ДСТУ Б В.2.7-80-98. Кирпич и камни силикатные. Технические условия

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б В.2.7-80-98. Кирпич и камни силикатные. Технические условия
Дата начала действия01.03.1999
Дата принятия03.12.1998
Дата отмены действия 01.07.2009
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ Б В.2.7-80:2008
На заменуГОСТ 379-79
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаБ В.2.7-80-98
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий» (НИИСМИ)
Принявший органГП «Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий» (НИИСМИ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2022 года

Приказ от 23.06.2004 № 135 О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения

Приказ от 25.12.2008 № 640 О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Строительные материалы. Кирпич и камни силикатные. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-80-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ СИЛІКАТНІ

Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 1999


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів та механізації Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 03.12.98  № 279

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на території України припиняє дію

ГОСТ 379-79 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"

Цей стандарт в частині обов'язкових вимог гармонізований з міждержавним стандартом ГОСТ 379-95 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Цегла та камені силікатні

Технічні умови

Строительные материалы

Кирпич и камни силикатные

Технические условия

Building materials

Silicate brick and stones

Specifications

Чинний від 1999-03-01

1 Галузь використання

Даний стандарт поширюється на силікатні цеглу та камені далі - вироби), які виготовляються способом пресування зволоженої суміші з кремнеземистих матеріалів та вапна або інших вапноуміщуючих в'яжучих із застосуванням добавок або без них з подальшим твердінням під дією пари в автоклаві.

Силікатні вироби слід застосовувати в кам'яних і армокам'яних конст­рукціях будинків і споруд цивільного, промислового та сільськогосподар­ського призначення.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкід­ливість або безпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, розділах 4-8. Інші вимоги стан­дарту - рекомендовані.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Відповідає офіційному тексту


2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-17-95

Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-27-95

Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ