Разъяснение по вопросам установления приборов учета и расчетов за коммунальные услуги

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРазъяснение по вопросам установления приборов учета и расчетов за коммунальные услуги
Дата принятия01.01.2001
СтатусДействующий
Вид документаРазъяснения
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

До Держбуду України надходять звернення громадян з проханням надати роз’яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги

До Держбуду України надходять звернення громадян з проханням надати роз’яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги.

           

Держбуд України роз’яснює:

Питання оплати за комунальні послуги регламентуються договором між теплопостачальним підприємством та власником житлового будинку (п.1.3., п.12.5.4. “Правил користування тепловою енергією”, затверджених наказом Міненерго України та Держбуду України від 28.10.99 № 307/262 та зареєстрованих Мінюстом України 30.11.99 за № 825/4118), або між виконавцем послуг та наймачем (власником) квартири, що передбачено “Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.1998 № 1497. 

            Порядок надання комунальних послуг, взаємовідносини, права та відповідальність споживачів [ наймачів (власників) квартири ] і виконавців послуг (житлово-експлуатаційних та водо-, теплопостачальних, каналізаційних або інших підприємств і організацій, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги) регламентуються “Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від  30.12.97 № 1497.               

Ці “Правила надання…” обов”язкові для виконання усіма споживачами і виконавцями послуг незалежно від форм власності і підпорядкованості.

            “Правилами надання…” передбачено, що послуги надаються споживачеві згідно з договором надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, який розробляється виконавцем послуг (житлово-експлуатаційні, та водо-, теплопостачальні, каналізаційні або інші підприємства і організації, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги) згідно з типовим договором (додаток №1 до “Правил надання…” ) і укладається за його ініціативою.

Плата за надані послуги вноситься щомісячно за нормами і тарифами,  встановленими  Радою  міністрів  Автономної  Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями з  розрахунку  на  1  кв.  метр  житла,  на  одного мешканця   та   за   нормами   на  ведення  особистого  підсобного господарства або за показаннями засобів  обліку  води  і  теплової енергії, встановленими на вводі у будинок чи у квартиру (приватний будинок) (п.10 “Правил надання…”).

У  разі  встановлення  будинкових (або на групу будинків) теплолічильників споживач сплачує за опалення згідно з показаннями цих приладів пропорційно до опалюваної житлової площі квартири ( п.15 “Правил надання…” ).

Справляння плати за нормами  при наявності засобів побудинкового  чи  поквартирного  обліку  (без урахування показань засобів   обліку)   не   допускається,   за  винятком   випадків, передбачених пунктами 13 і 18 цих Правил. Виконавець і споживач не мають права відмовитися від врахування показань засобів обліку ( п.19 “Правил надання…” ).

Якщо ведення  обліку води  і тепла за допомогою встановлених  засобів обліку неможливе (вихід їх з ладу, ремонт тощо), обсяг  використаної води і тепла визначається за середньомісячною витратою за попередні два розрахункові місяці або розрахунковим  методом  за  нормативами,  затвердженими  місцевими органами державної виконавчої влади ( п.20 “Правил надання…”).

Знімання   показань із засобів  побудинкового  обліку здійснюється  представниками  виробників  (постачальників)  послуг один  раз  на  місяць  у  присутності  і  за сприяння представника виконавця послуг ( п.21 “Правил надання…“ ).

У разі виникнення у споживача обгрунтованих сумнівів щодо правильності показань засобів обліку він подає виконавцю заяву про їх перевірку.  Якщо виявлена у показаннях засобів  обліку  помилка виходить   за   межі,   встановлені  паспортом  засобу  обліку  на експлуатаційний  термін,  виконавець послуг  повинен виконати перерахунок  за  споживання води або тепла з моменту виходу з ладу засобу обліку ( п.22 “Правил надання…” ).

            У додатку №2 до “Правил надання…” наведено рекомендовані для укладання договорів вимоги щодо показників якості послуг та зменшення плати у разі зниження їх якості. Зокрема, регламентовано температуру повітря в житлових приміщеннях за умови утеплення приміщень (згідно з діючими нормами і правилами: +180С, у наріжних кімнатах +200С). Допустимий термін відхилення температури повітря у житлових приміщеннях від нормативної складає 12 годин на добу (один раз за місяць).

            За кожний градус відхилення температури в приміщеннях від +180С до +120С плата за опалення зменшується на 5 відсотків плати за період відхилення (за дні з перевищенням допустимого терміну відхилення). За кожний градус відхилення температури в приміщеннях від +120С до +50С плата за опалення зменшується на 10 відсотків плати за весь період відхилення.

            Разом з тим, “Правила надання…” допускають місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування у разі аварії, обмежених паливно-енергетичних або водних ресурсах обмежити ступінь нагрівання води, встановити режими подачі гарячої води за графіком або відключити централізоване гаряче водопостачання, зменшити нормативну температуру повітря в житлових приміщеннях житлових будинків для забезпечення населення водо-, теплопостачанням та водовідведенням на мінімально достатньому рівні. При цьому, організація, що надає комунальні послуги зобов’язана проінформувати споживача про невідповідність мінімально достатнього рівня послуг вимогам “Правил надання…”, та відповідно зменшити суму плати за надані послуги.

У разі порушення виконавцем  умов  договору,  режиму  надання послуг  і  зниження їх якості він зобов'язаний відповідно зменшити розмір плати за послуги та  сплатити  неустойку  (пеню)  згідно  з договором  і  відшкодувати  збитки,  завдані  споживачеві та іншим особам, згідно із законодавством ( п. 37 “Правил надання…” ).

 У разі порушення прав споживачів (відмова  споживачеві  в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативних документів,  відмова у  наданні  необхідної  і вірогідної  інформації,  ухилення  від  перевірки  якості  послуг )  виконавець   несе   відповідальність   згідно   із  законодавством  та договором ( п. 38 “Правил надання…” ).

            Порядок оформлення акта-претензії споживача та перерахунку розміру платежів регламентовано п. 41,42 “Правил надання…”.

 Якщо між споживачем і виконавцем не досягнуто згоди  про надання  та  оплату  комунальних  послуг,  їх якість тощо,  спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку ( п.43 “Правил надання…” ).

Відповідно до Законів України “ Про місцеві державні адміністрації” та  “ Про місцеве самоврядування в Україні “ регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також встановлення норм їх споживання та контроль за їх додержанням ; дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів у зазначенних питання належать до повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

            Порядок встановлення, повірки та експлуатації засобів обліку споживання води, тепла, газу та електроенергії регламентовано “Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України”, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 № 65 та зареєстрованими Мінюстом України 22.07.94 за № 165/374; “Правилами надання населенню послуг з газопостачання”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 № 2246; “Положенням про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення”, затвердженим наказом Державної акціонерної компанії “Укргаз” від 02.10.97 № 35 та зареєстрованим Мінюстом України 02.10.97 за № 451/2255; “Правилами користування електричною енергією для населення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.99 № 1357; “Правилами користування тепловою енергією”, затвердженими наказом Міненерго України та Держбуду України від 28.10.99 № 307/262 та зареєстрованими Мінюстом України 30.11.99 за №825/4118; “Тимчасовими правилами обліку відпускання і споживання теплової енергії”, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України та Міненерго України від 01.07.96 № 57/112; технічними умовами на прилади обліку.

Наказом Комітету від 19.11.99 №282 скасовано наказ Держжитлокомунгоспу України від 13.12.95 №55 "Про затвердження Положення про порядок розрахунків за комунальні послуги між виробниками (постачальниками), виконавцями і споживачами послуг водопостачання, водовідведення і теплопостачання в умовах використання засобів обліку споживання води і теплової енергії в житловому фонді та підвищення економічної зацікавленості споживачів у їх встановленні за власні кошти", зареєстрований Мінюстом України 17.12.95 за №480/1016.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1995 року № 947 "Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2000 роки" відповідальність за впровадження засобів обліку покладена на облдержадміністрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.95 № 483 заборонено, починаючи з другого півріччя 1995 року введення в дію житлових будинків, закладів культури, об"єктів соціально-побутового та виробничого призначення без оснащення засобами обліку і приладами регулювання споживання води та теплоти.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ