Протокол N 36 заседания координационного Совета директоров проектно-искательских организаций Госстроя Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19351 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПротокол N 36 заседания координационного Совета директоров проектно-искательских организаций Госстроя Украины
Дата принятия20.09.2002
СтатусДействующий
Вид документаПротокол
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры
Принявший органНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ВИСТАВКОВІ ЗАХОДИ

ПРОТОКОЛ № 36

засідання   координаційної   Ради   директорів проектно-вишукувальних організацій

Держбуду  України

м. м. Донецьк-Слав’яногорськ                                                                    19-20 вересня 2002 р.

ПРИСУТНІ:

 

Члени ради директорів

Шевельов В.Б., Чуніхін В.Г., В.І., Білів І.Ф.,  Заглада П.Я., Кривошеєв П.І.,  Пушкаренко В.В., Сердюк О.П., Травкін М.О., Чеснок В.М., Мельник І.П.

Від Держбуду України   -    начальник Управління науково-технічної політики у будівництві  Григор А.Ф.

Від корпорації «Укрбуд» -  віце-президент  Шацький В.І.

Від інституту  ДНДІАСБ    - начальник відділу Гірник А.В. 

Від інституту «Донбасцивільпроект» - голова наглядової Ради, головний інженер проекту  Царик О.А.

                                                                  - головний інженер Решетов В.І.        

Від інституту «Донецький ПромбудНДІпроект» - головний інженер Симонович В.Е.

Від інституту «Донецькпроект» - головний інженер Мамчиць О.О.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Про проект Положення про базову організацію Держбуду України з науково-технічної діяльності

                                                               

                                                                                               Інф. Григор А.Ф.

2. Про проект плану переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду України ( в порядку підготовки до розгляду на засіданні НТР Держбуду України 30.09.02р.)

                  

                                                                                                         Інф. Григор А.Ф.

                                                                                                                  Гірник А.В.                   

                        

3. Щодо ситуації з визначення подальшого функціонування Національного фонду проектної продукції масового застосування

                                                                                                             Члени Ради

4. Щодо ширшого висвітлення проблемних питань, що розглядаються на засіданнях  ради директорів у виданнях Держбуду України («Інформаційний бюллетень», журнал «Будівництво України»)

   Члени Ради

5. Про досвід і кооперацію щодо участі проектно-вишукувальних і науково-дослідних організацій, підпорядкованих Держбуду України, у виставкових заходах та організації семінарів.

                                                

                       Інф.  Шевельов В.Б.

     

Засідання відкрив голова ради Шевельов В.Б., який відзначив, що питанння,   включені до порядку денного, мають виключно важливе значення і запропонував  приступити до роботи засідання згідно з затвердженою програмою.

Начальник Управління науково-технічної політики у будівництві Григор А.Ф. прокоментував «Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури», затверджене Указом Президента України від 20 серпня 2002 року №725.

З першого питання порядку денного «Про проект Положенння про базову організацію Держбуду України з науково-технічної діяльності»  надав інформацію  начальник Упавління науково-технічної політики у будівництві Держбуду України Григор А.Ф. У виступі акцентовано увагу на необхідності об’єднання, концентрації і координації зусиль Держбуду України та науково-технічних організацій будівельного комплексу та вирішення завдань науково-технічної політики в будівництві, зокрема шляхом функціонування інституції базових організацій, вироблення механізму такої взаємодії.

В обговоренні питання взяли участь: Кривошеєв П.І., Білів І.Ф. Травкін М.О., Чуніхін В.Г., Сердюк О.П., Шевельов В.Б., Шацький В.І., Пушкаренко В.В., Заглада П.Я.       

Загальна думка присутніх: інституція базових організацій повинна існувати, але є необхідність в деталізації напрямів їх діяльності на рівні конкретних організацій.

За результатами розгляду першого питання порядку денного рада ВИРІШИЛА:

1.Враховуючи думки членів ради текст Положення прийняти за основу і з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій рекомендувати даний документ для розгляду на НТР Держбуду.

2. Врахувати побажання значної частини присутніх виключити з назви  «Положення про базову організацію Держбуду України з науково-технічної діяльності» слова «Держбуду України», маючи на увазі, що дане Положення буде основою для подальшої роботи проектних організацій України незалежно від їх підпорядкованості.

3. Протягом двох тижнів опрацювати текст Положення з конкретизацією  питань, що будуть включені до обов’язків базової організації і внести пропозиції до Держбуду.

4. Проект Положення розмістити на сайті Держбуду України з метою широкого залучення проектних організацій України в опрацюванні цього документу. 

З другого питання щодо проекту плану переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду України (в порядку підготовки до розгляду на черговому засіданні НТР Держбуду України 30.09.02р.), інформували Григор А.Ф., Гірник А.В.

Виступаючі доповіли про проведені переговори з фірмою «Miсrosoft» і запропонували присутнім розглянути наданий загальний проект плану переходу організацій будівельного комплексу на ліцензоване програмне забезпечення та висловити свої  думки з цього приводу.

В обговоренні питання взяли участь Шевельов В.Б., Решетов В.І., Мамчиц О.О., Травкін М.О. 

За пропозицією Голови рада ВИРІШИЛА:

1. Представлений проект плану переходу на ліцензійне програмне забезпечення організацій будівельної галузі рекомендувати для розгляду і затвердження НТР Держбуду України.

2. Рекомендувати директорам проектних організацій  в термін до 30.11.02 підготувати і затвердити індивідуальні плани інституту з переходу на ліцензійне програмне забезпечення та подати його до Управління науково-технічної політики у будівництві Держбуду України для погодження.

З третього питання щодо ситуації про подальше функціонування Національного фонду проектної продукції масового застосування (лист директора «Укртиппроект» від 29.08.02. № 011/349) взяли участь усі присутні на засіданні.

 Після обміну думками з третього питання рада ВИРІШИЛА:

1. Враховуючи, що в сучасних умовах питання типового проектування не є актуальним, просити  Держбуд України визначитись з організацією, яка може провести роботу з перегляду  проектної продукції масового застосування, що зберігається у Фонді, та вирішити питання фінансування зазначених робіт.

2. Після відбору документації, що може бути використана проектними організаціями у своїй роботі, матеріали Фонду доцільно передати до Державного архівного фонду України для подальшого розповсюдження за запитами заінтересованих організацій.

З четвертого питання «Щодо ширшого висвітлення проблемних питань, що розглядаються на засіданнях ради директорів у виданнях Держбуду України», враховуючи відсутність ініціатора постановки цього питання Луганова О.Г.,  коротку інформацію надав Мельник І.П., який, враховуючи побажання рішення 35-го засідання ради, представив макет друкованого видання «Круглий стіл ради директорів».

В обговоренні питання взяли участь Травкін М.О., Шевельов В.Б., Григор А.Ф., Чеснок В.М..

За результатами дискусії з четвертого  питання рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти надану інформацію до відома.

2. Розширити обсяг інформації в рубриці «В раді директорів» в існуючих офіційних друкованих виданнях «Інформаційний бюлетень» Держбуду України та журналі «Будівництво України». 

    З п’ятого питання інформацію про досвід організації у виставкових заходах, організації семінарів і т.ін. (на прикладі досвіду КиївЗНДІЕП) інформацію надав Шевельов В.Б. Він відзначив, що участь в зазначених заходах підвищує авторитет проектних організацій Держбуду України на ринку проектних робіт не тільки в Україні, але й за кордоном.

      Чеснок В.М. надав додаткову інформацію про проведення в травні 2003 року в м.Бельсько-Бяла (Республіка Польща)ХХІІІ будівельної виставки «Ваш будинок» на умовах представлення фірмою-організатором «ASTRA” безоплатної виставкової площі (12-18м2).

За результатами наданої інформації  з п’ятого питання рада ВИРІШИЛА:

                                                             

1. Прийняти до відома інформацію Голови Ради Шевельова В.Б. про участь ВАТ «КиївЗНДІЕП» у виставкових заходах як в Україні, так і за кордоном.

2. Ініціювати і пропонувати керівникам проектних організацій підготувати свої пропозиції щодо їх участі у виставкових заходах у травні 2003 року у м. Бельсько-Бяла (Республіка Польща).

В доповнення до затвердженого порядку денного 36-го засідання ради директорів віце-президент корпорації «Укрбуд» Шацький В.І. запропонував на наступному засіданні ради визначитись в питанні встановлення порядку присудження Державної премії в галузі промислового будівництва (можливо: промислова архітектура). Зазначене питання буде готуватись корпорацією «Укрбуд» та інститутом «Донецький ПромбудНДІпроект» для подальшого розгляду радою із врахуванням  поданих пропозицій.

Членами ради директорів відмічена плідність співпраці Управління науково-технічної політики у будівництві Держбуду України  та ради директорів.

Голова ради директорів

                                           В.Шевельов

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com