Решение от 16.11.2001 № 63 "Об опыте НИИ строительных конструкций относительно решения научно-технических проблем обследования, оценки технического состояния и укрепления конструкций и зданий в условиях сжатых сроков строительства и реконструкции"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20107 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 16.11.2001 № 63 "Об опыте НИИ строительных конструкций относительно решения научно-технических проблем обследования, оценки технического состояния и укрепления конструкций и зданий в условиях сжатых сроков строительства и реконструкции"
Дата принятия16.11.2001
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа63
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про досвід НДІ будівельних конструкцій щодо вирішення науково-технічних проблем обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель в умовах стислих термінів будівництва та реконструкції

Рішення НТР від 16 листопада 2001 р. № 63

Зміни у структурі капітальних вкладень, що спрямовуються на реконструкцію будинків і споруд, підвищення інвестиційного попиту на забудову територій у центральних історичних частинах міст, вимоги до прискорення окупності інвестицій, а також високий рівень зношеності основних фондів і, перш за все, їх будівельної частини вимагають активізації робіт щодо визначення технічних та експлуатаційних ресурсів будівельних конструкцій і вжиття заходів для їх підвищення в умовах прискорених темпів виконання робіт.

Науково-дослідними і проектними організаціями, зокрема Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (далі НДІБК), накопичено позитивний досвід  оперативного комплексного виконання робіт щодо обстеження, оцінки технічного стану будівельних конструкцій та їх ресурсу, розроблення технічних рішень з підсилення конструкцій і будівель загалом, який підтверджує доцільність широкого впровадження наукового супроводження робіт з обстеження, оцінки технічного стану та розроблення технічних рішень з підсилення або проектування будівельних конструкцій під час реконструкції технічно складних та особливо відповідальних об‘єктів.

Водночас місцеві органи влади та замовники не завжди приділяють належну увагу проблемам наукового супроводження  виконання робіт з реконструкції, добудови або будівництва нових об‘єктів в умовах історичної та існуючої забудови міст, не забезпечують проведення комплексних теплофізичних і акустичних досліджень та розрахунків споруд як просторових систем разом з основою і фундаментом. Питання обстеження та оцінки технічного стану будівельних об‘єктів недостатньо відображені  в чинних будівельних нормативних документах, зокрема  для тих випадків, коли на об‘єкт одночасно впливає декілька негативних чинників, таких, як складні інженерно-геологічні умови, стиснена забудова тощо.

Науково-технічна рада вирішила:

1. Узяти до відома інформацію НДІБК (П.Кривошеєв) щодо наукового супроводження робіт з обстеження, оцінки технічного стану і ресурсу, розроблення проектних і технологічних рішень підсилення або заміни будівельних конструкцій під час реконструкції будинків і споруд в умовах обмежених термінів і суміщення науково-технічних і будівельно-монтажних робіт.

2. Вважати першочерговими заходами щодо забезпечення безпечної та надійної експлуатації будівельних конструкцій наявних об’єктів:

розширення нормативно-методичної бази, удосконалення  і впровадження нормативно-технічних документів з питань обстеження та підсилення конструкцій будівель і споруд;

прискорення реалізації положень нормативних документів Держбуду і Держнаглядохоронпраці з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель і споруд;

удосконалення методів, в першу чергу неруйнівних, дослідження технічного стану будівельних конструкцій;

зміцнення матеріально-технічної бази дослідних лабораторій, що працюють у зазначеному напрямі.

3. Управлінню інженерного захисту територій та промислової забудови (А.Крищук), Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Л. Муляр), Управлінню охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури               (М. Кучерук) разом з проектними та науково-дослідними організаціями протягом  2002 року  узагальнити досвід наукового супроводження робіт з обстеження, оцінки технічного стану та реконструкції технічно складних і особливо відповідальних об'єктів та внести пропозиції  щодо визначення переліку типів об’єктів та видів робіт, для яких потрібно запровадити обов’язкове наукове супроводження.

4. Інститутам НДІБК, КиївЗНДІЕП, УкрНДІпроектреконструкція, УкрНДІпроектреставрація, НДІБВ у місячний термін подати пропозиції до плану робіт Держбуду із стандартизації  щодо розроблення нормативних та методичних документів, в т.ч. за власні кошти  розробників, із обстеження, реконструкції, реставрації та експлуатації будівельних об’єктів.

5. Вважати за доцільне визначити Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій головним науково-дослідним інститутом з напряму досліджень: “Методологія наукового супроводження будівельних об”єктів”.

Управлінню інженерного захисту територій та промислової забудови (А.Крищук), Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) разом з НДІБК у двомісячний термін підготувати в установленому порядку пропозиції щодо внесення відповідних змін до наказу від 18 січня 1994р. № 9.

6. НДІБК протягом 2002 року підготувати проект нормативно-методичного документа щодо здійснення наукового супроводження будівельних об”єктів.

7. Рекомендувати науково-дослідним і проектним організаціям більше уваги приділяти вирішенню таких проблем, як:

оптимізація процесів виконання робіт під час реконструкції будинків і споруд, у т.ч. без зупинки їх функціонування;

розроблення методів захисту в умовах агресивного впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, оптимізація вибору конструкцій та матеріалів під час реконструкції;

розроблення методів і засобів діагностики, оцінки технічного стану та ресурсу конструкцій будівель і споруд;

удосконалення методів комплексних розрахунків і проектування будівель і споруд, що підлягають реконструкції;

дослідження особливостей реконструкції пам’яток історії й архітектури та розроблення заходів щодо їх збереження і підвищення довговічності;

наукове супроводження процесів реконструкції та реставрації будівель і споруд;

розроблення надійних методів і засобів збереження будівель і споруд у процесі їх консервації;

розроблення методів і засобів демонтажу будівель і споруд, що виробили свій ресурс і термін експлуатації.

8. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, облдержадміністраціям, держадміністраціям міст Києва і Севастополя, органам місцевого самоврядування та замовникам:

прискорити паспортизацію об’єктів усіх форм власності та галузевого призначення з метою визначення і оцінки технічного стану конструкцій, будинків і споруд;

підвищити увагу до питань визначення технічного ресурсу конструкцій об’єктів  інженерної інфраструктури, мостів, транспортних переходів, дамб водосховищ, шламонакопичувачів та хвостосховищ;

враховувати під час здійснення заходів щодо підсилення конструкцій, реконструкції та відновлення об’єктів зміни інженерно-геологічних умов територій, вплив виконуваних робіт на будинки, що розташовані поруч;

забезпечувати виконання комплексних теплофізичних і акустичних досліджень та розрахунків споруд як просторових систем разом з основою і фундаментом;

залучати до обстеження, оцінки технічного стану та підсилення як конструкцій, так і будівель загалом спеціалізовані наукові та проектні організації, визначені відповідними рішеннями Держбуду.

9. НДІБК разом з ДП “Укрархбудінформ” організувати висвітлення досвіду з питань обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель у часописі “Будівництво України”.

Голова НТР

В.Череп


Довідка

                Нині значної актуальності набуло питання визначення технічних і експлуатаційних ресурсів будівельних конструкцій та їх підвищення в умовах прискорених темпів виконання робіт.

                НДІ будівельних конструкцій накопичено цінний досвід оперативного виконання робіт щодо обстеження, оцінки технічного стану та розроблення технічних рішень з підсилення конструкцій і будівель. Відпрацьовано питання дослідження як будинків загалом, так і будівельних конструкцій, оцінки їх технічного стану та забезпечення безаварійної експлуатації об’єктів. Розроблено методики та засоби моніторингу напружено-деформованого стану будівель і споруд та грунтових масивів. Створено методику визначення фактичних динамічних характеристик будівель і споруд залежно від стану основи. Узагальнено досвід застосування методів та засобів неруйнівного контролю за станом та якістю бетону, залізобетону, цегли та іншої будівельної продукції в умовах будівельного майданчика.

                Цей досвід застосовано у процесі вирішення науково-технічних проблем відновлення та реставрації видатних пам’яток архітектури. При відтворенні комплексу Михайлівського Золотоверхого собору на основі комплексного вивчення технічного стану конструкцій споруд, що збереглися, інженерно-геологічних умов майданчика, розрахунків та числового аналізу були відпрацьовані конструктивні рішення фундаментів і собору загалом, які найбільш наближені до його первісного вигляду.

                При відтворенні Успенського собору Києво-Печерської лаври вирішувалися проблеми застосування пальових фундаментів в унікальних грунтових умовах майданчика Лаври та питання об’єднання в єдину конструкцію наявних і новозведених частин будівлі.

                Під час реконструкції Одеського оперного театру вирішувалися питання підсилення фундаментів і каркасу будинку без припинення функціонування театру. Складність конструктивних рішень, відсутність креслень зумовлювали спільну працю науковців, проектувальників і будівельників.

                Проблеми відтворення та реконструкції пам’яток архітектури вирішуються з урахуванням питань енергозбереження та поліпшення їх акустичних характеристик. Над вирішенням цих проблем НДІБК успішно співпрацює з інститутами “Діпромісто”, “Київпроект”, “КиївЗНДІЕП”, “Укрпроектреставрація”, “НДІпроектреконструкція”, КНУБА та ін.

                Значний досвід отримано у вирішенні будівельних проблем перетворення об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему, де найважливішими проблемами були і залишаються обстеження і моніторинг стану будівельних конструкцій, розроблення заходів щодо їх підсилення.

                Найбільш яскравим прикладом можливостей науковців у вирішенні питань реконструкції складних об’єктів у стислі терміни, практично в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, є виконання досліджень та розроблення технічних рішень з підсилення будівельних конструкцій споруд Київського залізничного вокзалу фахівцями НДІБК.

                На замовлення Південно-Західної залізниці НДІБК виконано наукове супроводження реконструкції наявної та будівництва нової споруди Київського залізничного вокзалу. Проблема ускладнювалася відсутністю проектної документації та обгрунтованих даних про зміну міцності та деформативності бетону за 70-річний термін експлуатації. Конструкції мали значні дефекти, зумовлені пошкодженням захисного шару бетону, корозією арматури, відсутністю гідроізоляції та руйнуваннями під час війни. Дослідження включали виконання візуального обстеження стану будівельних конструкцій, оцінку міцності будівельних матеріалів (цегельної кладки, бетону й арматури), розроблення тривимірних комп’ютерних моделей і на їхній основі оцінку стану несучої здатності та підготовку технічних рішень з підсилення несучих будівельних конструкцій.

                Вчасне виконання наукового супроводження робіт з реконструкції будівель і споруд сприяє зменшенню вартості та прискоренню виконання робіт, забезпеченню довготривалої надійної експлуатації об’єктів будівництва.

                Наукове супроводження будівництва раніше здійснювалося на стадії відпрацювання типових конструкцій та типових серій будинків. На даному етапі розвитку економіки основні завдання будівництва полягають у збереженні та реконструкції будівельної частини основних фондів. Наукове супроводження стає актуальним на кожному етапі створення та життєдіяльності об’єктів, включаючи всі аспекти їхнього функціонування. Для цього необхідно визнати і законодавчо оформити проведення наукового супроводження та розвивати нормативну і методичну основу його здійснення.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ