ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17178 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство
Дата начала действия01.10.2014
Дата принятия04.06.2014
СтатусДействующий
На заменуДБН А.2.2-3-2012
Утверждающий документПриказ от 04.06.2014 г. № 163 "Об утверждении ДБН А.2.2-3:2014 «Состав и содержание проектной документации на строительство»"
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаА.2.2-3:2014
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГБН В.2.3-37641918-550:2018 Автомобильные дороги. Остановки маршрутного транспорта. Общие условия проектирования

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Общая инструкция по безопасной эксплуатации многоэтажных многоквартирных жилых домов

Перечень нормативных документов в области строительства и промышленности строительных материалов бывшего СССР, действующие на территории Украины по состоянию на 01.05.2018 года

Письмо от 05.02.2018 № 40-701-(90-8)/895 Об осуществлении реконструкции

Регламент контроля качества монтажа внутренних санитарно-технических систем

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

ДБН А.2.2-3:2014

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук

За участю: Мінрегіон України (Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління; А. Беркута, канд. економ, наук; П. Губень)

ДП "Укрдержбудекспертиза" (О. Берендеева; А. Брусан; С. Буханенко

2 ВНЕСЕНО: Департамент технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 04.06.2014 р. № 163  

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 2014-10-01

4 НА ЗАМІНУ ДБН А.2.2-3-2012

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

STRUCTURE AND CONTENT OF PROJECT DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION

Чинні від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, рекон­струкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Додаткові вимоги до об’єктів галузевої специфіки встановлюються галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на реставрацію об’єктів культурної спадщини; на об’єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій; при ліквідації наслідків аварій і катастроф; на консервацію та розконсервацію об’єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи;

ДБН А.2.1-1:2014 інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДСТУ-Н Б 6.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com