ДБН В.2.8-13-2000 Техническая диагностика гидропривода строительных машин

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН В.2.8-13-2000 Техническая диагностика гидропривода строительных машин
Дата начала действия01.01.2001
Дата принятия30.06.2000
Дата отмены действия 01.02.2015
СтатусНедействующий
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаВ.2.8-13-2000
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Дополнительные данные Этот документ отменен с 01.02.2015 в соответствии с Приказом Минрегионстроя от 04.11.2014 № 302


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2022 года

Приказ от 04.11.2014 № 302 О признании утратившими силу некоторых государственных строительных норм и правил, принятых до вступления в силу Закона Украины О строительных нормах

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ

ГІДРОПРИВОДУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДБН В.2.8-13-2000

Відповідає офіційному тексту


Держбуд України

Київ 2000РОЗРОБЛЕНІ


Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України Вернигора В.О., к.т.н.; Ліхницький B.I.) Київським державним технічним університетом будівництва і архітектури (Назаренко І.І., д.т.н. проф.; Полянський С.К., к.т.н. проф.; Демідас С.В.)


ВНЕСЕНІ


Відділом будіндустрії, промисловості будматеріалів та механізації Держбуду України


ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держбуду України № 142 від 30 червня 2000 р.

ТА ВВЕДЕНІ В ДІЮ і набирають чинності з 1 січня 2001 р.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин

ДБН В.2.8-13-2000

Вводяться вперше

Ці норми встановлюють загальні правила проведення технічного діагностування гідроприводу будівельних машин для одержання вірогідної інформації про дійсний технічний стан гідроприводу в цілому, а також його складальних одиниць та систем.

Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб, які експлуатують машини, незалежно від форм власності та відомчої належності.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

У даних нормах використовуються терміни та визначення згідно з додатком Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Діагностування - комплекс операцій, що проводяться у складі заходів системи планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту будівельних машин (системи ППР), які виконуються за плановим порядком, а також за необхідності (з метою пошуку місця та причин відмови).

1.2 Діагностування гідроприводу машин забезпечує:

- визначення фактичного технічного стану гідроприводу в цілому, його складальних одиниць та систем;

- визначення місця та причини ви' икнення несправності при відмові об'єкта;

- збирання вихідних даних для прогнозування залишкового ресурсу чи оцінки ймовірності безвідмовної роботи гідросистеми у міжконтрольний період;

- підвищення ефективності технічної експлуатації будівельних машин.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ