ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки энергосберегающие для керамических строительных изделий. Общие технические требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19910 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки энергосберегающие для керамических строительных изделий. Общие технические требования
Дата начала действия01.07.2003
Дата принятия25.02.2003
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 25.02.2003 № 14
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.7-120-2003
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 305 «Строительные изделия и материалы»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

ДСТУ 9060:2020 Оценка воздействия на окружающую среду. Транспортные сооружения. Критерии оценки и показатели воздействия на окружающую среду

Приказ от 08.10.2007 № 233 Относительно базовых организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения

Приказ от 23.06.2004 № 135 О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения

ДСТУ Б В.2.7-120-2003

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

====================================================================

Будівельні матеріали

Добавки енергозберігаючі

для керамічних будівельних виробів

Загальні технічні вимоги

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

 2003


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" за участю Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНИЙ

Управлінням науково-технічної політики у будівництві Держбуду України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

   Наказом Держбуду України від 25 лютого 2003 р. № 14

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

====================================================================

Будівельні матеріали

Добавки енергозберігаючі для керамічних

будівельних виробів

Загальні технічні вимоги

Строительные материалы

Добавки энергосберегающие для керамических

строительных изделий

Общие технические требования

Building materials

Energy economy additions for building tarthenware

Common technical requirements

_____________________________________________________________________________

Чинний від 2003-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на добавки, які при введенні у шихту для ви­робництва керамічних виробів знижують енерговитрати при виготовленні про­дукції. До них відносяться: польовий шпат, пегматит, скло, вапняк, доломіт, мелений шлак, зола, золошлакові суміші, тирса, мелене вугілля, відходи вугле­видобутку і вуглезбагачення, мелена солома, коксовий шлам, торфовий пил, ме­лений кокс, шамот, пил від виробництва керамзиту та інші.

Стандарт установлює вимоги до зернового і хімічного складу, вмісту вологи, вуглецю та низькотемпературних летких речовин, питомої поверхні та теплоти згорання добавок.

Усі вимоги цього стандарту, крім зазначених у тексті як рекомендовані, є обов'язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

_____________________________________________________________________________

Відповідає офіційному тексту


ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ГОСТ 12.1.007-76

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ