Постановление от 03.10.1991 № 235 "О нормах накладных расходов и плановых накоплений в строительстве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20063 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 03.10.1991 № 235 "О нормах накладных расходов и плановых накоплений в строительстве"
Дата принятия03.10.1991
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа235
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


            П О С Т А Н О В А
          від 3 жовтня 1991 р. N 235
                Київ
    Постанова втратила чинність з 01.01.2001 на підставі
                        Постанови КМ
    N 1685 від 10.11.2000 )
       Про норми накладних витрат і планових
          нагромаджень у будівництві
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 65 від 08.02.94 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити для міністерств, відомств України, виконкомів
Рад народних депутатів, республіканських господарських формувань,
кооперативних підприємств і організацій граничні норми накладних
витрат на будівельні роботи згідно з додатком N 1.
   2. Установити для корпорацій "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд" і
"Украгропромбуд" середні норми накладних витрат на будівельні
роботи згідно з додатком N 2.
   Указаним корпораціям в місячний строк затвердити граничні
норми цих витрат для підпорядкованих підрозділів (засновників).
   3. Підвищені граничні норми накладних витрат на роботи, що
виконуються підрядними організаціями в районах, де може бути
збільшення накладних витрат (райони Крайньої Півночі і місцевості,
прирівняні до районів Крайньої Півночі, пустельні і напівпустельні
райони, райони з важкими кліматичними умовами, а також високогірні
райони (1500 і більше метрів над рівнем моря), затверджуються
міністерствами  і відомствами України, корпораціями "Укрбуд",
"Укрмонтажспецбуд" і "Украгропромбуд" своїм підрядчикам разом з
міністерствами і відомствами України - замовниками за погодженням
з Держбудом України.
   4. Граничні норми накладних витрат на будівельні роботи
встановлюються для виконавців цих робіт незалежно від відомчої
підпорядкованості організацій і форм власності.
   5. Установити єдині граничні норми накладних витрат  на
монтажні та спеціальні будівельні роботи для всіх виконавців цих
робіт згідно з додатком N 3.
   6. Дозволити міністерствам і відомствам України, виконкомам
Рад народних депутатів, корпораціям "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд" і
"Украгропромбуд" встановлювати для розрахунків між підвідомчими
генеральними  підрядчиками  і  субпідрядними  організаціями
диференційовані норми накладних витрат на будівельні роботи,
виходячи із затверджених граничних норм накладних витрат, без
зміни в кошторисах і при розрахунках з замовниками граничних норм
накладних витрат, установлених відповідно до цієї постанови.
   7. Дозволити державним комітетам і відомствам України -
підрядчикам, корпораціям "Укрбуд" і "Укрмонтажспецбуд" та іншим
республіканським  господарським  формуванням  затверджувати за
погодженням з Держбудом України понад установлені їм  норми
граничні  норми  накладних  витрат на будівельні роботи, що
виконуються підвідомчими організаціями на об'єктах виробничого і
невиробничого призначення в сільській місцевості та районних
центрах (крім міст республіканського і обласного підпорядкування).
   8. Установити  норми  заготівельно-складських  витрат  у
будівництві   в   процентах   до   кошторисної  вартості
(франко-приоб'єктний склад): будівельних, санітарно-технічних і
електротехнічних матеріалів, виробів і конструкцій - 2 проценти,
устаткування - 1,2 процента і металевих конструкцій - 0,75
процента.
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 65
 від 08.02.94 ) 9. Для організацій, зайнятих на
будівельних,  монтажних  і  спеціальних  будівельних  роботах
встановити норму планових нагромаджень у розмірі 15 процентів до
загальної суми кошторисних прямих затрат і накладних витрат.
   10. Держбуду України розробити у місячний строк порядок
застосування норм накладних витрат у будівництві.
   11. Установлені  цією постановою норми накладних витрат,
заготівельно-складських витрат і планових нагромаджень вводяться в
дію з 1 січня 1992 року.
   12. Визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 1992 року,
постанову Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1983 р. N 200 "Про
норми накладних витрат і планових нагромаджень в будівництві" (ЗП
УРСР, 1983 р., N 7, ст.37).
 
   Прем'єр-міністр України           В.ФОКІН
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України         В.ПЄХОТА
   Інд. 24
                    Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 3 жовтня 1991 р. N 235
             ГРАНИЧНІ НОРМИ
   накладних витрат на будівельні роботи для міністерств
   і відомств України, виконкомів Рад народних депутатів,
  республіканських господарських формувань та кооперативних
          підприємств і організацій
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Міністерства, відомства  |   У процентах до кошторисних
  України, республіканські  |     прямих затрат
  господарські формування,  |———————————————————————————————————
  кооперативні підприємства |  підрядний  | господарський
   і організації      |   спосіб   |   спосіб
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Мінсільгосп             19,7      9,7
 Мінторг               16,6      10,2
 МВС                 16,8      7,5
 Держводгосп             17,2      11,0
 Держжитлокомунгосп         14,9       -
 Держбуд               19,4       -
 Держлегпром             15,8      7,1
 Держнафтопродукт          16,7       -
 Держхарчопром            19,7      9,7
 Держхлібопродукт          17,5      6,0
 Академія наук            15,5       -
 Головкиївміськбуд          17,1       -
 Секретаріат Кабінету
 Міністрів              16,8       -
 Укршляхбуд             15,3      8,2
 Укрмісцевпром            16,7      8,1
 Укрсоюзсервіс            16,9      10,9
 Укррічфлот             15,8       -
 Інші міністерства і ві-
 домства України, виконкоми
 Рад народних депутатів,
 республіканські господарські
 формування та кооперативні
 підприємства і організації     14,4      7,4
 
 
 Примітка. У граничних нормах накладних витрат, передбачених цим
      додатком, не враховані такі затрати, що підлягають
      відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:
      затрати, пов'язані з виплатою встановлених спеціальними
      рішеннями Уряду одноразової винагороди за вислугу років
      і процентних надбавок за роботу в районах Крайньої
      Півночі та у місцевостях, прирівняних до  районів
      Крайньої Півночі;
      затрати, пов'язані з доплатами за військові звання, з
      пересувним і роз'їзним характером робіт у будівництві,
      відрядженням   працівників   будівельно-монтажних
      організацій для виконання будівельних робіт;
      затрати, пов'язані      з      перебазуванням
      будівельно-монтажних організацій;
      затрати, пов'язані з проведенням заходів передбачених
      рішеннями  Уряду  по  забезпеченню  капітального
      будівництва кадрами, зміцнення трудової дисципліни і
      скорочення плинності кадрів у народному господарстві.
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України         В.ПЄХОТА
 
                    Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 3 жовтня 1991 р. N 235
             СЕРЕДНІ НОРМИ
       накладних витрат на будівельні роботи
      для корпорацій "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд",
             "Украгропромбуд"
 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                |  У процентах до кошторисних
                |     прямих затрат
                |——————————————————————————————————
                |  підрядний | господарський
                |   спосіб  |   спосіб
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Укрбуд                17,6       -
 Укрмонтажспецбуд           17,0       -
 Украгропромбуд            19,7       9,7
 
 Примітка. У середніх нормах накладних витрат, передбачених цим
      додатком, не враховані такі затрати, що підлягають
      відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:
      затрати, пов'язані з виплатою встановлених спеціальними
      рішеннями Уряду одноразової винагороди за вислугу років
      і процентних надбавок за роботу в районах Крайньої
      Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої
      Півночі;
      затрати, пов'язані з доплатами за військові звання, з
      пересувним і роз'їзним характером робіт у будівництві,
      відрядженням   працівників   будівельно-монтажних
      організацій для виконання будівельних робіт;
      затрати, пов'язані      з      перебазуванням
      будівельно-монтажних організацій;
      затрати, пов'язані з проведенням заходів, передбачених
      рішеннями  Уряду  по  забезпеченню  капітального
      будівництва кадрами, зміцнення трудової дисципліни і
      скорочення плинності кадрів у народному господарстві.
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України         В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 3
             до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 3 жовтня 1991 р. N 235
            ЄДИНІ ГРАНИЧНІ НОРМИ
   накладних витрат на монтажні та спеціальні будівельні
        роботи для всіх виконавців цих робіт
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Найменування робіт        |  Єдина гранична норма
                   |   накладних витрат
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                    у процентах до основної
                    заробітної плати
                    робітників
 
 Монтаж устаткування                90
 
 Монтаж устаткування і електромонтажні
 роботи на атомних електростанціях        120
 
 Прокладка радіотелевізійного і
 електронного устаткування             98
 
 Прокладка і монтаж зв'язку            120
 
 Прокладка і монтаж міжміських ліній
 зв'язку                     215
 
 Електромонтажні роботи              100
 
 Влаштування сигналізації, централізації
 і зв'язку на залізницях              89
 
 Влаштування засобів посадки літаків і
 систем управління повітряним рухом на
 аеродромах                    109
                     у процентах до кошторис-
                     них прямих затрат
 
 Монтаж металоконструкцій            10,1
 
 Внутрішні санітарно-технічні роботи       14,5
 
 Підземні гірничо-капітальні роботи:
 
 у вугільній промисловості            27,1
 
 в інших галузях промисловості          28,5
 
 Буропідривні роботи               16,9
 
 Влаштування бурових свердловин на воду     19,6
 
 Захист будівельних конструкцій і
 устаткування від корозії            12,5
 
 Теплоізоляційні роботи             14,5
 
 Кладка промислових печей і труб         11,0
 
 Великопанельне житлове будівництво       15,0
 
 
Примітка. У граничних нормах накладних витрат, передбачених цим
      додатком,  не  враховані  затрати,  що  підлягають
      відшкодуванню в установленому порядку понад ці норми:
      затрати, пов'язані з виплатою встановлених спеціальними
      рішеннями Уряду одноразової винагороди за вислугу років
      і процентних надбавок за роботу в районах Крайньої
      Півночі  і  у місцевостях, прирівняних до районів
      Крайньої Півночі;
      затрати, пов'язані з доплатами за військові звання, з
      пересувним і роз'їзним характером робіт у будівництві,
      відрядженням   працівників   будівельно-монтажних
      організацій для виконання будівельних робіт;
      затрати, пов'язані      з      перебазуванням
      будівельно-монтажних організацій;
      затрати, пов'язані з проведенням заходів, передбачених
      рішеннями  Уряду  по  забезпеченню  капітального
      будівництва кадрами, зміцнення трудової дисципліни і
      скорочення плинності кадрів у народному господарстві.
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України         В.ПЄХОТА

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com