ДБН IV-3-97 Сборник норм и расценок для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20057 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН IV-3-97 Сборник норм и расценок для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов
Дата принятия24.12.1996
СтатусНедействующий
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаIV-3-97
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2022 года

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗБІРНИК

норм і розцінок

для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

(ЗНіРЕМ-93/97)

ДБН IV-3-97

Державний комітет У країни у справах містобудування і архітектури

(Держкоммістобудування України)

Київ – 1997


РОЗРОБЛЕНИЙ, ПІДГОТОВЛЕНИЙ ТА ВНЕСЕНИЙ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Науково-виробничою фірмою “Інпроект”

Головним управлінням кошторисних норм, ціно­утворення та експертизи у будівництві Держком-містобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Наказом № 221 Держкоммістобудування України від 24 грудня 1996 року та введений в дію з 1 січня 1997 року

З введенням в дію ДБН IV-3-97 втрачає чинність СНиРУ - 93 видання 1993 року

Державні будівельні норми України


Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

ДБН IV - 3 - 97

Замість СНиРУ-93


Технічна частина

1. Кошторисні норми і розцінки цього Збірника розроблені у зв'язку з проведенням в Україні грошової реформи та діючою дворівневою системою цін у будівництві і призначені для обчислення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів.

2. Кошторисні норми і розцінки включають такі статті прямих витрат :

- амортизаційні відрахування на повне відновлення;

-заробітна плата робітників, які керують машинами;

- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- витрати на енергоносії;

- витрати на мастильні матеріали;

- витрати на гідравлічну рідину;

- витрати на ремонт і технічне обслуговування машин;

- витрати на перебазування машин з одного будівельного майданчика (бази механізації) на інший будівельний майданчик.

Накладні витрати і планові нагромадження у кошторисних розцінках не враховані.

3. Витрати на повне відновлення будівельних машин визначені з урахуванням:

- цін на машини, включаючи змінне устаткування, які визначені за оптовими цінами 1991 року, та подальшого проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ;

- норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення, впроваджених з 1 січня 1991 року;

- витрат на доставку машин із заводів-виготовлювачів на бази механізації з урахуванням заготівельно-складських витрат;

- річних режимів роботи машин.

4. Кошторисними розцінками враховані підвищені годинні тарифні ставки під час керування потужни­ми та особливо складними будівельними машинами.

По морських і річних будівельних машинах (плавучих засобах) врахована заробітна плата, що виплачується команді протягом року, включаючи періоди навігації та зимового відстою плавзасобів.

5. У тому разі, коли кошторисними розцінками на експлуатацію одноківшових екскаваторів передба­чений 1 машиніст, а за умовами ведення робіт у склад ланки повинен додатково включатися помічник машиніста, додаткові витрати труда та заробітна плата враховуються у кошторисах відповідно до п.20 технічної частини до глави 1 ЄНіР Є2 “Земляні роботи”, випуск 1 “Механізовані і ручні земляні роботи”.

6. При обчисленні витрат на бензин, дизельне паливо та гідравлічну рідину кошторисні ціни пере­лічених матеріалів прийняті згідно зі Збірником єдиних для України середніх кошторисних цін на матеріа­ли, вироби і конструкції ЗЄКЦ - 97.

Для умов лінійного будівництва (магістральні трубопроводи тощо) враховано підвищені витрати, пов'язані з доставкою енергоносіїв і мастильних матеріалів у зону провадження будівельних робіт.

Витрати бензину і дизельного палива враховані за середньогалузевими нормами. У розцінках враховані підвищені витрати бензину і дизельного палива під час роботи будівельних машин у зимовий період, а також витрати бензину під час роботи пускових двигунів.

7. Ціна за електроенергію для всіх машин врахована у розмірі 2,15 грн /100 кВт-год.

8. Ціна на електроенергію та стиснене повітря в розцінках на експлуатацію машин, які застосову­ються на гірничопрохідницьких роботах, врахована у розмірах, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування енергоносія

Одиниця виміру

Ціна, грн.

Електроенергія

100 кВт/год

2,62

Стиснене повітря

10000 м3

60,72

9. Кошторисні ціни на стиснене повітря прийняті в розцінках у таких розмірах:

для гірничопрохідницьких машин, які застосовуються у метробудуванні, при отриманні стисненого повітря від стаціонарних компресорних станцій - 60,72 грн /100 м3;

для інших машин при отриманні стисненого повітря від компресорних станцій:

-стаціонарних- 50,6 грн /100 м3;

-пересувних - 101,2 грн /100 м3.

10. Нормативні показники на ремонт (графа 13) включають витрати на капітальний ремонт, поточний ремонт і технічне обслуговування машин; заробітна плата ремонтних робітників не виділяється.

11. Кошторисні розцінки на експлуатацію машин, встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, допускається поширювати на монтаж будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

12. У кошторисних розцінках на експлуатацію баштових кранів враховані витрати на пусконалагод­жувальні роботи, які проводяться під час їх монтажу і демонтажу.

У кошторисних розцінках на експлуатацію баштових приставних кранів враховані витрати на аморти­зацію, монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

13. У кошторисних розцінках на експлуатацію мостових кранів, що є технологічним устаткуванням, витрати на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.

14. При калькулюванні кошторисних розцінок розділів 180000 (землесосні плавучі снаряди і земле­сосні станції перекачування) і 200000 (гідромоніторно-насосно-землесосні установки і станції) річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш/год.

У випадках, коли проектом з об'єктивних причин встановлюється річний режим роботи, що відрізняєть­ся від зазначеного вище, до кошторисних розцінок на експлуатацію машин, які входять до перелічених вище розділів збірника, застосовуються коефіцієнти, наведені у таблиці 2.

15. Витрати на експлуатацію заморожувальних станцій визначаються підсумовуванням кошторисних розцінок на експлуатацію відповідних машин, що входять до їх складу (компресорів, агрегатів, градирень і насосів для розсільної та водоохолоджувальної мереж), з доданням заробітної плати робітників, зайнятих керуванням цими машинами. Показники витрат труда і заробітної плати робітників, зайнятих керуванням цими машинами, що входять до складу заморожувальних станцій, наведено в цілому у таблиці 3.


Таблиця 2

Найменування машини

Код галузевий

Річний режим роботи машини,маш/год

1500-2500

2500-3500

4500-5500

1.

Землесосні дизельні плавучі снаряди

180101,180102

1,3

1,1

0,95

2.

Землесосні електричні плавучі снаряди

180120-180123

1,25

1,08

0,95

3.

Те саме

180124

1,2

1,07

0,96

4.

Землесосні станції перекачування

180201- 180203

1,06

1,02

0,99

5.

Гідромоніторно-насосно-землесосні установки

200101- 200120

1,12

1,04

0,98

6.

Те саме

200201,200202

1,07

1,02

0,99

Таблиця 3

Холодопродуктивність, кВт (Ккал/год)

До 582 (500)

От 582 (500) до 3490 (3000)

Понад 3490 (3000)

При визначенні витрат на експлуатацію резервних машин (компресорів, насосів тощо) у складі заморожувальних станцій враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення (графа 4 розцінки) і витрати на перебазування (графа 14).

16. У кошторисних розцінках розділу 300000 “Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт” витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, враховані у складі витрат на ремонт і технічне обслуговування машин.

17. Заробітна плата робітників у кошторисних розцінках на експлуатацію насосів для водозниження і водовідливу обчислена із розрахунку обслуговування одним машиністом трьох насосів. У тому випадку, коли проектом передбачено обслуговування одним машиністом двох насосів, нормативний показник за­робітної плати становитиме 0,71 грн./маш.-год.

Кошторисні розцінки на експлуатацію резервних насосів для водозниження і водовідливу визнача­ються як сума витрат за графами 4 (амортизаційні відрахування на повне відновлення) і 14 (витрати на перебазування).

18. При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами (управління­ми) механізації і будівельними організаціями використовуються скориговані кошторисні розцінки, із яких вилучається заробітна плата машиністів.


Техническая часть

1. Сметные нормы и расценки настоящего Сборника разработаны в связи с проведением в Украине денежной реформы и действующей двухуровневой системой цен в строительстве и предназначены для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов.

2. Сметные нормы и расценки включают следующие статьи прямых затрат:

- амортизационные отчисления на полное восстановление;

- заработная плата машинистов;

- затраты на замену быстроизнашивающихся частей;

- затраты на энергоносители;

- затраты на смазочные материалы;

- затраты на гидравлическую жидкость;

- затраты на ремонт и техническое обслуживание машин;

- затраты на перебазировку машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку;

Накладные расходы и плановые накопления в сметных расценках не учтены.

3. Затраты на полное восстановление строительных машин определены с учетом:

- цен на машины, включая сменное оборудование, которые определены по оптовым ценам 1991 года, и дальнейшего проведения индексации балансовой стоимости основ­ных фондов предприятий, организаций и учреждений;

- норм амортизационных отчислений на полное восстановление, введенных с 1 января 1991 года;

- затрат на доставку машин с заводов-изготовителей на базы механизации с учетом заготовительно-складских расходов;

- годовых режимов работы машин.

4. Сметными расценками учтены повышенные часовые тарифные ставки при управлении мощными и особо сложными строительными машинами.

По морским и речным строительным машинам (плавучим средствам) учтена заработная плата, выплачиваемая команде в течение года, включая периоды навигации и зимнего отстоя плавсредств.

5. В том случае, когда сметными расценками на эксплуатацию одноковшовых экскаваторов пред­усмотрен 1 машинист, а по условиям производства работ в состав звена должен дополнительно вклю­чаться помощник машиниста, дополнительные затраты труда и заработная плата учитываются в сметах в соответствии с п.20 технической части к главе 1 ЕНиР Е2 “Земляные работы”, выпуск 1 “Механизи­рованные и ручные земляные работы”.

6. При исчислении затрат на бензин, дизельное топливо и гидравлическую жидкость сметные цены перечисленных материалов приняты в соответствии со Сборником единых для Украины средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции СЕСЦ - 97.

Для условий линейного строительства (магистральные трубопроводы и т.д.) учтены повышенные затраты, связанные с доставкой энергоносителей и смазочных материалов в зону ведения строитель­ных работ.


Расход бензина и дизельного топлива учтен по среднеотраслевым нормам. В расценках учтен повышенный расход бензина и дизельного топлива при работе строительных машин в зимнее время, а также расход бензина при работе пусковых двигателей.

7. Цена на электроэнергию для всех машин учтена в размере 2,15 грн. /100 кВт/ч.

8. Цена на электроэнергию и сжатый воздух в расценках на эксплуатацию машин, применяемых на горнопроходческих работах, учтены в размерах, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование энергоносителя

Единица измерения

Цена, грн.

Электроэнергия

100 кВт/ч

2,62

Сжатый воздух

10000 м3

60,72

9. Сметные цены на сжатый воздух приняты в расценках в следующих размерах:

для горнопроходческих машин, применяемых в метростроении, при получении сжатого воздуха от стационарных компрессорных станций - 60,72 грн. /100 м3;

для других машин при получении сжатого воздуха от компрессорных станций :

- стационарных - 50,6 грн. /100 м3;

- передвижных - 101,2 грн. /100 м3.

10. Нормативные показатели на ремонт (графа 13) включают затраты на капитальный ремонт, текущий ремонт и техническое обслуживание машин; заработная плата ремонтных рабочих не выде­ляется.

11. Сметные расценки на эксплуатацию машин, установленные для условий монтажа технологи­ческого оборудования, допускается распространять на монтаж строительных конструкций в случаях, когда условия и требования по их монтажу аналогичны условиям и требованиям по монтажу технологи­ческого оборудования.

12. В сметных расценках на эксплуатацию башенных кранов учтены затраты на пусконаладочные работы, производимые при их монтаже и демонтаже.

В сметных расценках на эксплуатацию башенных приставных кранов учтены затраты на амортизацию, монтаж и демонтаж рам креплений и связей.

13. В сметных расценках на эксплуатацию мостовых кранов, являющихся технологическим оборудованием, затраты на их перебазировку с одной строительной площадки на другую не включены и дополнительно в сметах учитываться не должны.

14. При калькулировании сметных расценок разделов 180000 (землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки) и 200000 (гидромониторно-насосно-землесосные установки и станции) годовые режимы работы машин приняты в размере 4000 маш./ч.

В случаях, когда проектом по объективным причинам устанавливается годовой режим работы, отличающийся от указанного выше, к сметным расценкам на эксплуатацию машин, входящих в перечис­ленные выше разделы сборника, применяются коэффициенты, приведенные в таблице 2.


Таблица 2

Наименование машины

Код отраслевой

Годовой режим работы машины, маш./ч

1500-2500

2500-3500

4500-5500

1.

Землесосные дизельные плавучие снаряды

180101,180102

1,3

1,1

0,95

2.

Землесосные электрические плавучие снаряды

180120-180123

1,25

1,08

0,95

3.

То же

180124

1,2

1,07

0,96

4.

Землесосные станции перекачки

180201- 180203

1,06

1,02

0,99

5.

Гидромониторно-насосно-землесосные установки

200101- 200120

1,12

1,04

0,98

6.

То же

200201,200202

1,07

1,02

0,99

15. Затраты на эксплуатацию замораживающих станций определяются суммированием сметных расценок на эксплуатацию соответствующих машин, входящих в их состав (компрессоров, агрегатов, градирен и насосов для рассольной и водоохлаждающей сетей), с добавлением заработной платы рабочих, занятых управлением этими машинами. Показатели затрат труда и заработной платы рабочих, занятых управлением этими машинами, входящих в состав замораживающих станций, приведены в целом в таблице 3.

Таблица 3

Холодопроизводительность, кВт (Ккал/ч)

затрат труда, чел.-ч./маш.-ч заработной платы, грн./маш.-ч

До 582 (500)

От 582 (500) до 3490 (3000)

Свыше 3490 (3000)

При определении затрат на эксплуатацию резервных машин (компрессоров, насосов и т.д.) в составе замораживающих станций учитываются амортизационные отчисления на полное восстановление (графа 4 расценки) и затраты на перебазировку (графа 14).

16. В сметных расценках раздела 300000 “Машины и оборудование для горно-вскрышных работ” затраты на замену быстроизнашивающихся частей учтены в составе затрат на ремонт и техническое обслуживание машин.

17. Заработная плата рабочих в сметных расценках на эксплуатацию насосов для водопонижения и водоотлива исчислена из расчета обслуживания одним машинистом трех насосов. В том случае, когда проектом предусмотрено обслуживание одним машинистом двух насосов, нормативный показатель зара­ботной платы составит 0,71 грн./маш.-ч.

Сметные расценки на эксплуатацию резервных насосов для водопонижения и водоотлива опреде­ляются как сумма затрат по графам 4 (амортизационные отчисления на полное восстановление) и 14 (затраты на перебазировку).

18. При сдаче машины в аренду без машинистов для взаиморасчетов между трестами (управле­ниями) механизации и строительными организациями используются скорректированные сметные расцен­ки, из которых исключается заработная плата машинистов.


Код

галузе­-

вий

Найменування

машин

Наименование

машин

Пос- тійні екс- плу- ата­ційні вит -ра­ ти

(амо- рти­- зацій- ні

від- раху- ван- ня на

пов- не

від- нов- лен- ня)

грн,

Змінні експлуатаційні витрати

Вит- ра­ ти на пере- ба- зу- ван- ня

грн,

Кошто- рисна

розцін- ка

грн,

Витра­ ти

труда

та заро­-

бітна плата

ма- шині- стів

люд/год,

грн,

Вит- рати

на замі- ну

шви- дко- спра-

цьо- вува- них

час- тин

грн,

Енергоносії

Мас- тиль- ні мате- ріали

грн,

Гід- рав- лічна

рід- ина

кг

грн,

Витра- ти на ремонт і тех- нічне

обслу- гову- вання

грн,

Бен- зин

кг

грн,

Ди- зель- не па-

ливо

кг

грн,

Елек- тро- енергія

кВт/год

грн,

Стис- нуте повіт- ря

м3

грн,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Розділ 01, Автоцементовози, трактори, причіпи тракторні

Раздел 01, Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные

010101

Автоцементовози вантажопідйом­-

Автоцементовозы грузоподъем­-

0,25

1

0,23

-

9,79

-

-

0,19

0,15

1,12

0,16

4,46

ністю 13т

ностью 13т

1,51

0,94

0,06

010201

Причіпи тракторні вантажопідйом­-

Прицепы тракторные грузоподъем- зоподъем­

0,02

-

0,02

-

-

-

-

-

0,16

0,20

ністю 2,0 т

ностью 2,0 т

Трактори гусеничні під час робо­-

Тракторы на гусеничном ходу при

ти:

работе:

- на водогосподарському будів­-

- на водохозяйственном строи­-

ництві, потужністю, кВт(к.с.), до:

тельстве, мощностью, кВт(л.с.), до:

010301

59(80)

59(80)

0,25

1

-

-

6,43

-

-

0,12

0,03

0,95

0,07

3,80

1,78

0,62

0,01

010302

79(108)

79(108)

0,21

1

-

-

7,34

-

-

0,14

0,09

1,17

0,13

4,48

2,09

0,71

0,03

010303

96(130)

96(130)

0,50

1

-

-

7,75

-

-

0,15

0,05

1,89

0,17

5,56

2,09

0,74

0,02

010304

121(165)

121(165)

0,36

1

-

-

10,7

-

-

0,21

0,09

2,04

0,19

5,95

2,09

1,03

0,03

010305

132(180)

132(180)

0,49

1

-

-

10,7

-

-

0,21

0,14

2,69

0,20

6,76

2,09

1,03

0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010306

228(310)

228(310)

2,07

1 2,23

-

-

21,2 2,04

-

-

0,40

0,16 0,06

8,88

0,48

16,16

010307

103(140)

103(140)

0,36

1 2,09

-

-

10,7 1,03

-

-

0,21

0,12 0,04

1,97

0,23

5,93

- на інших видах будівництва, по­тужністю, кВт(к.с.), до:

- на других видах строительства, мощностью, кВт(л.с.), до:

010311

59(80)

59(80)

0,21

1 1,78

-

-

6,43 0,62

-

-

0,12

0,03 0,01

0,78

0,12

3,64

010312

79(108)

79(108)

0,18

1 2,09

-

-

7,34 0,71

-

-

0,14

0,09 0,03

0,98

0,13

4,26

010313

96(130)

96(130)

0,42

1 2,09

-

-

7,75 0,74

-

-

0,15

0,05 0,02

1,58

0,16

5,16

010314

121(165)

121(165)

0,30

1 2,09

-

-

10,7 1,03

-

-

0,21

0,09 0,03

1,70

0,18

5,54

010315

132(180)

132(180)

0,40

1 2,09

-

-

10,7 1,03

-

-

0,21

0,14 0,05

2,24

0,19

6,21

010316

228(310)

228(310)

1,72

1 2,23

-

-

21,2 2,04

-

-

0,40

0,16 0,06

7,38

0,43

14,26

Трактори пневмоколісні під час ро­боти:

Тракторы на пневмоколесном ходу при работе:

- на водогосподарському будів­ництві, потужністю, кВт(к.с.), до:

- на водохозяйственном строи­тельстве, мощностью, кВт(л.с.), до:

010401

18(25)

18(25)

0,12

1 1,55

0,02

-

1,84 0,18

-

-

0,04

0,01 0,01

0,44

0,07

2,43

010402

29(40)

29(40)

0,14

1 1,55

0,02

-

3,16 0,30

-

-

0,06

0,02 0,01

0,54

0,07

2,69

010403

40(55)

40(55)

0,16

1 1,55

0,03

-

4,49 0,43

-

-

0,09

0,04 0,01

0,68

0,10

3,05

010404

59(80)

59(80)

0,19

1 1,78

0,04

-

5,1 0,49

-

-

0,09

0,04 0,01

0,99

0,11

3,70

010405

158(215)

158(215)

0,50

1 2,09

0,17

-

14,2 1,36

-

-

0,27

0,18 0,07

2,35

0,24

7,05

- на інших видах будівництва, по­тужністю, кВт(к.с.), до:

- на других видах строительства, мощностью, кВт(л.с.), до:

010407

18(25)

18(25)

0,10

1 1,55

0,02

-

1,84 0,18

-

-

0,04

0,01 0,01

0,37

0,07

2,34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010408

29(40)

29(40)

0,12

1

1,55

0,02

-

3,16 0,30

-

-

0,06

0,02 0,01

0,45

0,08

2,59

010409

40(55)

40(55)

0,13

1

1,55

0,03

-

4,49 0,43

-

-

0,09

0,04 0,01

0,56

0,10

2,90

010410

59(80)

59(80)

0,16

1

1,78

0,04

-

5,1 0,49

-

-

0,09

0,04 0,01

0,82

0,10

3,49

010411

158(215)

158(215)

0,41

1

2,09

0,17

-

14,2 1,36

-

-

0,27

0,18 0,07

1,96

0,23

6,56

010501

Трактори лісогосподарські гусе­ничні потужністю 58,8(80) кВт(к.с.)

Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу мощностью

58,8(80) кВт(л.с.)

0,60

1

1,67

-

0,17 0,02

5,19 0,50

-

-

0,10

-

1,49

0,16

4,54

010601

Візки тракторні вантажопідйомніс­тю 20,0 т

Тележки тракторные грузоподъем­ностью 20,0 т

0,08

-

0,23

-

-

-

-

-

-

0,70

0,03

1,04

010701

Те саме, саморозвантажні ванта­жопідйомністю 9 т

То же, саморазгружающиеся грузо­подъемностью 9 т

0,15

-

0,12

-

-

-

-

-

-

1,41

0,03

1,71

Розділ 02, Крани

Раздел 02, Краны

Крани баштові під час роботи:

Краны башенные при работе:

- на монтажі технологічного устат-

кування, вантажопідйомністю, т:

- на монтаже технологического обо-

рудования, грузоподъемностью, т:

020101

5

5

0,44

1

1,87

0,13

-

-

8,8 0,19

-

0,01

-

2,43

0,83

5,90

020102

8

8

0,56

1

1,87

0,38

-

-

10,4 0,22

-

0,02

-

3,12

1,07

7,24

020103

10

10

0,59

1

1,87

0,23

-

-

10,2 0,22

-

0,02

-

3,32

1,19

7,44

020104

12,5

12,5

1,06

1

1,87

0,12

-

-

13,55 0,29

-

0,02

-

7,03

2,44

12,83

020105

25

25

1,67

1

2,49

0,44

-

-

34,6 0,74

-

0,04

-

12,11

1,96

19,45

- на гідроенергетичному будівниц­тві, вантажопідйомністю, т:

- на гидроэнергетическом строи­тельстве, грузоподъемностью, т:

020120

16-50

16-50

1,07

1

1,97

0,35

-

-

10,4 0,22

-

0,06

-

7,12

1,19

11,98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

020121

25-75

25-75

1,29

1

2,24

1,15

-

-

13,2 0,28

-

О,08

-

8,65

1,55

15,24

- на інших видах будівництва, ван­тажопідйомністю, т:

- на других видах строительства, грузоподъемностью, т:

020128

5

5

0,36

1

1,78

0,13

-

-

8,8 0,19

-

0,01

-

2,04

0,73

5,24

020129

8

6

0,47

1

1,78

0,38

-

-

10,4 0,22

-

0,01

-

2,62

0,94

6,42

020130

10

10

0,50

1

1,78

0,23

-

-

10,2 0,22

-

0,01

-

2,79

1,04

6,57

020131

12,5

12,5

0,89

1

1,78

0,12

-

-

13,55 0,29

-

0,02

-

5,88

2,04

11,02

020132

25

25

1,40

1

2,36

0,44

-

-

34,6 0,74

-

0,03

-

10,18

1,69

16,84

Крани баштові бетоноукладальні під час роботи на гідроенергетич­ному будівництві, вантажо­підйомністю, т:

Краны башенные бетоноукладоч-ные при работе на гидроэнергети­ческом строительстве, грузоподъ­емностью, т,

020201

10-25

10-25

1,32

1

1,97

0,55

-

-

10,6 0,23

-

0,07

-

4,91

1,07

10,12

020202

25-50

25-50

3,55

1

2,24

1,16

-

-

62,7 1,35

-

0,40

-

6,75

2,17

17,62

020301

Крани баштові приставні ванта­жопідйомністю 8 т

Краны башенные приставные гру­зоподъемностью 8 т

0,98

1

1,72

0,46

-

-

31,6 0,68

-

0,19

-

8,22

2,25

14,50

Крани козлові під час роботи:

Краны козловые при работе:

- на монтажі технологічного устат­кування, вантажопідйомністю, т:

- на монтаже технологического обо­рудования, грузоподъемностью, т:

020401

12,5

12,5

0,29

1

1,87

0,03

-

-

12,1 0,26

-

0,02

-

3,05

0,50

6,02

020402

20

20

0,30

1

2,32

0,07

-

-

22,9 0,49

-

0,03

-

4,27

0,67

8,15

020403

32

32

0,33

1

2,32

0,10

-

-

31,7 0,68

-

0,04

-

4,64

0,77

8,88

020404

120

120

0,74

1,5 3,44

0,15

-

-

43,6 0,94

-

0,05

-

9,46

3,00

17,78

020405

200

200

1,29

1,5 3,44

0,22

-

-

59,2 1,27

-

0,06

-

17,98

5,12

29,38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомністю, т:

- на гидроэнергетическом строи-тельстве, грузоподъемностью, т:

020415

12,5

12,5

0,17

1 1,87

0,03

-

-

12,1 0,26

-

0,02

-

1,83

0,44

4,62

020416

20

20

0,18

1 2,32

0,06

-

-

22,9 0,49

-

0,03

-

2,57

0,59

6,24

020417

32

32

0,20

1 2,32

0,10

-

-

31,7 0,68

-

0,04

-

2,78

0,69

6,81

020418

120

120

0,44

1,5 3,44

0,15

-

-

43,6 0,94

-

0,05

-

5,68

1,09

11,79

020419

200

200

0,77

1,5 3,44

0,20

-

-

59,2 1,27

-

0,06

-

10,76

1,64

18,14

- на будівництві теплових і атомних електростанцій, вантажопідйомністю, т:

- на строительстве тепловых и атомных электростанций, грузоподъемностью, т:

020429

ЗО

30

0,33

1,5 3,01

0,09

-

-

3,3 0,07

-

0,02

0,1 0,04

4,64

0,64

8,84

020430

50

50

0,36

1,5 3,16

0,51

-

-

6,2 0,13

-

0,04

0,11 0,04

5,09

0,85

10,18

020435

- на будівництві мостів, вантажо-підйомністю 65 т

- на строительстве мостов, грузо-подъемностью 65 т

2,42

1,5 2,69

1,59

-

-

16 0,34

-

0,10

-

9,45

1,48

18,07

020501

Крани напівкозлові під час роботи на будівництві теплових і атомних електростанцій, вантажопідйомністю ЗО т

Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, грузоподъемностью 30 т

0,18

1,5 2,46

0,17

-

-

2,2 0,05

-

0,02

0,09 0,03

2,24

0,50

5,65

Крани консольні вантажопідйомністю, т:

Краны консольные грузоподъемностью, т:

020601

80

80

3,94

5 9,35

0,72

-

6,5 0,62

-

-

0,13

-

8,02

3,94

26,72

020602

130

130

8,45

5 9,35

0,77

-

11,4 1,10

-

-

0,22

-

24,86

6,74

51,49

Крани монтажні вантажопідйомністю, т:

Краны монтажные грузоподъемностью, т:

020701

25

25

3,20

1 1,72

0,35

-

-

6,89 0,15

-

0,04

-

4,50

2,29

12,25

020702

65

65

2,30

1 2,00

0,28

-

-

12,9 0,28

-

0,08

-

1,17

1,11

7,22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Крани мостові електричні під час роботи на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомністю, т:

Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом стро­ительстве, грузоподъемностью, т:

020801

30/5

30/5

0,15

1 1,69

0,26

-

-

2,68 0,06

-

0,02

-

2,16

-

4,34

020802

50/10

50/10

0,19

1 2,10

0,36

-

-

9,34 0,20

-

0,06

-

2,60

-

5,51

020807

Крани мостові електричні на будів­ництві теплових і атомних елект­ростанцій, прогоном 34,5 м, ван­тажопідйомністю 100 т х 2

Краны мостовые электрические на строительстве тепловых и атомных электростанций, пролетом 34,5 м, грузоподъемностью 100 т х 2

1,04

1,5 3,38

1,78

-

-

22,5 0,48

-

0,14

0,34 0,13

3,33

1,16

11,44

Крани мостові електричні під час

роботи на монтажі технологічного

устаткування:

Краны мостовые электрические

при работе на монтаже технологического оборудования:

- загального призначення, ванта­жопідйомністю, т:

- общего назначения, грузоподъ­емностью, т:

020810

5

5

0,07

1 1,57

0,01

-

-

11 0,24

-

0,07

-

0,93

-

2,89

0,20811

10

10

0,12

1 1,81

0,03

-

-

13,7 0,29

-

0,08

-

1,18

-

3,71

020912

16

16

0,10

1 1,81

0,03

-

-

28 0,60

-

0,17

-

1,13

-

3,84

020813

20

20

0,12

1 1,81

0,05

-

-

28 0,60

-

0,17

-

1,43

-

4,18

020814

32

32

0,17

1 1,81

0,07

-

-

35 0,75

-

0,22

-

1,79

-

4,81

020815

50

50

0,20

1 ,12

0,10

-

-

35 0,75

-

0,22

-

2,24

-

5,63

020816

80

80

0,96

1 2,12

0,31

-

-

56,8 1,22

-

0,34

-

11,18

-

16,13

020817

100

100

1,04

1 2,12

0,31

-

-

56,8 1,22

-

0,34

-

11,64

-

16,67

020818

125

125

1,12

1 2,12

0,51

-

-

56,8 1,22

-

0,34

-

12,58

-

17,89

020819

160

160

1,19

1 2,12

0,51

-

-

61,5 1,32

-

0,37

-

13,33

-

18,84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

020820

200

200

1,25

1

2,12

0,89

-

-

63 1,35

-

0,38

-

13,96

-

19,95

020821

250

250

1,31

1

2,12

0,89

-

-

63 1,35

-

0,38

-

14,69

-

20,74

020822

320

320

1,23

1

2,12

1,24

-

-

61,5 1,32

-

0,37

-

15,70

-

21,98

- спеціальні, вантажопідйом­ністю, т:

- специальные, грузоподъем­ностью, т:

020826

5

5

0,13

1,5 2,70

0,01

-

-

12,7 0,27

-

0,08

-

1,53

-

4,72

020827

10

10

0,11

1,5 2,73

0,03

-

-

18,9 0,41

-

0,12

-

1,40

-

4,80

020828

16

16

0,14

1,5 2,73

0,03

-

-

32,7 0,70

-

0,20

-

1,72

-

5,52

020829

20

20

0,17

1,5 2,73

0,07

-

-

46,1 0,99

-

0,28

-

2,39

-

6,63

020830

100

100

2,00

2

4,24

0,59

-

-

192,7 4,14

-

1,15

-

22,46

-

34,58

020831

140

140

2,27

2

4,24

0,59

-

-

194,7 4,19

-

1,18

-

25,48

-

37,95

020832

180

180

2,79

2

4,24

0,59

-

-

181,5 3,90

-

1,06

-

31,27

-

43,85

020833

225

225

3,07

2

4,24

1,44

-

-

172,9 3,72

-

1,03

-

34,33

-

47,83

020834

280

280

2,10

2

4,24

1,73

-

-

208,3 4,48

-

1,26

-

29,37

-

43,18

020835

320

320

2,20

2

4,24

1,79

-

-

193,4 4,16

-

1,17

-

30,81

-

44,37

020836

400

400

2,44

2

4,24

2,35

-

-

209,9 4,51

-

1,28

-

34,17

-

48,99

020837

450

450

2,51

2

4,24

2,35

-

-

223 4,79

-

1,36

-

35,13

-

50,38

020838

500

500

2,57

2

4,24

2,35

-

-

226 4,86

-

1,38

-

37,84

-

53,24

020842

Крани колової дії, прогоном 43 м, вантажопідйомністю 320-160 т

Краны кругового действия, пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т

3,68

4

8,60

2,43

-

-

27,6 0,59

-

0,17

0,15 0,06

11,70

2,61

29,84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Крани підвісні електричні (кран-балки) вантажопідйомністю, т:

Краны подвесные электрические (кран-балки) грузоподъемностью, т:

020901

3,2

3,2

0,02

-

0,01

-

-

1,6 0,04

-

0,01

-

0,08

-

0,16

020902

5

5

0,03

-

0,01

-

-

2,53 0,05

-

0,02

-

0,10

-

0,21

021000

Крани повноповоротні вантажо­підйомністю 10 т

Краны полноповоротные грузо­подъемностью 10 т

0,14

1

1,77

0,14

-

-

2,6 0,07

-

0,02

0,05 0,02

1,77

0,22

4,15

Крани на автомобільному ходу під час роботи:

- на монтажі технологічного устат­кування, вантажопідйомністю, т:

Краны на автомобильном ходу при работе:

- на монтаже технологического обо­рудования, грузоподъемностью, т:

021101

6,3

6,3

0,26

1

1,87

0,09

5,81 0,65

-

-

-

0,10

-

1,86

0,68

5,51

021102

10

10

0,36

1

2,18

0,12

-

6,02 0,58

-

-

0,12

0,16 0,06

2,51

0,77

6,70

021103

12,5

12,5

0,45

1

2,18

0,11

-

5,8 0,56

-

-

0,11

0,15 0,06

3,42

0,76

7,65

021104

16

16

0,38

1

2,18

0,25

-

7,45 0,72

-

-

0,14

0,25 0,09

2,89

0,90

7,55

021105

25

25

1,55

1

3,18

0,12

-

10,09 0,97

-

-

0,21

0,24 0,09

11,49

1,78

19,39

021106

40

40

2,35

1,5 3,44

0,28

-

11,2 1,08

-

-

0,21

0,53 0,20

17,11

2,39

27,06

021107

63

63

2,26

1,5 3,61

0,36

-

16,2 1,56

-

-

0,31

0,81 0,30

22,29

2,67

33,36

- на гідроенергетичному будів­ництві, вантажопідйомністю, т:

- на гидроэнергетическом строи­тельстве, грузоподъемностью, т:

021115

6,3

6,3

0,16

1

1,69

0,11

6,56 0,73

-

-

-

0,11

-

1,17

0,38

4,35

021116

10

10

0,41

1

1,97

0,17

3,44 0,38

3,34 0,32

-

-

0,12

0,08 0,03

2,39

0,50

6,29

021117

12,5

12,5

0,40

1

1,97

0,13

-

6,67 0,64

-

-

0,13

0,16 0,06

3,06

0,48

6,87

021118

16

16

0,45

1

1,97

0,20

-

8,34 0,80

-

0,16

0,22 0,08

4,29

0,56

8,51


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- на спорудженні магістральних трубопроводів, вантажопідйом­ністю, т:

- на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемнос­тью, т:

021128

6,3

6,3

0,36

1

2,04

0,22

5,3 0,59

-

-

-

0,10

0,03 0,01

2,12

0,49

5,93

021129

10

10

0,55

1

2,04

0,22

-

6,02 0,58

-

-

0,12

0,03 0,01

3,22

0,55

7,29

021130

12,5

12,5

0,51

1

2,04

0,24

-

7,45 0,72

-

-

0,15

0,04 0,01

3,32

0,60

7,59

- на інших видах будівництва, вантажопідйомністю, т:

- на других видах строительства, грузоподъемностью, т:

021140

6,3

6,3

0,20

1

1,69

0,09

5,81 0,65

-

-

-

0,10

-

1,50

0,63

4,86

I 021141

10

10

0,28

1

1,94

0,11

-

6,02 0,58

-

-

0,12

0,11 0,04

2,04

0,69

5,80

021142

12,5

12,5

0,39

1

1,97

0,11

-

5,8 0,56

-

-

0,11

0,13 0,05

2,89

0,75

6,83

021143

16

16

0,33

1

1,97

0,25,

-

7,45 0,72

-

-

0,14

0,21 0,08

3,07

0,84

7,40

Крани на гусеничному ходу під час роботи;

Краны на гусеничном ходу при ра­боте;

- на монтажі технологічного устат­кування, вантажопідйомністю, т:

- на монтаже технологического обо­рудования, рузоподъемностью, т:

021201

до 16

до 16

0,44

1

2,00

0,03

-

3,57 0,34

-

-

0,07

-

2,96

1,79

7,63

021202

25

25

0,60

1

2,00

0,14

-

6,12 0,59

-

-

0,12

-

3,80

2,38

9,63

021203

40

40

1,01

1

2,12

0,24

-

4,18 0,40

-

-

0,08

-

6,83

3,60

14,28

021204

50-63

50-63

1,33

2

3,98

0,45

-

6,12 0,59

-

-

0,13

-

12,31

6,04

24,83

021205

100

100

2,46

2

4,13

0,60

-

7,7 0,74

-

-

0,13

-

22,66

10,32

41,04

021206

125

125

4,26

2

4,13

0,44

7,75 0,74

0,15

35,66

15,68

61,06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- на гідроенергетичному будівниц­-

- на гидроэнергетическом строи­-

тві, вантажопідйомністю, т:

тельстве, грузоподъемностью, т:

021216

до 16

до 16

0,22

1

0,03

-

3,57

-

-

0,07

-

1,51

1,18

5,35

2,00

0,34

021217

25

25

0,31

1

0,14

-

6,12

-

-

0,12

-

1,99

1,59

6,74

2,00

0,59

021218

40

40

0,56

1

0,24

-

4,18

-

-

0,08

-

3,80

2,31

9,51

2,12

0,40

021219

50-63

50-63

0,69

2

0,45

-

6,12

-

-

0,12

-

6,38

3,72

15,93

3,98

0,59

021220

100

ТОО

1,28

2

0,60

-

7,8

-

-

0,17

-

11,74

6,04

24,71

4,13

0,75

021221

125

125

2,17

2

0,44

-

7,75

-

-

0,15

-

18,18

8,63

34,44

4,13

0,74

- на спорудженні магістральних

- на сооружении магистральных

трубопроводів, вантажопідйом­-

трубопроводов, грузоподъемнос­-

ністю, т:

тью, т:

021231

до 16

до 16

0,63

1

0,22

-

10,1

-

-

0,20

-

3,49

0,65

8,20

2,04

0,97

021232

25

25

1,12

1,5

0,22

-

6,12

-

-

0,13

-

7,56

0,84

13,38

2,92

0,59

021233

63

63

1,11

2

0,26

-

6,12

-

-

0,13

-

10,19

0,87

17,08

3,93

0,59

- на інших видах будівництва, ван­-

- на других видах строительства,

тажопідйомністю, т:

грузоподъемностью, т:

021243

до 16

до 16

0,34

1

0,03

-

3,57

-

-

0,07

-

2,27

1,50

6,55

2,00

0,34

021244

25

25

0,46

1

0,14

-

6,12

-

-

0,12

-

2,91

1,99

8,21

2,00

0,59

021245

40

40

0,62

1

0,24

-

4,18

-

-

0,08

-

4,20

2,48

10,14

2,12

0,40

021246

50-63

50-63

0,82

2

0,45

-

6,12

-

-

0,12

-

7,46

4,20

17,62

3,98

0,59

021247

100

100

1,79

2

0,60

-

7,8

-

-

0,17

-

16,46

7,90

31,80

4,13

0,75

021248

125

125

3,26

2

0,44

-

7,75

-

-

0,15

-

27,34

12,33

48,39

4,13

0,74

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Крани на залізничному ходу ван­тажопідйомністю, т:

Краны на железнодорожном ходу грузоподъемностью, т:

021312

16

16

0,40

2

3,49

0,13

7,3 0,70

-

-

0,14

-

4,15

0,19

9,20

021313

25

25

0,42

2

3,49

0,16

-

8,3

0,80

-

-

0,16

-

3/91

1,09

10,03

021314

80

80

3,39

2

4,15

0,26

-

11,2 1,08

-

-

0,21

0,22

0,08

3,49

2,15

14,81

021315

125

125

8,83

4

7,63

0,61

-

14,8 1,42

-

-

0,28

0,28 0,10

15,17

5,78

39,82

Крани на пневмоколісному ходу під час роботи:

Краны на пневмоколесном ходу при работе:

- на монтажі технологічного устат­кування, вантажопідйомністю, т:

- на монтаже технологического обо­рудования, грузоподъемностью, т:

021401

16

16

0,59

1

2,18

0,16

-

5,1 0,49

-

-

0,10

-

2,87

2,12

8,51

021402

25

25

0,47

1

2,18

0,28

-

4,28 0,41

-

-

0,08

-

3,75

2,32

9,49

021403

40

40

0,78

1

2,32

0,31

-

6,63 ,0,64

-

-

0,13

-

5,72

1,15

11,05

021404

63

63

0,77

1,5 3,44

0,54

-

7,14 0,69

-

-

0,14

-

7,03

4,12

16,73

021405

100

100

1,56

2

4,53

0,81

-

14,8 1,42

-

-

0,27

-

15,65

8,24

32,48

- на гідроенергетичному будівниц­тві, вантажопідйомністю, т:

- на гидроэнергетическом строи­тельстве, грузоподъемностью, т:

021413

16

16

0,44

1

1,95

0,16

-

5,1 0,49

-

-

0,10

0,19 0,07

1,40

0,78

5,39

021414

25

25

0,28

1

2,18

0,28

-

4,28 0,41

-

-

0,08

-

2,29

1,71

7,23

021415

40

40

0,48

1

2,32

0,31

-

6,63 0,64

-

-

0,13

-

3,49

0,93

8,30

021416

63

63

0,47

1,5 3,44

0,54

-

7,14 0,69

-

-

0,14

-

4,29

3,01

12,58

021417

100

100

0,95

2

4,53

0,81

-

14,8 1,42

-

-

0,27

-

9,53

5,80

23,31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- на спорудженні магістральних трубопроводів, вантажопідйом­ністю, т:

- на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъем­ностью, т;

021427

16

16

0,67

1

2,04

0,38

-

5,1 0,49

-

-

0,10

0,03

0,01

3,37

0,62

7,68

021428

25

25

0,60

1,5 3,06

0,38

-

6,32 0,61

-

-

0,13

0,03 0,01

4,82

0,69

10,30

021429

40

40

0,65

1,5 3,06

0,38

-

6,63 0,64

-

-

0,14

0,03 0,01

5,22

0,73

10,83

- на інших видах будівництва, ван­тажопідйомністю, т:

- на других видах строительства, грузоподъемностью, т:

021438

16

16

0,52

1

1,95

0,16

-

5,1 0,49

-

-

0,10

-

2,59

1,95

7,76

021439

25

25

0,42

1

2,07

0,28

-

4,28 0,41

-

-

0,08

-

3,38

2,15

8,79

021440

40

40

0,71

1

2,20

0,31

-

6,63 0,64

-

-

0,13

-

5,19

1,06

10,24

021441

63

63

0,69

1

3,27

0,54

-

7,14 0,69

-

-

0,14

-

6,36

3,81

15,50

021442

100

100

1,40

2

4,30

0,81

-

14,8 1,42

-

-

0,28

-

14,10

7,59

29,90

Крани повзучі для радіощогл ван­тажопідйомністю, т:

Краны ползучие для радиомачт грузоподъемностью, т:

021501

5

5

1,38

4

6,19

0,93

-

-

5,28 0,11

-

0,03

-

2,10

1,17

11,91

021502

8

8

2,63

5

7,53

2,65

-

-

8,7 0,19

-

0,05

-

4,12

3,49

20,66

021503

12

12

2,98

5

7,53

3,27

-

-

10,8 0,23

-

0,07

-

5,66

3,94

23,08

021504

15

15

3,72

5

7,53

3,82

-

-

10,8

0,23

-

0,07

-

5,99

4,57

25,93

021601

Портали для монтажу радіощогл вантажопідйомністю 100 т

Порталы для монтажа радиомачт грузоподъемностью 100 т

4,40

5

7,53

2,18

-

-

8,8 0,19

-

0,06

-

5,82

2,60

22,78

Крани портально-стрілові ванта­жопідйомністю, т:

Краны портально-стреловые гру­зоподъемностью, т:

021701

10

10

2,75

1

1,69

0,52

-

-

25,3 0,54

-

0,15

-

4,48

1,34

11,47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

021702

16

16

3,12

1

1,97

0,44

-

-

30,8 0,66

-

0,19

-

5,01

1,53

12,92

Крани стрілові на рейковому ходу вантажопідйомністю, т:

Краны стреловые на рельсовом ; ходу грузоподъемностью, т:

021801

50-100

50-100

4,99

1

2,66

0,90

-

-

69

1,48

-

0,44

-

16,71

7,71

34,89

021802

75-130

75-130

8,90

1

2,66

4,13

-

-

87,3 1,88

-

0,55

-

28,76

13,82

0,70

Розділ 03. Домкрати, лебідки, автонавантажувачі,підіймачі шахтні, автогідропідіймачі, підіймачі гідравлічні, щогли монтажні

Раздел 03. Домкраты, лебедки, автопогрузчики, подъемники шахтные, автогидроподъемники, подъемники гидравлические, мачты монтажные

030101

,Автонавантажувачі з вилковими під­хватами вантажопідйомністю до 5 т

Автопогрузчики с вилочными под­хватами грузоподъемностью до 5 т

0,13

1

1,32

0,15

4,69 0,52

-

-

-

0,08

0,19 0,07

0,39

0,44

3,10

Домкрати гідравлічні вантажо­підйомністю, т:

Домкраты гидравлические грузо­подъемностью, т:

030201

6,3

6,3

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,01 0,01

0,01

-

0,05

030202

до 25

до 25

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,03 0,01

0,01

-

0,05

030203

63

63

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,06 0,02

0,02

-

0,07

030204

до 100

до 100

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,01 0,01

0,01

0,01

0,06

030205

200

200

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

0,02 0,01

0,02

0,01

0,07

Лебідки ручні та важільні тяговим зусиллям, кН(т):

Лебедки ручные и рычажные тяго­вым усилием, кН(т):

030301

до 9,81(1)

до 9,81(1)

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

-

0,01

0,01

0,05

030302

12,26(1,25)

12,26(1,25)

0,01

-

0,04

-

-

-

-

0,01

-

0,01

0,01

0,08

030303

14,72(1,5)

14,72(1,5)

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,01

-

0,01

0,01

0,05

030304

29,43(3)

29,43(3)

0,01

-

0,01

-

-

-

-

0,02

-

0,01

0,01

0,06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

030305

31,33(3,2)

31,33(3,2)

0,01

-

0,06

-

-

-

-

0,02

-

0,01

0,01

0,11

030306

49,05(5)

49,05(5)

0,01

-

0,12

-

-

-

-

0,02

-

0,01

0,01

0,17

Лебідки електричні тяговим зусил­лям, кН(т):

Лебедки электрические тяговым

усилием, кН(т):

030401

до 5,79(0,59)

до 5,79(0,59)

0,02

-

0,02

-

-

0,25

0,01

-

0,01

-

0,02

0,01

0,09

030402

до 12,26(1,25)

до 12,26(1,25)

0,03

-

0,02

-

-

0,65 0,01

-

-

-

0,03

0,01

0,10

030403

19,62(2)

19,62(2)

0,03

-

0,10

-

-

0,69 0,02

-

-

-

0,05

0,01

0,21

030404

до 31,39(3,2)

до 31,39(3,2)

0,04

-

0,15

-

-

0,85 0,02

-

0,01

-

0,06

0,01

0,29

030405

до 49,05(5)

до 49,05(5)

0,05

-

0,16

-

-

1,12 0,03

-

0,01

-

0,08

0,02

0,35

030406

78,48(8)

78,48(8)

0,05

1

1,51

0,36

-

-

0,85 0,02

-

0,01

-

0,08

0,07

2,10

030407

122,62(12,5)

122,62(12,5)

0,37

1

1,32

1,04

-

-

7,26 0,16

-

0,02

-

0,55

0,04

3,50

030408

156,96(16)

156,96(16)

0,85

1

1,32

1,37

-

-

9,9 0,21

-

0,03

-

1,17

0,01

4,96

030409

313,92(32)

313,92(32)

6,85

1

1,32

3,77

-

13,2 0,28

-,

0,04

-

9,34

0,31

21,91

030501

78,48(8)

78,48(8)

0,06

-

0,09

-

-

-

-

0,02

-

0,09

0,01

0,27

Лебідки прохідницькі тяговим зу­силлям, кН(т):

Лебедки проходческие тяговым усилием, кН(т):

030601

49,05(5)

49,05(5)

0,07

1

1,12

0,56

-

-

5

0,13

-

0,05

-

0,33

0,02

2,28

030602

98,1(10)

98,1(10)

0,17

1

1,12

0,70

-

-

11 0,29

-

0,09

-

0,84

0,03

3,24

030603

176,58(18)

176,58(18)

0,42

1

1,12

1,12

-

-

19

0,50

-

0,16

-

2,34

0,06

5,72

030604

245,25(25)

1 245,25(25)

0,48

1

1,12

1,39

-

-

32

0,84

-

0,26

-

2,72

0,08

6,89

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Лебідки допоміжні шахтні тяговим зусиллям, кН(т):

Лебедки вспомогательные шахт­ные тяговым усилием, кН(т):

030701

6,18(0,63)

6,18(0,63)

0,02

0,13

-

-

3 0,08

-

0,02

-

0,07

0,01

0,33

030702

8,83(0,9)

8,83(0,9)

0,02

0,13

-

-

3 0,08

-

0,02

-

0,10

0,01

0,36

030703

13,73(1,4)

13,73(1,4)

0,02

-

0,12

-

-

5 0,13

-

0,04

-

0,08

0,01

0,40

030704

24,53(2,5)

24,53(2,5)

0,05

-

0,15

-

-

9 0,24

-

0,07

-

0,15

0,01

0,67

030705

49,05(5)

49,05(5)

0,03

-

0,17

-

-

10 0,26

-

0,08

-

0,11

0,01

0,66

030706

69,65(7,1)

69,65(7,1)

0,04

-

0,18

-

-

10 0,26

-

0,08

-

0,13

0,01

0,70

030707

137,34(14)

137,34(14)

0,07

-

0,21

-

-

19 0,50

-

0,16

-

0,25

0,01

1,20

030801

Щогли повзуч! вантажопідйомністю Зт

Мачты ползучие грузоподъем­ностью 3 т

0,68

4 6,19

0,72

-

-

3 0,06

-

0,02

-

1,13

0,86

9,66

Навантажувачі одноківшові ванта-

ЖОПіДЙОМНіСТЮ, т:

Погрузчики одноковшовые грузо­подъемностью, т:

030850

1

1

0,18

1 1,71

0,07

-

4,62 0,44

-

-

0,09

0,02 0,01

0,49

0,10

3,09

030851

2

2

0,38

1 1,71

0,07

-

4,62 0,44

-

-

0,09

0,02 0,01

1,22

0,10

4,02

030852

3

3

0,49

1 1,95

0,10

-

11 1,06

-

-

0,21

0,2 0,07

1,00

0,16

5,04

030853

4

4

0,60

1 2,27

0,10

-

14,3 1,37

-

-

0,26

0,2 0,07

1,42

0,16

6,25

030854

7

7

0,64

1 2,43

0,11

-

19,9 1,91

-

-

0,36

0,23 0,09

2,50

0,20

8,24

Підіймачі гідравлічні висотою підняття, м:

Подъемники гидравлические высо­той подъема, м:

030901

8

8

0,12

1 1,58

-

-

-

0,7 0,02

-

0,01

0,15 0,06

0,27

0,06

2,12

030902

10

10

0,14

1 1,58

-

-

~

0,7 0,02

0,01

0,19 0,07

0,32

0,06

2,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

030903

12,5

12,5

0,18

1

-

-

-

0,7

-

0,01

0,22

0,41

0,07

2,35

1,58

0,02

0,08

Автогідропідіймачі висотою під-

Автогидроподъемники высотой

няття, м:

подъема, м:

031001

12

12

0,30

1

0,02

4,08

-

-

-

0,07

0,06

0,98

0,35

3,77

1,58

0,45

0,02

031002

18

18

0,53

1

0,02

4,08

-

-

-

0,07

0,09

1,74

0,44

5,09

1

1,81

0,45

0,03

031003

22

22

1,13

1

0,09

6,22

-

-

0,11

0,09

3,32

0,73

7,91

1,81

0,69

0,03

031004

28

28

1,46

1

0,09

6,22

-

-

-

0,11

0,09

4,33

0,89

9,72

2,12

0,69

0,03

031005

вище 35

свыше 35

3,26

1

0,15

-

7,34

-

-

0,14

0,2

9,70

1,54

17,98

2,41

0,71

0,07

031101

Підіймач будівельний вантажопа-

Подъемник строительный грузо-

1,24

1,2

0,93

-

-

15,2

-

0,09

-

0,80

1,42

6,62

сажирський висотою підняття

пассажирский высотой подъема

1,81

0,33

105м, вантажопідйомністю 100 т

105м, грузоподъемностью 100 т

Підіймачі шахтні для промислових

Подъемники шахтные для про­-

труб висотою, м:

мышленных труб высотой, м:

031201

120

120

2,82

4,33

0,32

-

-

10,9

-

0,07

-

5,01

8,27

22,91

6,19

0,23

031202

180

180

4,48

6,33

1,15

-

-

26,5

-

0,16

-

9,13

14,21

38,82

9,12

0,57

031203

250

250

5,73

6,33

1,43

-

-

27,8

-

0,17

-

11,74

17,34

46,13

9,12

0,60

031204

330

330

8,86

6,33

1,98

-

-

40

-

0,24

-

18,09

25,19

64,34

9,12

0,86

Підіймачі шахтні для футерування

Подъемники шахтные для футеров­-

промислових труб висотою, м:

ки промышленных труб высотой, м:

031301

120

120

1,85

4,33

0,34

-

-

10,9

-

0,07

-

3,74

0,58

13,00

6,19

0,23

031302

180

180

2,96

6,33

1,13

-

-

24,3

-

0,15

-

7,10

1,02

22,00

9,12

0,52

031303

250

250

3,74

6,33

1,41

-

-

24,3

-

0,15

-

9,13

1,22

25,29

9,12

0,52

031304

330

330

5,41

6,33

1,91

-

-

24,3

-

0,15

-

13,29

1,64

32,04

9,12

0,52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Щогли монтажні під час роботи на монтажі технологічного устаткуван­ня, вантажопідйомністю, т:

Мачты монтажные при работе на монтаже технологического обору­дования, грузоподъемностью, т:

031401

100

100

2,38

-

1,39

-

-

-

-

0,05

-

0,45

6,96

11,23

031402

160

160

2,20

-

1,94

-

-

-

-

0,05

-

0,33

7,21

11,73

031403

200

200

3,41

-

2,40

-

-

-

-

0,06

-

0,55

10,43

16,85

031404

500

500

7,02

-

3,09

-

-

-

-

0,08

-

1,06

19,00

30,25

Риштування самохідні висотою підняття, м:

Подмости самоходные высотой подъема, м:

031501

12

12

0,22

1

1,58

-

-

-

3,2 0,07

-

0,01

-

0,51

0,07

2,46

031502

15

15

0,34

1

1,58

-

-

-

3,4 0,07

-

0,01

0,03 0,01

0,78

0,08

2,87

031600

Самопідйомні риштування для зведення залізобетонних оболо­нок градирень

Самоподъемные подмости для возведения железобетонных обо­лочек градирен

13,70

4

7,71

1,76

-

-

20,9 0,45

-

0,01

0,86 0,32

16,52

2,71

43,18

031700

Ковзна опалубка для зведення залізобетонних оболонок гради­рень

Скользящая опалубка для возве­дения железобетонных оболочек градирен

56,61

6 11,17

1,87

-

-

16,5 0,35

-

-

1,61 0,60

84,10

10,84

165,54

Навантажувачі одноковшові універ­сальні, фронтальні, пневмоколісні вантажопідйомністю, т:

Погрузчики одноковшовые универ­сальные, фронтальные, пневмоко-лесные грузоподъемностью, т:

031811

2

2

0,47

1

1,69

-

-

5,61 0,54

-

-

0,11

-

2,76

0,17

5,74

031812

3

3

0,79

1

1,69

-

-

8,57 0,82

-

-

0,17

-

4,66

0,23

8,36

Розділ 04. Електростанції, устаткування для зварювання та контролю зварних з'єднань

Раздел 04. Электростанции, оборудование для сварки и контроля сварных соединений

Електростанції пересувні потуж­ністю, кВт:

Электростанции передвижные мощностью, кВт:

040101

2

2

0,02

1

1,54

-

1,1 0,12

-

-

-

0,02

-

0,08

0,05

1,83

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

040102

4

4

0,02

1

1,54

-

2,1

0,23

-

-

-

0,03

-

0,09

0,06

1,97

040103

30

ЗО

0,07

1

1,77

-

-

6,4 0,62

-

-

0,12

-

0,24

0,30

3,12

040104

60

60

0,08

1

1,77

-

-

13,4 1,29

-

-

0,26

-

0,27

0,48

4,15

040105

100

100

0,17

1

1,77

-

-

19,1 1,84

-

-

0,37

-

0,55

0,65

5,35

040106

200

200

0,41

2

3,59

-

-

41,5 3,99

-

-

0,80

-

1,34

0,44

10,57

040107

500

500

3,46

1

1,87

-

-

101 9,71

-

-

1,95

-

11,43

1,26

29,68

040108

1050 (у вагоні)

1050 (в вагоне)

2,51

2

3,49

-

-

227 21,81

-

-

4,37

-

18,32

2,21

52,71

Агрегати зварювальні пересувні з

Агрегаты сварочные передвижные

номінальним зварювальним стру­мом 250-400 А:

с номинальным сварочным током 250-400 А:

040201

- з бензиновим двигуном

- с бензиновым двигателем

0,04

-

-

2,43 0,27

-

-

-

0,04

-

0,06

0,03

0,44

040202

- з дизельним двигуном

- с дизельным двигателем

0,04

-

-

-

1,75 0,17

-

-

0,04

-

0,07

0,06

0,38

040300

Автомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 450-1250 А

Автоматы сварочные с номиналь­ным сварочным током 450-1250 А

0,09

-

-

-

-

53,8 1,16

-

0,16

-

0,11

0,11

1,63

040400

Напівавтомати зварювальні пере­сувні з номінальним зварюваль­ним струмом 40-500 А

Полуавтоматы сварочные с номи­нальным сварочным током 40-500 А

0,04

-

-

-

-

22,1 0,48

-

0,07

-

0,06

0,04

0,69

Установки для зварювання:

Установки для сварки:

040501

- аргонодугового

- аргонодуговой

0,05

-

0,05

-

-

13,2 0,28

-

0,04

-

0,09

0,03

0,54

040502

- ручного дугового (постійного стру­му)

- ручной дуговой (постоянного тока)

0,03

-

0,05

-

-

5,3 0,11

-

0,02

-

0,05

0,01

0,27

040503

- автоматичного під шаром флю­са

- автоматической под слоем флю­са

0,13

-

0,05

-

-

29,9 0,64

-

0,09

-

0,23

0,07

1,21

040600

Установки для ручного плазмового різання металу

Установки для ручной плазменной резки металла

0,18

0,33 0,43

0,08

-

-

33,4 0,72

-

0,10

-

0,29

0,10

1,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

040700

Апарати для повітряного плазмо­-

Аппараты для воздушной плазмен­-

0,30

0,02

-

-

43,9

-

0,13

-

0,24

-

1,63

вого різання металу

ной резки металла

0,94

Випрямлячі зварювальні:

Выпрямители сварочные:

040801

- багатопостові (до ЗО постів)

- многопостовые с количеством

0,06

- ,

-

-

-

54,2

-

-

-

0,07

0,28

1,58

постов до 30

1,17

040802

- однопостові з номінальним зва­-

- однопостовые с номинальным

0,02

-

-

-

-

13

-

-

-

0,02

0,07

0,39

рювальним струмом 315-500 А

сварочным током 315-500 А

0,28

040900

Трансформатори зварювальні з

Трансформаторы сварочные с но­-

0,01

-

-

-

-

5,5

-

-

-

0,02

0,03

0,18

номінальним зварювальним стру­-

минальным сварочным током 315-

0,12

мом 315-500 А

500 А

041000

Перетворювачі зварювальні з номі­-

Преобразователи сварочные с но­-

0,02

-

-

-

-

14,6

-

0,05

-

0,03

0,09

0,50

нальним зварювальним струмом

минальным сварочным током 315-

0,31

315-500 А

500 А

041100

Термопенали з масою завантажу­-

Термопеналы с массой загружае­-

0,01

-

-

-

-

0,03

-

-

-

-

-

0,02

вальних електродів не більше 5 кг

мых электродов не более 5 кг

0,01

Установки з гнучким індуктором для

Установки с гибким индуктором

індукційного нагрівання струмами

для индукционного нагрева токами

частотою, Гц:

частотой, Гц:

041201

50

50

0,08

-

0,42

-

-

11,4

-

0,04

-

0,14

0,18

1,11

0,25

041202

2400

2400

0,14

-

0,28

-

-

13,8

-

0,04

0,29

0,19

1,24

0,30

041300

Установки електронагрівальні

Установки электронагревательные

0,38

0,01

-

-

21,4

-

0,07

-

0,70

0,12

1,74

для термічної обробки зварних

для термической обработки свар­-

0,46

з'єднань

ных соединений

041400

Електричні печі для сушіння зва­

Электрические печи для сушки сва­-

0,03

-

-

-

-

8,7

-

-

-

0,07

0,01

0,30

рювальних матеріалів з регулю­-

рочных материалов с регулиро­-

0,19

ванням температури у межах

ванием температуры в пределах

80-500° С

80-500 °С

041500

Електрошафи з температурою по­

Электрошкафы с температурой

0,01

-

-

1,2

-

-

0,01

-

0,05

вітряного середовища 50-350° С

воздушной среды 50-350 °С

0,03

Апарати рентгенівські для про­-

Аппараты рентгеновские для про­-

свічування металу товщиною, мм:

свечивания металла толщиной, мм:

041601

ЗО

30

0,04

-

0,05

-

-

0,44

-

-

-

0,03

-

0,13

0,01

041602

ЗО і більше

30 и более

0,05

0,05

-

-

0,63

-

-

-

0,05

-

0,16

0,01


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Апарати рентгенодефектоскопічні

Аппараты рентгенодефектоскопи-

для просвічування сталі товщиною,

ческие с толщиной просвечивае­-

мм:

мой стали, мм:

041701

25

25

0,02

-

-

-

-

0,19

-

-

-

0,02

0,01

0,06

0,01

041702

60 (пересувні)

60 (передвижные)

0,02

-

-

-

-

1,14

-

0,01

-

0,03

0,01

0,10

0,03

Дефектоскопи:

Дефектоскопы:

041801

- ультразвукові імпульсні для про­-

- ультразвуковые импульсные с

0,03

-

-

-

0,03

-

-

-

0,07

0,01

0,12

свічування виробу товщиною до

толщиной просвечиваемого изде­-

0,01

5000 мм

лия до 5000 мм

041802

- переносні магнітні

- переносные магнитные

0,03

-

0,05

-

-

0,04

-

-

-

0,02

-

0,11

0,01

041803

- ультразвукові

- ультразвуковые

0,09

-

0,05

-

-

0,13

-

-

-

0,09

-

0,24

0,01

041900

Гамма-дефектоскопи для просві­-

Гамма-дефектоскопы с толщиной

0,31

-

0,93

-

-

-

-

-

-

0,29

0,31

1,84

чування сталі товщиною до 80 мм

просвечиваемой стали до 80 мм

042000

Опромінювачі ультрафіолетові

Облучатели ультрафиолетовые

0,02

-

0,05

-

-

0,07

-

-

-

-

0,02

-

0,10

0,01

042100

Перископи

Перископы

0,05

-

0,04

-

-

0,05

-

-

-

0,04

-

0,14

0,01

042200

Стилоскопи універсальні

Стилоскопы универсальные

0,16

-

0,04

-

-

0,41

-

-

-

0,15

-

0,36

0,01

042300

Товщиноміри “Кварц-15”

Толщиномеры “Кварц-15”

0,03

-

0,05

-

-

0,01

-

-

-

0,02

-

0,11

,

0,01

042400

Вузли вакуумні випробувальні для

Узлы вакуумные испытательные

0,14

0,4

0,03

-

-

0,9

-

0,01

-

0,12

0,04

0,93

контролю герметичності шва

для контроля герметичности шва

0,57

0,02

042500

Установки для хімічного очищення

Установки для химической очистки

0,55

0,4

-

-

7

-

0,02

-

0,61

0,09

1,97

маслопроводів

Маслопроводов

0,55

0,15

042600

Вакуумагрегати для контролю звар­-

Вакуумагрегаты для контроля свар­-

0,09

-

0,01

-

-

0,53

-

0,01

-

0,14

0,26

них з'єднань з граничним тиском

ных соединений с предельным

0,01

6 х 10 МПа

давлением 6х10 Мпа

042700

Агрегати електронасосні для

Агрегаты электронасосные для ис­-

0,01

-

0,01

-

7

0,02

-

0,02

0,21

випробування трубопроводів з

пытаний трубопроводов с пре­

0,15

граничним тиском 63(630) МПа

дельным давлением 63(630) Мпа

(кгс/см2)

(кгс/см2)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

042800

Копри маятникові для випробу­вання зварних з'єднань

Копры маятниковые для испыта­ния сварных соединений

0,11

-

-

-

-

0,25 0,01

-

-

-

0,35

0,01

0,48

042900

Установки для гідравлічних випро­бувань трубопроводів з тиском на­гнітання, МПа (кгс/см2), низьким 0,1(1), високим 10(100)

Установки для гидравлических испы­таний трубопроводов с давлением нагнетания, МПа (кгс/см2), низким 0,1(1), высоким 10(100)

0,02

-

0,01

-

-

1,94 0,04

-

0,01

-

0,03

-

0,11

043000

Феритометри

Ферритометры

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

-

0,02

044001

Маніпулятор універсальний для зварювання сферичних резерву­арів місткістю 600 и 2000 м3

Манипулятор универсальный для сварки сферических резервуаров вместимостью 600 и 2000 м3

2,24

-

-

-

-

12,9 0,28

-

-

-

5,14

0,37

8,03

Розділ 05. Станції компресорні, компресори пересувні, установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції

Раздел 05. Станции компрессорные, компрессоры передвижные, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции

Компресори пересувні з двигу­ном внутрішнього згоряння тис­ком до 686 кПа (7 ат), подачею, м3хв:

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора­ния давлением до 686 кПа (7 ат), подачей, м3/мин:

050101

2,2

2,2

0,10

1

1,24

0,05

-

4,98 0,48

-

-

0,10

-

0,34

0,09

2,40

050102

5

5

0,11

1

1,24

0,05

-

4,98 0,48

-

-

0,10

-

0,37

0,09

2,44

050201

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском 800 кПа (8 ат), подачею 10 м3/хв

Компрессоры передвижные с двига­телем внутреннего сгорания давлени­ем 800 кПа (8 ат), подачей 10 м3/мин

0,16

1

1,35

0,05

-

9,23 0,89

-

-

0,20

"

0,53

0,13

3,31

050301

Компресори самохідні з двигуном внутрішнього згоряння тиском 800 кПа (8 ат), подачею 6,3 м3хв

Компрессоры самоходные с дви­гателем внутреннего сгорания дав­лением 800 кПа (8 ат), подачей 6,3 м3/мин

0,10

1

1,35

0,05

-

4,98 0,48

-

-

0,10

0,33

0,09

2,50

050401

Компресори пересувні з електро­двигуном тиском 600 кПа (6 ат), по­дачею 0,5 м3/хв

Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), подачей 0,5м3/мин

0,01

-

0,05

-

-

2,33 0,05

-

0,01

-

0,02

0,01

0,15

Станції компресорні тиском 245 кПа (2,5 ат), подачею, м3/ хв:

Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), подачей, м3/мин:

050501

40

40

0,31

2

2,60

0,04

-

-

116,6 2,51

-

0,55

-

1,26

0,36

7,63

050502

60

60

0,31

3

4,24

0,07

-

-

116,6 2,51

-

0,55

-

1,38

0,44

9,50


1

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

050503

70

70

0,45

3

0,10

-

-

160

-

0,76

-

1,84

0,44

11,27

4,24

3,44

050504

80-100

80-100

0,62

3

0,114

-

-

233

-

1,10

-

2,64

0,60

14,35

4,24

5,01

Станції компресорні тиском

Станции компрессорные давлением

981 кПа (10 ат), подачею, м3/хв:

981 кПа (10 ат), подачей, м3/мин:

050601

20

20

0,31

2

0,08

-

-

116,6

-

0,55

-

1,05

0,33

7,43

2,60

2,51

050602

ЗО

ЗО

0,60

2

0,05

-

-

160

-

0,76

-

2,00

0,44

9,89

2,60

3,44

050603

100

100

1,24

3

0,16

-

-

367

-

1,74

-

4,14

0,92

20,33

4,24

7,89

050701

Установки компресорні пересувні

Установки компрессорные пере­-

0,54

1

0,05

-

9,7

-

-

0,21

-

1,79

0,19

5,23

тиском 7845 кПа (80 ат), подачею

движные давлением 7845 кПа

1,52

0,93

8 м3 /хв

(80 ат), подачей 8 м3/мин

050800

Установка аеродинамічна для на-

Установка аэродинамическая для

0,04

2

0,09

-

-

1,4

-

-

-

0,11

0,09

3,62

пилення теплової ізоляції

напыления тепловой изоляции

3,26

0,03

Розділ О6. Екскаватори

Раздел О6. Экскаваторы

Екскаватори траншейні багато-

Экскаваторы траншейные много­

ківшові ланцюгові під час роботи:

ковшовые цепные при работе:

- на водогосподарському будів­-

- на водохозяйственном строи­-

ництві, місткістю ковша, л:

тельстве, емкостью ковша, л:

060101

12

12

0,31

2

0,01

-

4,06

-

-

0,08

-

1,07

0,45

5,66

3,35

0,39

060102

15

15

0,47

2

0,01

-

4,22

-

-

0,08

0,39

2,72

0,63

7,82

3,35

0,41

0,15

060103

23

20

0,50

2

0,02

-

5,2

-

-

0,10

0,8

3,60

0,65

9,54

3,87

0,50

0,30

060105

45

45

0,65

2

0,06

-

6,5

-

-

0,13

1,0

4,74

0,87

11,31

3,87

0,62

0,37

- на інших видах будівництва, міст­-

- на других видах строительства, ем­

кістю ковша, л:

костью ковша, л:

060115

12

12

0,26

2

0,01

-

4,06

-

-

0,08

-

0,89

0,41

5,39

3,35

0,39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

060116

15

15

0,38

2

3,35

0,01

4,18 0,40

-

-

0,08

0,39 0,15

2,27

0,55

7,19

060117

23

23

0,46

2

3,87

0,02

-

4,69 0,45

-

-

0,09

0,8 0,30

3,08

0,58

8,85

060119

45

45

0,62

2

3,87

0,06

-

6,1 0,59

-

-

0,11

1

0,37

4,35

0,78

10,75

Екскаватори одноківшеві дизельні гусеничні під час роботи:

Экскаваторы одноковшовые ди­зельные на гусеничном ходу:

- на гідроенергетичному будівниц­тві, місткість ковша, м3:

- на гидроэнергетическом строи­тельстве, емкостью ковша, м3:

С60201

0,4

0,4

0,29

1

1,83

0,04

-

4,2 0,40

-

-

0,08

-

1,82

0,34

4,80

060202

0,5

0,5

0,31

1

1,97

0,01

-

6,3 0,61

-

-

0,12

0,34 0,13

1,97

0,43

5,55

060203

0,65

0,65

0,39

1 1,97

0,06

-

7,04 0,68

-

-

0,14

0,08 0,03

2,29

0,47

6,03

060204

1

1

0,34

2 3,66

0,06

-

9,5 0,91

-

-

0,18

0,1 0,04

2,58

1,06

8,83

060205

1,25

1,25

0,38

2 3,79

0,11

-

13,1 1,26

-

-

0,25

0,14 0,05

3,25

1,26

10,35

060206

1,6

1,6

0,44

2 3,79

0,09

-

15,4 1,48

-

-

0,30

0,28 0,10

3,77

1,41

11,38

- на спорудженні магістральних трубопроводів, місткістю ковша, м3:

- на сооружении магистральных трубопроводов, емкостью ковша, м3:

060216

0,25

0,25

0,19

1 1,75

0,04

-

4,49 0,43

-

-

0,09

0,02 0,01

1,16

0,33

4,00

060217

0,5

0,5

0,42

1 2,09

0,09

-

6,12 0,59

-

-

0,12

0,03 0,01

2,97

0,48

6,77

060218

0,65

0,65

0,75

2,09

0,09

-

10,1 0,97

-

-

0,20

0,05 0,02

4,25

0,70

9,07

060219

1

1

0,71

2 3,79

0,09

-

10,1 0,97

-

-

0,20

0,04 0,01

4,93

1,35

12,05

060220

1,25

1,25

1,23

2 4,44

0,09

16,8 1,61

0,20

0,08 0,03

9,62

1,98

19,20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- на водогосподарському будів­ництві, місткістю ковша, м3:

- на водохозяйственном строи­тельстве, емкостью ковша, м3:

060230

0,25

0,25

0,19

1

1,78

0,04

-

5,06 0,49

-

-

0,09

0,16 0,06

0,86

0,33

3,84

060231

0,4

0,4

0,31

1

1,78

0,06

-

4,8 0,46

-

-

0,10 0,12

0,16 0,06

1,78

0,38

4,93

060232

0,5

0,5

0,63

1

2,09

0,07

-

6,42

0,62

-

-

0,12

0,59

0,22

3,58

0,59

7,92

060233

0,65

0,65

0,69

1

2,09

0,10

-

8,15 0,78

-

-

0,15

0,44 0,16

3,86

0,64

8,47

060234

1

1

0,64

2

3,87

0,10

-

8,49 0,82

-

-

0,16

0,55 0,21

4,28

1,07

11,15

060235

1,25

1,25

0,66

2

3,87

0,13

-

11,3 1,09

-

-

0,21

0,83 0,31

4,56

1,24

12,07

- на інших видах будівництва, місткістю ковша, м3:

- на других видах строительства, емкостью ковша, м3:

060246

0,4

0,4

0,31

1

1,83

0,04

-

4,2 0,40

-

-

0,08

-

1,94

0,35

4,95

060247

0,5

0,5

0,34

1

1,97

0,01

-

6,3 0,61

-

-

0,12

0,34 0,13

2,09

0,44

5,71

060248

0,65

0,65

0,42

1

1,97

0,06

-

7,04 0,68

-

-

0,14

0,08 0,03

2,44

0,48

6,22

060249

1,0

1,0

0,36

2

3,66

0,05

-

9,5 0,91

-

-

0,18

0,1 0,04

2,76

1,07

9,03

060250

1,25

1,25

0,41

2

3,79

0,11

-

13,1 1,26

-

-

0,25

0,14 0,05

3,50

1,27

10,64

060251

1,6

1,6

0,46

2

3,79

0,09

-

15,4 1,48

-

-

0,30

0,28 0,10

3,94

1,41

11,57

Екскаватори одноківшеві дизельні пневмоколісні під час роботи:

Экскаваторы одноковшовые ди­зельные на пневмоколесном ходу при работе:

- на гідроенергетичному будів­ництві, місткістю ковша, м3:

- на гидроэнергетическом строи­тельстве, емкостью ковша, м3:

060301

0,25

0,25

0,14

1

1,69

0,07

-

4,62 0,44

-

-

0,09

0,02 0,01

0,91

0,10

3,45

060302

0,4

0,4

0,27

1

1,69

0,16

-

4,31 0,41

-

-

0,08

0,02 0,01

1,71

0,12

4,45


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

060303

0,5

0,5

0,36

1

1,97

0,11

-

6,2 0,60

-

-

0,12

0,2 0,07

2,24

0,16

5,63

060304

0,65

0,65

0,69

1

1,97

0,11

-

6,25 0,60

-

-

0,12

0,23 0,09

3,47

0,19

7,24

- на спорудженні магістральних трубопроводів, місткістю ковша, м3:

- на сооружении магистральных трубопроводов, емкостью ковша, м3:

060315

0,65

0,65

0,71

1

2,04

0,21

-

6,02 0,58

-

-

0,12

0,031 0,01

4,01

0,20

7,88

060316

0,8

0,8

0,92

1

2,04

0,21

-

6,12 0,59

-

-

0,12

0,03 0,01

5,15

0,22

9,26

- на водогосподарському будів­ництві, місткістю ковша, м3:

- на водохозяйственном строи­тельстве, емкостью ковша, м3:

060325

0,15

0,15

0,18

1

1,78

0,11

-

4,71 0,45

-

-

0,12

0,16 0,06

0,81

0,12

3,63

060326

0,25

0,25

0,21

1

1,78

0,16

-

5,06 0,49

-

-

0,09

0,16 0,06

1,05

0,13

3,97

060327

0,4

0,4

0,36

1

1,78

0,16

-

4,93 0,47

-

-

0,55

0,16 0,06

1,79

0,17

5,34

060328

0,5

0,5

0,54

1

2,09

0,12

-

6,42 0,62

-

-

0,70

0,48 0,18

3,11

0,23

7,59

060329

0,65

0,65

0,77

1

2,09

0,12

-

6,42 0,62

-

-

0,70

0,44 0,16

4,38

0,25

9,09

- на інших видах будівництва, місткістю ковша, м3:

- на других видах строительства, емкостью ковша, м3:

060337

0,25

0,25

0,15

1

1,69

0,07

-

4,62 0,44

-

-

0,09

0,02 0,01

0,97

0,10

3,52

060338

0,4

0,4

0,29

1

1,69

0,16

-

4,31 0,41

-

-

0,08

0,02 0,01

1,82

0,12

4,58

060339

0,5

0,5

0,38

1

1,97

0,10

-

6,2 0,60

-

-

0,12

0,2 0,07

2,39

0,16

5,79

060340

0,65

0,65

0,74

1

1,97

0,11

-

6,25 0,60

-

-

0,12

0,23 0,09

3,66

0,20

7,49

Екскаватори одноківшеві елек­тричні гусеничні під час роботи:

Экскаваторы одноковшовые элек­трические на гусеничном ходу при работе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- на гідроенергетичному будів­ництві, місткістю ковша, м3:

- на гидроэнергетическом строи­тельстве, емкостью ковша, м3:

060401

1,25

1,25

0,26

2 3,79

0,29

-

-

22,8 0,49

-

0,08

-

2,23

0,19

7,33

060402

2,5

2,5

0,49

2 3,79

0,86

-

-

40,5 0,87

-

0,14

-

5,00

0,28

11,43

- на інших видах будівництва, місткістю ковша, м3:

- на других видах строительства, емкостью ковша, м3:

060410

1,25

1,25

0,28

2 3,79

0,29

-

-

22,8 0,49

-

0,08

-

2,36

0,19

7,48

060411

2,5

2,5

0,52

2

3,79

0,86

-

-

40,5 0,87

-

0,14

-

5,31

0,29

11,78

Екскаватори одноківшеві елек­тричні під час роботи на гідро­енергетичному будівництві:

Экскаваторы одноковшовые элек­трические при работе на гидро­энергетическом строительстве:

- кар'єрні, місткістю ковша, м3:

- карьерные, емкостью ковша, м3:

060501

4,6

4,6

0,74

2

4,09

2,01

-

-

63,2 1,36

-

0,22

-

5,31

0,69

14,42

060502

5,2

5,2

1,48

2 4,09

2,30

-

-

63,2 1,36

-

0,22

-

9,26

0,98

19,69

060503

6,3

6,3

2,82

2 4,09

2,74

-

-

131,6 2,83

-

0,47

-

11,57

1,39

25,91

060504

8

8

4,03

2 4,09

2,53

-

-

132 2,84

-

0,47

-

14,87

1,67

30,50

- крокуючі, місткістю ковша, м3:

- шагающие, емкостью ковша, м3:

060601

5-6

5-6

1,40

2 4,09

2,48

-

-

177 3,81

-

0,63

-

10,11

1,23

23,75

060602

6,3

6,3

2,95

2 4,09

2,73

-

-

167 3,59

-

0,59

-

14,47

1,61

30,03

060603

10

10

6,53

2 4,30

4,88

-

-

374 8,04

-

1,33

-

25,94

3,08

54,10

060604

15

15

6,66

4 7,45

16,90

-

-

506 10,88

-

1,79

-

35,79

4,74

84,21

060605

20

20

11,52

4 7,45

13,26

-

-

632 13,59

-

2,34

-

45,97

5,74

99,87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

060700

Екскаватори двороторні під час ро­боти на водогосподарському будів­ництві

Экскаваторы двухроторные при работе на водохозяйственном строительстве

1,52

2

3,87

-

-

11,2 1,08

-

-

0,22

0,07 0,03

6,41

1,10

14,23

060800

Екскаватори-планувальники пнев-моколісні

Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу

0,42

2

3,75

0,09

-

6,8 0,65

-

-

0,13

0,37 0,14

2,97

0,21

8,36

Екскаватори роторні для траншей шириною (глибиною), мм:

Экскаваторы роторные для тран­шей шириной (глубиной), мм:

060901

800(2200)

800(2200)

2,16

2

3,79

0,36

-

9

0,86

-

-

0,18

0,04 0,01

10,84

1,38

19,58

060902

1200(2200)

1200(2200)

2,18

2

3,79

0,38

-

9

0,86

-

-

0,18

0,05 0,02

10,92

1,32

19,65

060903

1500(2200)

1500(2200)

1,74

2

4,22

0,45

-

9

0,86

-

-

0,18

0,05 0,02

10,92

1,29

19,68

060904

2100(2500)

2100(2500)

2,74

2

4,44

0,50

-

24,5 2,35

-

-

0,50

0,12 0,04

21,52

0,66

32,75

Екскаватори шнекороторні на трак­торі потужністю, кВт(к.с.):

Экскаваторы шнекороторные на тракторе мощностью, кВт(л.с.):

061001

79(108)

79(108)

0,81

2

3,87

0,78

-

7,35 0,71

-

-

0,14

0,1 0,04

4,64

0,92

11,91

061002

118(160)

118(160)

1,29

2

3,87

0,28

-

11,3 1,09

-

-

0,21

0,19 0,07

10,35

1,11

18,27

061003

132(180)

132(180)

2,34

2

3,87

0,93

-

14,5 1,39

-

-

0,28

0,11 0,04

23,23

1,69

33,77

061004

220(300)

220(300)

2,36

2

3,87

-

-

18,3 1,76

-

-

0,35

0,28 0,10

18,83

1,55

28,82

061005

Агрегат для розробки траншей ши­риною 0,5-0,7 м при провадженні робіт методом “стіна в грунті” (СВД-500Р-1МТ)

Агрегат для разработки траншей шириной 0,5-0,7 м при производ­стве работ методом “стена в грун­те” (СВД-500Р-1МТ)

4,45

3

5,02

0,04

-

218 4,69

1200 7,29

1,39

12,39

5,98

41,25

Розділ 07. Бульдозери, скрепери, установки барові

Раздел 07. Бульдозеры, скреперы, установки баровые

Бульдозери під час роботи:

Бульдозеры при работе :

- на гідроенергетичному будівниц­тві та гірничорозкривних роботах, потужністю, кВт(к.с.):

- на гидроэнергетическом строи­тельстве и горновскрышных рабо­тах, мощностью, кВт(л.с.):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

070101

до 59(80)

до 59(80)

0,28

1

0,01

-

5,09

-

-

0,12

0,02

1,48

0,12

4,20

1,69

0,49

0,01

070102

79(108)

79(108)

0,23

1

0,02

-

7,56

-

-

0,15

0,01

1,52

0,13

4,76

1,97

0,73

0,01

070103

96(130)

96(130)

0,34

1

0,01

-

9,45

-

-

0,18

0,2

1,94

0,16

5,58

1,97

0,91

0,07

070104

121(165)

121(165)

0,44

1

0,01

-

11,3

-

-

0,22

0,1

2,87

0,19

6,83

1,97

1,09

0,04

070105

132(180)

132(180)

0,65

1

0,01

-

11

-

-

0,21

0,09

4,22

0,23

8,38

1,97

1,06

0,03

070106

243(330)

243(330)

0,87

1

0,11

-

21,2

-

-

0,41

0,18

10,51

0,33

16,58

2,24

2,04

0,07

- на спорудженні магістральних

- на сооружении магистральных

трубопроводів, потужністю, кВт(к.с.)

трубопроводов, мощностью,

кВт(л.с.):

070116

до 59(80)

до 59(80)

0,28

2

0,01

-

5,8

-

-

0,12

0,029

1,91

0,13

4,77

1,75

0,56

0,01

070117

96(130)

96(130)

0,37

1

0,01

-

9,2

-

-

0,19

0,053

2,50

0,18

6,19

2,04

0,88

0,02

070118

121(165)

121(165)

0,57

1

0,01

-

10,5

-,

-

0,21

0,053

3,86

0,19

7,91

2,04

1,01

0,02

070119

132(180)

132(180)

0,59

1

0,01

-

10,5

-

-

0,21

0,053

4,98

0,24

9,10

2,04

1,01

0,02

070120

228(310)

228(310)

1,47

2

0,12

-

20,6

-

-

0,41

0,103

13,61

0,47

21,37

3,27

1,98

0,04

070121

303(410)

303(410)

3,58

1

0,15

-

43,9

-

-

0,89-

0,219

30,24

0,87

42,50

2,47

4,22

0,08

070122

340(450)

340(450)

5,98

1

0,17

-

50

-

-

1,01

0,25

50,45

1,24

66,22

2,47

4,81

0,09

- на водогосподарському будів­-

- на водохозяйственном строи­-

ництві, потужністю, кВт(к.с.):

тельстве, мощностью, кВт(л.с.):

070132

37(50)

37(50)

0,14

1

-

-

5,24

-

-

0,10

0,03

0,91

0,10

3,54

1,78

0,50

0,01

070133

59(80)

59(80)

0,34

1

-

-

6,86

-

-

0,14

0,05

1,83

0,13

4,90

1,78

0,66

0,02

070134

79(108)

79(108)

0,23

1

-

-

8,71

-

-

0,17

0,14

1,78

0,15

5,31

2,09

0,84

0,05


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

070135

96(130)

96(130)

0,43

1

2,09

-

-

13,4 1,29

-

-

0,25

0,17 0,06

2,66

0,20

6,98

070136

118(160)

118(160)

0,54

1

2,09

-

-

15,3 1,47

-

-

0,29

0,19 0,07

3,51

0,21

8,18

070137

132(180)

132(180)

0,59

1

2,09

-

-

17,2 1,65

-

-

0,33

0,19 0,07

4,37

0,25

9,35

- на інших видах будівництва, по­тужністю, кВт(к.с.):

- на других видах строительства, мощностью, кВт(л.с.):

070147

37(50)

37(50)

0,10

1

1,78

-

-

4,18 0,40

-

-

0,08

0,03 0,01

0,77

0,09

3,23

070148

59(80)

59(80)

0,24

1

1,78

-

-

5,81 0,56

-

-

0,12

0,05 0,02

1,52

0,11

4,35

070149

79(108)

79(108)

0,16

1

2,09

-

-

7,34 0,71

-

-

0,14

0,14 0,05

1,49

0,13

4,77

070150

96(130)

96(130)

0,28

1

2,09

-

-

10,5 1,01

-

-

0,20

0,17 0,06

1,95

0,16

5,75

070151

118(160)

118(160)

0,33

1

2,09

-

-

11,2 1,08

-

-

0,21

0,19 0,07

2,93

0,19

6,90

070152

121(165)

121(165)

0,58

1

1,97

0,01

-

11,3 1,09

-

-

0,22

0,1 0,04

3,74

0,21

7,86

070153

132(180)

132(180)

0,38

1

2,09

-

-

12,9 1,24

-

-

0,25

-

3,75

0,18

7,89

070154

243(330)

243(330)

1,14

1

2,24

0,10

-

21,2 2,04

-

-

0,41

0,18 0,07

13,69

0,40

20,09

Бульдозери - розпушувачі на трак­торі під час роботи:

Бульдозеры - рыхлители на трак­торе при работе:

- на водогосподарському будів­ництві, потужністю, кВт(к.с.):

- на водохозяйственном строи­тельстве, мощностью, кВт(л.с.):

070?01

79(108)

79(108)

0,32

1

2,09

-

-

11,3 1,09

-

-

0,21

-

2,33

0,19

6,23

070202

121(165)

121(165)

0,94

1

2,09

-

-

19,9 1,91

-

-

0,38

-

5,89

0,33

11,54

070203

132(180)

132(180)

1,02

1

2,09

-

-

22,3 2,14

-

-

0,43

-

8,00

0,36

14,04

070213

- на транспортному будівництві, по­тужністю 132(180) кВт(к.с.)

- на транспортном строительстве, мощностью 132(180) кВт(л.с.)

0,62

1

2,07

-

-

10,8 1,04

-

-

0,21

0,11 0,04

4,07

0,21

8,26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- на інших видах будівництва, по­тужністю, кВт(к.с.), до:

- на других видах строительства, мощностью, кВт(л.с.), до:

070223

79(108)

79(108)

0,21

1

2,09

-

-

9,59 0,92

-

-

0,18

-

1,96

0,16

5,52

070224

121(165)

121(165)

0,64

1

2,09

-

-

14,6

1,40

-

-

0,28

-

4,92

0,24

9,57

070225

132(180)

132(180)

0,67

1

2,09

-

-

16,7 1,60

-

-

0,32

-

6,72

0,27

11,67

Скрепери причіпні (з гусеничним трактором) під час роботи:

Скреперы прицепные (с гусенич­ным трактором) при работе:

- на водогосподарському будів­ництві, місткістю, м3:

- на водохозяйственном строи­тельстве, емкостью, м3:

070301

3

3

0,21

1

1,78

0,05

-

6,95 0,67

-

-

0,13

0,12 0,04

1,65

0,13

4,66

070302

4,5

4,5

0,44

1

2,09

0,06

-

12 1,15

-

-

0,23

0,05 0,02

3,42

0,21

7,62

070303

7,0

7,0

0,49

1

2,09

0,11

-

15,5

1,49

-

-

0,29

0,14

0,05

3,59

0,24

8,35

070304

8,0

8,0

0,88

1

2,09

0,38

-

15,5 1,49

-

-

0,29

0,14 0,05

5,61

0,35

11,14

070305

10,0

10,0

0,68

1

2,09

0,25

-

17,4 1,67

-

-

0,33

0,19 0,07

4,78

0,30

10,17

070306

15,0

15,0

4,83

1

2,23

0,35

-

24,2 2,33

-

-

0,46

0,46 0,17

6,32

0,84

17,53

- на інших видах будівництва, місткістю, м3:

- на других видах строительства, емкостью, м3:

070316

3,0

3,0

0,13

1

1,78

0,05

-

6,63 0,64

-

-

0,13

0,12 0,04

1,37

0,12

4,26

070317

4,5

4,5

0,37

1

2,09

0,06

-

7,75

0,74

-

-

0,15

0,05

0,02

2,86

0,16

6,45

070318

7,5

7,5

0,32

1

2,09

0,11

-

15,5 1,49

-

-

0,29

0,14 0,05

2,98

0,22

7,55

070319

8,0

8,0

0,59

1

2,09

0,38

-

15,5 1,49

-

-

0,29

0,14 0,05

4,67

0,27

9,83

070320

10,0

10,0

0,45

1

2,09

0,25

-

17,4 1,67

-

-

0,33

0,14 0,05

3,98

0,27

9,09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

070321

15,0

15,0

3,23

1

2,23

0,35

-

24,2 2,33

-

-

0,46

0,19 0,07

5,26

0,66

14,59

Скрепери самохідні (на колісних тягачах) під час роботи:

Скреперы самоходные (на колес­ных тягачах) при работе:

- на гідротехнічному будівництві, місткістю, м3:

- на гидротехническом строитель­стве, емкостью, м3:

070401

8

8

0,45

1

2,24

0,59

-

16,9 1,62

-

-

0,32

0,2 0,07

2,41

0,29

7,99

070402

10

10

1,16

1

2,24

0,78

-

21,5 2,07

-

-

0,41

0,2 0,07

3,80

0,42

10,95

070403

15

15

1,17

1

2,24

0,86

-

21,5 2,07

-

-

0,41

0,38 0,14

4,21

0,41

11,51

070410

- на спорудженні магістральних трубопроводів, місткістю 8 м3

- на сооружении магистральных трубопроводов, емкостью 8 м3

0,66

1

2,32

1,30

-

16,4 1,58

-

-

0,33

-

4,89

0,38

11,46

- на водогосподарському будів­ництві, місткістю, м3:

- на водохозяйственном строи­тельстве, емкостью, м3:

070415

8

8

0,59

1

2,38

0,38

-

14,5 1,39

-

-

0,28

0,31 0,12

4,56

0,27

9,97

070416

10

10

1,30

1

2,38

0,50

-

15,2 1,46

-

-

0,29

0,34 0,13

9,13

0,38

15,57

070417

15

15

1,54

1

2,38

1,06

-

26,3 2,53

-

-

0,50

0,48 0,18

11,82

0,50

20,51

- на інших видах будівництва, міст­кістю, м3:

- на других видах строительства, емкостью, м3:

070427

6,0

6,0

0,38

1

2,38

0,38

-

16,4 1,58

-

-

0,31

0,31 0,12

3,79

0,25

9,19

070428

10,0

10,0

0,87

1

2,38

0,50

-

17,2 1,65

-

-

0,33

0,34 0,13

7,61

0,34

13,81

070429

15,0

15,0

1,02

1

2,38

1,06

-

20,9 2,01

-

-

0,40

0,48 0,18

9,86

0,41

17,32

Установки на тракторі потужністю

79(108)кВт(к.с.):

Установки на тракторе мощностью 79(108)кВт(л.с.):

070500

- двобарові

- двухбаровые

0,72

1

2,09

-

-

7,93 0,76

-

-

0,15

0,09 0,03

1,94

0,20

5,89

- однобарові при ширині щілини, см:

- однобаровые шириной щели, см:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

070601

070602

14

54

14

54

0,55

0,88

1

2,09

1

2,09

-

-

-

-

7,93

0,76

7,93 0,76

-

-

-

-

0,15

0,15

0,09

0,03

0,09 0,03

1,48

2,59

0,18

0,22

5,24

6,72

Розділ 08. Машини для водогосподарського будівництва

Раздел 08. Машини для водохозяйственного строительства

Віброформи для каналів глиби­-

Виброформы для каналов глуби­-

ною, м:

ной, м:

080101

до 1

до 1

0,78

1

0,18

-

-

14,4

-

0,01

-

1,65

0,89

5,91

2,09

0,31

080102

1,5

1,5

1,14

1

0,30

-

21,5

-

-

0,41

-

1,91

1,90

9,82

2,09

2,07

Комплекти машин для бетонуван-

Комплекты машин для бетониро­-

ня каналів глибиною, м, до:

вания каналов глубиной, м, до:

080200

3

3

8,61

6

0,40

-

16,9

-

-

0,32

-

11,72

1,43

35,19

11,09

1,62

080300

5

5

20,58

8

0,32

-

52,8

-

-

1,01

-

22,00

3,20

66,37

14,19

5,07

080400

Копачі шахтних колодязів

Копатели шахтных колодцев

0,22

1

0,14

-

3,89

-

-

0,08

-

1,63

0,10

4,09

1,55

0,37

080501

Машини кротодренажні на тракто­-

Машины кротодренажные на трак­-

0,36

1

-

-

6,4

-

-

0,12

0,04

1,06

0,41

4,36

рі потужністю 59(80) кВт(к.с.)

торе мощностью 59(80) кВт(л.с.)

1,78

0,62

0,01

Машини глибинного підготовленя

Машины глубинной подготовки

полів на тракторі потужністю,

полей на тракторе мощностью,

кВт(к.с.):

кВт(л.с.):

080601

79(108)

79(108)

0,60

1

-

-

8,06

-

-

0,15

0,12

2,61

0,19

6,45

2,09

0,77

0,04

080602

103(140)

103(140)

1,12

1

-

-

13,9

-

-

0,27

0,12

4,83

0,30

9,99

2,09

1,34

0,04

080700

Планувальники довгобазові (без

Планировщики длиннобазовые

0,06

-

0,05

-

-

-

-

-

-

0,23

0,01

0,35

трактора)

(без трактора)

Екскаватори-дреноукладальники

Экскаваторы-дреноукладчики

потужністю, кВт(к,с-):

мощностью, кВт(л.с.):

080801

40(55)

40(55)

0,68

2

0,03

-

4,09

-

-

0,08

0,12

1,26

0,98

7,33

3,87

0,39

0,04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

080802

79(108)

79(108)

2,19

2 3,87

0,24

-

7,35 0,71

-

-

0,14

0,22 0,08

4,08

2,15

13,46

080803

118(160)

118(160)

3,46

2

3,87

0,62

-

13,9 1,34

-

-

0,27

0,12 0,04

6,50

1,96

18,06

080902

Дреноукладальники (безтраншейні) з тягачем потужністю 118(160) кВт(к.с.)

Дреноукладчики (бестраншей­ные) с тягачом мощностью 118(160) кВт(л.с.)

4,58

3

5,94

-

-

25,8 2,48

-

-

0,49

0,12 0,04

8,56

3,31

25,40

081001

Екскаватори роторні (вузькотран-шейні) для траншей шириною 280-1330 мм

Экскаваторы роторные (узкотран­шейные) для траншей шириной 280-1330 мм

1,57

2

3,87

-

-

8,24 0,79

-

-

0,17

0,12 0,04

2,54

1,05

10,03

081101

Екскаватори ланцюгові безківшові потужністю 118(160) кВт(к.с.)

Экскаваторы цепные бесковшовые

118(160)кВт(л.с.)

1,92

1

2,09

-

-

13,9 1,34

-

-

0,27

0,12 0,04

2,27

1,20

9,13

Станції насосні дизельні причіпні:

Станции насосные дизельные прицепные :

- високо напірні, продуктивністю,

к.с.:

- высоконапорные, производи­тельностью, л.с.:

081201

20-38

20-38

0,03

1

1,55

-

-

4,78 0,