ДБН В.2.8-11-99 Технические требования к ремонту типовых повреждений металлоконструкций грузоподъемных кранов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19978 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН В.2.8-11-99 Технические требования к ремонту типовых повреждений металлоконструкций грузоподъемных кранов
Дата начала действия01.10.1999
Дата принятия14.04.1999
Дата отмены действия 01.02.2015
СтатусНедействующий
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаВ.2.8-11-99
РазработчикИнститут проблем надежности машин и зданий!
Дополнительные данные Этот документ отменен с 01.02.2015 в соответствии с Приказом Минрегионстроя от 04.11.2014 № 302


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2022 года

Приказ от 04.11.2014 № 302 О признании утратившими силу некоторых государственных строительных норм и правил, принятых до вступления в силу Закона Украины О строительных нормах

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка, інвентар і інструмент

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДО РЕМОНТУ ТИПОВИХ ПОШКОДЖЕНЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

ДБНВ.2.8-11-99

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 1999



РОЗРОБЛЕНІ: СП "Інститут проблем надійності машин і споруд" (м. Львів) Керівник розробки, виконавець Москвяк Є.В. Виконавці: Рось Я.В., Піхура B.I., Мушинський М.Л., Хребтань В. Г., Бонцаль П.Я., МосквякТ.Є., Демідас В .А., Ситник М.П., Назаренко 1.1., Вертієв СА, Демідас C.B.

ВНЕСЕНІ ТА Відділом будівельної індустрії, промисловостї будівельних

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО матеріалів та механізації Держбуду України

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ: ......... Наказом Держбуду України № 95 від 14.04.99 р. та введені в дію з 01.10.99р.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ



Ці норми встановлюють основні технічні вимоги до ремонту металоконструкцій всіх типів вантажопідіймальних кранів.

Вимоги них норм обов'язкові для підприємств, організацій і громадян незалежно від відомчої належності та форм власності, які здійснюють ремонт металоконструкцій вантажопідіймальних кранів.

1 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1 Загальні положення

1.1.1 Підприємства, які займаються виготовленням, ремонтом, монтажем, налагодженням ван­тажопідіймальних кранів та їх вузлів, повинні в установленому порядку одержати дозвіл в органах Держнаглядохоронпраці (її. 3.38 ДНАОП 0-1.03.93).

1.1.2 Ремонт металоконструкцій кранів і виготовлення нових замість вибракуваних повинен здійснюватись у відповідності з вимогами РД 22-207-88, ОСТ 24.090.63-87, робочих креслень металоконструкцій кранів, технологічних процесів, діючої нормативної документації, а також цих ДБН.

1.1.3 Ремонт металоконструкцій виконується згідно з кресленнями, що розроблені спеціалі­зованою організацією. В окремих випадках креслення можуть бути розроблені власником крана і узгоджені із спеціалізованою організацією.

1.1.4 Металоконструкції, які здаються в ремонт, повинні бути прийняті працівником технічного контролю ремонтного підприємства з врахуванням вимог цих ДБН.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ