Решение от 30.11.2001 № 111 О реализации положений Закона Украины Об архитектурной деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 30.11.2001 № 111 О реализации положений Закона Украины Об архитектурной деятельности
Дата принятия30.11.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа111
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про реалізацію положень Закону України “Про архітектурну діяльність”

Про реалізацію положень Закону України “Про архітектурну діяльність”

Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. № 111

            Заслухавши інформацію начальника Управління містобудівної політики А.Економова та начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції України В.Папки про реалізацію положень Закону України “Про архітектурну діяльність”, колегія зазначає, що першочергові нормативно-правові акти, які визначені цим Законом, своєчасно розроблені та затверджені в установленому порядку. Введення їх в дію створило правові та організаційні засади для поліпшення архітектурної діяльності в Україні. Разом з тим на місцях триває практика будівництва важливих об’єктів архітектури без оголошення конкурсів. Непоодинокі випадки, коли розроблення проектів здійснюється за участю керівників місцевих органів містобудування та архітектури, однак ці проекти не виносяться на розгляд архітектурно-містобудівних рад вищого рівня. Зафіксовані випадки порушення встановленого Законом порядку призначення осіб на посади головних архітекторів областей, міст, районів. У ряді регіонів не приділяється належної уваги зміцненню органів державного архітектурно-будівельного контролю. Затримується впровадження професійної атестації виконавців робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

            З метою подальшого вдосконалення правових норм архітектурної діяльності колегія вирішила:

            1. Узяти до відома інформацію стосовно стану реалізації положень Закону України “Про архітектурну діяльність”.

            2. Управлінню містобудівної політики (А.Економов) за участю місцевих органів містобудування та архітектури за згодою Національної Спілки архітекторів України, Академії архітектури України до кінця поточного року підготувати пропозиції щодо внесення необхідних змін до Закону України “Про архітектурну діяльність” та інших нормативно-правових актів, термінів їх розроблення і внесення в установленому порядку на розгляд відповідним органам.

            3. Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню нормативно-правового  забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (М.Каплун), Відділу кадрів, спецроботи та  юридичного забезпечення (В.Купчук):

            у січні 2002 року підготувати відповідні обгрунтування та проект постанови Кабінету Міністрів України щодо необхідності створення в структурі районних державних адміністрацій окремих відділів містобудування та архітектури і відділів житлово-комунального господарства.

            4. Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Л.Муляр), Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка) у процесі аналізу діяльності місцевих органів містобудування та архітектури розглядати питання дотримання законодавства у сфері архітектурної діяльності.

            5. Держархбудінспекції (В.Папка):

            до кінця року завершити розроблення “Положення про кваліфікаційну атестацію фахівців, які беруть участь у створенні об’єктів архітектури” та підготувати його для подання на затвердження Кабінету Міністрів України;

            прискорити погодження проекту “Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію” у Міносвіти, Держпідприємництва, Мінюсті та забезпечити його подання на затвердження;

            до 20 грудня ц.р. підготувати пропозиції щодо підвищення ролі та статусу інспекцій ДАБК, а також удосконалення порядку ліцензування суб’єктів будівельної діяльності.

            6. Управлінню архітектурно-будівельних систем (Л.Муляр) до 1 лютого 2002 року завершити розроблення остаточної редакції ДБН “Житлові будинки”. Підготувати пропозиції щодо створення та затвердження термінологічного словника у сфері будівництва, архітектури та містобудування для послідовного внесення чіткої термінології до чинних нормативно-правових актів.

            7. Рекомендувати:

            7.1. Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

            у першому кварталі 2002 року розглянути стан реалізації Закону України “Про архітектурну діяльність” в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та затвердити необхідні заходи щодо поліпшення архітектурної діяльності, державного контролю у сфері будівництва;

            у ході розгляду кандидатів на посади головних архітекторів АР Крим, областей, районів, міст, районів у містах приділяти більше уваги врахуванню їх професійного рівня та досвіду роботи у сфері містобудування та архітектури, здійснювати призначення на ці посади виключно за результатами конкурсів;

            активізувати діяльність щодо розроблення регіональних та місцевих правил забудови населених пунктів, організації проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, впровадження чіткої та прозорої процедури надання вихідних даних на проектування об’єктів архітектури.

            7.2. Запорізькій, Одеській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Дніпропетровській облдержадміністраціям вжити заходів щодо зміцнення і упорядкування інспекцій ДАБК.

            8. Заступникам голови Комітету за належністю питань, начальникам Управління містобудівної політики (А.Економов), Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Л.Муляр), Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) під час формування планів науково-дослідних робіт та робіт із стандартизації на наступні роки включати проведення першочергових наукових досліджень у галузі архітектури та містобудування, розроблення державних будівельних норм.

            9. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка.

Голова колегії

В.Череп

Довідка

                20 травня 1999 року  Верховною Радою України ухвалено Закон України "Про архітектурну діяльність". Прийняття Закону зумовлено необхідністю створення правових та організаційних засад архітектурної діяльності, яка пов’язана з плануванням територій, проектуванням і будівництвом об’єктів житлово-цивільного, комунального, промислового призначення.

                Законом визначена провідна роль архітектора в розробленні проектів та їх реалізації у процесі будівництва, встановлені порядок підготовки вихідних даних для проектування і будівництва, проведення архітектурних і містобудівних конкурсів, спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури, права і обов’язки фізичних та юридичних осіб під час створення об’єктів архітектури, авторські права на твори архітектури.

                З метою захисту забудови міст і сіл, замовників від неякісних проектних рішень запропонована професійна атестація архітекторів, яка передбачає надання права самостійного здійснення проектних робіт лише професійно підготовленим фахівцям.

Закон спрямований на створення належних умов для розвитку архітектурної творчості в Україні, захисту інтересів вітчизняного архітектора, приведення практики архітектурної діяльності в державі у відповідність до міжнародних вимог.

На виконання цього Закону та відповідного доручення Кабінету Міністрів України Держбудом розроблено проекти змін до деяких законів України та проекти нормативно-правових документів, які затверджено відповідними постановами Кабінету Міністрів України або наказами Держбуду.

                Підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України “Про основи містобудування”, який дозволив усунути суперечності в чинному законодавстві стосовно реалізації повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, що в цілому сприятиме поліпшенню планування і забудови територій міст і сіл, контролю за додержанням містобудівного законодавства.

Підготовлено проекти змін та доповнень до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об`єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” стосовно відповідальності за передачу замовникам проектної документації, яка не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, та проект відповідних змін до Закону України “Про підприємництво” щодо ліцензування будівельної діяльності.

Затверджено постановами Кабінету Міністрів України:

"Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу", який встановлює єдині  процедури розроблення та надання замовникам архітектурно-планувального завдання та технічних умов, їх зміст, порядок визначення розміру плати за їх підготовку;

"Порядок проведення архітектурних та містобудівних конкурсів", який встановлює єдині вимоги до організації та проведення архітектурних і містобудівних конкурсів для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій щодо об’єктів архітектури та містобудування.

Затверджено наказами Держбуду:

"Типове положення про архітектурно-містобудівну раду при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури", в якому визначено основні завдання, склад і структуру, права і порядок створення містобудівних рад, встановлено організаційні засади їх роботи;

"Перелік об’єктів, затвердження проектів яких в межах законодавства не потребує висновку експертизи";

"Положення про архітектурно-технічний паспорт об`єкта архітектури", у якому визначено умови щодо складу інформації про експлуатацію об’єкта, головні архітектурні елементи, які не підлягають заміні, проектувальника, місце збереження проектної документації тощо.

Науково-технічною радою Держбуду у вересні 2001 року схвалено проект "Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію", який направлено на погодження Міносвіти, Держпідприємництва, Мін’юсту.

Підготовка проектів зазначених нормативно-правових актів і законопроектів здійснювалась із залученням провідних фахівців у сфері містобудування інститутів НДПІмістобудування, Урбаністики, Діпромісто, Академії архітектури України, Національної Спілки архітекторів України, Державного агентства авторських і суміжних прав України, спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури. Проекти документів розсилалися для обговорення місцевим органам містобудування та архітектури.

Реалізація Закону України "Про архітектурну діяльність" сприяла подальшому врегулюванню діяльності місцевих органів містобудування та архітектури, а також архітектурної справи в державі.

Законом визначено зміст державної підтримки архітектурної діяльності. Так, підвищення кваліфікації працівників місцевих органів містобудування та архітектури здійснюється на курсах при Академії державного управління, в інституті Діпромісто, Академії житлово-комунального господарства, а також на обласних курсах та семінарах, до участі в яких постійно залучаються спеціалісти Держбуду. Однак питання організації підвищення кваліфікації архітекторів - проектувальників поки що не вирішено.

В дуже обмежених обсягах здійснюється державне фінансування наукових робіт, розроблення державних містобудівних норм, внаслідок чого практично не здійснюються дослідження в галузі теорії та історії архітектури, містобудування, що призводить до втрат наукових кадрів.

За браком коштів припинено на державному рівні конкурсне проектування, розроблення експериментальних та пілотних містобудівних проектів, що не дає можливості своєчасно вдосконалювати нові методичні розробки та нормативні документи.

Аналіз реалізації положень Закону місцевими органами містобудування та архітектури свідчить, що на місцевому рівні у більшості областей архітектурно-містобудівні ради створено згідно з законодавством, однак професійний склад в Одеській, Луганській, Херсонській областях не відповідає зазначеному Положенню, а саме: чисельність архітекторів менша ніж 50 відсотків. Ефективно працюють ради при головних архітекторах областей: Київської, Житомирської, Запорізької, Одеської, Тернопільської, Чернівецької, міст Києва і Севастополя, а також при Міністрі Автономної Республіки Крим.

Законодавством встановлено обов’язковість призначення на посаду головних архітекторів виключно за результатами конкурсу. За останні два роки призначено нових головних архітекторів п’яти областей: Дніпропетровської, Закарпатської, Кіровоградської, Харківської, Черкаської, однак при цьому допущено порушення положень закону - тільки трьох призначено на конкурсних засадах, а своєчасно погоджено з Держбудом лише дві кандидатури.

Головним архітекторам надано право брати участь у проектуванні об’єктів архітектури за умови погодження архітектурних рішень з органами містобудування та архітектури вищого рівня, а також у разі отримання такого права за результатами конкурсу. Однак тільки два архітектори представили проекти на архітектурно-містобудівну раду при Держбуді - головний архітектор м.Києва, який представив шість проектів, та головний архітектор Житомирської області представив один проект, хоча відомо, що значна частина посадових осіб бере участь у розробленні проектів архітектурних об’єктів.

Згідно із Законом посаду головного архітектора може займати особа, яка має вищу архітектурну освіту та відповідний стаж роботи. На даний час 85 відсотків посад головних архітекторів областей, 70 відсотків посад головних архітекторів міст і лише 48 відсотків посад головних архітекторів районів займають архітектори за фахом. Найменше архітекторів за фахом займають відповідні посади у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.

Не сприяє ефективній діяльності відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій об’єднання функцій в одному підрозділі, яке було здійснено за останні роки, та дуже обмежений чисельний склад цих відділів (не більше трьох посадових осіб, як правило, - тільки дві одиниці, що не відповідає постанові Кабінету Міністрів України, якою визначено - не менше чотирьох).

Розроблення проектів об’єктів архітектури здійснюється на підставі вихідних даних, до яких належать у тому числі архітектурно-планувальне завдання та технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта. Аналіз одержаної інформації підтверджує, що тривалість розробки АПЗ здійснюється  у межах, встановлених Законом - 1 місяць; діапазон середньої вартості підготовки АПЗ - від 730 грн. у Києві до 47 грн. - у Запорізькій області. У 19-ти областях організовано підготовку комплекту вихідних даних у повному обсязі на замовлення забудовників.

Проектування об’єктів на конкурсних засадах є важливим фактором підвищення якості архітектурних рішень. У Миколаївській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській областях цьому питанню приділяється належна увага. У Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій областях практично не проведено за цей рік жодного конкурсу або лише по одному.

Відповідно до статті 10 Закону державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування.

Станом на 01.09.2001 року кількісний склад інспекцій Держархбудконтролю становить 587 чоловік при розрахунковій потребі 1076 чоловік.

В окремих областях місцевими адміністраціями не приділяється належної уваги питанню контролю за додержанням нормативно-правових актів у сфері містобудування. Свідченням цього є випадки скорочення штатних одиниць обласних інспекцій і особливо районних. Так, у Рівненській області за останні два роки обласну інспекцію з чотирьох штатних одиниць скорочено до двох. По одному працівникові - в інспекціях Закарпатської, Запорізької, Сумської та Черкаської областях. У Запорізькій області із 20-ти адміністративних районів є інспекції тільки в одному районі, у Миколаївській - немає в жодному із 19-ти районів, у Херсонській - із 18-ти районів є в 3-х районах, у Черкаській - із 20-ти районів інспекції є в 4-х, у Дніпропетровській - із 22 районів є тільки в 4-х районах. У цих випадках функції інспекцій Держархбудконтролю покладаються на органи містобудування та архітектури, що не відповідає чинному законодавству.

Висновки.

                Загалом основні положення Закону реалізовані як на державному, так і на місцевому рівнях.

                Розроблено і впроваджено в практику архітектурної діяльності нормативно-правову базу, яка спрямована на реалізацію основних положень.

                Потребують остаточного завершення нормативно-правові документи стосовно здійснення професійної атестації архітекторів.

                Реалізація державної підтримки архітектурної діяльності потребує налагодження системи підвищення кваліфікації архітекторів-проектувальників.

                Підготовка нормативної бази та наукових розробок у сфері архітектури і містобудування відстає від потреб практики проектування та будівництва.

                На місцевому рівні не приділяється належної уваги призначенню архітекторів за фахом на відповідні посади та чисельному складу підрозділів.

                У деяких областях проектування ряду архітектурних об’єктів здійснюється не на конкурсних засадах, низька ефективність роботи архітектурно-містобудівних рад.

Додаток 1

Перелік

нормативно-правових документів, розроблених у зв’язку з прийняттям

Закону України "Про архітектурну діяльність"

1.

Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу.

2.

Порядок проведення архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.

Перелік об’єктів, затвердження проектів яких в межах законодавства не потребує висновку експертизи.

4.

Положення про архітектурно-технічний паспорт об’єкта архітектури.

5.

Типове положення про архітектурно-містобудівну раду при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури.

6.

Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію.

7.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування".

8.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування".

9.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво".

10.

Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення".


Додаток 2

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про діяльність місцевих органів містобудування та архітектури,

пов’язану з впровадженням Закону України "Про архітектурну діяльність"

(за 9 місяців 2001 року)

№ пп

Республіка,

область, місто

Діяльність архітектурно-містобудівної ради при головному архітекторі області

дата затверд-ження

чисе-льний склад

кіль-кість архі-текто-рів

кіль-кість прове-дених засі-дань

періодич-ність проведення засідань

кількість розглянутих проектів окремих об’єктів / кількість повернутих на доопра-цювання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

АР Крим

27.03.01

23

15

7

1 раз у місяць

48/7

2

Вінницька

25.08.97

14

10

3

1 раз у квартал

5/0

3

Волинська

6.01.98

23

8

3

по потребі

3/1

4

Дніпропетров-ська

11.01.01

20

15

2

по потребі

2/1

5

Донецька

1998

21

21

4

по потребі

6/1

6

Житомир-ська

27.06.01

27

14

6

2 рази у квартал

28/9

7

Закарпатська

2.05.01

12

7

9

1 раз у місяць

9

8

Запорізька

3.01.00

18

10/18

5

по потребі

40/1

9

Івано-Франківська

23.01.98

20

15

7

1 раз у місяць

12/1

10

Київська

-

38

27

20

2 рази у місяць

54/26

11

Кіровоград-ська

17.10.01

22

12/22

4

1 раз у місяць

4/1

12

Луганська

30.05.01

21

7

3

1 раз у місяць

3

13

Львівська

1998

14

11

14

1 раз у місяць

14

14

Миколаїв-ська

21.03.00

24

13

9

по потребі

9/3

15

Одеська

9.04.97

26

5

9

1 раз у місяць

29

16

Полтавська

1998

20

18

3

1 раз у квартал

4

17

Рівненська

-

28

14

7

1 раз у місяць

22/8

18

Сумська

9.01.01

14

9

3

щоквартально

9/3

19

Тернопіль-ська

26.07.01

27

14

10

щомісячно

35/21

20

Харківська

-

25

15

6

-

18/7

21

Херсонська

25.01.99

17

4

4

по потребі

16/4

22

Хмельницька

03.00

19

14

4

1 раз у квартал

5/2

23

Черкаська

зараз склад АМР поновлюється

4

1-2 рази на місяць

5/3

24

Чернігівська

25.10.96

26

26

25

2 рази у місяць

29/7

25

Чернівецька

4.05.00

17

10/17

8

щомісячно

42/16

26

Київ

6.11.00

60

30

29

1 раз на тиждень

363/32

27

Севастополь

21.03.95

18

14

17

по потребі

19/6


Продовження додатку 2

№ пп

Республіка,

область, місто

Організація та проведення містобудівних та архітектурних конкурсів

Надання архітектурно-планувального завдання (АПЗ)

і технічних умов (ТУ)

кількість прове-дених конкур-сів

на розроб-лення яких об’єктів були проведені конкурси

кількість наданих АПЗ на житлові будинки і громадські будівлі, інші споруди

середній розмір вартості  надання АПЗ / ТУ

(у грн.)

тривалість розробки АПЗ

(з часу звернення замовника)

кількість підприємств, що надають комплект вихідних даних у повному обсязі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

АР Крим

3

-

189

-

-

0

2

Вінницька

1

житловий будинок

358

140/80

1 місяць

36

3

Волинська

2

торгів. комплекс,

пам’ятник

821

190/95

1 місяць

20

4

Дніпропетровська

8

благоу-стрій, пам’ятники, гром. споруди

610

250/

2440

3 дні-

1 місяць

-

5

Донецька

3

храм, пам’ятник,

 схема планування

180

172

2 дні-

1 місяць

17

6

Житомирська

1

пам’ятник

538

165

10-20 днів

0

7

Закарпатська

3

каплиці, реконструкція

212

185

1 місяць

13

8

Запорізька

-

-

196

47/205

10-30 днів

4

9

Івано-Франківська

6

благоу-стрій, пам’ятники

533

360

1 місяць

20

10

Київська

2

громад. і торгів.споруд.

185

220

1 місяць

0

11

Кіровоград-ська

-

-

503

190

1 місяць

0

12

Луганська

-

-

1277

200 (АПЗ)

1 місяць

6

13

Львівська

4

-

124

200

1 місяць

28

14

Миколаїв-ська

32

гром.споруди, благоу-стрій, пам’ятник, планув. території

338

220

5-21 дн.

5

15

Одеська

2

громадські споруди

274

183

(АПЗ)

до 25 днів.

9

16

Полтавська

3

культові споруди

27

250

25 днів

30

1

2

9

10

11

12

13

14

17

Рівненська

-

-

180

190

1 місяць

4

18

Сумська

2

-

435

176

1 місяць

25

19

Тернопіль-ська

-

-

224

200

до 1 місяця

20

20

Харківська

8

-

122

280

1 місяць

32

21

Херсонська

1

герб області

51

-

10 дн.

1

22

Хмельницька

2

благоу-стрій, монумент

191

350

1 місяць

26

23

Черкаська

3

громад-ські  споруди, пам’ятник

404

200

1 місяць

0

24

Чернігівська

2

Благо-устрій,  рекон-струкція

523

250

1 місяць

0

25

Чернівецька

1

реконстр.площі

284

230

1 місяць

13

26

Київ

-

-

680

730

1 місяць

-

27

Севастополь

1

об’єкт культури

-

-

-

-

Додаток 3

Дані

про кадровий склад місцевих органів містобудування та архітектури

станом на 01.01.2001 року

№ пп

Республіка, область, місто

Фах головних архітекторів областей

Фах головних архітекторів міст

Фах головних архітекторів районів

архітектори

інші

архітектори

інші

архітектори

інші

1

Вінницька

-

1

4

2

8

20

2

Волинська

1

-

4

-

10

4

3

Дніпропетров.

1

-

10

3

6

16

4

Донецька

1

-

13

16

4

13

5

Житомирська

1

-

1

5

7

15

6

Закарпатська

-

1

2

-

6

10

7

Запорізька

1

-

9

1

4

16

8

Івано-Франківська

1

-

6

-

13

1

9

Київська

1

-

11

1

24

4

10

Кіровоградська

-

1

2

4

6

9

11

Луганська

1

-

6

4

7

6

12

Львівська

1

-

6

1

16

2

13

Миколаївська

1

-

2

3

3

14

14

Одеська

1

-

7

2

9

16

15

Полтавська

1

-

4

2

13

12

16

Рівненська

1

-

3

1

8

8

17

Сумська

1

-

6

-

14

4

18

Тернопільська

1

-

4

2

12

4

19

Харківська

1

-

5

-

16

13

20

Херсонська

1

-

1

-

5

11

21

Хмельницька

1

-

4

1

7

12

22

Черкаська

1

-

6

1

7

11

23

Чернігівська

1

-

3

-

9

12

24

Чернівецька

-

1

1

-

2

8

25

АР Крим

1

-

8

2

6

9

26

Київ

-

-

1

-

-

-

27

Севастополь

-

-

1

-

3

1

21

4

130

51

225

242

Всього :

25

180

467

архітекторів - 85%

архітекторів-70%

архітекторів - 48%

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ