Решение от 09.10.2001 № 96 "Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 96. О проекте Отраслевой программы энергосбережения в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве на 2001-2005 годы и на перспективу"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19896 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 09.10.2001 № 96 "Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 96. О проекте Отраслевой программы энергосбережения в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве на 2001-2005 годы и на перспективу"
Дата принятия09.10.2001
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа96
РазработчикСовет главных архитекторов


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу

Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу

Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. № 96

            Проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу (далі Програма) розроблено відповідно до пріоритетних завдань Уряду та Комплексної державної програми енергозбереження України і спрямовано на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в галузі, зниження енергоємності виробництва та собівартості продукції, робіт і послуг.

            На кінець 2005 року за рахунок реалізації заходів Програми передбачається зекономити понад 13,2 млн.т у.п. та знизити енергоємність виробництва майже на 18 відсотків.

            З метою реалізації завдань Комплексної державної програми енергозбереження та координації заходів з економії енергоресурсів у галузі колегія вирішила:

            1. Схвалити проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу.

            2. Начальникам управлінь та відділів Комітету (Л.Муляр, Л.Кравченко, М.Каплун, С.Кремена, О.Мільнер,  Є.Голубятніков, М.Тарапата), координаторам від Держбуду за виконання заходів Програми:

            узяти завдання Програми до виконання і враховувати їх під час підготовки щорічних організаційно-технічних заходів держбуду, планів фінансування науково-дослідних і конструкторських розробок, цільових і науково-технічних програм, робіт із стандартизації та розроблення проектних рішень масового застосування;

            забезпечити постійний моніторинг реалізації заходів Програми та періодичний розгляд їх результатів на засіданнях секцій НТР та нарадах за участю керівників підприємств і організацій - виконавців першочергових заходів Програми.

3. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) разом з управліннями та відділами Комітету щорічно під час розроблення показників до проекту Державного бюджету України передбачати включення до них заходів, спрямованих на проведення науково-технічних та нормативних розробок і розв’язання інших проблем енергозбереження в галузі.

4. Рекомендувати будівельним корпораціям, Республіканському комітетові по житлово-комунальному господарстві АР Крим, облжитлокомунуправлінням:

узяти завдання Програми за основу під час розроблення та реалізації відповідних галузевих і обласних програм енергозбереження, передбачивши вжиття додаткових заходів для масового впровадження енергозберігаючих технологій та рішень;

створити робочі групи і постійно на їх засіданнях розглядати стан реалізації заходів з енергозбереження та щорічно до 1 лютого інформувати Держбуд        про ефективність проведеної роботи з енергозбереження.

5. Загальну координацію заходів, передбачених Програмою, покласти на Координаційну раду Держбуду з енергоефективних технологій та реновації будинків.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників голови Комітету Г.Семчука і В.Присяжнюка.

Голова колегії

В.Череп

Довідка

                За обсягами споживання паливно-енергетичних ресурсів будівництво та житлово-комунальна сфера посідають третє місце серед інших галузей народного господарства країни. При цьому із загального обсягу споживання (75 млн.т у.п.) наявний житловий фонд споживає енергоресурсів 85%, промисловість будівельних матеріалів - 11,4%, будівництво - 3,6%. Тільки підприємства житлово-комунального господарства на вироблення продукції та послуг споживають щорічно в середньому понад 10 млрд.кВт.год. електроенергії та 8,5 млрд.куб.м природного газу.

                Разом з тим питомі витрати палива значно перевищують зарубіжні показники (в окремих підгалузях у 1,5-2 рази).

                Через надмірну централізацію теплопостачання, експлуатацію малоефективного та зношеного обладнання, низьку теплозахисну спроможність огороджуючих конструкцій житлових будинків втрачається 30-40% виробленої теплової енергії.

                До непродуктивних втрат теплової енергії та води призводить незадовільний технічний стан інженерних мереж. Понад 13,9% теплових та 25% водопровідних мереж перебувають у ветхому та аварійному стані.

                У житловому фонді через низький рівень оснащення приладами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії ці ресурси використовуються населенням нераціонально. Світовий досвід підтверджує можливість скорочення їх споживання в умовах обліку на 20-30%.

                Необхідно також врахувати, що складова частина витрат енергоносіїв у собівартості послуг з водо-, теплопостачання у різних регіонах складає від 35 до 65%, що при постійному зростанні вартості енергоресурсів зумовлює збільшення тарифів на ці послуги.

                Висока енергоємність також у промисловості будівельних матеріалів через застаріле технологічне обладнання, низькі темпи оновлення основних фондів, неритмічність та тимчасові зупинки виробництва. Це впливає на конкурентоспроможність вітчизняних будівельних матеріалів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

                Наведені дані свідчать про важливість вирішення проблеми енергозбереження в галузі. Сьогодні є окремі програми енергозбереження, які застаріли і вимагають суттєвих коригувань. Окрім цього, останнім часом прийнято ряд державних цільових програм, які необхідно врахувати у практичній роботі.

                Тому на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 № 1040 та з метою координації заходів енергозбереження на всіх рівнях будівельного комплексу та житлово-комунальної сфери за дорученням Комітету Науково-дослідний інститут будівельного виробництва розробив проект Галузевої програми енергозбереження на 2001-2005 роки та на перспективу.

                Проект Програми розроблено на підставі пропозицій, отриманих від структурних підрозділів Комітету, науково-дослідних та проектних організацій, будівельних корпорацій (Укрбуд, Украгропромбуд, Укрмонтажспецбуд, Укрцемент, Укртрансбуд, Укрбудматеріали, ХК “Київміськбуд”), обласних управлінь житлово-комунального господарства.

                Документ містить загальний аналіз та характеристику сучасного стану енергоспоживання в галузі, основні причини та напрями розв’язання проблеми енергозбереження, перелік нових науково-технічних і нормативних розробок, які передбачаються до виконання, перелік та економічні показники першочергових заходів з економії ПЕР по регіонах та корпораціях, механізм реалізації та контролю за виконанням завдань Програми. До Програми включено першочергові заходи, які відповідають вимогам маловитратності та перспективності.

                Основна мета Програми - зменшення енергоспоживання у будівельному комплексі та житлово-комунальній сфері, досягнення щорічної економії в середньому 3,3-3,5%, зниження енергоємності виробництва на кінець 2005 року на 18%. Загальні витрати на реалізацію першочергових заходів Програми складають понад 2,88 млрд.грн., економія становить 13,5 млн.т у.п. (або 620 млн.грн.). На проведення наукових та нормативно-технічних розробок передбачається спрямувати 15,6 млн.грн. (за рахунок державного бюджету та залучення пайових коштів підприємств).

                Програмні заходи мають стати основою формування та реалізації галузевих програм будівельних корпорацій, обласних (регіональних) програм та програм енергозбереження конкретних підприємств. При цьому для досягнення щорічної економії в межах 3,5-4% до цих програм мають бути включені також інші додаткові заходи. Програмні заходи повинні щорічно доповнюватися та уточнюватися виходячи з конкретних умов їх реалізації.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ