ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Экологические характеристики строительных материалов. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19323 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б А.1.1-72-2000 Экологические характеристики строительных материалов. Термины и определения
Дата начала действия01.07.2001
Дата принятия14.12.2000
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 14.12.2000 № 280
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.1.1-72-2000
РазработчикНаучно-исследовательский институт вяжущих веществ и материалов им. В.Д. Глуховского Киевского национального университета строительства и архитектуры
Принявший органНаучно-исследовательский институт вяжущих веществ и материалов им. В.Д. Глуховского Киевского национального университета строительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Приказ от 08.10.2007 № 233 Относительно базовых организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения

ДСТУ Б А.1.1-72-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Терміни та визначення

Держбуд України

Київ 2001


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин

та матеріалів ім. В.Д.Глуховського при Київському

національному університеті будівництва і архітектури

Міносвіти і науки України (НДІВМ при КНУБіА)

(Рунова Р.Ф. д.т.н., Майстренко А.А. к.т.н.)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом інноваційної політики, нормування та

стандартизації Держбуду України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 14.12.2000 № 280

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДСТУ Б А. 1.1-72-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації і нормування в будівництві

Екологічні характеристики

будівельних матеріалів

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Экологические характеристики

строительних материалов

Термины и определения

Ecological characteristics

of building materials

Terms and definitions

Чинний від 2001-07-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі буді­вельних матеріалів, що стосуються екологічних питань виробництва та вико­ристання будівельних матеріалів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, ві­домств.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей стандарт розроблений відповідно до вимог ДСТУ 1.2  та  ДСТУ 1.5.

2.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.2

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com