Права и обязанности граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20044 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПрава и обязанности граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
Дата принятия02.10.1998
СтатусДействующий
Вид документаРазъяснения
РазработчикГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
 від 02.10.98
   м.Київ
 
     
 
        Права і обов'язки громадян у сфері
        надання житлово-комунальних послуг
 
   Згідно з  Правилами  користування  приміщеннями  житлових
будинків і прибудинковими територіями, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів  України  від  8 жовтня 1992 року N 572
, Типовим договором найму житла в будинках державного
і комунального житлового фонду, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 червня 1998 року N 939 ,
Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та
водовідведення, затвердженими  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 30 грудня 1997 року N 1497
  Власники, наймачі та орендарі жилих приміщень зобов'язані:
   виконувати Правила     користування     приміщеннями
житлових  будинків  і  прибудинковими  територіями.  Правила
експлуатації і користування внутрішньобудинковими квартирними)
системами водо-, теплопостачання і водовідведення, умови договору
про  надання  населенню  послуг з водо-, теплопостачання та
водовідведення,  правила  пожежної  безпеки  та  безпечного
користування  газом  у побуті, своєчасно вживати заходів до
усунення виявлених у квартирі несправностей;
   не допускати самовільного перепланування квартир, руйнування
конструкцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання
в квартирі;
   у встановлені терміни сплачувати квартирну плату;
   своєчасно, в установлений договором термін, оплачувати надані
комунальні   послуги   (у   разі   наявності   засобів
поквартирного обліку холодної, гарячої води, теплової енергії та
газу  щомісячно знімати їх показання та сплачувати вартість
наданих послуг за цими показаннями і встановленими тарифами);
   економно використовувати воду, газ, електричну і теплову
енергію;
   дбайливо користуватися  санітарно-технічним   обладнанням
квартири;
   за власний рахунок ремонтувати та замінювати у квартирі
(приватному будинку) санітарно-технічні прилади і пристрої, що
вийшли з ладу з його вини (через невідповідну експлуатацію,
механічне пошкодження тощо);
   дотримуватися умов безпечної експлуатації газового обладнання
та правил пожежної безпеки;
   допускати у квартиру та інші займані ними приміщення для
огляду елементів житлового будинку та його обладнання, перевірки
показань засобів обліку в денний час, а у разі аварій і в нічний
час, працівників підприємств з обслуговування житлового фонду та
працівників виконавця послуг за наявності у них відповідних
посвідчень;
   своєчасно повідомляти  власника  будинку  про  виявлені
несправності, які порушують нормальну експлуатацію цього будинку
або призводять до перевитрат тепла, газу, води, електроенергії;
   відшкодовувати наймодавцю  (орендодавцю)  у  встановленому
законом порядку збитки, пов'язані з  пошкодженням  квартири,
житлового  будинку  і обладнання, заподіяним з вини наймача
(орендаря) або осіб, які разом з ним проживають;
   при виїзді з членами родини із квартири на інше місце
проживання для повторного її заселення відремонтувати за власні
кошти приміщення і обладнання або відшкодувати вартість ремонту
наймодавцю (орендодавцю) за його згодою і здати приміщення за
актом;
   виконувати додаткові правила користування приміщеннями, які
можуть бути встановлені органами місцевої державної влади;
   орендодавці (власники  квартир)  зобов'язані   подавати
податковій інспекції декларацію про доходи від житла, переданого в
оренду;
   власники приватизованого житла в багатоквартирних будинках
(до них належать і власники кооперативних та викуплених квартир) є
співвласниками  всіх  допоміжних  приміщень  будинку та його
технічного обладнання і повинні сплачувати свою частку витрат у
загальних витратах на утримання будинку пропорційно до займаної
площі;
   повідомляти виконавця послуг про всіх осіб, які тимчасово
проживають у квартирі (приватному будинку) більше одного місяця
на рік, а також про всі зміни у стані підсобного господарства та
санітарно-технічного обладнання протягом місяця.
  Власники, наймачі та орендарі жилих приміщень мають право:
   вселяти відповідно до законодавства в займане ними житло
інших осіб;
   проводити в установленому порядку обмін займаного житла на
інше;
   здавати в піднайом за згодою членів сім'ї, що проживають
разом з наймачем, житлове приміщення відповідно до законодавства;
   за згодою членів сім'ї здавати в оренду квартиру (кімнати
квартири). Використання орендарем квартири (кімнат) обумовлюється
договором оренди, укладеним з власником квартири у письмовій
формі. Власник квартири може укладати інші угоди, не заборонені
законом;
   бронювати в установлених законодавством випадках житло з
отриманням охоронного свідоцтва;
   мають право на збереження житлового приміщення  у  разі
тимчасової відсутності їх та членів їх сім'ї на підставах і в
межах строків, передбачених законодавством;
   вимагати від наймодавця згідно із законодавством виконання
покладених на нього обов'язків. У разі невиконання наймодавцем
обов'язків щодо ремонту наданого в найом житла у випадках,
викликаних нагальною потребою, провести ремонт і стягнути з
наймодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок наступних
платежів;
   вимагати розподілу  особистого  рахунку  і  переукладання
договору найму з членами сім'ї наймача за наявності в останніх
відповідних умов;
   утримання котів і собак в квартирах дозволяється лише за
умови дотримання Правил утримання собак, котів і хижих тварин у
населених пунктах Української РСР, затверджених
17.06.80  р.  заступником  Міністра   житлово-комунального
господарства,  17.06.80  р.  заступником  Міністра сільського
господарства та 18.06.80 р. заступником Міністра охорони здоров'я
УРСР, а в квартирах, де проживає два і більше власників, наймачів
або орендарів з їхнього дозволу;
   усі мешканці квартир, в яких проживають два  і  більше
власників,  наймачів  чи  орендарів,  мають  рівні права на
користування підсобними приміщеннями і  обладнанням.  Порядок
використання підсобних приміщень у квартирі, в якій проживає два і
більше власників, наймачів чи орендарів, а також черговість їх
прибирання встановлюється за узгодженням між мешканцями квартири;
   розподіл загальних витрат на освітлення, опалення, ремонт
підсобних приміщень квартири, оплату користування телефоном та
інші послуги в квартирах, в яких проживає два і більше власників,
наймачів чи орендарів, провадиться за узгодженням між мешканцями
квартири. У разі відсутності згоди плата розподіляється:
   а) за електроенергію при загальному лічильнику пропорційно
потужності побутового електричного обладнання кожного власника,
наймача, орендаря;
   б) за користування телефоном за чисельністю мешканців у
квартирі (крім дітей дошкільного віку) незалежно від кількості
переговорів; міжміські телефонні розмови оплачуються особою, яка
їх замовляла;
   в) за газ, опалення, освітлення підсобних приміщень квартири
за чисельністю членів сім'ї, які проживають у квартирі, а також
тимчасових мешканців і дітей, починаючи із шкільного віку;
   у період проживання наймача в іншому житловому приміщенні під
час проведення капітальното ремонту або реконструкції будинку з
відселенням осіб, що проживають у ньому, здійснювати квартирну
плату лише за приміщення, надане йому на час ремонту;
   одержання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення,
що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних
документів і договору про надання зазначених послуг;
   на відмову  від  користування  послугами  з  водо-,
теплопостачання та водовідведення та розірвання договору про
надання цих послуг та вимагати відключення відповідних мереж. При
цьому заборгованість за отримані послуги та витрати, пов'язані з
відключенням,  повинні  бути  відшкодовані  споживачем  у
добровільному або судовому порядку;
   відшкодування в повному обсязі збитків, завданих його майну,
житловому приміщенню, та шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю
внаслідок неналежного надання послуг відповідно до законодавства;
   несплату вартості  послуг,  не  наданих  понад  термін,
установлений договором, та одержання неустойки (пені), врахування
її під час чергової оплати за послуги. При цьому припинення оплати
не звільняє виконавця послуг від обов'язку усунення недоліків (або
вжиття заходів до їх усунення), які спричинили перерви у наданні
послуг, та відшкодування завданих збитків і заподіяної шкоди;
   усунення виконавцем послуг виявлених недоліків у наданні
послуг протягом терміну, встановленому договором про надання цих
послуг;
   зменшення розміру плати за надані послуги у разі зниження їх
якості в порядку, визначеному договором;
   несплату вартості ненаданих послуг з холодного і гарячого
водопостачання та водовідведення за період тимчасової відсутності
споживача та членів його сім'ї (за умов відключення виконавцем
послуг холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів
на вводі у квартиру (будинок) та зняття пломб і відновлення
надання послуг виконавцем згідно з письмовою заявою споживача та
за рахунок споживача);
   несплату вартості ненаданих послуг з центрального опалення
або сплату за опалення для підтримання достатньої температури у
приміщенні квартири (приватного будинку) за період тимчасової
відсутності споживача та членів його сім'ї у разі наявності
технічної  можливості  відключення  або обмеження опалення у
квартирі (приватному будинку) за рахунок споживача;
   перевірку якості послуг, що надаються (якість питної води,
температура гарячої води, температура у  приміщеннях  тощо),
кількості наданих послуг та їх вартості. Витрати, пов'язані з
перевіркою,  відшкодовуються  в  установленому  законодавством
порядку.
   Матеріали щодо виконання п.2 наказу Держбуду від 14.08.98
N 178 підготовлені Управлінням апарату, науково-технічної ради,
колєгії та проблемно-аналітичної роботи Держбуду України.
 
 Надруковано: "Міське господарство України", N 4, 1998 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ