Письмо от 18.12.1998 № 8/5-341 Относительно статуса, которые имеют дирекции по строительству предприятий

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 18.12.1998 № 8/5-341 Относительно статуса, которые имеют дирекции по строительству предприятий
Дата принятия18.12.1998
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа8/5-341
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные Письма – не нормативно-правовые акты, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 8/5-341 від 18.12.98
   м.Київ
 
          
 
 
  Щодо статусу, який мають дирекції з будівництва підприємств
 
   У зв'язку із запитами, що виникають з приводу статусу, який
мають  дирекції  з  будівництва підприємств, Держбуд України
роз'яснює.
   Згідно з нормативними актами, що регламентують будівельну
діяльність, при здійсненні будівництва підприємств, інших об'єктів
виробничого призначення, а також великих об'єктів невиробничого
призначення, що будуються за індивідуальними проектами, функції
замовника будівництва виконують дирекції з будівництва далі -
Дирекція), що створюються міністерствами, відомствами або іншими
органами, яким згідно з чинним законодавством надане таке право.
   Дирекція може створюватись як окрема юридична особа, так і у
складі юридичної особи як відокремлений структурний підрозділ
діючого підприємства (у разі реконструкції і розширення діючих
підприємств, а також будівництва, реконструкції і розширення
окремих  об'єктів  цих  підприємств,  власного  будівництва
будівельно-монтажних   організацій,   будівництва   об'єктів
господарським способом).
   Дирекція  будівництва  розпоряджається коштами і майном,
виділеними на фінансування капітальних вкладень, а також усіма
матеріальними цінностями, що обліковуються на балансі капітального
будівництва, з метою виконання своїх основних функцій - замовника
будівництва відповідного підприємства чи об'єкту.
   Структуру і штат Дирекції встановлює орган, який прийняв
рішення щодо її створення.
   Дирекція  з будівництва підприємств, що здійснюється за
рахунок державних капітальних вкладень, утримується за рахунок
коштів, передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва  на весь період будівництва в межах лімітів на
утримання служби замовника, що встановлюються Держбудом України.
   У разі перевищення нормативних термінів будівництва орган, що
прийняв рішення щодо створення Дирекції, має вирішити питання щодо
чисельності персоналу Дирекції та коштів на його утримання.
   Після  завершення будівництва об'єкта та затвердження в
установленому порядку Акта про прийняття об'єкта в експлуатацію
дирекція з будівництва ліквідується за рішенням органу, що прийняв
рішення щодо створення Дирекції.
   Виходячи з викладеного, до функцій Дирекції не входить
здійснення фінансово-господарської діяльності з метою отримання
прибутку, а кошти та майно, виділені на фінансування капітальних
вкладень, якими Дирекція розпоряджається відповідно до покладених
на неї функцій, не належать їй на правах повного господарського
відання  і  не можуть використовуватися на свій розсуд (на
поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва
тощо).
   Разом  з тим, згідно з чинним законодавством, замовник
будівництва може надавати на договірних засадах послуги замовника
іншим підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та
окремим громадянам. Кошти, отримані від надання цих послуг, можуть
бути використані замовником на свій розсуд, в т.ч. на поповнення
обігових коштів, технічне переозброєння виробництва тощо.
   Право на здійснення замовником такої діяльності, що має на
меті отримання доходів, повинно бути зареєстроване у встановленому
законодавством порядку, за наявності дозволу на це органу, що
утворив юридичну особу - замовника (дирекцію з будівництва).
 
 Перший заступник Голови                А.В.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ