ДСТУ Б А.1.1-71-2000 Система стандартизации и нормирования в строительстве. Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Оборудование для производства бетонных и железобетонных изделий. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б А.1.1-71-2000 Система стандартизации и нормирования в строительстве. Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Оборудование для производства бетонных и железобетонных изделий. Термины и определения
Дата начала действия01.07.2001
Дата принятия14.12.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 14.12.2000 № 280
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.1.1-71-2000
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2023 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

Приказ от 08.10.2007 № 233 Относительно базовых организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДСТУ Б А.1.1-71-2000

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування

в будівництві

Технологія важких бетонів

та залізобетонних виробів.

Обладнання для виробництва бетонних

і залізобетонних виробів

Терміни та визначення

Держбуд України

Київ 2001


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва

Держбуду України (Полонська С.О., к.т.н;

Завойський А.К., к.т.н; Писаревич Н.В., Клименко В.Г.,

Цесіс Р.А.)

Київським національним університетом будівництва

і архітектури (Антоненко Г.Я., к.т.н.; Волянський О.А., к.т.н.;

Русанова Н.Г., к.т.н.; Сівко В.Й., д.т.н.; Стройков В.В., інж.;

Назаренко В.М., д.т.н.)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом інноваційної політики, нормування

та стандартизації Держбуду України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури

та житлової політики України від 14.12.2000 р. № 280

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Технологія важких бетонів

та залізобетонних виробів.

Обладнання для виробництва бетонних

і залізобетонних виробів

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Технология тяжелых бетонов

и железобетонных изделий.

Оборудование для производства бетонных

и железобетонных изделий

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Common concrete and reinforeced concrete

products technique

Terms and definitions

Чинний від 2001-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та визначення основних понять стосовно обладнання для виробництва бетонних і залізобе­тонних виробів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-мето­дичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаю­чи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Відповідає офіційному тексту


1.4 Даний стандарт повинен використовуватися разом з ГОСТ 18322, ГОСТ 20911 та ГОСТ 27.002.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ Б А.1.1-57-95

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ