Приказ от 18.10.1993 № 173 "О снижении энергопотребления и уменьшении расходов топливно-энергетических ресурсов в строительстве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19630 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 18.10.1993 № 173 "О снижении энергопотребления и уменьшении расходов топливно-энергетических ресурсов в строительстве"
Дата принятия18.10.1993
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа173
РазработчикГосстандарт СССР
Принявший органГосстандарт СССР


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

N 173 "Про зниження енергоспоживання і зменшення вит-
N 173            "Про зниження енергоспоживання і зменшення вит-
від 18.10.93     рат паливно-енергетичних ресурсів в будівництві"
================================================================
  Н А К А З У Ю:
  1. Виключити із застосування в будівництві з 01.01.94 р. серії
типових проектів жилих будинків, які не відповідають діючим нор-
мативним технологічним вимогам (згідно додатку).
  3. Управлінню житлово-технологічного будівництва (Муляр Л.Х.)
з залученням КиївЗНДІЕП та інших НДіП організацій до 31.12.93 р.
підготувати до затвердження:
  - нові нормативи технічного опору огороджуючих конструкцій
будинків і споруд, а також контрольні показники питомих витрат
тепла на їх опалення;
  - нові технічні рішення теплоефективних огороджуючих конструк-
цій для використання в житловому будівництві і рекомендації по
їх використанню;
  - пропозиції по виключенню із застосування типових проектів
жилих будинків, не відповідаючим новим нормативним технологічним
вимогам.
  В 1 півріччі 1994 р. виконати аналігічну роботу по серіям типо-
вих проектів громадських споруд.
   3. Рекомендувати облдержадміністраціям до 01.07.93 р. органі-
зувати корегування корегування зональних серій типових проектів
жилих будинків у відповідності з новими теплотехнічними нормами.
   Управлінню житлово-цивільного будівництва (Муляр) організува-
ти виконання такої роботи по базових серіях типових проектів жи-
лих будинків.
  4. Проектним організаціям з 01.07.94 р. виключити застосування
і видання замовникам проектів жилих будинків, не відповідаючим
новим нормативним технологічним вимогам, передбачаючи в розроблю-
ваній проектно-кошторисній документації технічні рішення:
  - по підвищенню рівня теплового захисту огороджуючих конструк-
цій будинків і споруд за рахунок застосування ефективних утеплю-
вачів, термовкладників, полегшеного та ніздрюватого бетонів,
впровадження ефективних кладок стін з дрібноштучних матеріалів;
  - прогресивних теплоефективних конструкцій дахів, надійного
утеплення горищ, перекрить над підпіллями, стиків панелей,
тепломереж;
  - по встановленню приладів регулювання і обліку споживання
теплової енергії6 води, газу з урахуванням наявної приладної
бази.
  5. Головуправлінню буднауки і проектно-вишукувальних робіт
(Рода В.В.),Укрінвестекспертизи (Кур'ято В.А.), а також місцевим
архітектурним органам з 01.07.94 р. забезпечувати контроль проек-
тної документації, не допускаючи застосування проектів, не від-
повідаючих новим теплотехнічним нормативам.
  6. Головуправылінню перспектив розвитку мат-тех бази будівництва
(Давидов В.М.) до 01.05.94 р. розробити і подати на розгляд нау-
ково-технічної Ради програму виробництва в Україні теплоізоляцій-
них матеріалів і виробів для утеплення будівельних конструкцій і
теплових мереж в споруджуваних об'єктах.
  3. Будівельним концернам і корпораціям на протязі 1993-1994 р.р.
забезпечити реконструкцію і технічне переозброєння домобудівних
підприємств, заводів по випуску огороджуючих конструкцій, дерево-
обробних комбінатів, інших підприємств будіндустрії на випуск
конструкцій, деталей і виробів з поліпшеними технологічними ха-
рактеристиками у відповідності з новими нормативами.
  З 01.01.95 р. виключити із застосування в будівництві проекти
жилих будинків, не відповідаючих новим нормативним теплотехнічним
вимогам (за винятком завершуваних об'єктів).
  8. Управлінню лицензування і сертифікації (Папка В.В.) у 1 пів-
річчі 1994 р. провести перевірку додержання домобудівними підпри-
ємствами і заводами будіндустрії теплотехнічних характеристик ого-
роджуючих конструкцій та стінових матеріалів, передбачених проек-
тами, висновки цієї роботи доповісти на Колегії Міністерства.
  9. Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю
(Проценко К.І.) з 01.01.95 р. забезпечити контроль за додержан-
ням у будівництві нових теплотехнічних нормативів.
           
                    СЕРІЇ ТИПОВИХ ПРОЕКТІВ,            (Додаток)
                що виключаються із застосування
 
   1. Серії жилих будинків із великопанельних конструкцій
 ---------------------------------------------------------
      серія 1-464Д                 Маріуполдьскій ДБК
                                   Дніпропетровський ДБК-1
                                           (виробнича база N1)
 
   2. Серії жилих будинків із блоків
  -----------------------------------
      серія 87Б (із стінами із     Северодонецький комбінат буді-
              лікатних блоків)     вельних матеріалів і конструкц.
 
      серія 87Б (із стінами із     Дніпропетровський ДБК (промбаза
              керамзитобетонних    асоціації "Дніпро"),
              блоків)              В/О "Азовзалізобетон",
                                   ТБО "Маріупольбуд"
 
      серія 87Б (із стінами із     Єнакієвський завод великоблоч-
              шлакобетонних        ного домобудування
              блоків)
------------------------------------------------------------------

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com