Типовые нормы времени и нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятых содержанием жилищного фонда

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19323 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаТиповые нормы времени и нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятых содержанием жилищного фонда
Дата принятия04.08.1997
Дата отмены действия 26.02.2014
СтатусНедействующий
Утверждающий документПриказ от 04.08.1997 № 59
Вид документаНормы
РазработчикГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству
Принявший органГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству
Дополнительные данные Отменено согласно приказу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 26.02.2014 № 61


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ
              ГОСПОДАРСТВУ

 N 59 від 04.08.97
   м.Київ

       
                  Затверджено
                  наказом Державного комітету
                  України по житлово-комунальному
                  господарству
                  від 4 серпня 1997 р. N 59

     Типові норми часу та норми обслуговування для
      робітників і виробничого персоналу, зайнятих
          утриманням житлового фонду

             Загальна частина
   1. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і
виробничого персоналу призначені для розрахунку норм часу і
чисельності та раціонального завантаження працівників, які зайняті
технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду,
виконанням робіт по санітарному утриманню домоволодінь.
   2. В основу розробки вищезгаданих норм увійшли:
   дані фотохронометражних спостережень, технічні розрахунки;
   вивчення організаційно-технічних  умов виконання робіт та
організації праці працівників:
   "Нормы обслуживания  для  рабочих  и  производственного
персонала, занятых технической эксплуатацией и текущим ремонтом
жилищного  фонда",  які  затверджені  наказом  Міністерства
житлово-комунального господарства УРСР від 25.10.85 р. N 316.
   3. Назва професій і перелік робіт у цьому збірнику вказані
згідно  з  Державним  класифікатором  професій  ДК  003-95
  v0257217-95,  va257217-95,  vb257217-95  )  і  Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), випуск
01 "Професій працівників, які є загальними для всіх галузей
народного господарства", випуск 64 "Будівництво" і випуск 87
"Житлово-комунальне господарство".
   При внесенні змін і доповнень в ДК 003-95 назва професій
(укрупнення професій, зміна їх назв, поява нових тощо), які
вказані у збірнику, повинні відповідно змінюватись.
   4. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і
прибирання сходових кліток (далі - норми часу) в житлових будинках
встановлені у людино-годинах на одиницю обсягу роботи, вказаних у
таблицях збірника.
   5. Норми обслуговування для робітників, зайнятих технічною
експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду (далі - норми
обслуговування), розраховані на одного робітника в прийнятих
одиницях виміру при 8-годинній робочій зміні і 40-годинному
робочому тижні.
   6. Норми  часу  і  норми  обслуговування  встановлені з
урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключну роботу,
відпочинок та особисті потреби, на переходи для забезпечення
нормальної експлуатації житлового фонду в  закріпленій  зоні
обслуговування.
   7. Для впровадження в організації  (підприємстві)  більш
прогресивних організаційно-технічних умов, ніж це передбачено
даними нормами, треба розробити та ввести в установленому порядку
місцеві норми, які відповідають більш високій продуктивності
праці.
   8. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і
прибирання місць загального користування в житлових будинках
встановлені з урахуванням таких умов:
   8.1 Норми часу та ручне прибирання територій домоволодінь
встановлені диференційовано для  територій  з  удосконаленими
покриттями (заасфальтовані, брусчаті), неудосконаленими (щебневі,
булижні) і територій без покриття в залежності від класу цих
територій.
   Території класифіковано по інтенсивності пішохідного руху:
   I клас - до 50 люд.-год.
   II клас - від 50 до 100 люд.-год.
   III клас - вище 100 люд.-год.
   Інтенсивність пішохідного руху визначається на смузі тротуару
шириною 0,75 м по піковому навантаженню вранці та ввечері разом з
урахуванням руху пішоходів в обидва боки.
   8.2. Норми часу на обслуговування сміттєпроводів встановлені
диференційовано в залежності від розташування сміттєприймальних
камер, типів сміттєзбиральних ємкостей і засобів їх прибирання.
Норми розроблені на роботи найбільш поширених типів сміттєпроводів
(холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну
групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром
від 150 х 200 до 200 х 200 мм), а також на сміттєприймальники
(переносні металеві місткістю 40 - 100 л; контейнери місткістю 300
- 800 л; бункери місткістю 400 - 600 л).
   8.3. Норми часу встановлені з  урахуванням  одноразового
прибирання  протягом зміни. Повторюваність прибиральник робіт
наведено в додатках А і  Б.  В  залежності  від  місцевих
природно-кліматичних умов повторюваність може бути змінена і
встановлена органами місцевого самоврядування  або  місцевими
органами виконавчої влади.
   9. Норми обслуговування встановлені диференційовано за видами
робіт і групами будівель з урахуванням терміну їх експлуатації.
   9.1. Залежно від матеріалу стін та перекриття прийнято чотири
групи будівель:
   I - кам'яні, особливо капітальні; фундаменти кам'яні, стіни
кам'яні (цегляні) і крупноблочні;
   II - кам'яні, звичайні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні
(цегляні,  крупноблочні,  крупнопанельні),  перекриття   -
залізобетонні або змішані (дерев'яні або залізобетонні), а також
кам'яні склепіння по металевих балках;
   III - кам'яні, полегшені; фундаменти - кам'яні і бетонні,
стіни - полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків та черепашнику;
перекриття - дерев'яні, залізобетонні або кам'яні склепіння по
металевих балках;
   IV -  дерев'яні,  рублені,  брусчаті, змішані, з сирцю;
фундаменти - стрічкові бутові; стіни - рублені, брусчаті і змішані
(цегляні та дерев'яні), з сирцю; перекриття - дерев'яні.
   9.2. Розподіл витрат робочого часу на профілактичні огляди,
планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти
подані в додатку В.
   Максимальні строки  усунення  несправностей при виконанні
непередбаченого поточного ремонту окремих частин будівель та
обладнання подані у додатку Г.
   9.3. Нормами враховано виконання  аварійних  робіт,  які
виконуються за рахунок витрат часу на непередбачені огляди і
поточні ремонти. Ці роботи можуть виконуватися спеціалізованою
службою,  витрати  на  утримання  якої визначаються окремими
розрахунками.
   9.4. Дані, що характеризують стан житлового фонду, який
обслуговується, необхідні для розрахунку потреби в робочій силі
(кількість квартир, площа покрівель, площа нежитлових приміщень,
вентиляційні канали, інженерне обладнання та інше) приймаються за
технічними паспортами. Дані, які відсутні у технічному паспорті,
можна одержати в результаті спеціальних обмірів і розрахунків за
участю бюро технічної інвентаризації, оформлених актом.
   9.5. Житлово-експлуатаційні організації (підприємства) мають
право розробляти та затверджувати місцеві норми на окремі види
робіт, які відсутні у цьому збірнику або у міжгалузевих та інших
галузевих  нормативних  матеріалах, а також при створенні в
організації (підприємстві) прогресивніших організаційно-технічних
умов порівняно з врахованими при розробленні діючих норм на ці
роботи.
   10. Ці норми часу і норми обслуговування є основою для
планування  чисельності  робітників  і  виробничого персоналу
житлово-експлуатаційних організацій (підприємств), закріплення за
ними конкретних об'єктів (дільниць) обслуговування.
   10.1. На основі норм часу, які приведені у цьому збірнику,
розрахунок явочної чисельності (Чя) двірників і прибиральників з
кожної професії розраховується за формулою:
            Ч я = Т нк: t ф, де
   Т нк - норма часу на весь комплекс робіт даної професії;
   t ф - змінний, місячний або річний фонд робочого часу.
   Норма часу на комплекс робіт розраховується за формулою:
           Т нк = ЕТ ні х N і, де
   Т ні - норма часу на окремі види робіт;
   N і - обсяги, які виконуються по кожному виду робіт.
   10.2. Нормами  обслуговування  для  робітників,  зайнятих
технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду,
передбачена їх явочна чисельність у зміну з урахуванням найбільш
повного  і  раціонального  використання  робочого  часу  при
забезпеченні робітників необхідними матеріалами, інструментом,
пристосуванням стосовно характеру роботи, що виконується, та
нормальними умовами праці.
   Нормативна явочна чисельність працівників певної професії
визначається за формулою:
           n
           Чя  =  E(Nі : Ноі), де
          і = 1
   N і - обсяг по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру
(кв. м, кількість квартир, одиниць ремонтної складності та ін.)
   Н оі - норма обслуговування на одного працівника по кожному
виду робіт у прийнятих одиницях виміру.
   Загальна чисельність  працівників  житлово-експлуатаційних
організацій (підприємств) визначається підсумовуванням результатів
перерахунку по кожній професії з додаванням до підсумку 5 %
додаткової кількості працівників та виробничого персоналу на
професії видів робіт, які не охоплені цими нормами.
   У випадку  виконання  частини робіт з поточного ремонту
житлового фонду підрядним  способом,  нормативна  чисельність
ремонтних працівників повинна бути змінена на величину трудових
витрат того обсягу робіт, який виконується підрядником.
   Приклад розрахунку       явочної      чисельності
ремонтно-експлуатаційних працівників, які обслуговують житловий
фонд, наведені у додатку Д.
   10.3. Списочна чисельність  працівників  визначається  за
формулою:
            Ч сп = Ч я х К н, де
   Ч я - нормативна явочна чисельність працівників,
   К н - коефіцієнт, який  враховує  заплановані  невиходи
працівників відповідних професій (відпустки, хвороби тощо).
   К = 1 + (% запланованих невиходів: 100)
            

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com