ДСТУ EN 50131-2-2:2012 Системы тревожной сигнализации. Системы охранной сигнализации. Часть 2-2. Извещатели охранные пассивные инфракрасные (EN 50131-2-2:2008, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 50131-2-2:2012 Системы тревожной сигнализации. Системы охранной сигнализации. Часть 2-2. Извещатели охранные пассивные инфракрасные (EN 50131-2-2:2008, IDT)
Дата начала действия01.07.2013
Дата принятия28.11.2012
Дата отмены действия 01.02.2020
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 50131-2-2:2019
Утверждающий документПриказ от 28.11.2012 № 1356 О принятии национальных стандартов, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа50131-2-2:2012
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Индустрия безопасности» (ТК 165)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Индустрия безопасности» (ТК 165)
Дополнительные данные Отменен с 01.02.2020 согласно приказу от 13.06.2019 № 154


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи тривожної сигналізації
СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні
пасивні інфрачервоні
(EN 50131-2-2:2008, IDТ)

ДСТУ EN 50131-2-2:2012

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Індустрія безпеки» (ТК 165) та ВГО «Українська Федерація Індустрії Безпеки»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бовсуновський, А. Долинний, Д. Мунтян, А. Назаренко, О. Черкашин

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1356 з 2013-07-01

3 Стандарт ідентичний EN 50131-2-2:2008 Alarm systems — Intrusion and hold-up systems — Part 2-2: Intrusion detectors — Passive infrared detectors (Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Охоронні сповіщувачі. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо вико­ристання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 50131-2-2:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Вимоги до функціювання

4.1 Опрацювання подій

4.2 Виявлення

4.3 Функційні вимоги

4.4 Стійкість до неправильного функціювання

4.5 Безпека від утручання

4.6 Електричні вимоги

4.7 Класифікація стійкості до впливу чинників навколишнього середовища й умови навколишнього середовища

5 Маркування, ідентифікування та документація

5.1 Маркування та/чи ідентифікування

5.2 Документація

6 Випробування

6.1 Загальні умови випробування

6.2 Основне випробування виявлення

6.3 Випробування рухом

6.4 Увімкнення функції затримання, проміжки часу між сигналами й індикацією виявлення

6.5 Власне перевірення

6.6 Стійкість до неправильного функціювання

6.7 Безпека від утручання

6.8 Електричні випробування

6.9 Класифікація стійкості до впливу чинників навколишнього середовища й умови навколишнього середовища

6.10 Маркування, ідентифікування та документація

Додаток А Розміри та вимоги до типових випробувальних магнітів

Додаток В Загальна матриця випробування

Додаток С Діаграми випробування рухом

Додаток D Обчислення різниці середніх температур

Додаток Е Основна ціль виявлення для основного випробування виявлення

Додаток F Обладнання для контролювання швидкості під час випробовування рухом

Додаток G Стійкість до видимого та ближнього інфрачервоного випромінення під час калібрування джерела світла

Додаток Н Приклад дрібного ручного інструменту

Додаток І Випробування стійкості до переміщення регульованих кріплень

Рисунок А.1 Випробувальний магніт. Магніт типу 1

Рисунок А.2 Випробувальний магніт. Магніт типу 2

Рисунок С.1 Виявлення крізь границю зони виявлення

Рисунок С.2 Виявлення в межах границі зони виявлення

Рисунок С.3 Виявлення за умов великої швидкості та переривчастого руху

Рисунок С.4 Виявлення наближення

Рисунок С.5 Значне скорочення дальності зони виявлення

Рисунок 1.1 Випробування на переміщення

Таблиця 1 Події, що їх опрацьовують відповідно до класифікації безпеки

Таблиця 2 Формування сигналів або сповіщень

Таблиця 3 Загальні вимоги до швидкості та положення цілі випробування рухом

Таблиця 4 Вимоги щодо безпеки від утручання

Таблиця 5 Електричні вимоги

Таблиця 6 Перелік матеріалів для випробування виявлення маскування

Таблиця 7 Функційні випробування

Таблиця 8 Випробування на стійкість

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50131-2-2:2008 Alarm systems — Intrusion and hold-up systems — Part 2-2: Intrusion detectors — Passive infrared detectors (Системи тривожної сигна­лізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Охоронні сповіщувачі. Пасивні інфрачер­воні сповіщувачі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 165 «Індустрія безпеки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 50131-2-2:2008;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформ­лено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «EN 50131-2-2», «Цей європейський стандарт» та «Цей документ» замінено на «Цей стандарт»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» — «мм», «s» — «с», «h» — «год», «ms-1» — «м/с», «Hz» — «Гц», «V» — «В», «kPa» — «кПа», «pm» — «мкм», «kg» — «кг», «°C/min» — «°С/хв», «mm» — «мм», «Vs-1» — «В/с», «mV» — «мВ», «mT» — «мТл», «kJm-3» — «кДж/м3», «Q» — «Ом», «W» — «Вт», «Ix» — «лк»;

— у розділі 2 та додатку А наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Для узгодженості з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи три­вожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Охоронні сповіщувачі. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі» замінено на «Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні».

EN 50130-4:1995 та EN 50131-1:1997, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні ідентичні стандарти, а саме:

ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигна­лізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT).

ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50131-1:1997, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 50131-2-2:2008

Цей стандарт поширюється на пасивні інфрачервоні сповіщувачі (надалі — сповіщувачі), які використовують як складники системи охоронної сигналізації, установлені в будівлях. Стан­дарт установлює чотири класи безпеки та чотири кліматичні класи.

Призначеністю сповіщувача є виявлення широкого спектра інфрачервоного випромінення, яке випромінюється порушником, формування необхідної кількості сигналів або сповіщень для використання рештою складників системи охоронної сигналізації.

Кількість та сфера застосування цих сигналів або сповіщень найбільша для систем, які мають вищі класи безпеки.

Цей стандарт установлює тільки вимоги до сповіщувача та методи випробовування. Вимоги до інших типів сповіщувачів установлено в інших стандартах серії EN 50131-2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Часть 2-2. Извещатели охранные пассивные инфракрасные

ALARM SYSTEMS
INTRUSION HOLD-UP SYSTEMS
Part 2-2. Intrusion passive infrared detectors

Чинний від 2013-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пасивні інфрачервоні сповіщувачі, установлені в будівлях, та визначає класи безпеки від 1 до 4 (згідно з EN 50131-1) специфічних або неспецифічних прово- дових чи безпроводових сповіщувачів, використовує кліматичну класифікацію від І до IV (згідно з EN 50130-5). Цей стандарт не містить вимог до пасивних інфрачервоних сповіщувачів, призна­чених для зовнішнього використання.

Сповіщувач повинен виконувати всі вимоги відповідно до зазначеного класу.

До обов’язкових функцій сповіщувача може бути долучено додаткові функції, зазначені в цьому стандарті, за умови, що вони не будуть впливати на правильне виконання обов’язко­вих функцій.

Цей стандарт не застосовують для взаємних з’єднань систем.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 50130-4 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility — Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 50130-5 Alarm systems — Part 5: Environmental test methods

EN 50131-1 Alarm systems — Intrusion and hold-up systems — Part 1: System requirements

EN 50131-6 Alarm systems — Intrusion systems — Part 6: Power supplies

EN 60068-1 Environmental testing — Part 1: General and guidance (IEC 60068-1)

EN 60068-2-52 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (IEC 60068-2-52)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP-code) (IEC 60529).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50130-4 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стан­дарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації про по­жежу, проникнення та суспільну небезпеку

EN 50130-5 Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробовування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища

EN 50131-1 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем

EN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Дже­рела електроживлення

EN 60068-1 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 1. Загальні положення та настанови (ІЕС 60068-1)

EN 60068-2-52 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Випробування Кb: сільова імла, натрій-катіонування (розчин галіту) (ІЕС 60068-2-52)

EN 60529 Ступені захисту оболонки (IP-код) (ІЕС 60529).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com