Решение от 14.12.2001 № 71 "О проектах Закона Украины "О финансово-инвестиционном механизме реконструкции жилищного фонда"и "Типового положения о региональных целевых фондах реконструкции жилых домов"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 14.12.2001 № 71 "О проектах Закона Украины "О финансово-инвестиционном механизме реконструкции жилищного фонда"и "Типового положения о региональных целевых фондах реконструкции жилых домов"
Дата принятия14.12.2001
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа71
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры
Принявший органНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про проекти Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків”

Про проекти Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків”

Рішення НТР від 14 грудня 2001 р. № 71

            Розглянувши проекти Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків”, розроблені Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820 “Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій”, та враховуючи пропозиції, висловлені в ході їх обговорення, науково-технічна рада вирішила:

            1. Узяти до відома розроблення остаточної редакції проектів Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків”, відкоригованих за зауваженнями Мінекономіки, Мінфіну та Мінюсту.

            2. Погодитися з пропозиціями Мінекономіки, Мінфіну та Мінюсту щодо подання на розгляд Кабінету Міністрів України зазначених законодавчо-нормативних актів після прийняття нового Житлового кодексу, Податкового кодексу, Законів “Про іпотеку”, “Про гарантування вкладів населення”, які можуть вплинути на законодавче регулювання фінансово-інвестиційного механізму реконструкції житлового фонду і зумовити подальше доопрацювання розроблених документів.

            3. Рекомендувати створити робочу групу із залученням фахівців економічного профілю науково-дослідних і проектних інститутів та інших організацій під керівництвом першого заступника голови Комітету А.Беркути з метою координації розроблення законодавчо-нормативної бази інвестиційно-фінансового механізму реконструкції житлового фонду.

Голова НТР

В.Череп

Довідка

                Проект Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” (ІІІ редакція) розроблений НДІБВ на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 820 “Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій”.

                Вказаний проект Закону України спрямований на створення умов для запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму із залученням небюджетних джерел фінансування для реконструкції житлового фонду, а також системи довгострокового кредитування і податкових пільг учасникам інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах.

                Проект зазначеного Закону України складається з двох основних розділів, перехідних та прикінцевих положень, містить 18 статей.

                У розділі 1 “Загальні положення” визначено основні терміни, які використані у цьому Законі, мета створення фінансово-інвестиційного механізму реконструкції житлового фонду та його правові основи.

                Розділ 2 “Фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” передбачає шляхи його реалізації, у тому числі через створення державного та регіональних цільових фондів, визначає джерела фінансування, за рахунок яких вони наповнюються, а також обумовлює пільги для учасників реконструкції. Регіональні цільові фонди створюються за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади в межах, які обумовлені затвердженими регіональними програмами реконструкції житлового фонду.

                У прикінцевих положеннях визначено умови, які необхідно виконати для узгодження цього Закону з іншими чинними нормативно-правовими актами.

                Проект “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків” (ІІІ редакція) (далі Положення) розроблено Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820 “Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій”.

                Це Положення є підзаконним актом проекту Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” (стаття 3).

                Проект Положення розроблено з метою надання юридичного права та запровадження механізму створення в регіонах та наповнення коштами цільових фондів реконструкції житлових будинків із залученням різних джерел фінансування.

                Проект Положення складається із загальних положень та двох основних розділів: порядок формування та порядок використання коштів регіональних цільових фондів реконструкції житлових будинків, містить 31 статтю.

                У “Загальних положеннях” визначено основні терміни, використані у цьому Положенні, яке є основою для розроблення в регіонах Положень про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків з урахуванням конкретних місцевих умов. Обумовлено, що сума коштів, які мають спрямовуватись в регіональні цільові фонди, визначається обсягами реконструкції, передбаченими затвердженими регіональними програмами реконструкції. Регіональні цільові фонди створюються за поданням рад місцевих держадміністрацій відповідно до чинного законодавства.

                Розділ І “Порядок формування регіональних цільових фондів реконструкції житлових будинків” встановлює, за рахунок яких коштів мають створюватись регіональні цільові фонди, у тому числі шляхом надання довгострокових банківських кредитів, іпотечного кредитування, коштів населення тощо. Обумовлено, що розміри відрахувань до регіональних фондів уточнюються щорічно, виходячи з реальної потреби.

                Розділ ІІ “Порядок використання коштів регіональних цільових фондів реконструкції житлових будинків” визначає умови, на яких споживачеві надаються кошти, кредити, позики тощо на здійснення реконструкції житлових будинків, а також пільги з метою стимулювання залучення коштів до регіонального цільового фонду.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ