Письмо от 03.03.1998 № 7/98 Относительно заполнения формы № КБ-2в Акт приемки выполненных подрядных работ

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 03.03.1998 № 7/98 Относительно заполнения формы № КБ-2в Акт приемки выполненных подрядных работ
Дата принятия03.03.1998
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа7/98
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дополнительные данные Письма – не нормативно-правовые акты, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/98 від 03.03.98
   м.Київ
 
        
 
      Щодо заповнення форми N КБ-2в "Акт приймання
          виконаних підрядних робіт"
 
   У зв'язку з численними запитами щодо заповнення форми N КБ-2в
"Акт приймання виконаних підрядних робіт" Держкомстат і Держбуд
роз'яснюють.
   1. "Акт приймання виконаних підрядних робіт", форма N КБ-2в,
в  подальшому  -  Акт) - документ первинного обліку, який
складається щомісячно для визначення вартості та обсягів виконаних
будівельно-монтажних, ремонтних та інших підрядних робіт і є
основою для складання "Довідки про вартість виконаних підрядних
робіт та витрат" (форма N КБ-3).
   2. Акт  складається  підрядником  (субпідрядником  для
генпідрядника) та представляється замовнику (забудовнику).
   3. При виконанні ремонтно-будівельних робіт розрахунки за
виконані роботи можуть проводитись на підставі Акта, про що
обумовлюється в контракті (договорі) на виконання робіт. При цьому
Акт подається банку, що фінансує проведення ремонту.
   4. Акт  складає  кожна  організація,  яка   виконує
будівельно-монтажні, ремонтні та інші підрядні роботи, незалежно
від форм власності і джерел фінансування та способу виконання
робіт: підрядний чи господарський.
   5. В адресній частині Акта "Ідентифікаційний код" та "код за
ДКУД" заповнює звітуюча організація - виконавець робіт (підрядник,
субпідрядник).
   Решта рядків адресної частини заповнюється у відповідності до
контракту  (договору)  на  виконання робіт. При цьому рядки
"Найменування об'єкта" та "Локальний кошторис N ..." повинні
відповідати   затвердженій   в   установленому   порядку
проектно-кошторисній документації, на яку є позитивні висновки
державних експертиз, що визначені чинним законодавством.
   6. Заповнення граф 2, 3, 4, 6 здійснюється у відповідності з
даними локальних кошторисів, а графи 5 - на підставі фізичних
обсягів робіт, які відображені в журналі - обліку виконаних робіт
(форма N КБ-6).
   7. Вартість виконаних робіт розраховується в тисячах гривень.
У випадку виконання підрядною організацією за звітний період
незначного обсягу робіт розрахунки можливо виконувати у гривнях.
   8. У випадку складання  Акта  на  підставі  кошторисної
документації, що розрахована в цінах 1984 або 1993 років, після
рядку "Резерв коштів на  непередбачені  роботи  і  витрати"
відображається  підсумок  у цінах, в яких складена локальна
кошторисна документація. Шляхом застосування галузевого індексу
(додатки 6, ба, 6б, 6в, 6г, 6д до "Порядку визначення вартості
будівництва,  ремонту  житла,  об'єктів  соціальної  сфери,
комунального призначення та благоустрою, а також реставрації
пам'яток архітектури і містобудування", ДБН IV-16-98, частина II,
що затверджений наказом Держбуду від 11.02.98 N 35) визначається
кошторисна вартість виконаних робіт в базисних цінах 1997 року.
   9. При нарахуванні накладних витрат від основної заробітної
плати та при обчисленні додаткових витрат, що пов'язані  з
виконанням робіт в складних умовах, в графах 6, 7 зазначаються у
знаменнику складові одиничної розцінки:
   - основна заробітна плата;
   - експлуатація машин.
   10. Нарахування компенсацій по статтях витрат виконується з
дотриманням чинного законодавства, положень "Порядку визначення
вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери,
комунального призначення та благоустрою, а також реставрації
пам'яток архітектури і містобудування" (ДБН-IV-16-98, частина II)
та "Посібника по формуванню договірних  цін  та  проведенню
взаєморозрахунків за виконані роботи" (схвалений і рекомендований
до застосування Рішенням науково-технічної Ради Держбуду України
від 4 лютого 1998 року N 16).
   11. При заповненні Акта у статтях, витрати по яких відсутні,
проставляється "--".
   12. Нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів та до державних цільових фондів слід здійснювати у
відповідності з "Порядком визначення вартості будівництва, ремонту
житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та
благоустрою, а  також  реставрації  пам'яток  архітектури  і
містобудування"  (ДБН-IV-16-98,  частина  II) та відповідними
законодавчими документами.
   13. На  загальну  вартість виконаних робіт нараховується
податок на додану вартість. У випадку звільнення від оподаткування
частини  вартості  виконаних  робіт,  за загальним підсумком
зазначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті
або була сплачена.
 
 Заступник Голови Держкомстату            Ю.М.Остапчук
 
 Перший заступник Голови Держбуду           А.В.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ