Временный порядок определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Государственному комитету промышленной политики Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19910 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаВременный порядок определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Государственному комитету промышленной политики Украины
Дата принятия19.01.2000
СтатусДействующий
Вид документаПорядок
РазработчикГоскомитет промышленной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Державний комітет промислової політики України

Державний комітет промислової політики України

Тимчасовий порядок

визначення вартості робіт по ремонту

основних фондів підприємств,

підпорядкованих Державному комітету

промислової політики України

Київ -2001


Розроблено, підготовлено та внесено до затвердження:

Державним   інститутом   праці  і   соціально-економічних досліджень (ДIП СЕД) відділом інвестиційної  діяльності,  проектних робіт та капітального будівництва Державного комітету промислової політики України

Затверджено:

Наказом  Державного  комітету  промислової політики України від 19.01.2000 р. № 16 та введені в дію з 01.02.2001 р.

Погоджено:

з Державним комітетом будівництва. архітектури та житлової політики України (Держбудом України)


Державний

Комітет промислової

політики

України

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України

Замість "Положення про порядок визначення вартості робіт по ремонту будівель, споруд, обладнання, устаткування та інших основних фондів підприємств, підпорядкованних Державному комітету промислової політики України", затвердженого наказом Державного комітету промислової політики України від 07.03.2000 р № 11

1. Загальні положення

1.1. Тимчасовий порядок встановлюе правила визначення вартості ремонту будівель, споруд, устаткування та інших основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України, та тих, що входять в сферу його діяльності, за однорівневою системою ціноутворення.

1.2. Порядок носить обов'язковий характер при визначенні вартості робіт по ремонту будівель, споруд, обладнання, устаткування та інших основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України, що здійснюється за рахунок державних коштів (державні централізовані фонди, кошти державних підприємств і організацій та змішані кошти, у загальному обсязіяких є частка державних коштів).

1.3. Порядок носить рекомендаційний характер при визначенні вартості ремонту, що здійснюється за рахунок недержавних коштів, і його застосування обумовлюється контрактом (договором).

1.4. Порядок поширюсться на підрядний, господарський та змішаний спосіб здійснення ремонтних робіт.

1.5. Кошторисна документація на ремонт основних фондів  підприємств розробляється в порядку 1 за формами, що встановлені ВБН Д. 1.1-3.1-2001 "Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України", затвердженими наказом Державного комітету промислової політики України від 19. 01. 2001р № 16 з урахуванням рекомендацій, наведених у розділи 2.

1.6. Кошторисна вартість ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою визначається згідно з ДБН Д. 1.1-1-2000 ''Правила визначення вартості будівництва", що затверджені наказом Держбуду України від 27.08 2000р. № 174, та "Тимчасовими методичними рекомендаціями щодо особливостей визначення вартості будівництва в 1 півріччі 2001 року", рекомендованими до застосування рішенням Науково-технічної Ради Держбуду України від 18.12.2000р. № 60.

2. Тимчасовий порядок складання кошторисної документації на ремонт основних фондів підприємств за однорівневою системою ціноутворення

2.1. Прямі витрати визначаються з використанням наступних нормативних документів:

-   відомчі кошторисні норми і розцінки на ремонт устаткування (КНіРру-97):

- Вказівки щодо застосування кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного устаткування підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України;

- відомчі кошторисні норми і розцінки на спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);

- Вказівки щодо застосування кошторисних норм і розцінок на спеціальні та ремонтно-будівельні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України.

2.2. При складанні кошторисної документації за нормами і розцінками на ремонт устаткування (КНіРру,-97) і спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРру-97) прямі витрати обчислюються у два способи.

Перший спосіб - на підставі норм, наведених у збірниках, та поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси.

Другий спосіб -  з використанням коефіцієнтів до вартісних показників, наведених у зазначених збірниках.

2.2.1. За першим способом заробітна плата ремонтних робочих у поточному рівні цін до опублікування середніх розрядів робіт обчнслюється шляхом застосування до заробітної плати, наведеної у збірниках КНіРру та КНіРрс. коефіцієнта, який дорівнюе відношенню прийнятої (поточної) вартості четвертого розряду до вартості людино-години четвертого розряду указаної у додатку до вказівок по їх застосуванню.

Вартість експлуатації машин і мсханізмів в поточних цінах розраховується на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000) Держбуду України.

Вартість "інших матеріалів" обчислюється із застосуванням коефіцієнта 5, а "інших машин"-3.34.

2.2.2. Прямі витрати за другим способом визначаються наступним чином:

2.2.2.1. Заробітна плата ремонтних робочих обчислюється із застосуванням коефіцєнта 1,86 до основної заробітної плати.

2.2.2.2. До вартості експлуатації машин і механізмів, крім заробітної плати робітників, зайнятих на їх керуванні та обслуговуванні, застосовується коефіціент 4.88.

2.2.2.3. До заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, застосовується коефіцієнт 1.86.

2.2.2.4. Вартість матеріалів, виробів та конструкцій обчислюється із застосуванням коефіцієнта 5.

2.3. Накладні витрати визначаються на підставі положень розділу 4 ДБН Д. 1.1 -1 -2000 та показників, наведених у додатку 13 до ВБН Д.1.1 -3.1 -2001.

2.3.1. Накладні витрати по збірниках КНіРру та КНіРрс визначаються шляхом використання трудовитрат ремонтних робочих та машиністів наведених у збірниках, Трудовитрати робітників, які обслуговують машини і механізми, обчислюються на підставі цих норм із ДБН Д2.7-2000.

2.4. Кошторисна вартість устаткування обчислюється за поточним рівнем цін згідно з ВБН Д. 1.1-3.1-2001 або з використанням прейскурантів оптових цін на устаткування з коефіцієнтами приведення відпускних цін до середнього поточного рівня. що склався за станом на 1 січня 2001 року (таблиця 1 "Тимчасові методичні рекомендації щодо особливостей визначення вартості будівництва в 1 півріччі 2001 року").

До вартості устаткування, визначеної з використанням прейскурантних цін. додаються: вартість запасних частин; вартість тари, упаковки і реквізиту; транспортні витрати; витрати на комплектацію; заготівельно-складські витрати в усереднених розмірах, наведених в додатку 5 до ДБН Д. 1.1 -1 -2000.

2.5. Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель та споруд визначаються від підсумку глав 1-7 зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту за усередненими показниками, наведеними в додатках 6 і 7 до ДБН Д.1.1-1-2000, та п.9. 5 ВБН Д.1.1-3.1-2001.

2.6. Додаткові витрати на виконання ремонтно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт у зимовий період визначаються від підсумку глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту за усередненими показниками, наведеними в додатку 9 до ДБН Д. 1.1 -1 -2000, та в додатку 14 до ВБН Д. 1.1 -3.1 -2001.

2.7. Вартість проектних робіт визначається на підставі ДБН Д. 1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, то здійснюється на територіі України".

2.8. До зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту  після підсумку глав 1-12 включаються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття ризику всіх учасників ремонту;

- кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами;

- кошти на страхування ризику.

Зазначені кошти обчислюються згідно з ВБН Д. 1.1 -3.1 -2001.

2.9. До зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту включаються
встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані
складовими вартості  ремонту. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази їх

нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду.

2.10. На роботи, не охоплені відомчими збірниками на ремонт основних фондів. розрахунок кошторисної вартості необхідно виконувати:

а) на монтаж, демонтаж, ревізію та ремонт устаткування - за ресурсними елементними кошторисними нормами на монтаж устаткування Держбуду України (ДБН Д. 1.1-3-99) із застосуванням коефіцієнтів, наведених у технічних частинах відповідних збірників та у "Вказівках щодо застосування кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного устаткування підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України";

б) на ремонтно-будівельні та сантехнічні  роботи - за ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д. 1.1-4-2000).

Ремонтно-будівельні роботи, що не охоплені ДБН Д. 1.1-4-2000, технологія виконання яких аналогічна технолоії  робіт у новому будівництві, нормуються за збірниками ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д. 1.1-2-99), крім збірника № 46 "Роботи при реконструкції будівель і споруд" Держбуду України. із застосуванням коефіцієнтів.

- до витрат праці робітників-ремонтників - 1,15;

- до норм часу на експлуатацію машин і механізмів -1,15.

До норм ДБН Д. 1.1-2-99 та ДБН Д. 1.1-4-2000 застосовуються коефіцієнти, що наведені в технічних частинах відповідних збірників і у "Вказівках щодо застосування кошторисних норм і розцінок на спеціальні та ремонтно-будівельні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України", крім збірника № 46 "Роботи при реконструкції будівель і споруд" Держбуду України (технічна частина, п. 1.27).

3. Визначення вартості обсягів виконаних робіт

3.1. Визначення вартості обсягів виконаних робіт провадиться згідно з ВБН Д.1.1-3.1-2001.

3.2. При визначенні вартості обсягів виконаних робіт по ремонту устаткування (КНіРру-97) і спеціальних та ремонтно-будівельних робіт (КНіРру-97) з використанням норм прямі витрати обчислюються наступним способом.

3.2.1. Заробітна плата ремонтних робочих до опубліковання середніх розрядів робіт визначається на підставі трудовитрат, наведених у зазначених збірниках, середнього розряду робіт, який дорівнює четвертому, та поточної вартості людино-години.

3.2.2. Вартість експлуатації машин і механізмів в поточних цінах розраховується на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000) Держбуду України та часу роботи машин і механізмів. наведених у КНіРру-97 та КНіРрс-97.

3.2.3. Вартість матеріально-технічних ресурсів визначається із застосуванням обгрунтованих поточних цін.

3.2.4. Вартість "інших матеріалів" визначається по середньому індексу який склався по матеріалам, виробам і конструкціям по узгодженню із замовником з наступним уточненням після опублікування ресурсних елементних кошторисних норм.

3.2.5. Вартість "інших машин " визначається по середньому індексу, який склався по машинам і механізмам по узгодженню з замовником з наступним уточненням після опублікування ресурсних елементних кошторисних норм.

3.3. Накладні витрати розраховуються згідно з ДБН Д. 1.1-1-2000 та додатком 13 до ВБН Д.1.1-3.1-2001.

3.4. Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель та споруд визначаються за усередненими показниками, наведеними в додатках 6 і 7 до ДБН Д. 1.1-1-2000. та п.9.5 ВБН Д.1.1-3.1-2001.

3.5. Додаткові витрати на виконання ремонтно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт у зимовий період визначаються окремим розрахунком тільки на обсяг робіт, виконаний у цей період. Розрахунок здійснюється на підставі положень ДБН Д. 1.1 -1-2000. пункти 3.2.10.1-3.2.10.10: 3.3.9.4. з використанням додатків 10,11.12.

3.6. Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат визначаються окремим розрахунком на підставі положень чинного законодавства, умов виконання ремонтних робіт, розташування підрядної організації стосовно об'єкту ремонту тощо.

3.7. До вартості виконаних робіт включається економічно обгрунтований прибуток згідно з положеннями ВБН Д. 1.1 -3.1 -2001.

3.8. До вартості виконаних робіт включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості ремонту. Розмір цих витрат визначаеться, виходячи з норм ! бази Ух нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ