Решение от 14.11.2002 № "Решение заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи совместно с коллегией Госстроя Украины от 14 ноября 2002 г. Об улучшении законодательного обеспечения деятельности строительной отрасли"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19335 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 14.11.2002 № "Решение заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи совместно с коллегией Госстроя Украины от 14 ноября 2002 г. Об улучшении законодательного обеспечения деятельности строительной отрасли"
Дата принятия14.11.2002
СтатусДействующий
Вид документаРешение
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Про поліпшення законодавчого забезпечення діяльності будівельної галузі

Рішення засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,

транспорту і зв'язку спільно з колегією Держбуду України від 14 листопада 2002 р.


Розглянувши стан законодавчого забезпечення будівельної галузі, Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв‘язку та колегія Держбуду України відзначають, що за останні роки створено законодавчу основу для її діяльності.

Верховною Радою України прийняті закони - “Про основи містобудування”, “Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів”, “Про планування і забудову територій”, “Про охорону культурної спадщини”, “ Про експеримент у житловому будівництві на базі ХК „Київміськбуд”, “Про Генеральну схему планування території України”, а також внесено зміни у ряд законів.

Значною мірою така законотворча діяльність зумовлена скоординованістю спільних зусиль Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку та Держбуду України. Усталена практика проведення регулярних спільних засідань з метою аналізу змін законодавчого поля та планування розробки проектів законодавчих актів дозволяє ефективно співпрацювати протягом усього процесу розроблення, розгляду та прийняття законопроектів.

Прийняття зазначених законів дозволило більш повно врегулювати взаємовідносини замовників, інвесторів, проектувальників, будівельників, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при здійсненні містобудівної діяльності. На черзі законодавча і організаційна робота, спрямована на структурну перебудову, оновлення виробничого потенціалу будівельної галузі, нарощування її матеріальної бази.

З метою практичної реалізації прийнятих законів Держбудом розроблено і введено в дію пакет нормативно-правових актів. Зокрема, “Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів”, “Порядок надання архітектурно-планувального завдання і технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”, “Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи”, “Типові регіональні правила забудови”, Державні будівельні норми щодо складу, змісту, містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта, "Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності" та ряд інших.

Одним із наслідків створення більш сприятливого інвестиційного клімату стало збільшення коштів, що виділяються з місцевих бюджетів на розроблення містобудівної документації. Тільки за 9 місяців поточного року ця сума склала 17100 тис. грн. , що в 2 рази перевищує обсяги всього попереднього року. Розроблено 20 та затверджено 11 генпланів, розроблено 23 та затверджено 21 проект детального планування території, розроблено 202 та затверджено 166 проектів забудови, розроблено 6 та затверджено 4 проекти регіональних правил забудови, розроблено 9 проектів місцевих правил забудови. Таким чином, створюється нормативно-правова база для залучення інвестицій на місцевому рівні.

В результаті активізується діяльність інвесторів:

- видано понад 9000 АПЗ та понад 14000 будівельних паспортів;

- проведено 120 містобудівних та архітектурних конкурсів.

Серед проблем будівельної галузі найболючішою є несвоєчасність розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи, що негативно впливає на фінансовий стан будівельних підприємств і організацій, зумовлює значні суми дебіторської і кредиторської заборгованості. Викликає занепокоєння кількарічне блокування введення в дію Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництво об'єктів" при прийнятті Державного бюджету на відповідний рік. Зволікання з введенням у дію зазначеного Закону призводить до зростання обсягів незавершеного будівництва, зниження ефективності використання державних капітальних вкладень, зумовлює погіршення фінансового стану підприємств і організацій - учасників інвестиційного процесу, створює передумови для їх банкрутства та відповідне зменшення платежів до бюджету. Фактичне фінансування державних централізованих капітальних вкладень за останні роки складає: у 1996р. -57,2%, 1997р. - 27,5%, 1998р. - 54,8%, 1999р. - 58,8%, 2000р. - 88,7%, 2001р. -85,2%, 2002р. (станом на 1.08.02р.) - 20,5% від обсягів, передбачених державним бюджетом. Не кращий стан і з фінансуванням капітальних вкладень за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У ряді галузей запроваджено і успішно реалізується "касовий метод" нарахування податку на додану вартість. За короткий період застосування цього методу в будівництві обсяги зросли майже на 40%. Проте подальша відмова від цієї практики в будівництві знову призвела до значного скорочення обсягів будівельно-монтажних робіт. Необхідно повернутись до цього питання і повернути у будівництво “касовий метод”.

Для вирішення проблеми забезпечення населення житлом доцільно законодавчо врегулювати коло питань щодо створення фінансово-кредитного механізму та участі держави у фінансуванні та пільговому кредитуванні житлового будівництва. Зокрема, на зазначені цілі має бути законодавчовстановлена обов'язкова захищена щорічна норма капітальних вкладень з Державного бюджету та фінансової участі регіонів (місцевих бюджетів).

Доцільно також передбачити розробку та впровадження нормативно-правових актів щодо створення стимулів заохочення банків у довгостроковому кредитуванні будівництва житла, здешевлення вартості житлового будівництва. Доцільно створити спільні робочі групи з залученням фахівців різного профілю для напрацювання пакету законопроектів і комплексного вирішення проблеми.

Враховуючи, що нормативне забезпечення будівельної діяльності є вирішальною умовою розвитку будівельного комплексу, впровадження і застосування прогресивних і ефективних технологій  матеріалів, виробів і конструкцій, забезпечення якості будівництва, Держбудом послідовно здійснюються кроки з формування національної нормативної бази у будівництві. За роки незалежності затверджено близько 500 нормативних документів, однак обсяги цієї роботи не відповідають потребам галузі і вимагають суттєвого прискорення, зокрема у частині гармонізації нормативних вимог до європейських директив.

Обсяги передбачених бюджетних коштів (500 тис.грн.) на ці цілі покривають потреби лише на 20 відсотків і вимагають суттєвого збільшення.

Викликає занепокоєння стан виконання комплексу реставраційно-ремонтних робіт, зокрема, пам'ятки Національного заповідника „Софія Київська", і в першу чергу, ансамбль споруд Софійського собору, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та комплекс споруд Покровського монастиря. В гостро аварійному стані перебувають такі перлини архітектурного витвору, як Георгіївська церква в смт.Седневі, собор Різдва Богородиці у смт.Козельці та Благовіщенський собор у м.Ніжині Чернігівської області та багато інших. Разом з тим, обсяг бюджетних асигнувань, передбачених у проекті Державного бюджету за цією статтею на 2003 рік у розмірі 9500 тис.грн., складає лише 54 відсотки від бази минулого 2001 року.

Виходячи з наведеного та необхідності поліпшення законодавчої бази будівельної галузі, Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку та колегія Держбуду України вирішили:

1. Продовжити практику проведення регулярних щорічних спільних засідань з метою поліпшення законодавчої бази будівельної галузі.

2. Голові підкомітету з питань будівельного комплексу та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку Немировському О.А. та першому заступнику Голови Держбуду України Беркуті А.В. внести на розгляд Комітету з питань будівництва, транспорту і зв'язку в двотижневий термін пропозиції по створенню експертної групи для розробки та опрацювання законопроектів у галузі будівництва. Одночасно внести на розгляд план роботи експертної робочої групи, передбачивши в ньому розробку проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла", пакету проектів законів щодо підвищення інвестиційної привабливості будівництва житла, а також разом з членом колегії Держбуду України, президентом холдингової компанії “Київміськбуд” Поляченком В.А. визначитись з порядком доопрацювання законопроектів “Про фінансово-кредитні механізми будівництва житла та операції з нерухомістю” та  “Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом” і внести пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку . 

3. Держбуду України разом з народними депутатами України - членами Комітету - прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України “ „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (щодо спрощення порядку визначення розміру штрафів, що стягуються за правопорушення), “Про внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"(щодо адміністративної відповідальності членів державних приймальних комісій за прийняття в експлуатацію об'єктів з порушенням чинного законодавства),

4. Народним депутатам України - членам Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку - сприяти прискоренню внесення на розгляд на сесійному засіданні Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо запровадження “касового методу” в будівництві).

Першому заступнику Голови Держбуду України Беркуті А.В., начальнику Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шараповій Т.О. забезпечити аналітичне супроводження законопроекту.

5. Голові підкомітету з питань будівельного комплексу та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку Немировському О.А. та першому заступнику Голови Держбуду України Беркуті А.В. при доопрацюванні у Комітетах Верховної Ради України проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" для забезпечення впровадження механізму реалізації Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" внести пропозиції до проекту Державного бюджету на 2003 рік щодо виділення в межах загальних видатків на фінансування капітальних вкладень резерву цих коштів у розмірі 5 (п'яти) відсотків від їх обсягу. Народним депутатам України - членам Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку - сприяти включенню відповідної поправки в проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

6. Голові підкомітету з питань будівельного комплексу та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку Немировському О.А. та заступнику Голови Держбуду України    Присяжнюку В.Ф. до 1 березня 2003 року опрацювати пропозиції щодо подальшої реалізації заходів з реконструкції житлових будинків перших масових серій (в розвиток постанови Кабінету Міністрів України № 820 від 14 травня 1999 року) з розробкою переліку законодавчих документів, спрямованих на прискорення реконструкції житла.

7. Вважати за доцільне ініціювання народними депутатами - членами Комітету - у порядку законодавчої ініціативи внесення змін до Закону України „Про стандартизацію" (стосовно уточнення функцій та повноважень центрального органу виконавчої влади із стандартизації та нормування у будівництві, промисловості будівельних матеріалів, містобудуванні та архітектурі). Заступнику Голови Держбуду України Присяжнюку В.Ф., начальнику Управління науково-технічної політики у будівництві Григору А.Ф. підготувати необхідні обґрунтування та аналітичні матеріали.

8. Народним депутатам України - членам Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку - під час розгляду проекту Державного бюджету України на 2003 рік сприяти включенню положень щодо збільшення видатків на реставрацію пам'яток архітектури, пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва, а також виділення капітальних вкладень на проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт і переобладнання будинку Держбуду по вул.В.Житомирській,9.

Заступнику Голови Держбуду України Присяжнюку В.Ф., начальнику Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Кучеруку М.М., начальнику Фінансово-економічного управління Щавінській Т.М., начальнику Управління науково-технічної політики у будівництві Григору А.Ф. підготувати необхідні обґрунтування та аналітичні матеріали.

9. Секретаріату Комітету підготувати звернення до Прем’єр-міністра України щодо вирішення ситуації навколо приміщення інституту “Діпромісто”.

10.  Розглянути питання контролю за виконанням даного рішення в І кварталі 2003 року.


Голова Комітету Верховної Ради України

з питань будівництва, транспорту і зв’язку

                              В.Пустовойтенко

Голова Державного Комітету України з будівництва та архітектури, Голова колегії

В.Череп

Інформаційно-аналітичні матеріали

до розгляду питання „Про поліпшення законодавчого забезпечення діяльності будівельної галузі” на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту та зв’язку спільно з колегією Держбуду України


Протягом останнього періоду сформувалася позитивна практика взаємодії виконавчих та законодавчих структур влади у сфері будівництва. Завдяки опрацюванню узгоджених підходів до формування законодавчої бази будівельної діяльності, поєднанню зусиль на стадії прийняття та подальшої реалізації законів та інших нормативно-правових актів досягнуто суттєвих зрушень у вирішенні містобудівних проблем розвитку населених пунктів, створення умов для розгортання інвестиційної діяльності, підвищення відповідальності за дотримання встановленого порядку будівництва і експлуатації об’єктів.

Тільки протягом роботи сесії Верховної Ради України ІІІ скликання спільними зусиллями вдалося забезпечити прийняття Законів України: „Про архітектурну діяльність” (1999 рік), „Про планування і забудову територій” (2000 р.), „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду на будівництво об’єктів” (2000 р.), „Про охорону культурної спадщини”, „Про експеримент у житловому будівництві на базі ХК „Київміськбуд”, „Про Генеральну схему планування території України” (2001 р.).

Цій роботі сприяло проведення 5 спільних засідань колегії Держбуду України та Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку, на яких розглядалися пріоритетні питання, серед яких, зокрема, були такі:

- про проект Закону України „Про Генеральну схему планування території України”;

- про законодавче забезпечення містобудівної діяльності населених пунктів (на базі м.Полтави);

- про напрями і шляхи подальшої співпраці між Держбудом України, Комітетом Верховної ради України та народними депутатами України з метою прискорення прийняття законопроектів, визначених Президентом України як пріоритетні у сфері містобудування та будівництва;

- про стан формування нормативно-правової бази у сфері містобудування та будівництва.

З метою практичної реалізації цих та інших прийнятих законів Держбудом розроблено і введено в дію пакет підзаконних нормативних та нормативно-правових актів. Це:

- Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1999 року № 2137, що встановлює єдині вимоги до організації і проведення архітектурних та містобудівних конкурсів для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій щодо об’єктів архітектури та містобудування;

- Порядок надання архітектурно-планувального завдання і технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за його видачу, затверджений постановою Кабінету Міністрів   України     від 20 грудня 1999 року № 2328, що встановлює єдині  процедури розроблення та надання замовникам архітектурно-планувального завдання та технічних умов, їх зміст, визначення розміру плати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1146 затверджено Типові положення про органи містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій.

- постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483 „Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи”, яка суттєво спрощує порядок затвердження проектів будівництва, спорудження яких здійснюється за рахунок використання коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, особливо підприємницької діяльності, а також створює більш привабливий інвестиційний клімат;

- Типове Положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених органах містобудування і архітектури, затверджене наказом Держбуду від 1 вересня 1999 року та зареєстроване Міністерством юстиції,  яким визначено основні завдання, склад і структуру, права та порядок створення містобудівних рад, встановлено організаційні засади роботи і компетенцію їх рішень;

Наказами Держбуду затверджено та зареєстровано Міністерством юстиції Типові регіональні правила забудови, затверджено державні будівельні норми щодо складу, змісту, містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта, “Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”.

Внесено зміни до Державних будівельних норм ДБН 360-92360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” (перевидання ДБН 360-92*), в яких враховано вимоги щодо забезпечення комфортного проживання і зручного пересування маломобільних груп населення, забудови територій дачних і садівницьких товариств, розміщення автозаправних станцій та інше.

Розроблені і затверджені наказом Держбуду України від 10.12.2001 р. №219 (зареєстровано Мін’юстом України 03.01.2002 р. № 4/6292) Типові регіональні правила забудови з метою надання методичної допомоги облдержадміністраціям та Раді Міністрів АР Крим у розробці відповідних регіональних правил забудови.

Розроблені і затверджені наказом Держбуду України від 31.01.2002 р. № 24 Державні будівельні норми ДБН Б.1.1-4-2002 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування” з метою врегулювання розміщення окремих об’єктів містобудування в складних будівництвах або обґрунтування внесення змін до містобудівної документації.

Знаходяться у стадії розробки:
- проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про архітектурну діяльність””;
- проекти постанов Кабінету Міністрів України:
- “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження типового положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації” та “Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій””;
- “Про утворення Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми планування території України та затвердження положення про неї”;
-  “Про затвердження Примірного положення про організаційну структуру підрозділів створення і ведення містобудівного кадастру”;

- проекти державних будівельних норм:

- “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження планів червоних ліній”;

- “Містобудування. Планування та забудова територій населених пунктів” (нова редакція);

- “Типові місцеві правила забудови населених пунктів”.

У 2003-2004 роках Держбудом планується розробити проект Державних будівельних норм “Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження схем планування території”, завершити розробку ДБН, які розпочаті у поточному році.

Постійно здійснюється контроль і моніторинг діяльності місцевих органів містобудування та архітектури. Так, за 9 місяців поточного року в цілому по Україні:

- надано на розробку містобудівної документації з місцевих бюджетів понад 17100 тис. грн., порівняно з 9 місяцями 2001 року  сума збільшилась удвічі;

- розроблено 20 та затверджено 11 генпланів, розроблено 23 та затверджено 21 проект детального планування території, розроблено 202 та затверджено 166 проектів забудови, розроблено 6 та затверджено 4 проекти регіональних правил забудови, розроблено 9 проектів місцевих правил забудови;

- видано понад  9000  АПЗ;

- видано  понад 14000 будівельних паспортів;

- проведено 120 містобудівних та архітектурних конкурсів;

- проведено понад 800 засідань містобудівної ради;

- розглянуто на засіданнях містобудівної ради понад 2900 проектів об’єктів містобудування та архітектури.

Досвід практичного застосування Закону України „Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” свідчить про необхідність підвищення ролі та відповідальності державних приймальних комісій за прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, адже останнім часом кількість об’єктів, які приймаються в експлуатацію незакінченими, збільшилася. Практика підтверджує, що функції державного контролю повинні здійснюватись лише органами державної влади. У зв’язку з цим доцільно при розгляді нової редакції Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” врахувати ці пропозиції.

Серед проблем будівельної галузі найболючішою є несвоєчасність розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи, що негативно впливає на фінансовий стан будівельних підприємств і організацій, зумовлює значні суми дебіторської і кредиторської заборгованості.

Станом на 1.09.2002 р. дебіторська заборгованість у будівельній галузі становила 6,3 млрд.грн. (на 5,4% більше ніж на 1.01.2002 р.), кредиторська -     7,8 млрд.грн. (на 12,3% більше), збитково працювало 54 % будівельних підприємств.

Крім того, ситуація ускладнюється  тим, що згідно з податковим законодавством податкові зобов’язання настають з дати виконання підрядних робіт, коли  кошти за виконані роботи ще не надійшли від замовників.

Для виправлення такого стану необхідно запровадити “касовий метод” нарахування податку на додану вартість, за яким податкові зобов’язання мають виникати за датою надходження коштів від замовників на банківський рахунок будівельного підприємства за виконані ним роботи .

Законопроект з цього питання підготовлено і знаходиться на опрацюванні у комітетах Верховної Ради України.

Для вирішення проблеми забезпечення населення  житлом доцільно законодавчо врегулювати коло питань щодо створення фінансово-кредитного механізму та участі держави у фінансуванні та пільговому кредитуванні житлового будівництва. Зокрема, має бути встановлена обов’язкова захищена щорічна норма капітальних вкладень з Державного бюджету та фінансової участі регіонів (місцевих бюджетів) на зазначені цілі. Для цього необхідно прийняти відповідний Закон України.

Доцільно також передбачити розробку та впровадження нормативно-правових актів щодо створення стимулів заохочення банків у довгостроковому кредитуванні будівництва житла, здешевлення вартості житлового будівництва шляхом звільнення від ПДВ операцій з виконання робіт з будівництва житла незалежно від джерел його фінансування, а також звільнення від оподаткування інвестицій, що спрямовуються у житлове будівництво юридичними та фізичними особами.

Проект Закону України щодо пільгового оподаткування податком на додану вартість будівництва житла також знаходиться на опрацюванні у комітетах Верховної Ради України.

Ще у квітні 2000 року  прийнято Закон України №1641-ІІІ  “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів” з терміном введення його в дію з 1 січня 2001 року.

Однак,  за пропозицією Мінфіну України дію цього  Закону України   було  зупинено шляхом внесення до  законів України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” та “Про Державний бюджет України на 2002 рік” відповідної норми.

 Таким чином, зазначений Закон України, прийнятий  у  2000 році Верховною Радою України та підписаний Президентом України, так і не вступив у дію. 

Разом з тим, зволікання з введенням в дію зазначеного Закону  призводить до зростання обсягів незавершеного будівництва, зниження ефективності використання державних капітальних вкладень, зумовлює  погіршення фінансового стану підприємств і організацій - учасників інвестиційного процесу, створює передумови  для їх банкрутства та  відповідне зменшення платежів до бюджету. Фактичне фінансування державних централізованих капітальних вкладень за останні роки складає: у  1996р. - 57,2%, 1997р. - 27,5%, 1998р. - 54,8%, 1999р. - 58,8%, 2000р. - 88,7%, 2001р. - 85,2%, 2002р. (станом на 1.08.02р.) - 20,5% від  обсягів, передбачених  державним планом. Не кращий стан і з  фінансуванням капітальних вкладень за рахунок  коштів місцевих бюджетів.

 Як наслідок, кількість збиткових підприємств у будівництві становила 58 відсотків, що є найгіршим показником серед інших галузей економіки!

Крім того, відсутність фінансових гарантій щодо повного і своєчасного фінансування капітальних вкладень та законодавчо визначеної відповідальності за це не дає  підстав оголошувати тендери на закупівлю будівельних робіт відповідно до вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

Постановою Верховної Ради України “Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік” врахована пропозиція Держбуду про вилучення із статті 56 цього проекту Закону України норми щодо зупинення на 2003 рік дії Закону України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів”, що забезпечить введення його в дію з   1 січня 2003 року.

Разом з тим,  для забезпечення  впровадження механізму реалізації норми Закону України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів” необхідно передбачити у проекті Державного бюджету України на 2003 рік  в межах загального обсягу видатків на фінансування капітальних вкладень відповідний резерв цих коштів у  розмірі 5 (п’яти) відсотків від їх обсягу.

Без створення зазначеного резерву неможливе впровадження механізму реалізації  Закону України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів”.

З метою створення умов для реалізації норм Закону України ”Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів”  Держбуд України підготував пропозиції  до  проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про механізм реалізації майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів”. Зазначеним проектом постанови передбачається затвердження Порядку контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду (контракту), Порядку стягнення неустойки (пені) за порушення умов договору підряду (контракту) та Порядку відшкодування додаткових витрат на будівництво, зумовлених порушенням плану його фінансування (далі-Порядки) відповідно до норм, встановлених Законом України від 6 квітня 2000р. №1641- ІІІ ”Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів”. Передбачено також  розробку та затвердження  Кабінетом Міністрів України Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з припиненням будівництва у зв’язку з прийняттям рішення про припинення фінансування будівництва.

Враховуючи, що нормативне забезпечення будівельної діяльності є вирішальною умовою розвитку будівельного комплексу, впровадження і застосування прогресивних і ефективних матеріалів, виробів і конструкцій, забезпечення якості будівництва, Держбудом послідовно здійснюються кроки з формування національної нормативної бази у будівництві. За роки незалежності затверджено близько 500 нормативних документів, однак обсяги цієї роботи не відповідають потребам галузі і вимагають суттєвого прискорення, зокрема, у частині гармонізації нормативних вимог до європейських директив.

Обсяги передбачених бюджетних коштів (500 тис.грн.) на ці цілі покривають потреби лише на 20 відсотків і вимагають суттєвого збільшення.

Водночас потребує законодавчого підтвердження статус Держбуду як органу із стандартизації і нормування у будівництві стосовно всього циклу цих робіт.

Здійснення комплексу реставраційно-ремонтних робіт потребують пам’ятки Національного заповідника „Софія Київська” і в першу чергу - ансамбль споруд Софійського собору, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В гостро аварійному стані перебувають такі перлини архітектурного витвору, як Георгіївська церква в смт.Седневі, собор Різдва Богородиці у смт.Козельці та Благовіщенський собор у м.Ніжині Чернігівської області, Замковий міст у м.Кам’янці-Подільському, пам’ятки архітектури Національного архітектурно-історичного заповідника „Чернігів стародавній”, Бахчисарайського історико-культурного заповідника, Мовчанського монастиря у м.Путивлі Сумської області, Замок у м.Корці Рівненської області та інші. Тому в останні роки в полі зору Президента України та Кабінету Міністрів України постійно знаходиться питання збереження цінного історико-архітектурного середовища населених пунктів, окремих пам’яток архітектури та містобудування. Прийняті постанови Уряду щодо збереження історичної забудови та окремих пам’яток міст Одеси, Збаража, Глухова, Львова, Кам’янця-Подільського та ін. За розрахунками орієнтовна вартість протиаварійних, реставраційно-ремонтних та консерваційних робіт на пам’ятках архітектури, визначених заходами щодо реалізації Указів, доручень Президента України, постанов та доручень Кабінету Міністрів України, складає 422470,4 тис.грн., в тому числі першочергових протиаварійних робіт - 27580 тис.гривень.

Обсяг бюджетних асигнувань, передбачених у проекті Державного бюджету на 2003 рік у розмірі 9500 тис.грн., складає лише 54 відсотки від бази минулого 2001 року.

Враховуючи важливість реалізації Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій та значну кредиторську заборгованість, є доцільним збільшення у 2003 році фінансування основних заходів даної програми до 5000 тис.грн., в тому числі:

- 500 тис.грн. на державний облік поховань жертв війни та політичних репресій, у тому числі на створення Єдиного національного реєстру пам’ятників Великої Вітчизняної війни;

- 2500 тис.грн. на пошук і впорядкування військових поховань, у тому числі на здійснення архівно-польових досліджень, ексгумацій, ідентифікації, депонування та перепоховання останків полеглих;

- 1000 тис.грн. на пошук і впорядкування поховань жертв політичних репресій в Україні, у тому числі на здійснення архівно-польових досліджень, ексгумацій, ідентифікації, депонування та перепоховання останків полеглих;

- 1000 тис.грн. на виконання міжнародних договорів України, у тому числі на здійснення архівно-польових досліджень місць поховань жертв війни та політичних репресій на території іноземних держав.

Начальник Управління науково-

технічної політики у будівництві

А.Григор


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com