Решение от 16.11.2001 № 62 "О проекте Целевой программы стабилизации работы и развития коммунальной теплоэнергетики Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20047 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 16.11.2001 № 62 "О проекте Целевой программы стабилизации работы и развития коммунальной теплоэнергетики Украины"
Дата принятия16.11.2001
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа62
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України

Рішення НТР від 16 листопада 2001 р. № 62

            Розглянувши проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України, розроблений на виконання Указу Президента України від 19.10.1999 № 1351/99 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства”, науково-технічна рада вирішила:

            1. Схвалити розроблений ВАТ “УкрНДІінжпроект” проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України (далі Програма).

            2. Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики (С.Кремена):

            2.1. Узгодити проект Програми із зацікавленими міністерствами та відомствами.

            2.2. Подати проект Програми на затвердження в місячний термін після затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства в ринкових умовах господарювання на 2002-2005 роки та на перспективу до 2010 р.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету М.Руля.

Голова НТР

В.Череп

Довідка

                Проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України (далі Програма) розроблено інститутом “УкрНДІінжпроект” на виконання Указу Президента України від 19 жовтня 1999 року № 1351/99 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства”.

                Проект Програми базується на таких основних засадах:

                - формування єдиних принципів встановлення тарифів на теплову енергію з урахуванням рентабельності та витрат на впровадження енергозберігаючих технологій є необхідною умовою фінансово-економічної діяльності підприємств комунальної теплоенергетики;

                - надійне та якісне забезпечення споживачів житлово-комунальної сфери тепловою енергією є комплексною проблемою і охоплює заходи законодавчо-правового, організаційного та науково-технічного характеру.

                Основною метою Програми є створення необхідних умов для розроблення і впровадження ефективних заходів стабілізації роботи, реконструкції та розвитку комунальної теплоенергетики України, що дасть можливість підвищити техніко-економічні показники функціонування та надійності устаткування, забезпечувати значну економію паливно-енергетичних ресурсів, поліпшити екологічний стан навколишнього середовища, стало і якісно забезпечувати споживачів тепловою енергією.

                Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні завдання:

         

       У сфері економічної політики

                З метою стабілізації роботи та подальшого розвитку комунальної теплоенергетики необхідно впровадити дієві економічні механізми, які б стимулювати застосування енергозберігаючих технологій.

                Енергозбереження повинно забезпечити скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, стати основним чинником оздоровлення комунальної теплоенергетики, сприяти подальшому ефективному розвиткові систем теплопостачання.

           

     У сфері цінової політики

                Передбачається перехід на диференційовану плату за теплову енергію залежно від пори року. Такий підхід і відповідна вартість 1 Гкал повинні забезпечити реальну оплату, а також дозволить мати обігові кошти, ремонтні фонди, які можна використати на оновлення основних засобів виробництва, у тому числі на виконання енергозберігаючих проектів.

                Усі тарифи на теплову енергію необхідно розраховувати тільки на одиницю її виміру - 1 Гкал.

                Перехід на диференційовані економічно обгрунтовані тарифи дасть змогу ритмічно працювати підприємствам протягом року. Водночас це ставить завдання перегляду ціноутворення на теплову енергію і тарифної політики та визнання виробленого тепла товаром.

            

    У сфері структурних перебудов та організаційних перетворень

                 Метою структурної перебудови комунальної теплоенергетики є створення нових організаційних форм управління, які повинні враховувати інтереси територіальних громад та підприємств теплоенергетики різних форм господарювання.

                З огляду на це пропонується:

                - збереження за Держбудом України функцій проведення єдиної економічної та технічної політики в галузі;

                - впровадження ліцензування підприємницької діяльності з вироблення та транспортування теплової енергії;

                - впровадження конкурентних засад у сфері надання послуг з теплопостачання відповідно до Указу Президента України від 19.08.97 № 853/97 “Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій”;

                - створення регіональних організаційних структур управління (акціонерних товариств, корпорацій), адекватних умовам ринку;

                - формування теплосервісних служб у малих містах та сільській місцевості;

                - удосконалення заходів соціального захисту працівників підгалузі.

          

      У сфері технічної політики

                Держбуд України свою роботу спрямовує на стабілізацію функціонування підприємств комунальної теплоенергетики шляхом впровадження ефективних енергозберігаючих технологій на основі виконаних розробок та подальше удосконалення нормативної бази.

                Основні пріоритети науково-технічної політики - сприяння інноваціям, використання вітчизняних науково-технічних досягнень і виробничого потенціалу енергомашинобудівного комплексу України, стимулювання розроблення енергоефективного і екологічно чистого обладнання, технічна реконструкція та модернізація діючих систем комунальної теплоенергетики.

                Виконання завдань Програми передбачається здійснити за два етапи:

                Етап І - 2002-2005 рр.;

                Етап ІІ - 2006-2010 рр.

                Етап І передбачає впровадження першочергових (невідкладних) заходів, спрямованих на стабілізацію роботи комунальної теплоенергетики.

                Етап ІІ передбачає заходи, спрямовані на розвиток комунальної теплоенергетики.

                З метою реалізації заходів Програми, спрямованих на стабілізацію роботи та розвитку комунальної теплоенергетики, визначені основні джерела фінансування: державний бюджет, місцеві бюджети, фонд енергозбереження підприємств, інші джерела (кредити, інвестиції тощо).

                Загалом для реалізації Програми протягом 2002-2010 рр. необхідно 2270,001 млн.грн.

                Джерела і напрями фінансового забезпечення заходів, передбачених Програмою, будуть уточнюватись у процесі щорічного опрацювання прогнозів соціально-економічного розвитку галузей (в т.ч. житлово-комунального господарства), регіонів України, а також під час формування державного бюджету.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ