Решение от 20.12.2000 № 80 "Решение коллегии от 20 декабря 2000 г. N 80. О ходе реализации Программы реконструкции жилых домов первых массовых серий"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 20.12.2000 № 80 "Решение коллегии от 20 декабря 2000 г. N 80. О ходе реализации Программы реконструкции жилых домов первых массовых серий"
Дата принятия20.12.2000
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа80
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про хід реалізації Програми реконструкції

Про хід реалізації Програми реконструкції

житлових будинків перших масових серій

Рішення колегії від 20 грудня 2000 р. № 80

            Дорученням Президента України за результатами Всеукраїнської наради будівельників від 17.09.99 та відповідним дорученням Кабінету Міністрів України від 11.10.99 № 22309/2 на Держбуд покладено обов’язки здійснювати постійний контроль за ходом реалізації державної Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій та відповідних регіональних програм, затверджених місцевими органами державної виконавчої влади, та інформувати про це Кабінет Міністрів України щорічно до 15 липня та 15 січня.

            Держбуд протягом 2000 року своєчасно опрацьовував інформацію місцевих органів державної виконавчої влади про хід реалізації регіональних програм реконструкції житла та за результатами її аналізу доповідав Кабінетові Міністрів України. У свою чергу, Уряд давав відповідні доручення щодо вдосконалення цієї роботи на місцях.

            Разом з тим обмежене фінансування із державного бюджету розроблення законодавчих, нормативних та методичних документів, відсутність реального фінансування із місцевих бюджетів робіт з реалізації регіональних програм, в першу чергу,  проведення експериментальної реконструкції окремих житлових будинків в містах України, ускладнює реалізацію інших завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820.

З метою координації дій органів виконавчої влади та структурних підрозділів Комітету щодо подальшого виконання завдань з реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій колегія вирішила:

        1. Узяти  до відома інформацію Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Л.Муляр) та інституту “НДІпроектреконструкція” (Г.Онищук) щодо стану реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій, зокрема з розроблення Держбудом законодавчих, нормативних та методичних документів, здійснення організаційних функцій, визначених Першочерговими заходами щодо реалізації  Програми, а також надання науково-технічної і методичної  допомоги регіонам у реалізації регіональних програм.

            2. Доручити заступнику голови Держбуду В.Присяжнюку разом з керівниками структурних підрозділів  підготувати доповідну записку з інформацією про хід реалізації регіональних програм реконструкції для подання Кабінетові Міністрів України до 15 січня 2001 р. з пропозиціями щодо поліпшення стану роботи на місцях.

            3. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

            - передбачити у 2001 році необхідні кошти для реалізації заходів регіональних програм, в першу чергу, проведення експериментальної реконструкції окремих житлових будинків з метою відпрацювання комплексу технічних рішень для переходу на масову реконструкцію з 2002 року;

            - з метою координації роботи визначити відповідальним за реалізацію регіональних програм структурний підрозділ з питань житлово-комунального господарства та проінформувати Держбуд до 15 січня 2001 р.;

            - переглянути та доопрацювати прийняті заходи щодо реалізації регіональних програм, виходячи з реального стану їх виконання та з метою його поліпшення у подальшому;

            - залучити до реалізації заходів інститут “НДІпроектреконструкція” та його філії в обласних центрах з метою отримання необхідної науково-технічної та методичної допомоги у питаннях реконструкції житла.

            4. Відзначити, що Дніпропетровська, Закарпатська, Полтавська, Сумська, Тернопільська  та Херсонська облдержадміністрації досі не затвердили регіональних програм.

            5. Враховуючи незадовільний стан реалізації регіональних програм реконструкції та проведення робіт з експериментальної реконструкції окремих житлових будинків в областях, заступнику голови Комітету В.Присяжнюку внести пропозиції щодо розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України в І півріччі 2001 р. питання про хід реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820 із залученням центральних та місцевих органів державної виконавчої влади.

            6. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Л. Муляр):

- протягом місяця підготувати пропозиції щодо співпраці з Комісією з питань житлової політики при Президентові України, враховуючи розширення функцій зазначеної Комісії з координування роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади щодо розроблення і реалізації правових, організаційних, нормативних і економічних заходів, спрямованих на виконання Програми реконструкції;

            - протягом І півріччя 2001 року організувати роботу Головного науково-технічного центру реконструкції житлового фонду із затвердженням Статуту в установленому порядку;

            - із залученням інституту “НДІпроектреконструкція” у І півріччі 2001 року вивчити досвід реконструкції житлових будинків у Російській Федерації, Республіці Білорусь;

            - продовжити  практику проведення щорічних науково-практичних конференцій та виставок з проблем реконструкції житлових будинків із залученням підвідомчих інститутів.

            7. Інститутам “НДІпроектреконструкція” (Г.Онищук), НДІБВ (В.Балицький) вжити необхідних заходів щодо прискорення погодження і подання  в установленому порядку проектів законодавчо-нормативних документів, які виконуються на замовлення Держбуду у 2000 році.

            8. Інституту “НДІпроектреконструкція” активізувати роботу  з виконаня наказу Держбуду від 25.10.2000 № 242 "Про заходи щодо посилення контролю за реалізацією регіональних програм реконструкції житлових будинків".

            9. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Л.Муляр), Відділу інноваційної політики, нормування і стандартизації (Л.Кравченко), Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку і звітності (Т.Щавінська) під час формування пропозицій до планів замовлень Держбуду на виконання науково-дослідних і проектних робіт та робіт із стандартизації за рахунок Державного бюджету на 2001 і наступні роки передбачити необхідні кошти на виконання Першочергових заходів щодо реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій.

            10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка.

            Голова колегії

В.Гусаков

__________________

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ