Решение от 07.09.2001 № 49 "О проекте новой редакции "Перечня объектов и видов работ, по которым утверждение проектов в границах действующего законодательства Украины не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 07.09.2001 № 49 "О проекте новой редакции "Перечня объектов и видов работ, по которым утверждение проектов в границах действующего законодательства Украины не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы"
Дата принятия07.09.2001
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа49
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про проект нової редакції “Переліку об’єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи”

Про проект нової редакції “Переліку об’єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи”

Рішення НТР від 7 вересня 2001 р. № 49

            З метою практичної реалізації “Переліку об’єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи” відповідно до вимог Законів України “Про інвестиційну діяльність” та “Про архітектурну діяльність” науково-технічна рада вирішила:

            1. Схвалити і рекомендувати до затвердження “Перелік об’єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи" (далі Перелік).

            2. Визнати, що належність конкретного об’єкта або виду робіт до перелічених у цьому Переліку встановлюється замовником разом з головним інженером (головним архітектором) проекту за підтвердженням місцевої або галузевої служби Укрінвестекспертизи. У разі виникнення розбіжностей рішення з цього питання приймається Держбудом України.

            3. Погодитися з тим, що по об’єктах та видах робіт, наведених у Переліку, є обов’язковим:

            а) дотримання під час прийняття проектних рішень та розроблення проектів будівництва чинних державних стандартів, норм і правил та технічних умов на проектування об’єктів. Відповідальність покладається на розробника документації;

            б) виконання спеціальних експертиз з питань:

            - кошторисної вартості - у разі використання коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій - по всьому Переліку;

            - пожежної безпеки - по пп. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19 Переліку;

            - безпеки у газовому господарстві по пп. 3,8,9,10,11,13 Переліку (за наявності газопостачання);

            - захисту навколишнього природного середовища - відповідно до особливих вимог регіонального органу Мінекоресурсів, сформульованих при попередньому погодженні місця розташування об’єкта;

            - санітарного благополуччя - по пп. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17 (за наявності пристроїв з освітлювальним, електротехнічним, електронним та лазерним устаткуванням), 19,20,21,22,23 Переліку;

            - охорони праці - по пп. 1,2,3,4,6 (щодо блискавкозахисту наявних будинків і споруд), 9,10 (крім службових приміщень), 12,13,19,23 Переліку;

            - енергозбереження - по пп.2,10 Переліку - в разі річного споживання паливно-енергетичних ресурсів у розмірі 1 тис.тонн і більше в перерахунку на умовне паливо.

            При цьому рекомендувати замість експертного висновку інші форми погодження.

            4. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю визначення вартості будівництва (П.Губень) підготувати наказ Держбуду України про затвердження “Переліку об’єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи" з врахуванням зазначених рекомендацій.

            Заступник Голови НТР

В.Присяжнюк

__________

Довідка

                На виконання прикінцевого абзацу статті 7 Закону України “Про архітектурну діяльність” наказом Держбуду від 18.08.99 № 197 затверджений “Перелік об’єктів, затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи” та зареєстрований Міністерством юстиції України 30.09.98 за № 614/3054.

                Після застосування зазначеного Переліку протягом трьох років виникла необхідність доопрацювати його та викласти у новій редакції під назвою “Перелік об’єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує позитивного висновку комплексної державної експертизи".

                Крім того, Законом України “Про інвестиційну діяльність” встановлено, що державній експертизі у повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій. Таким чином, нова редакція Переліку не містить об’єктів, будівництво яких фінансується із залученням зазначених коштів.

                На підставі законів України про окремі експертизи нормативними документами зацікавлених міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлені переліки об’єктів, які підлягають експертизі з питань, що належать до їх компетенції, і тому зазначений Перелік погоджується з органами державних експертиз з питань пожежної безпеки, захисту навколишнього природного середовища, сформульованих при попередньому погодженні місця розташування об’єкта, санітарного благополуччя, охорони праці та з енергозбереження.

                Встановлення уточненого та більш розширеного Переліку спростить процедуру затвердження та будівництва технічно нескладних об’єктів і видів робіт за умови дотримання у процесі прийняття проектних рішень та розроблення проектів будівництва чинних державних будівельних норм та технічних нормативів і стандартів України, а також правил погодження. Відповідальність за зазначене покладається на розробника документації, а належність конкретного об’єкта або виду робіт до перелічених у цьому Переліку встановлюється замовником разом з головним інженером (головним архітектором) проекту за підтвердженням місцевої або галузевої служби Укрінвестекспертизи. У разі виникнення розбіжностей рішення з цього питання приймається Держбудом України.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ