Об утверждении представленного Минэкономики технико-экономического расчета реконструкции и реставрации здания Львовского государственного академического украинского драматического театра имени М. Заньковецкой

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаОб утверждении представленного Минэкономики технико-экономического расчета реконструкции и реставрации здания Львовского государственного академического украинского драматического театра имени М. Заньковецкой
Дата принятия10.12.1998
СтатусДействующий
Вид документаРаспоряжение
Шифр документа1016-р
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 10 грудня 1998 р. N 1016-р
                               Київ
 
 
     1. Затвердити    поданий   Мінекономіки   техніко-економічний
розрахунок  реконструкції  та  реставрації   будівлі   Львівського
державного академічного  українського  драматичного  театру  імені
М. Заньковецької,  розроблений  Державним   проектним   інститутом
"Містопроект" м.  Львів), з такими основними техніко-економічними
показниками:
     місткість                         -  1065 місць
         у тому числі:
         великий зал                   -  905 місць
         малий зал                     -  160 місць
     площа забудови                    -  6719 кв. метрів
     загальна будівельна кубатура      -  135000 куб. метрів
         у тому числі:
         надземної частини             -  113800 куб. метрів
         підвалу                       -  21200 куб. метрів
     загальна площа                    -  25472 кв. метрів
     корисна площа                     -  16390 кв. метрів
     загальна розрахункова             -  70937,03 тис. гривень
     кошторисна вартість будівництва
         у тому числі:
     реконструкція та реставрація      -  68217,22 тис гривень
     театру
     розширення господарської зони     -  2719,81 тис. гривень
     кошторисна вартість будівельно-   -  11564,67 тис. гривень
     монтажних робіт у базисних
     цінах 1997 року
     2. Затвердити титул на виконання проектно-вишукувальних робіт
з реконструкції  та  реставрації  будівлі  Львівського  державного
академічного українського      драматичного      театру      імені
М. Заньковецької згідно з додатком.
     3. Львівській  облдержадміністрації  забезпечити  розроблення
проекту до 30 грудня 1998 р. з урахуванням зауважень, викладених у
висновку Центральної  служби  Укрінвестекспертизи  від  11  серпня
1998 р. N 23а.
     4. Дозволити   Львівській   облдержадміністрації   виконувати
невідкладі  протиаварійні  роботи  згідно  з проектною кошторисною
документацією межах  коштів,  передбачених  у  Державному  бюджеті
України  на  1998  рік  на здійснення реконструкції та реставрації
Львівського  державного  академічного  українського   драматичного
театру     імені     М.     Заньковецької,     до     затвердження
проектно-кошторисної документації.
 
     Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО
     Інд. 24
                                        ДОДАТОК
                      до розпорядження Кабінету Міністрів України
                             від 10 грудня 1998 р. N 1016-р
 
         ТИТУЛ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ
################################################################################################################################################################
     Найменування та     |Рік по- | Потужність об'єкта, що проектується (місць)|Прогнозна кошторисна| Кількість працюючих| Стадії | Кошто-  |  Дата  |  Назва
місцезнаходження об'єкта,|чатку та|                                            |вартість будівництва|                    |проекту-| рисна   |прийман-|генераль-
    характер та черга    |закінче-|                                            |   (тис. гривень)   |                    | вання  |(договір-|ня прое-|   ної
    будівництва, назва   |   ня   |                                            |                    |                    |        | на вар- | ктно-  |проектної
   продукції та одиниця  |будівни-|                                            |                    |                    |        |  тість  | кошто- |організа-
        виміру           |  цтва  |                                            |                    |                    |        |проектно-|рисної  |   ції
                         |        |############################################+####################+####################|        |вишукува-|докумен-|
                         |        |загальна у вартісних|     у натуральних     |        |   у тому  |досягнута|розрахун- |        |льних ро-| тації, |
                         |        |    показниках      | показниках основного  | всього |числі буді-|         |  кова    |        | біт за  |дата за-|
                         |        |  (тис. гривень)    |     виробництва       |        |вельно-мон-|         |          |        |стадіями | тверд- |
                         |        |                    |                       |        | тажних ро-|         |          |        |проекту- | ження  |
                         |        |                    |                       |        |біт у бази-|         |          |        | вання   |проект- |
                         |        |####################+#######################|        |сних цінах |         |          |        | (тис.   |но-кош- |
                         |        |досягнуто|розрахун- | досягнуто | розрахун- |        | 1997 року |         |          |        |гривень) | торис- |
                         |        |         |  кова    |           |  кова     |        |           |         |          |        |         |ної до- |
                         |        |         |          |           |           |        |           |         |          |        |         |кумен-  |
                         |        |         |          |           |           |        |           |         |          |        |         |тації   |
################################################################################################################################################################
Львівський державний       1998-                           1065         1065    70937,03   11564,67                         ТЕР,    1273,06            Держав-
академічний український    2003                                                                                           проект,            1998 рік   ний
драматичний театр                                                                                                         робоча             1999 рік  проект-
імені М. Заньковецької,                                                                                                   докумен-                      ний
м. Львів                                                                                                                   тація                       інститут
Реконструкція та                                                                                                                                       "Місто-
реставрація                                                                                                               у тому                        проект",
                                                                                                                          числі:                       м. Львів
                                                                                                                          затверд-    280     IV кв.
                                                                                                                          жувана              1998 р.
                                                                                                                          частина
                                                                                                                          робоча    93,06    1998 рік
                                                                                                                          докумен-           1999 рік
                                                                                                                           тація
 
              Міністр
     Кабінету Міністрів України                  А.ТОЛСТОУХОВ

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ