ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Еврокод 8. Проектирование сейсмоустойчивых конструкций. Часть 1. Общие правила, сейсмические действия, правила касательно сооружений. Изменение № 1 (EN 1998-1:2004, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17631 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Еврокод 8. Проектирование сейсмоустойчивых конструкций. Часть 1. Общие правила, сейсмические действия, правила касательно сооружений. Изменение № 1 (EN 1998-1:2004, IDТ)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия27.12.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.12.2013 № 629 О принятии Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1998-1:2010
РазработчикГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)
Принявший органГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДБН А.1.1-94:2010 Проектирование строительных конструкций по Еврокодам. Основные положения

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

ДСТУ Б EN 1090-2:2014 Выполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования для стальных конструкций (EN 1090-2:2008+А1:2011, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Подкрановые конструкции (EN 1993-6:2007, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 2. Мосты (EN 1995-2:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 3. Оценка состояния и восстановление зданий (EN 1998-3:2005, IDT). Изменение № 1

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 8. ПРОЕКТУВАННЯ СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд

(ЕМ 1998-1:2004, IDТ)
ДСТУ-Н Б ЕМ 1998-1:2010

Зміна № 1

Київ
Мінрегіон України
2014

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, ТК 304 "Захист будівель і споруд"

РОЗРОБНИКИ: Ю. Немчинов, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Хавкін, канд. техн. наук; М. Мар'єнков, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Ю. Калюх, д-р техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук;

К. Єгупов, д-р техн. наук; М. Сорока, канд. техн. наук;

О. Недзведська; В. Гончар; Т. Мірошник

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 р. № 629, чинна від 2014-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ТЕКСТ ЗМІНИ

1 "Національний вступ" доповнити положеннями наступного змісту:

"Для забезпечення гармонізації нормативної бази України з нормативною базою Європейсько­го Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними доку­ментами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування визна­чається постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547 "Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу".

Період одночасної дії встановлюється з дати набрання чинності ДБН А.1.1-94:2010 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" [1] до втрати ним чинності або втрати чинності відповідними будівельними нор­мами, розробленими на основі національних технологічних традицій.

Цей стандарт на території України слід застосовувати разом з параметрами, встановленими на національному рівні, наведеними у додатку НБ.

Вимоги щодо застосування цього стандарту разом із Національним додатком встановлені у ДБН А.1.1-94:2010 [1].

2 У змісті назву передостаннього заголовка структурного елемента викласти у новій редакції: "Додаток НА Перелік міжнародних (МС) і європейських стандартів (ЄС), на які є посилання у ДСТУ-Н Б ЕN 1998-1:2010, та відповідних нормативних документів України (НД)".

3 "Зміст" доповнити заголовком структурного елемента "Додаток НБ Національний дода­ток до ДСТУ-Н Б ЕN 1998-1:2010".

4 "Зміст" доповнити заголовком структурного елемента "Додаток НВ Бібліографія".

5 "Зміст'1 доповнити заголовком структурного елемента "Європейська Зміна № 1 1998-1:2004/А1:2013".

6 "Додаток НА" викласти у новій редакції.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com