Об утверждении эскизного проекта воспроизведения Успенского собора Киево-Печерской лавры

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаОб утверждении эскизного проекта воспроизведения Успенского собора Киево-Печерской лавры
Дата принятия25.12.1998
СтатусДействующий
Вид документаРаспоряжение
Шифр документа1070-р
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 25 грудня 1998 р. N 1070-р
                Київ
 
 
   1. Затвердити  поданий  Київською  міськдержадміністрацією
ескізний проект відтворення Успенського собору Києво-Печерської
лаври,  розроблений  АТ   "Київпроект"   та   інститутом
"Укрпроектреставрація"  відповідно до розпорядження Президента
України від 27 січня 1996 р. N 20 "Про першочергові
заходи  щодо відбудови комплексу Михайлівського Золотоверхого
монастиря та Успенського собору Києво-Печерської лаври у місті
Києві", з такими техніко-економічними показниками:
 
площа забудови               - 2025 кв. метрів
 
будівельна кубатура            - 38000 куб. метрів
 
загальна площа приміщень          - 1879 кв. метрів
 
загальна розрахункова кошторисна
вартість відтворення споруди        - 69404,76 тис. гривень
у цінах 1997 р.)
 
 у тому числі базисна кошторисна
 вартість будівельно-монтажних робіт   - 15347,51 тис. гривень
 
термін відтворення             - 1998 - 2000 роки
 
   2. Затвердити титул будови (відтворення Успенського собору
Києво-Печерської лаври) згідно з додатком.
   3. Київській міськдержадміністрації забезпечити:
   урахування зауважень Центральної служби Укрінвестекспертизи,
викладених у зведеному комплексному висновку від 30 жовтня 1998 р.
N 41, під час розроблення робочої документації;
   розроблення протягом 1999 року проекту інтер'єрів Успенського
собору і подати його на затвердження в установленому порядку.
Фінансування розроблення проекту інтер'єрів здійснити за рахунок
витрат на проектні роботи, передбачені у зведеному кошторисі на
відтворення собору;
   здійснення у   1998   -   2000   роках   комплексу
ремонтно-реставраційних  робіт  на  об'єктах  Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
   4. Держбуду забезпечити контроль за розробленням робочої
документації.
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Смолія В.А.
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 28
                    Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 25 грудня 1998 р. N 1070-р
 
             ТИТУЛ БУДОВИ,
      будівництво якої розпочинається у 1998 році
 
##################################################################
Найменування |Успенський собор |Частка державної  |100
будови та її |Національного   |власності у майні  |відсотків
місцезнаход- |Києво-Печерського |забудовника у    |
ження:    |історико-     |відсотках      |
       |культурного    |на 1 жовтня     |
       |заповідника    |1998 року:     |
##############+##################+####################+###########
Сфера     |Київська міська  |Наявність робочої  |робоча
управління:  |державна     |документації:    |документа-
       |адміністрація   |          |ція на план
       |         |          |1999 року
##############+##################+####################+###########
Галузь:    |культура     |Ким затверджено   |
       |         |проектно-кошторисну |
       |         |документацію:    |
##############+##################+####################+###########
Характер   |відтворення    |Генеральна проектна |АТ "Київ-
будівництва: |пам'ятки     |організація:    |проект"
##############+##################+####################+###########
Термін    |1998 - 2000    |Генеральна підрядна |корпорація
будівництва: | роки      |організація:    |"Укррестав-
       |         |          |рація"
##############+##################+####################+###########
Джерела    |державний     |          |
фінансування: |бюджет, інші   |          |
       |надходження    |          |
##############+##################+####################+###########
Показники   |визначаються   |          |
будови:    |згідно з     |          |
       |проектно-     |          |
       |кошторисною    |          |
       |документацією   |          |
##################################################################
                        Продовження додатка
##################################################################
           |      | Завдання за роками будівництва
           |      |################################
           |      |1998 рік| 1999 рік | 2000 рік
           |      |########+##########+############
      А     |   1   |  2  |  3   |   4
##################################################################
Потужність       38 000    -     -    38 000
            куб. м              куб. м
 
Основні фонди     57837,30   -     -     57837
 
Капітальні вкладення  69404,76  8025,4  53510,36   7869
(розрахункова
кошторисна вартість
будівництва)
 
у тому числі базисна  15347,51   965   13647,51   735
кошторисна вартість
будівельно-монтажних
робіт у цінах
1997 року
 
Із загального обсягу
капітальних вкладень
за рахунок:
 
державного бюджету   63475,4  7475,4   50000*   6000*
згідно з постановою
Кабінету Міністрів
України від 25
листопада 1998 р.
N 1867
 
інших надходжень    5929,36   550   3510,36   1869
 
################
Примітки: 1. Потужності - у відповідних  одиницях,  вартісні
       показники - у тис. гривень.
     *2. Виходячи з можливості.
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України           В.ЯЦУБА

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ