ДБН В.2.8-14-2000 Правила сохранения строительных машин

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН В.2.8-14-2000 Правила сохранения строительных машин
Дата начала действия01.01.2001
Дата принятия30.06.2000
Дата отмены действия 01.02.2015
СтатусНедействующий
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаВ.2.8-14-2000
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Дополнительные данные Этот документ отменен с 01.02.2015 в соответствии с Приказом Минрегионстроя от 04.11.2014 № 302


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управление, организация и технология. Руководство по проведению экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2022 года

Приказ от 04.11.2014 № 302 О признании утратившими силу некоторых государственных строительных норм и правил, принятых до вступления в силу Закона Украины О строительных нормах

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДБН В.2.8-14-2000

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 2000
РОЗРОБЛЕНІ: Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України Вернигора В.О., к.т.н.; Ковальський А.Ф. Ліхницький B.I.)

ВНЕСЕНІ: Відділом будіндустрії, промисловості будматеріалів і механізації Держбуду України (Демідас В.А.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА

ВВЕДЕНІ В ДІЮ : Наказом Держбуду України № 142 від 30 червня 2000 p. і набирають чинності з 1 січня 2001 p.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент ДБН В.2.8-14-2000
Правила зберігання будівельних машин Вводяться вперше

Ці норми встановлюють загальні правила зберігання будівельних машин (далі - машин) та їх складових частин.

Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб, які експлуатують машини, незалежно від форм власності та відомчої належності.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

У даних нормах використовуються терміни та визначення згідно з додатком Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Зберігання машин повинно здійснюватися у відповідності з вимогами нормативної, екс­плуатаційної і ремонтної документації, ГОСТ 2.601 і ГОСТ 2.602, цих ДБН, з обов'язковим ви­конанням відповідних статей Закону України "Про охорону праці".

1.2 Безпека проведення робіт з підготування до зберігання, обслуговування в період зберігання і розконсервації повинна забезпечуватись дотримуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії, регламентованихх ГОСТ 12.2.011 і СНіП ІІІ-4.

1.3 Пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі та пожежного захисту відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004 і "Правил пожежної безпеки в Україні".

1.4 Забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом при проведенні робіт з підготування до зберігання, обслуговування в період зберігання і розконсервації повинне здій­снюватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019.

1.5 Машини на міжзмінне і короткочасне зберігання ставлять безпосередньо після закінчення робіт, а на тривале - не пізніше як за 10 днів після закінчення робіт.

1.6 Матеріально-технічна база зберігання в загальному вигляді може включати:

- закриті приміщення, навіси, відкриті майданчики для зберігання машин;

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ