ДСТУ Б ЕN 1279-6:2013 Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 6. Контроль продукции на производстве и периодические испытания (EN 1279-6:2002, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20152 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б ЕN 1279-6:2013 Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 6. Контроль продукции на производстве и периодические испытания (EN 1279-6:2002, IDТ)
Дата начала действия01.04.2014
Дата принятия07.08.2013
Дата отмены действия 01.12.2022
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский/Английский
Новый документДСТУ EN 1279-6:2022 (EN 1279-6:2018, IDT)
Утверждающий документПриказ от 07.08.2013 г. № 367 "О принятии национальных стандартов, идентичных европейским нормативным документам"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1279-6:2013
Разработчик«НТП-СТАНДАРТ»
Дополнительные данные Действие документа отменено с 01.12.2022 согласно приказу от 27.07.2022 № 137


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2023 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

ДСТУ Б ЕN 1279-3:2013 Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 3. Метод испытания на долговечность и требования к скорости утечки газа и допустимого отклонения концентрации газа (EN 1279-3:2002, IDТ)

ДСТУ Б ЕN 1279-4:2013 Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 4. Методы испытания физических характеристик герметизации (EN 1279-4:2002, IDТ)

Приказ от 07.08.2013 № 367 О принятии национальных стандартов, идентичных европейским нормативным документам

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛО ДЛЯ БУДІВНИЦТВА. СКЛОПАКЕТИ
Частина 6. Контроль продукції на виробництві
та періодичні випробування
(EN 1279-6:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 1279-6:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ПП "НТП "Стандарт" ТК 300 "Світлопрозорі конструкції"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Березняк; М. Казіміров, канд. техн. наук; О. Кордун; Є. Куркай; О. Марічев; В. Мещеряков, канд. військ, наук; В. Одрінська (науковий керівник); А. Саблін; М. Солодовніков; Л. Черних, д-р техн. наук.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.08.2013 р № 367, з 1 квітня 2014 р.

3 Національний стандарт відповідає EN 1279-6:2002 Glass in Building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests (Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6: Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської мови (en)

Цей стандарт видано з доволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1279-6:2002 Glass in Building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests (Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6: Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування).

EN 1279-6:2002 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 129 "Скло для будівництва", секретаріатом якого керує IBN.

EN 1279 "Скло для будівництва. Склопакети" складається з наступних частин:

- Частина 1: Загальні положення, відхилення розмірів і правила опису системи;

- Частина 2: Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності;

- Частина 3: Метод випробування на довговічність і вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу;

- Частина 4: Методи випробування фізичних характеристик герметизації;

- Частина 5: Оцінка відповідності;

- Частина 6: Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1279-6:2013 "Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6: Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування (EN 1279-6:2002, IDТ)", викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 300 "Світлопрозорі конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Зміст", "Визначення понять" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 1279-6:2002" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

- познаки одиниць виміру відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин";

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

У розділі "Нормативні посилання" наведено попередні стандарти (prEN), які на даний момент можуть мати статус введених стандартів (EN).

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1279-6:2002, наведено в додатку НА.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛО ДЛЯ БУДІВНИЦТВА. СКЛОПАКЕТИ
Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування

СТЕКЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. СТЕКЛОПАКЕТЫ
Часть 6. Контроль продукции на производстве и периодические испытания

GLASS IN BUILDING - INSULATING GLASS UNITS
Part 6. Factory production control and periodic tests

Чинний від 2014-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на склопакети, визначає належність до склопакетів, а також за допомогою адекватної оцінки відповідності цьому стандарту протягом часу забезпечує:

- економію енергії, оскільки показник U і сонячний фактор (коефіцієнт пропускання загальної енергії) змінюються не суттєво;

- охорону здоров'я, тому що звукоізоляція і світлопропускання змінюються не суттєво;

- безпеку, адже механічна міцність змінюється не суттєво.

Цей стандарт містить додаткові комерційно значимі характеристики, а також правила маркування.

На склопакети з електропроводкою або з підключенням дроту, наприклад, в охоронних системах або системах опалення, цей стандарт розповсюджується тільки для монтажу з електропроводкою з різницею електричних потенціалів з заземленням менше 50 В для змінного струму або менше 75 В для постійного струму.

Основною галуззю застосування склопакетів є їх установка в конструкції будівель та споруд, таких як вікна, двері, зовнішні стіни, дахи та перегородки, де існує захист від потрапляння прямого ультрафіолетового випромінювання на кромки склопакетів.

Ця частина стандарту, яка нерозривно пов'язана з іншими частинами, охоплює контроль продукції на виробництві (додаток А), періодичні випробування та перевірку (додаток В) і випробування на точку роси (додаток С) з метою визначення, чи відповідає виробництво описаній системі.

1 SCOPE

This European Standard is the product standard for insulating glass units, which defines insulating glass units, and ensures by means of an adequate evaluation of conformity to this standard that over time:

- energy savings are made because the U-value and solar factor do not change significantly;

- health is preserved because sound reduction and vision do not change significantly;

- safety is provided because mechanical resistance does not change significantly.

It covers additional characteristics that are of importance for trade. Marking conditions are included.

For glass products with electrical wiring or connections for e.g. alarm or heating purposes, this standard covers only wiring subject for electrical potential difference to earth less than 50 V a.c. or less than 75 V d.c.

The main intended uses of the insulating glass units are installations in buildings and constructions such as in windows, doors, curtain walling, roofs and partitions where there exists protection against direct ultraviolet radiation at the edges.

This Part of the standard, which is inextricably bound up with the other Parts of the standard, covers the routine factory production control (annex A), the periodic testing and inspection (annex B) and fogging test (annex C) to verify that production conforms with the system description.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить, датовані і недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях у тексті та перераховані нижче. Для датованих посилань наступні поправки або перегляди будь-яких з цих публікацій дійсні для цього стандарту тільки при внесенні до нього змін або перегляд. Для недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який посилаються (включаючи будь-які поправки).

2 NORMATIVE REFERENCES

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

prEN 1279-1 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1: Частина 1: Загальні положення, відхилення розмірів і правила опису системи.

prEN 1279-1, Glass in building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description.

prEN 1279-2 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2: Довгостроковий метод випробування та вимоги щодо проникнення вологи.

prEN 1279-2, Glass in building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements on moisture vapour penetration.

prEN 1279-3 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3: Довгостроковий метод випробування та вимоги щодо швидкості витоку газу і допуски на концентрацію газу.

prEN 1279-3, Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances.

EN 1279-4 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4: Методи випробування фізичних характеристик герметизації.

EN 1279-4, Glass in building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seals.

EN 10204, Металеві вироби. Типи інспекційних документів.

EN 10204, Metallic products - Types of inspection documents

prEN 13022 Скло для будівництва. Герметики для структурного скління.

prEN 13022, Glass in building - Structural sealant glazing

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ