Постановление от 03.10.1991 № 235 "О нормах накладных расходов и плановых накоплений в строительстве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 15157 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 03.10.1991 № 235 "О нормах накладных расходов и плановых накоплений в строительстве"
Дата принятия03.10.1991
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа235
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


                        П О С Т А Н О В А
                    від 3 жовтня 1991 р. N 235
                               Київ
       Постанова втратила чинність з 01.01.2001 на підставі
                                                Постанови КМ
        N 1685 від 10.11.2000 )
              Про норми накладних витрат і планових
                    нагромаджень у будівництві
         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
           N 65 від 08.02.94 )
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити для міністерств,  відомств України,  виконкомів
Рад народних депутатів,  республіканських господарських формувань,
кооперативних підприємств і організацій граничні  норми  накладних
витрат на будівельні роботи згідно з додатком N 1.
     2. Установити  для корпорацій "Укрбуд",  "Укрмонтажспецбуд" і
"Украгропромбуд" середні  норми  накладних  витрат  на  будівельні
роботи згідно з додатком N 2.
     Указаним корпораціям в  місячний  строк  затвердити  граничні
норми цих витрат для підпорядкованих підрозділів (засновників).
     3. Підвищені  граничні  норми накладних витрат на роботи,  що
виконуються підрядними  організаціями  в  районах,  де  може  бути
збільшення накладних витрат (райони Крайньої Півночі і місцевості,
прирівняні до районів Крайньої Півночі, пустельні і напівпустельні
райони, райони з важкими кліматичними умовами, а також високогірні
райони (1500 і більше  метрів  над  рівнем  моря),  затверджуються
міністерствами   і  відомствами  України,  корпораціями  "Укрбуд",
"Укрмонтажспецбуд" і "Украгропромбуд" своїм  підрядчикам  разом  з
міністерствами  і відомствами України - замовниками за погодженням
з Держбудом України.
     4. Граничні  норми  накладних  витрат  на  будівельні  роботи
встановлюються  для  виконавців  цих  робіт незалежно від відомчої
підпорядкованості організацій і форм власності.
     5. Установити  єдині  граничні  норми  накладних  витрат   на
монтажні  та  спеціальні будівельні роботи для всіх виконавців цих
робіт згідно з додатком N 3.
     6. Дозволити міністерствам і відомствам  України,  виконкомам
Рад народних депутатів, корпораціям "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд" і
"Украгропромбуд" встановлювати для  розрахунків  між  підвідомчими
генеральними    підрядчиками    і    субпідрядними   організаціями
диференційовані  норми  накладних  витрат  на  будівельні  роботи,
виходячи  із  затверджених  граничних  норм накладних витрат,  без
зміни в кошторисах і при розрахунках з замовниками граничних  норм
накладних витрат, установлених відповідно до цієї постанови.
     7. Дозволити  державним  комітетам  і  відомствам  України  -
підрядчикам,  корпораціям "Укрбуд" і "Укрмонтажспецбуд"  та  іншим
республіканським   господарським   формуванням   затверджувати  за
погодженням  з  Держбудом  України  понад  установлені  їм   норми
граничні   норми   накладних   витрат  на  будівельні  роботи,  що
виконуються підвідомчими організаціями на об'єктах  виробничого  і
невиробничого  призначення  в  сільській  місцевості  та  районних
центрах (крім міст республіканського і обласного підпорядкування).
     8. Установити   норми   заготівельно-складських   витрат    у
будівництві     в     процентах     до     кошторисної    вартості
(франко-приоб'єктний склад):  будівельних,  санітарно-технічних  і
електротехнічних  матеріалів,  виробів і конструкцій - 2 проценти,
устаткування  -  1,2  процента  і  металевих  конструкцій  -  0,75
процента.
     ( Пункт 9 втратив чинність  на  підставі  Постанови КМ  N  65
  від  08.02.94  )  9.  Для  організацій,  зайнятих  на
будівельних,   монтажних   і   спеціальних   будівельних   роботах
встановити норму планових нагромаджень у розмірі 15  процентів  до
загальної суми кошторисних прямих затрат і накладних витрат.
     10. Держбуду  України  розробити  у  місячний  строк  порядок
застосування норм накладних витрат у будівництві.
     11. Установлені   цією  постановою  норми  накладних  витрат,
заготівельно-складських витрат і планових нагромаджень вводяться в
дію з 1 січня 1992 року.
     12. Визнати такою,  що втратила чинність з 1 січня 1992 року,
постанову Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1983  р.  N  200  "Про
норми  накладних витрат і планових нагромаджень в будівництві" (ЗП
УРСР, 1983 р., N 7, ст.37).
 
     Прем'єр-міністр України                     В.ФОКІН
         Державний секретар
     Кабінету Міністрів України                  В.ПЄХОТА
     Інд. 24
                                        Додаток N 1
                          до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 3 жовтня 1991 р. N 235
                          ГРАНИЧНІ НОРМИ
      накладних витрат на будівельні роботи для міністерств
      і відомств України, виконкомів Рад народних депутатів,
    республіканських господарських формувань та кооперативних
                    підприємств і організацій
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Міністерства, відомства    |     У процентах до кошторисних
   України, республіканські   |          прямих затрат
   господарські формування,   |———————————————————————————————————
   кооперативні підприємства  |    підрядний   |  господарський
      і організації           |     спосіб     |     спосіб
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Мінсільгосп                         19,7            9,7
 Мінторг                             16,6           10,2
 МВС                                 16,8            7,5
 Держводгосп                         17,2           11,0
 Держжитлокомунгосп                  14,9             -
 Держбуд                             19,4             -
 Держлегпром                         15,8            7,1
 Держнафтопродукт                    16,7             -
 Держхарчопром                       19,7            9,7
 Держхлібопродукт                    17,5            6,0
 Академія наук                       15,5             -
 Головкиївміськбуд                   17,1             -
 Секретаріат Кабінету
 Міністрів                           16,8             -
 Укршляхбуд                          15,3            8,2
 Укрмісцевпром                       16,7            8,1
 Укрсоюзсервіс                       16,9           10,9
 Укррічфлот                          15,8             -
 Інші міністерства і ві-
 домства України, виконкоми
 Рад народних депутатів,
 республіканські господарські
 формування та кооперативні
 підприємства і організації          14,4            7,4
 
 
 Примітка. У граничних  нормах накладних витрат,  передбачених цим
           додатком,  не враховані  такі  затрати,  що  підлягають
           відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:
           затрати, пов'язані з виплатою встановлених спеціальними
           рішеннями Уряду одноразової винагороди за вислугу років
           і  процентних  надбавок  за  роботу  в районах Крайньої
           Півночі  та  у  місцевостях,  прирівняних  до   районів
           Крайньої Півночі;
           затрати, пов'язані  з доплатами за військові звання,  з
           пересувним і роз'їзним характером робіт у  будівництві,
           відрядженням      працівників      будівельно-монтажних
           організацій для виконання будівельних робіт;
           затрати, пов'язані           з           перебазуванням
           будівельно-монтажних організацій;
           затрати, пов'язані  з  проведенням заходів передбачених
           рішеннями   Уряду    по    забезпеченню    капітального
           будівництва  кадрами,  зміцнення  трудової дисципліни і
           скорочення плинності кадрів у народному господарстві.
 
         Державний секретар
     Кабінету Міністрів України                  В.ПЄХОТА
 
                                       Додаток N 2
                          до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 3 жовтня 1991 р. N 235
                          СЕРЕДНІ НОРМИ
              накладних витрат на будівельні роботи
           для корпорацій "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд",
                         "Украгропромбуд"
 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                               |    У процентах до кошторисних
                               |          прямих затрат
                               |——————————————————————————————————
                               |    підрядний  |  господарський
                               |     спосіб    |     спосіб
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Укрбуд                               17,6              -
 Укрмонтажспецбуд                     17,0              -
 Украгропромбуд                       19,7             9,7
 
 Примітка. У середніх нормах накладних  витрат,  передбачених  цим
           додатком,  не  враховані  такі  затрати,  що підлягають
           відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:
           затрати, пов'язані з виплатою встановлених спеціальними
           рішеннями Уряду одноразової винагороди за вислугу років
           і процентних надбавок  за  роботу  в  районах  Крайньої
           Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої
           Півночі;
           затрати, пов'язані з доплатами за військові  звання,  з
           пересувним  і роз'їзним характером робіт у будівництві,
           відрядженням      працівників      будівельно-монтажних
           організацій для виконання будівельних робіт;
           затрати, пов'язані           з           перебазуванням
           будівельно-монтажних організацій;
           затрати, пов'язані з проведенням заходів,  передбачених
           рішеннями    Уряду    по    забезпеченню   капітального
           будівництва кадрами,  зміцнення трудової  дисципліни  і
           скорочення плинності кадрів у народному господарстві.
 
         Державний секретар
     Кабінету Міністрів України                  В.ПЄХОТА
 
                                         Додаток N 3
                          до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 3 жовтня 1991 р. N 235
                       ЄДИНІ ГРАНИЧНІ НОРМИ
      накладних витрат на монтажні та спеціальні будівельні
               роботи для всіх виконавців цих робіт
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
    Найменування робіт                |   Єдина гранична норма
                                      |     накладних витрат
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       у процентах до основної
                                       заробітної плати
                                       робітників
 
 Монтаж устаткування                               90
 
 Монтаж устаткування і електромонтажні
 роботи на атомних електростанціях                120
 
 Прокладка радіотелевізійного і
 електронного устаткування                         98
 
 Прокладка і монтаж зв'язку                       120
 
 Прокладка і монтаж міжміських ліній
 зв'язку                                          215
 
 Електромонтажні роботи                           100
 
 Влаштування сигналізації, централізації
 і зв'язку на залізницях                           89
 
 Влаштування засобів посадки літаків і
 систем управління повітряним рухом на
 аеродромах                                       109
                                         у процентах до кошторис-
                                         них прямих затрат
 
 Монтаж металоконструкцій                        10,1
 
 Внутрішні санітарно-технічні роботи             14,5
 
 Підземні гірничо-капітальні роботи:
 
 у вугільній промисловості                       27,1
 
 в інших галузях промисловості                   28,5
 
 Буропідривні роботи                             16,9
 
 Влаштування бурових свердловин на воду          19,6
 
 Захист будівельних конструкцій і
 устаткування від корозії                        12,5
 
 Теплоізоляційні роботи                          14,5
 
 Кладка промислових печей і труб                 11,0
 
 Великопанельне житлове будівництво              15,0
 
 
Примітка.  У граничних нормах накладних витрат,  передбачених  цим
           додатком,   не   враховані   затрати,   що   підлягають
           відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:
           затрати, пов'язані з виплатою встановлених спеціальними
           рішеннями Уряду одноразової винагороди за вислугу років
           і процентних надбавок  за  роботу  в  районах  Крайньої
           Півночі   і   у  місцевостях,  прирівняних  до  районів
           Крайньої Півночі;
           затрати, пов'язані з доплатами за військові  звання,  з
           пересувним  і роз'їзним характером робіт у будівництві,
           відрядженням      працівників      будівельно-монтажних
           організацій для виконання будівельних робіт;
           затрати, пов'язані           з           перебазуванням
           будівельно-монтажних організацій;
           затрати, пов'язані з проведенням заходів,  передбачених
           рішеннями    Уряду    по    забезпеченню   капітального
           будівництва кадрами,  зміцнення трудової  дисципліни  і
           скорочення плинності кадрів у народному господарстві.
 
         Державний секретар
     Кабінету Міністрів України                  В.ПЄХОТА

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2016 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Ленина, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com