Об утверждении представленного Минэкономики технико-экономического обоснования инвестиций в комплексную реконструкцию и реставрацию Одесского государственного академического театра оперы и балета

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19906 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаОб утверждении представленного Минэкономики технико-экономического обоснования инвестиций в комплексную реконструкцию и реставрацию Одесского государственного академического театра оперы и балета
Дата принятия18.05.1998
СтатусДействующий
Вид документаРаспоряжение
Шифр документа315-р
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 18 травня 1998 р. N 315-р
                Київ
       Про затвердження поданого Мінекономіки
      техніко-економічного обгрунтування інвестицій
    у комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського
     державного академічного театру опери та балету
 
   1. Затвердити  подане  Мінекономіки  техніко-економічне
обгрунтування інвестицій у комплексну реконструкцію та реставрацію
Одеського державного академічного  театру  опери  та  балету
розроблене інститутом "Діпромісто", м. Київ) з такими основними
розрахунковими техніко-економічними показниками:
   місткість              -  1636 місць
   площа ділянки            -  2,92 гектара
   площа забудови           -  0,52 гектара
   загальна будівельна кубатура    -  103302 куб. метрів
     у тому числі:
   підземної частини          -  4060 куб. метрів
   адміністративно-побутового корпусу -  4450 куб. метрів
   загальна площа           -  7987 кв. метрів
     у тому числі адміністративно-
   побутового корпусу         -  947 кв. метрів
   розрахункова кошторисна вартість
   на повний розвиток         -  84651,03 тис. гривень
     у тому  числі   кошторисна
   вартість   будівельно-монтажних
   робіт у базисних цінах 1997 року  -  14366,59 тис. гривень
   розрахункова кошторисна  вартість -  82386,75 тис. гривень
   I черги
     у  тому  числі  кошторисна
   вартість   будівельно-монтажних
   робіт у базисних цінах 1997 року  -  13867,81 тис. гривень
   2. Затвердити  титул на виконання проектно-вишукувальних
робіт  з  комплексної реконструкції та реставрації Одеського
державного академічного театру опери та балету згідно з додатком.
   3. Одеській облдержадміністрації забезпечити розроблення  до
1 липня 1998 р. робочого проекту (частина, що затверджується)
комплексної реконструкції та реставрації Одеського державного
академічного театру опери та балету з урахуванням зауважень
Центральної служби Укрінвестекспертизи, викладених у зведеному
висновку від 11 листопада 1997 р. N 27.
   4. Дозволити Одеській облдержадміністрації до затвердження
проектно-кошторисної  документації   виконувати   невідкладні
протиаварійні роботи на цій будові в межах коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на 1998 рік на здійснення комплексної
реконструкції та реставрації Одеського державного академічного
театру опери та балету.
 
   Прем'єр-міністр України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 18 травня 1998 р. N 315-р
 
     ТИТУЛ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наймену-  |Рік   |  Потужність об'єкта, що  | Прогнозна кошторисна |  Кількість  |     |Кошторис-|Дата   |Назва
вання та  |початку |  проектується (місць)   | вартість будівництва |  працюючих  |     |на (дого-|приймання |генераль-
місцез-  |та закін-|               |  (тис. гривень)   |        |     |вірна)  |проектно- |ної
находження |чення  |-----------------------------|-----------------------|---------------| Стадії  |вартість |кошто-  |проектної
об'єкта,  |будівниц-|загальна у вар-|у натуральних| всього  |у тому числі|досяг- |розра- | проекту- |проектно-|рисної  |організа-
характер  |тва   |тісних у показ-|показниках  |     |будівельно- |нута  |хункова| вання  |вишуку- |докумен- |ції
та черга  |     |никах (тис.  |основного  |     |монтаж-   |    |    |     |вальних |тації,  |
будів-   |     |гривень)    |виробництва |     |них робіт у |    |    |     |робіт за|дата   |
ництва,  |     |---------------|-------------|     |базисних  |    |    |     |стадіями |затверд- |
назва   |     |досяг- |розра- |досяг-|розра-|     |цінах    |    |    |     |проекту- |ження   |
продукції |     |нута  |хункова|нута |хунко-|     |1997 року  |    |    |     |ання   |проектно- |
та оди-  |     |    |    |   |ва  |     |      |    |    |     |(тис.  |кошто-  |
ниця ви-  |     |    |    |   |   |     |      |    |    |     |гривень) |рисної  |
міру    |     |    |    |   |   |     |      |    |    |     |     |докумен- |
      |     |    |    |   |   |     |      |    |    |     |     |тації   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Одеський   1997-          1700  1636  84651,03  14366,59           ТЕО, робо- 113,6        Інститут
державний  2000                                      чий проект 2598,05 1998 рік  "Дніпро-
академіч-                                                    1999 рік  місто",
ний театр                                          у тому             м. Київ
опери та                                          числі:
балету,                                           затверджу-
м. Одеса                                          вана части-
Комплексна                                         на     250   II кв.
реконструк-                                                   1998 р.
ція та рес-                                         робоча
таврація                                          документа-
                                              ція     950,05  1998 рік
                                                    1398   1999 рік
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України           В.РЯБОКОНЬ

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ