- рівачів швидкісних по- верхнею нагріву однієї секції до 30 кв.м, єм- кісних місткістю до 6 куб.м в теплових пунк- тах і в котельних, що обладнані котлами теп- лопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год.) з темпера- турою нагрівання води до 115 град. С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) - 90* -
з 18-81 по 18-85 Установлення насосів відцентрових з електрод- вигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агре- гату до 0,75 т - 90* -
19-3; 19-4 Установлення ресторанних плит - 90 -
19-16 Установлення газопальних пристроїв продуктивністю більше 500 м куб./год. - - 90
з 20-221 по 20-233 Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом - 90 -
з 20-333 по 20-338; 20-344; 20-348 Установлення вентилято- рів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клино- пасовій передачі - 90 -
з 20-349 по 20-351; 20-358 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних і вентиляційних пиловловлювальних - 90 -
з 20-367 по 20-370 Установлення циклонів масою більше 1 т - 90 -
20-371 Установлення кондиціонерів-доводників ежекційних - 90 -
з 20-380 по 20-395 Установлення камер при- точних типових продук- тивністю до 150 тис.м куб./год. - 90 -
з 20-396 по 20-405; з 20-528 по 20-535 Установлення кондиціоне- рів центральних продук- тивністю 10-250 тис.м куб./год. на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кон- диціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в приточних камерах) - - 90
21 Електроосвітлення будівель - 100 -
з 25-378 по 25-381 Прокладання дренажного кабеля - 100 -
25-407; 25-408 Установлення блок-боксів на магістральних трубопроводах, нафтових і газових промислах (без вартості установленого устаткування) 10,1 - -
26 Теплоізоляційні роботи 14,5 - -
з 28-665 по 28-693 Установлення сталевих конструкцій опор кон- тактної мережі, жорстких поперечок, світлофорних містків, оглядових люль- ок, консолей і підкосів до них, а також траверс 10,1 - -
з 28-810 по 28-812; з 28-830 по 28-834 Улаштування сигналіза- ції, централізації і блокування на залізни- цях, що споруджуються - 89 -
  Те саме, при електрифі- кації діючих залізниць - 100 -
з 29-1 по 29-1270; з 29-1406 по 29-1460; з 29-1701 по 29-1723 Усі роботи, що викону- ються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим способом, а та- кож відкритим способом після улаштування перек- риття тунеля, включаючи загальнобудівельні робо- ти, які виконуються по інших збірниках СНУ-93 (крім окремих станцій і вестибюлів метрополіте- нів і підземних споруд спецпризначення) 28,5 - -
з 29-1271 по 29-1405; з 29-1461 по 29-1505 Роботи по спорудженню тунелів і метрополітенів відкритим способом до улаштування перекриття, а також роботи по оздоб- ленню станцій і вестибю- лів метрополітенів і підземних споруд спецп- ризначення та колійні роботи на поверхні В розмірах, що встановлені для будівельних робіт
30-34; 30-35; з 30-1-11 по 30-132 Установлення сталевих опорних частин для залі- зобетонних прогонових споруд, складання і ус- тановлення сталевих про- гонових споруд, повз- довжнє і поперечне пере- сування сталевих прого- нових споруд з установ- ленням на опорні частини 10,1 - -
з 30-78 по 30-79; 30-148; 30-149; 30-334; 30-370; з 30-381 по 30-383 Улаштування оглядових пристроїв, металевих по- ручнів, перекриття де- формаційних швів ковзним листом, сталеві ришту- вання і пірси 10,1 - -
з 33-56 по 33-83; з 33-625 по 33-689; з 33-711 по 33-714; з 33-719 по 33-722; з 33-759 по 33-766; 33-785; 33-786 Установлення сталевих опор повітряних ліній електропередачі, стале- вих конструкцій розпо- дільних улаштувань, ста- левих опор контактної мережі промислового і міського транспорту 10,1 - -
з 33-88 по 33-169; з 33-472 по 33-504 Підвішування проводів і грозозахисних тросів - 100 -
з 33-515 по 33-524 Установлення лінійного устаткування і комплект- них трансформаторних підстанцій - - 100
з 34-77 по 34-82; з 34-84 по 34-100; з 34-192 по 34-195 Монтаж сталевих конс- трукцій радіощогл і ра- діобашт, повнозбірних будинків із алюмінієвих панелей, термокамер, сталевих підземних під- силювальних пунктів, що не обслуговуються 10,1 - -
35 Гірничо-прохідницькі підземні роботи (включа- ючи всі види кріплення виробок, буріння сверд- ловин із підземних виро- бок і підземні будівель- ні роботи, які нормують- ся по інших збірниках СНУ-93):      
  у вугільній промисловості 27,1    
  в інших галузях промисловості 28,5    
  Транспортування гірнич- ної маси від шахтових стволів до відвалів при виконанні підземних гір- ничо-капітальних робіт В розмірах, встановлених для підземних гірничо-капітальних робіт, які нормуються по збірниках 29 і 35 СНУ
з 39-1 по 39-30; з 39-43 по 39-51; з 39-56 по 39-63; з 39-66 по 39-71; з 39-76 по 39-79 Установлення металевих конструкцій гідротехнічних споруд 10,1 - -
з 44-122 по 44-126; з 44-381 по 44-385 Прокладання кабеля в підводні траншеї:      
а) міжміського зв'язку - 215 -
б) електропередачі - 100 -
з 44-127 по 44-130; з 44-256 по 44-259; з 44-386 по 44-217 Опускання металевих обо- лонок оголовків водоза- бірних і водоскидних споруд 10,1 - -
45-216; 45-217 Установлення металевих деталей промислових труб 10,1 - -
з 45-1 по 45-54; з 45-99 по 45-106; з 45-115 по 45-165; з 45-171 по 45-174; з 45-185 по 45-187; з 45-194 по 45-215 Мурування промислових печей і труб 11,0 - -

Примітки: 1. При установленні санітарно-технічного устаткування
       для технічного водоохолодження на  радіооб'єктах,
       позначеного   знаком  "*",  накладні  витрати
       нараховуються в розмірі 100 відсотків до основної
       заробітної плати робітників.
     2. У випадках, коли в кошторисі враховані витрати на
       складання і установлення сталевих прогонових споруд,
       накладні витрати на роботи по повздовжньому або
       поперечному пересуванню прогонових споруд повинні
       прийматися в розмірі граничних норм на будівельні
       роботи (без урахування вартості сталевих прогонових
       споруд).
     3. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750
       кВ, штирьові ізолятори, гаки і штири для ВЛ-30-35 кВ,
       підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для
       ВЛ-0,4-35 кВ, а також розрядники, роз'єднувачі і
       масляні  вимикачі, які установлюються на опорах,
       враховуються як устаткування.
     4. На роботи по встановленню заслінок з пневматичним або
       електричним приводами накладні витрати нараховуються
       в розмірі 90 відсотків від основної заробітної плати
       робітників. Заслінки враховуються як устаткування.
     5. При  виконанні  господарським  способом підземних
       гірничо-капітальних робіт на підприємствах і діючих
       горизонтах, що споруджуються, норма накладних витрат,
       яка встановлена для цих робіт, застосовується з
       коефіцієнтом 0,6.
     6. Єдина гранична норма накладних витрат на прокладання
       і монтаж мереж зв'язку (включаючи радіофікацію) при
       визначенні кошторисної вартості вказаних робіт, що
       виконуються  в  районних  центрах  (крім  міст
       республіканського і обласного підпорядкування)  і
       сільській місцевості, застосовується з коефіцієнтом
       1,06.
     7. Норми накладних витрат на роботи, що виконуються із
       застосуванням панелей із сталевого та алюмінієвого
       листа  з  утеплювачем,  приймаються  у  розмірі,
       встановленому для будівельних робіт.
     8. На  роботи  по  прокладанню  зовнішніх  мереж
       теплозабезпечення тиском до  25  кгс/кв.  см  з
       температурою до 300 град. С і мереж газозабезпечення,
       вартість яких визначається по збірнику N 24, норми
       накладних  витрат  приймаються  в  розмірах,  що
       встановлені на будівельні роботи.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ