ДСТУ IEC 61558-1:2010 Безопасность силовых трансформаторов, силовых блоков питания, реакторов и аналогичных устройств. Часть 1. Общие технические требования и испытания (IEC 61558-1:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ IEC 61558-1:2010 Безопасность силовых трансформаторов, силовых блоков питания, реакторов и аналогичных устройств. Часть 1. Общие технические требования и испытания (IEC 61558-1:2009, IDT)
Дата начала действия01.07.2012
Дата принятия28.12.2010
Дата отмены действия 01.01.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 61558-1:2015
На заменуДСТУ IEC 61558-1-2001
Утверждающий документПриказ от 28.12.2010 № 632 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа61558-1:2010
РазработчикТК 30 «Трансформаторы и высоковольтная аппаратура»
Принявший органТК 30 «Трансформаторы и высоковольтная аппаратура»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЕРІЯ СТАНДАРТІВ З БЕЗПЕЧНОСТІ
БЕЗПЕЧНІСТЬ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, СИЛОВИХ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ,
РЕАКТОРІВ Й АНАЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ
Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування

(ІЕС 61558-1:2005, IDT)
ДСТУ ІЕС 61558-1:2010

Видання офіційне

Київ
Державний Комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 30 «Трансформатори і високовольтна апаратура»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Кальченко, М. Одаренко (науковий керівник), О. Сисуненко, канд. техн. наук, Н. Тернова, Л. Чернишова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від № з

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests (Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 На заміну ДСТУ ІЕС 61558-1-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Загальні умови випробувань

6 Номінальні дані

7 Класифікація

8 Марковання та додаткова інформація

9 Захист від доступу до небезпечних піднапругових частин

10 Регулювання первинної напруги

11 Вторинна напруга та вторинний струм під час навантаження

12 Вторинна напруга неробочого ходу

13 Напруга короткого замикання

14 Перевищення температури

15 Захист від коротких замикань і перевантажень

16 Механічна міцність

17 Захист від шкідливого проникнення пилу, твердих часток і вологи

18 Опір і електрична міцність ізоляції, струм дотику (спливу)

19 Конструкція

20 Комплектувальні вироби

21 Внутрішні проводи

22 Під’єднання до джерела живлення, зовнішні гнучкі кабелі або шнури

23 Затискачі для зовнішніх проводів

24 Уземленя

25 Гвинти та з’єднання

26 Шляхи струму спливу, повітряні проміжки та відстані крізь ізоляцію

27 Теплостійкість, вогнетривкість і трекінгостійкість

28 Стійкість до корозії

Рисунок 1 - Коробка для випробування щитового трансформатора (5.10)

Рисунок 2 - Стандартний випробний палець

Рисунок 3 - Випробний стрижень

Рисунок 4 - Випробування шарів ізоляційного покриття на стійкість до нанесення подряпин

Рисунок 5 - Пристрій для випробування на вдавлювання кулькою (27.1)

Рисунок 6 - Випробний пристрій для перевірки стійкості тонколистової ізоляції до механічних впливів (26.3)

Рисунок 7 - Пристрій для випробування на вигин (22.9.4)

Рисунок 8 - Випробна установка: Однофазне сполучення в зірку системи ТN або ТТ

ДОДАТОК А Вимірювання шляхів струму спливу та повітряних проміжків

ДОДАТОК В Випробування серії трансформаторів

ДОДАТОК С Шляхи струму спливу (шсс), повітряні проміжки (пп) на відстані крізь ізоляцію (вкі). Матеріали групи II (400≤ПІТ<600)

ДОДАТОК D Шляхи струму спливу (шсс), повітряні проміжки (пп) на відстані крізь ізоляцію (вкі). Матеріали групи І (ПІТ≥600)

ДОДАТОК Е Випробування розжареним проводом

ДОДАТОК F Вимоги до вимикачів з ручним керуванням, які є частиною складання трансформатора

ДОДАТОК G Випробування на трекінгостійкість

ДОДАТОК Н Електронні кола

ДОДАТОК І (відмінено)

ДОДАТОК J Схема вимірювання струмів дотику

ДОДАТОК К Ізоляційні обмотувальні проводи, використовувані як багатошарова ізоляція

ДОДАТОК L Приймально-здавальні випробування (виробничі випробування)

ДОДАТОК М Приклади для застосування як настанова до 19.1

ДОДАТОК N Приклади точок прикладання випробних напруг

ДОДАТОК О (відмінено) 170

ДОДАТОК Р Приклади точок вимірювання шляхів струму спливу та повітряних проміжків

ДОДАТОК О Пояснення цифр коду ІР для ступенів захисту

ДОДАТОК R Пояснення до застосування пункту 4.1.1.2.1 ІЕС 60664-1 (26.2)

ДОДАТОК S (відмінено)

ДОДАТОК Т (відмінено)

ДОДАТОК U Варіант позначення трансформаторів tw

ДОДАТОК V Символи для термовимикачів

ДОДАТОК W Друковані плати з покриттям

ДОДАТОК X Алфавітний покажчик визначених понять

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад

ІЕС 61558-1: 2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests (Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування).

Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 30 «Трансформатори та високовольтна апаратура».

Цей стандарт замінює ДСТУ ІЕС 61558-1-2001 «Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні вимоги та випробування».

У стандарті прийнято визнану на міжнародному рівні систему захисту від небезпеки, наприклад, під час займання, механічних та електричних впливів за нормальних умов експлуатації трансформатора та дотримання інструкцій виробника. У стандарті враховано можливі аварійні ситуації.

Трансформатор, що відповідає вимогам цього стандарту, не обов’язково слід розглядати як трансформатор, що відповідає принципам безпеки, прийнятим у цьому стандарті, якщо під час огляду чи випробування в ньому буде виявлено конструктивні відмінності, які знижують рівень безпеки, установлений цими технічними вимогами.

Будь-який трансформатор, конструкція якого і матеріал, з якого його виготовлено, відрізняються від установлених цим стандартом вимог, можна оглянути й випробувати на відповідність вимогам цього стандарту; у разі суттєвої відповідності можна вважати, що трансформатор відповідає прийнятим у стандарті принципам безпеки.

Питання електромагнітної сумісності (EMC), які не стосуються безпеки трансформаторів, розглядаються в ІЕС 62041: 2003 «Силові трансформатори, блоки живлення, реактори та аналогічні пристрої. Вимоги ЕМС».У стандарті визначені випробування, відповідно до яких трансформатори піддають впливу умов, які вимагають виконання правил безпеки.

В цьому стандарті наведено технічні вимоги та випробування, які є загальними для більшості типів трансформаторів і які, за необхідності, може бути включено у відповідний стандарт додаткових вимог до окремих типів трансформаторів. Таким чином, вимоги цього стандарту не слід вважати придатними для трансформаторів будь-якого типу, тому наведені у ньому положення поширюються на спеціальні трансформатори тільки в обсязі, установленому відповідним стандартом на цей тип трансформатора.

У стандартах, які мають посилання на розділи цього стандарту, визначено межі застосування вимог цього стандарту та порядок проведення випробування; за необхідності в них наводять додаткові вимоги. Кожний стандарт є самостійним і не містить посилань на інші стандарти додаткових вимог.

Якщо у стандарті додаткових вимог посилання на вимоги розділу цього стандарту виражено словами «Застосовують вимоги розділу цього стандарту», це означає, що застосовують усі вимоги зазначеного розділу цього стандарту, за винятком тих, які явно неприйнятні для типу трансформатора, що розглядається.

Відповідні положення цього стандарту (наприклад, стосовно випробувань обмоток на термостійкість) також поширюються на трансформатори, які є невід’ємною частиною приладу і не можуть бути випробувані окремо.

Як варіант теплову характеристику трансформатора зазначають як номінальну максимальну робочу температуру обмотки (позначення tw), яку не слід перевищувати для забезпечення мінімального терміну служби трансформатора, як подано у додатку U. Окрім того, для трансформаторів, умови експлуатації яких (розділ 15) відрізняються від нормальних, обумовлене граничне значення температури, яке не має бути перевищено у випадках, коли трансформатор вмонтовано в прилад або коли його встановлено автономно.

У стандарт внесено такі редакційні зміни:

- структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять», «Абетковий покажчик» (додаток X) та «Бібліографічні дані»

- оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України;

- одиниці фізичних величин позначено згідно з ДСТУ, 3651.0 - 95 + ДСТУ 3651: 2 - 97;

- до змісту стандарту не включено рисунки і таблиці до додатків стандарту. Додатки А, В, С, D, Е, F, G, Н, J, К, L, R, W - обов’язкові. Додатки М, N, Р, Q, U, V, Х - довідкові ( у додатку М наведено національну примітку). Додатки Y, Q, S, Т відмінено.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не прийняті як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

У цьому стандарті немає посилань на чинні національні нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, СИЛОВИХ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ,
РЕАКТОРІВ Й АНАЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ
Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування

БЕЗОПАСНОСТЬ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, СИЛОВИХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ,
 РЕАКОТРОВ И АНАЛОГИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Часть 1. Общие технические требования и испытания

SAFETY OF POWER TRANSFORMERS, POWER SUPPLIES,
EACTORS AND SIMILAR PRODUCTS
Part 1: General requirements and tests

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті розглянуто всі аспекти безпеки силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів і аналогічних пристроїв, таких як електрична, теплова та механічна безпека.

Цей стандарт розглядає такі типи трансформаторів сухого типу, силових блоків живлення, включаючи комутаційні силові блоки живлення, і реакторів, обмотки яких можуть бути герметизовані чи ні.

Примітка 1. Відмінність між трансформаторами, силовими блоками живлення та комутаційними блоками живлення така:

- для трансформаторів частота не змінюється. Проте трансформатори (наприклад, трансформатори постійного струму) можуть мати внутрішню резонансну частоту не більше 30 кГц;

- для силових блоків живлення внутрішня робоча частота і форма хвилі відрізняються від частоти джерела живлення і форми хвилі, а внутрішня робоча частота не перевищує 500 Гц (3.1.19);

- для комутаційних силових блоків живлення внутрішня робоча частота і форма хвилі відрізняються від частоти джерела живлення і форми хвилі, а внутрішня робоча частота складає більше 500 Гц, але не перевищує 100 МГц.

a) Стаціонарні чи переносні, однофазні і багатофазні, приєднувані до інших пристроїв і встановлені автономно, розділові і безпечні розділові трансформатори із повітряним охолодженням (природним або примусовим), які не є частиною розподільної мережі, мають такі характеристики:

- номінальна первинна напруга - не більше 1000 В змінного струму;

- номінальна частота джерела живлення - не більше 500 Гц.

Якщо не зазначено інше у відповідному стандарті, застосовують:

♦ для розділових трансформаторів:

- номінальну потужність, яка не перевищує 25 кВ•А - для однофазних трансформаторів і не більше 40 кВ•А - для багатофазних;

- вторинну напругу неробочого ходу і номінальну вторинну напругу, які перевищують 50 В змінного струму але не більше 500 В чи 1000 В змінного струму згідно з національними правилами виконання електромонтажних робіт або відповідними вимогами;

♦ для безпечних розділових трансформаторів:

- номінальна потужність не повинна перевищувати 10 кВ•А - для однофазних і 16 кВ•А - для багатофазних трансформаторів;

- вторинна напруга неробочого ходу і номінальна напруга не перевищують 50 В змінного струму між піднапруговими частинами або між будь-якою піднапруговою частиною та захисним уземленням.

Примітка 1. Розділові та безпечні розділові трансформатори застосовують у випадках, коли згідно з правилами установлення або технічними умовами на пристрій (наприклад, іграшки, дзвінки, переносні інструменти, переносні лампи) між колами передбачено додаткову або посилену ізоляцію.

b) Стаціонарні чи переносні, однофазні чи багатофазні, з повітряним охолодженням (природним або примусовим) трансформатори із розділеними обмотками, автотрансформатори, регулювальні трансформатори і реактори малої потужності, приєднувані до інших пристроїв чи встановлені автономно, які не є частиною розподільної мережі, мають такі характеристики:

- номінальна первинна напруга - не більше 1000 В змінного струму;

- номінальна частота джерела живлення - не більше 500 Гц;

Якщо інше не зазначено у відповідному стандарті:

- вторинна напруга неробочого ходу або номінальна вторинна напруга як для встановлених автономно так і для приєднуваних до інших пристроїв трансформаторів повинна бути не менше 50 В змінного струму;

- номінальна потужність не повинна перевищувати таких значень :

- 1 кВ•А - для однофазних трансформаторів;

- 2 квар - для однофазних реакторів;

- 5 кВ•А - для багатофазних трансформаторів;

- 10 квар - для багатофазних реакторів.

Примітка 2. У випадках, коли правилами встановлення або технічними умовами на пристрій не передбачено подвійну або посилену ізоляцію між колами, застосовують трансформатори з розділеними обмотками.

Примітка 3. Переважно трансформатори типу b) призначено для поєднання до обладнання для подання напруг, відмінних від напруг мережі на необхідних для виконання обладнанням його функцій. Безпечну ізоляцію може бути досягнуто (або посилено) іншими конструктивними елементами обладнання, наприклад, корпусом. Частини вторинних кіл може бути під’єднано до первинного кола або захисного уземлення.

с) Стаціонарні чи переносні, однофазні і багатофазні, з повітряним охолодженням (природним або примусовим), встановлені автономно чи приєднані до силових блоків живлення і комутаційних блоків живлення з одним або більше трансформаторів типу а) або b), які не є частиною розподільної мережі, мають такі характеристики:

- номінальна первинна напруга - не більше 1000 В змінного струму;

- номінальна частота джерела живлення - не більше 500 Гц;

- внутрішня робоча частота для блоків живлення не повинна перевищувати 500 Гц, а для режиму перемикання блоків живлення - не більше 100 МГц.

 якщо інше не зазначено у відповідному стандарті:

♦ для силових блоків живлення і комутаційних силових блоків живлення, підімкнених до розділових трансформаторів:

- номінальна потужність для однофазних чи багатофазних силових блоків живлення чи комутаційних силових блоків живлення, яка не перевищує 1 кВ•А;

- вторинна напруга неробочого ходу та номінальна вторинна напруга не повинні перевищувати 50 В змінного струму або 120 В постійного струму і 708 В постійного струму без пульсацій або 1000 В змінного струму і 1415 В постійного струму без пульсацій згідно з правилами виконання електромонтажних робіт та в особливих випадках застосування.

♦ для силових блоків живлення та комутаційних, підімкнених до безпечних розділових трансформаторів:

- номінальна потужність для однофазних чи багатофазних силових блоків живлення або комутаційних силових блоків живлення, яка не перевищує 1 кВ•А;

- вторинна напруга неробочого ходу і номінальна вторинна напруга, яка перевищує 50 В змінного струму або 120 В постійного струму без пульсацій між провідниками чи між будь-яким провідником і захисним уземленням.

Примітка 4. Блоки живлення і комутаційні блоки живлення, підімкнені до розділових і безпечних розділових трансформаторів, застосовують у випадках, коли правилами встановлення або технічними умовами на пристрій (наприклад, іграшки, дзвінки, переносні інструменти, переносні лампи) між колами передбачено додаткову або посилену ізоляцію.

♦ для силових блоків живлення та комутаційних блоків живлення, підімкнених до трансформаторів з розділеними обмотками, автотрансформаторів і поворотних трансформаторів:

- номінальна потужність не повинна перевищувати 1 кВ•А - для однофазних або багатофазних силових блоків живлення і комутаційних блоків живлення;

- вторинна напруга неробочого ходу і номінальна вторинна напруга як для встановлених автономно так і для приєднаних до інших пристроїв не повинні перевищувати 15 кВ змінного струму і для встановлених автономно трансформаторів номінальна вторинна напруга - не менше 50 В змінного струму;

Примітка 5. Блоки живлення і комутаційні блоки живлення, підімкнені до трансформаторів з розділеними обмотками, застосовують, якщо правилами встановлення або технічними умовами на пристрій між колами передбачено додаткову чи посилену ізоляцію.

d) Цей стандарт поширюється також на трансформатори с позначенням tw з номінальною потужністю, що не перевищує 1000 В•А, і температурою не більше 140 °С (tw 140). Проте марковання tw не обов’язкове.

Цей стандарт поширюється також на трансформатори, силові блоки живлення, комутаційні блоки живлення і реактори з електронними колами.

Цей стандарт не поширюється на зовнішні кола та їх елементи, призначені для поєднання до первинних і вторинних виводів або штепсельних розеток трансформаторів, силових блоків живлення, комутаційних блоків живлення і реакторів.

Примітка 6. Звертаємо увагу на те, що:

- для трансформаторів, призначених для встановлення на автотранспорті, суднах або літаках, можуть встановлюватись додаткові вимоги (згідно з іншими стандартами, національними нормами то що);

- слід вжити заходів щодо захисту оболонок і елементів, які знаходяться всередині, від зовнішніх впливів, наприклад, для захисту від грибків, шкідливих комах, термітів, сонячної радіації та замерзання;

- також слід враховувати різні умови транспортування, зберігання і роботи трансформаторів;

- у разі встановлення трансформаторів у середовищі з особливими умовами, наприклад, у тропічному кліматі, можуть встановлюватись додаткові вимоги (згідно з іншими стандартами, національними нормами, то що).

Примітка 7. У процесі вдосконалення технології виготовлення трансформаторів можливо виникне необхідність збільшення граничного значення номінальної частоти; до цього моменту цей стандарт слід застосовувати як керівництво.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання на них в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі посилання на документи із зазначенням дати застосовується тільки згадане видання документа.

У разі посилання на документи без дати застосовується найпізніше видання зазначеного документа (включаючи будь-які зміни)

ІЕС 60065:2001, Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing - Part 2: Tests - Test B: Dry heat

IEC 60068-2-6, Environmental testing - Part 2: Tests - Test FC: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-32, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ed: Free fall

IEC 60068-2-75, Environmental testing-Part 2: Tests-Test Eh: Hammer tests

IEC 60076-1, Power transformers - Part 1: General

IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC

IEC 60085:1984, Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60127-3, Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-Links

IEC 60216 (all parts), Electrical insulating materials - properties of thermal endurance

IEC 60227 (all parts) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60245 (all parts) Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750V

IEC 60269 (all parts), Low voltage fuses

IEC 60269-2, Low voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for Industrial application)

IEC 60269-2-1, Low voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Sections I to IV: Examples of types of standardized fuses

IEC 60269-3 Low voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)

IEC 60269-3-1 Low voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Sections I to IV: examples of types of standardized fuses

IEC 60309 (all parts) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes

IEC 60317 (all parts) specifications for particular types of windings wires

IEC 60320 (all parts), Appliance couplers for household and similar general purposes

IEC 60320-2-3, Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0

IEC 60384-14, Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supple mains

IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use on equipment

IEC 60449:1973, Voltage bands for electrical installations of buildings

IEC 60454 (all parts), Specification for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1:1992, Insulation co-ordination for equipment within low voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60664-3:2003, Insulation co-ordination for equipment within low voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 60691:2002, Thermal-links - Requirements and application guide

IEC 60695-2-10, Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods-Glow-wire apparatus and common test procedure

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods-Glow-wire flammability test method for end-products

IEC 60695-10-2, Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test

IEC 60730 (all parts), Automatic electrical controls for household and similar use

IEC 60730-1:1999 Automatic, electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements

IEC 60851-3:1996, Winding wires - test methods: Part 3: Electrical properties

IEC 60851-5:1996, Winding wires -Test methods: Part 5: Electrical properties

IEC 60851-6:1996, Winding wires - Test method: Part 6 Thermal properties

IEC 60884-1:2002, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1 General requirements

IEC 60884-2-4, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2: Particular requirements for plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV

IEC 60898 (all parts) Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations

IEC 60906-1, IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Parts 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.

IEC 60906-3, IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes -SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c.

IEC 60947-7-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7: Ancillary equipment - Section 1: Therminal blocks for copper conductors

IEC 60990:1990, Methods of measurement of touch current and protective conductor current

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60065:2001 Вимоги безпеки до електронної апаратури мережі та допоміжних пристроїв, призначених для побутового й аналогічного обладнання

ІЕС 60068-2-2:1974 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування В: Сухе тепло.

ІЕС 60068-2-6 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування FС: Вібрація (синусоїдна)

ІЕС 60068-2-32 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування Ed: Вільне падіння

ІЕС 60068-2-75 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування Eh: Ударні випробування

ІЕС 60076-1 Силові трансформатори. Частина 1. Загальні положення

ІЕС 60083:1997 Вилки та розетки побутового й аналогічного загального призначення в країнах-членах ІЕС

ІЕС 60085:1984 Оцінювання стійкості до нагрівання та класифікація електричної ізоляції

ІЕС 60112:2003 Методи визначення порівняльних індексів трекінгостійкості твердих електроізоляційних матеріалів

ІЕС 60127-3 Мініатюрні плавкі запобіжники. Частина 3. Мікроформатні плавкі вставки запобіжника

ІЕС 60216 (усі частини) Електроізоляційні матеріали. Характеристика стійкості до нагрівання

ІЕС 60227 (усі частини) Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальні напруги до 450/750 В включно

ІЕС 60245 (усі частини) Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальні напруги до 450/750 В включно

ІЕС 60269 (усі частини) Запобіжники плавкі низьковольтні

ІЕС 60269-2 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до запобіжників, призначених для застосування кваліфікованим персоналом (запобіжників переважно промислового призначення)

ІЕС 60269-2-1 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до плавких запобіжників, призначених для застосування кваліфікованим персоналом (запобіжників переважно промислового призначення) - Розділи I-VI: Приклади типів стандартних запобіжників

ІЕС 60269-3 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові вимоги до запобіжників переважно побутового й аналогічного призначення, призначених для застосування некваліфікованим персоналом

ІЕС 60269-3-1 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові вимоги до запобіжників переважно побутового й аналогічного призначення, призначених для застосування некваліфікованим персоналом. Розділи I-VI: Приклади типів стандартних запобіжників

ІЕС 60309 (усі частини) Штепселі, штепсельні розетки та з’єднувачі промислового призначення

ІЕС 60317 (усі частини) Технічні умови на обмотувальні проводи конкретного типу

ІЕС 60320 ( усі частини) З’єднувачі побутового й аналогічного призначення

ІЕС 60320-2-3 З’єднувачі побутового й аналогічного призначення. Частина 2-3. З’єднувачі із ступенем захисту вище ІРХО.

ІЕС 60384-14 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 14. Технічні умови для групи виробів. Конденсатори постійної ємності для гасіння електромагнітних завад, призначені для підімкнення до мережі

ІЕС 60417-ОВ:2002 1) Графічні символи для нанесення на обладнання

ІЕС 60449:1973 Діапазони напруги для електричних установок у спорудах

ІЕС 60454 (усі частини) Технічні вимоги до клейких, чутливих до тиску електроізоляційних стрічок, використовуваних у електротехніці

ІЕС 60529: 1989 Ступені захисту оболонками (код ІР)

ІЕС 60664-1:1992 Координація ізоляції обладнання для низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, технічні вимоги і випробування

ІЕС 60664-3:2003 Координація ізоляції обладнання для низьковольтних систем. Частина 3. Застосування покриття для забезпечення координації друкованих плат

ІЕС 60691:2002 Теплові плавкі вставки. Технічні вимоги та настанови щодо застосування

ІЕС 60965-2-10 Випробування на пожежну безпеку. Частина 2-10. Методи випробування нагрітим дротом як джерелом загоряння. Загальні положення

ІЕС 60695-2-11:2000 Випробування на пожежну безпеку. Частина 2-11. Випробування готової продукції нагрітим дротом і настанова щодо її застосування

ІЕС 60695-10-2 Випробування на пожежну безпеку. Частина 10-2. Нестандартне нагрівання. Випробування вдавлюванням кулькою

ІЕС 60730 (усі частини) Автоматичні електричні пристрої керування побутового й аналогічного застосування

ІЕС 60730-1:1999 Автоматичні електричні пристрої керування побутового й аналогічного застосування. Частина 1. Загальні технічні умови

ІЕС 60851-3:1996 Проводи обмотувальні. Методи випробування. Частина 3. Механічні властивості

ІЕС 60851-5:1996 Проводи обмотувальні. Методи випробування. Частина 5 Електричні властивості

ІЕС 60851-6:1996 Проводи обмотувальні. Методи випробування. Термічні властивості

ІЕС 60884-1:2002 Штепселі та штепсельні розетки побутового й аналогічного призначення. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60884-2-4 Штепселі та штепсельні розетки побутового й аналогічного призначення. Частина 2. Додаткові вимоги до штепселів і штепсельних розеток для безпечної наднизької напруги (БННН)

ІЕС 60898 (усі частини) Пристрої електричні допоміжні. Вимикачі автоматичні для захисту від надмірних струмів для побутового й аналогічних призначення 2)

ІЕС 60906-1 Система штепселів і штепсельних розеток побутового й аналогічного призначення, прийнята в ІЕС. Частина 1. Штепселі та штепсельні розетки змінного струму на 16 А напругою 250 В.

ІЕС 60906-3 Система штепселів і штепсельних розеток побутового й аналогічного призначення, прийнята в ІЕС. Частина 3. Штепселі та штепсельні розетки для безпечної наднизької напруги (БННН) змінного та постійного струму до 16 А напругою 6, 12, 24, 48 В

ІЕС 60947-7-1 Низьковольтна апаратура розподілення і керування. Частина 7. Допоміжне обладнання. Розділ 1. Клемні колодки для мідних провідників

ІЕС 60990:1990 Методи вимірювання сили струму дотику і сили струму захисного проводу

ІЕС 60998-2-1 З’єднувальні пристрої для низьковольтних кіл побутового й аналогічного призначення. Частина 2-1. Додаткові вимоги до з’єднувальних пристроїв з гвинтовими затискачами

ІЕС 60998-2-2 З’єднувальні пристрої для низьковольтних кіл побутового й аналогічного призначення. Частина 2-2. Додаткові вимоги до з’єднувальних пристроїв із безгвинтовими затискачами

ІЕС 60991-1 З’єднувальні пристрої. Вимоги безпеки для гвинтових і безгвинтових затискачів для мідних електропроводів. Частина 1. Загальні та додаткові вимоги для проводів перерізом від 0,5 до 35 мм2 включно

ІЕС 61032:1997 Випробні зразки для перевірки ступеня захисту

ІЕС 61058-1:2000 Комутаційна апаратура для пристроїв. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61140 Захист від ураження електричним струмом. Загальні положення щодо установок і обладнання

ISO 4046-4:2002 Папір, картон, целюлоза і відповідні терміни. Словник

ISO 8820 (усі частини) Засоби пересування. Плавкі вставки пластинчатих запобіжників

1) «DВ» Стосується електронної бази ІЕС

2) ІЕС 60898-2 публікується під загальним заголовком Вимикачі автоматичні для захисту від надмірних струмів для побутового й аналогічного призначення (наприклад, без елемента «Електричні допоміжні пристрої» в заголовку)

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни та визначення, наведені нижче.

Визначення термінів щодо трансформаторів, призначених для спеціального застосування, наведено у відповідних стандартах.

Термін трансформатор поширюється на трансформатори, реактори і, якщо це прийнятно, на силові блоки живлення.

Під термінами напруга і струм мають на увазі, якщо не зазначено інше, дійове значення змінного струму і напруги та середньоарифметичні значення постійного струму і напруги.

Без пульсацій - діюче значення напруги без пульсацій, відмінне не більше 10% значення складової постійного струму.

3.1 Трансформатори

3.1.1 силовий трансформатор (power transformer)

Статичний пристрій з двома або кількома обмотками, призначений перетворювати за допомогою електромагнітної індукції одну систему змінного струму та напруги в іншу систему змінного струму та напруги, звичайно за тієї ж частоти, для передавання електричної потужності [IEV 421-01-01 ]

Примітка. Термін частота також припускає, що форма хвилі залишається незмінною.

3.1.2 розділовий трансформатор (isolating transformer)

Трансформатор із захисним розділенням первинної та вторинної обмоток.

3.1.3 безпечний розділовий трансформатор (safety isolating transformer)

Розділовий трансформатор, призначений для живлення кіл безпечної наднизької напруги (БННН) (SELV) або кіл наднизької напруги із захисним відокремленням від інших кіл (ЗННН) (PELV).

3.1.4 трансформатор з розділеними обмотками (separating transformer) Трансформатор з первинною обмоткою(-ами), відокремленою(-ими) від вторинної(-их) обмотки(-ок), щонайменше, основною ізоляцією.

3.1.5 Відмінено

3.1.6 приєднуваний трансформатор (associated transformer)

Трансформатор, призначений для живлення спеціальних пристроїв обладнання або частин пристроїв чи обладнання вмонтований або не вмонтований, але спеціально розроблений для особливого застосування.

3.1.6.1 умонтований трансформатор (incorporated transformer)

Приєднуваний трансформатор, призначений для установлення в спеціальному пристрої чи обладнанні, оболонка якого забезпечує захист від ураження електричним струмом.

3.1.6.2 трансформатор спеціального призначення (transformer for specific use).

Приєднуваний трансформатор, який не вмонтовують у пристрій чи обладнання, а нерухомо встановлюють у пристрій (обладнання) і який має власну оболонку, яка забезпечує захист від електричного струму.

3.1.7 автономний трансформатор (independent transformer)

Трансформатор, призначений для живлення точно не зазначених приладів і для використання без додаткової оболонки, яка забезпечує захист від ураження електричним струмом.

Примітка. Такий трансформатор може бути переносним або стаціонарним.

3.1.8 Відмінено

3.1.9 стійкий до коротких замикань трансформатор (short-circuit proof transformer).

Трансформатор, температура якого під час перевантаження чи короткого замикання не перевищує встановлені граничні значення, який відповідає всім вимогам цього стандарту після усунення перевантаження або короткого замикання і у якого не передбачається безперервна робота у режимі короткого замикання чи перевантаження.

Примітка. «Відповідає всім вимогам цього стандарту» не означає, що всі типи стійких до коротких замикань трансформаторів продовжують працювати.

3.1.9.1 умовно стійкий до коротких замикань трансформатор (non-inherently short-circuit proof transformer)

Стійкий до коротких замикань трансформатор, в який вмонтовано захисний пристрій, що розмикає первинне чи вторинне коло, або знижує струм у первинному чи вторинному колі під час перевантаження або короткого замикання, і який відповідає вимогам цього стандарту після усунення перевантаження чи короткого замикання та повторного ввімкнення або заміни захисного пристрою.

3.1.9.1.1 умовно стійкий до коротких замикань трансформатор із захисним пристроєм, який повторно вмикається, самовмикається або замінюється (non-inherently short-circuit proof transformer with resettable, self-resetting or replaseable protective device)

Умовно стійкий до коротких замикань трансформатор із захисним пристроєм, який після повторного ввімкнення або заміни продовжує працювати.

Примітка. Приклади самовмикаємих чи несамовимикаємих захисних пристроїв є запобіжники, розмикальні пристрої у разі перевантаження, плавкі запобіжники, плавкі вставки запобіжника, термовимикачі, терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом опору та механічні пристрої автоматичного вимкнення.

3.1.9.1.2 умовно стійкий до коротких замикань трансформатор із захисним пристроєм, який не є самовмикаємим або не замінюється (non-inherently short-circuit proof transformer with non-self-resetting or non- replaceable protective device)

Стійкий до коротких замикань трансформатор із захисним пристроєм, який не є самовмикаємим або не замінюється, який відповідає вимогам цього стандарту після усунення перевантаження або короткого замикання, але після перевантаження або короткого замикання не працює.

3.1.9.2 безумовно стійкий до коротких замикань трансформатор (inherently short-circuit proof transformer)

Стійкий до короткого замикання трансформатор без захисного пристрою, температура якого у випадку перевантаження або короткого замикання не перевищує встановлені граничні значення, і який продовжує працювати і відповідати вимогам цього стандарту після усунення перевантаження або короткого замикання.

3.1.10 не стійкий до коротких замикань трансформатор (non-short circuit proof transformer)

Трансформатор, захист якого від підвищення температури понад указане максимальне значення забезпечує захисний пристрій, установлений поза трансформатором, і який відповідає вимогам цього стандарту після усунення перевантаження чи короткого замикання та повторного ввімкнення захисного пристрою.

3.1.11 безпечний у разі пошкодження трансформатор (fail-sate transformer)

Трансформатор, в який вмонтовано захисний пристрій чи особлива слабо точна частина, який у разі неправильної експлуатації виходить з ладу внаслідок розривання первинного кола, не спричиняючи небезпеки для обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища. Відповідає усім вимогам цього стандарту після усунення перевантаження або короткого замикання.

Примітка. «Відповідає усім вимогам цього стандарту» не означає, що безпечний у разі пошкодження трансформатор продовжує знаходитись в експлуатації. Після пошкодження він має витримувати випробування на електричну міцність, при цьому випробна напруга складає 35% від вихідного значення.

3.1.12 переносний трансформатор (portable transformer)

Трансформатор, який переміщують під час роботи або який можна легко перенести з одного місця на інше без від’єднання від джерела живлення.

3.1.13 щитовий трансформатор (flush-tupe transformer)

Трансформатор, призначений для встановлення у коробці для прихованого монтажу.

3.1.14 нерухомо встановлений трансформатор (fixed transformer)

Трансформатор, призначений для кріплення на опорі, або закріплений у спеціальному положенні, зазначеному виробником.

3.1.15 стаціонарний трансформатор (stationary transformer)

Нерухомо встановлений трансформатор, або трансформатор з масою понад 18 кг, не обладнаний однією або кількома ручками для перенесення.

3.1.16 ручний трансформатор (hand-held transformer)

Переносний трансформатор , який за умов нормальної експлуатації тримають у руці.

3.1.17 Відмінено

3.1.18 сухий трансформатор (dry-type transformer)

Трансформатор, магнітну систему й обмотки якого не занурено в рідкий діелектрик.

3.1.19 силовий блок живлення (power supply)

Електронний пристрій, що складається з трансформаторів і електронних схем, який приймає енергію від мережі для живлення одного чи кількох інших пристроїв. Цей пристрій може відокремлювати первинне коло від вторинного, регулювати або трансформувати вторинну напругу і струм. Пристрій може складатися з одного чи кількох окремих складників, призначених для випрямлення струму, перетворення або інвертування частот, при цьому внутрішня робоча частота не повинна перевищувати 500 Гц.

3.1.20 комутаційні блоки живлення (switch mode power supply)

Електронний пристрій, що складається з трансформаторів і електронних схем, який приймає енергію від мережі для живлення одного чи кількох інших пристроїв. Цей пристрій може відокремлювати первинне коло від вторинного, регулювати або трансформувати вторинну напругу і струм. Пристрій може складатися з одного чи кількох окремих складників, призначених для випрямлення струму, перетворення або інвертування частот, при цьому внутрішня робоча частота перевищує 500 Гц, але не більше 100 МГц.

БІБЛІОГРАФІЯ

IEC 60038:1983, IEC standard voltages

IEC 60050-195: 1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 195: Earthing and protection against electric shock

IEC 60050-421:1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 421: Power transformers and reactors

IEC 60050-826:1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 826: Electrical installations of buildings

IEC 60051 (all parts), Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories

IEC 60364-4-41:2001, Electrical installations of buildings - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electrical shock

IEC 60584-1:1995, Thermocouples - Part 1: Reference tables

IEC 60738-1:1998, Thermistors - Directly heated positive step-function temperature coefficient - Part 1: Generic specification

IEC 60998-1:2002, Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements

IEC 61000-3-2:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A

IEC 62041:2003, Power transformers, power supply units, reactors and similar products - EMC requirements

CISPR 11:2003, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

CISPR 14 (all parts), Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus

ISO 3:1973, Preferred numbers - Series of preferred numbers

IEEE 101:1987, IEEE guide for the statistical analysis of thermal life test data

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60038:1983 Стандартні напруги ІЕС

ІЕС 60050- 195:1998 Міжнародний електротехнічний словник (IEV) Глава 195. Уземлення і захист від ураження електричним струмом

ІЕС 60050-421:1991 Міжнародний електротехнічний словник (IEV) Глава 421. Силові трансформатори та реактори

ІЕС 60050-826:1982 Міжнародний електротехнічний словник (IEV) Глава 826. Електрична ізоляція споруд

ІЕС 60051 (усі частини) Прилади аналогові показуючі, електровимірювальні та допоміжні частини до них

ІЕС 60364-4-41:2001 Електричні установки споруд. Частина 4-41. Захист для безпечності. Захист від ураження електричним струмом

ІЕС 60584-1:1998 Термопари. Частина 1. Довідкові таблиці.

ІЕС 60738-1:1998 Терморезистори прямого нагрівання з додатнім температурним коефіцієнтом опору. Частина 1. Загальні технічні умови

ІЕС 60998-1:2002 Пристрої з’єднувальні для низьковольтних кіл побутового й аналогічного призначення. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61000-3-2:2000 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-2. Норми - Норми на рівень випромінювання гармонік струму (струм, що виникає на приладах ≤ 16А на фазу)

ІЕС 62041:2003 Силові трансформатори, блоки живлення, реактори та аналогічні пристрої. Вимоги EMC

CISPR 11:2003 Граничні значення і методи вимірювання електромагнітних завад, які завдає промислове, наукове, медичне радіочастотне (ISM) обладнання

CISPR 14 (усі частини) Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових приладів, електроінструменту та аналогічному електрообладнанню

ISO 3:1973 Найкращі числа. Ряди переважних чисел

IEEE 101:1987 Настанова IEEE щодо статистичного аналізу результатів випробування на термін служби з нагріву

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com