Постановление от 31.03.1999 № 488 "О Программе противопаводковых мероприятий в Закарпатской области на 1999 - 2000 года"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20040 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 31.03.1999 № 488 "О Программе противопаводковых мероприятий в Закарпатской области на 1999 - 2000 года"
Дата принятия31.03.1999
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа488
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 березня 1999 р. N 488
                Київ
          Про Програму протипаводкових
    заходів у Закарпатській області на 1999 - 2000 роки

   З метою захисту населення, народногосподарських об'єктів,
населених пунктів та територій, зменшення збитків від руйнівної
дії паводкових   вод   Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити   Програму  протипаводкових  заходів  у
Закарпатській області на 1999 - 2000 роки далі - Програма), що
додається.
   2. Установити, що замовником з проектування протипаводкових
споруд і здійснення Програми є Державний комітет по водному
господарству, а з відновлення і будівництва гідрометеорологічних
постів - Державний комітет по гідрометеорології.
   3. Міністерству фінансів і Міністерству економіки під час
уточнення показників Державного бюджету на 1999 рік та розроблення
проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
передбачити кошти для реалізації Програми.
   4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України.

   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 33

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 березня 1999 р. N 488
               ПРОГРАМА
     ПРОТИПАВОДКОВИХ ЗАХОДІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
            НА 1999 - 2000 РОКИ

   Найбільш гострою  проблемою  для  Закарпатської  області
залишається проблема захисту її території від паводків.
   На річках Закарпаття паводки відбуваються кілька разів на
рік,  характеризуються  раптовістю і практично не піддаються
прогнозуванню.
   За післявоєнний час на Закарпатті спостерігався цілий ряд
високих паводків, що завдали значних збитків економіці області.
   Лише прямі збитки за минулі роки становили в середньому 15,3
млн. гривень на рік.
   Катастрофічний паводок, який сформувався в період з 4 по 8
листопада 1998 р. за величиною завданих збитків значно перевищив
усі попередні.
   Великих збитків було завдано водогосподарським спорудам на
річках Тиса, Боржава у Виноградівському районі, на р. Латориця у
Мукачівському районі, на р. Тиса і Боржава у Берегівському
районі, на р. Тиса і Ріка у Хустському районі. В цілому пошкоджено
40,4  кілометра  водозахисних   дамб,   8,93   кілометра
берегоукріплювальних споруд, 17 кілометрів каналів та штучних
русел.
   Недостатній економічний і  соціальний  розвиток  регіону,
нераціональна господарська діяльність на водозабірній території
сприяють повторюваності високих паводків.
   Комплексною програмою проведення протипаводкових заходів на
1994 - 2000 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 26 січня 1994 р. N 37 , передбачалися
заходи з захисту населених пунктів на загрозливих ділянках річок,
підвищення капітальності та надійності існуючих дамб на річках
Тиса, Боржава, Латориця, Уж, поліпшення стану державної системи
гідрометеорологічних спостережень і прогнозування.
   Однак недостатнє і нестабільне фінансування не дало змоги
здійснити ряд невідкладних і першочергових робіт.
   Бюджетні асигнування на протипаводкові заходи з року в рік
скорочувалися і досягли критичної межі. Коштів не вистачає навіть
на ліквідацію пошкоджень протипаводкових споруд. Через відсутність
коштів практично не здійснюються експлуатаційні заходи на гірських
річках, що також не сприяє нормальному проходженню паводків.
   Недостатнє фінансування протипаводкових заходів на території
Закарпатської області є однією з причин катастрофічного паводку 4
- 8 листопада 1998 року.
        I. Мета і основні завдання Програми
   Метою Програми  протипаводкових  заходів  у Закарпатській
області на 1999 - 2000 роки (далі - Програма) є:
   створення безпечних умов для проживання населення;
   захист народногосподарських об'єктів, населених пунктів та
територій;
   мінімізація збитків від проходження паводків;
   створення та упорядкування водоохороних зон і прибережних
захисних смуг;
   досягнення екологічно  безпечного  використання  водних
ресурсів.

   Основними завданнями Програми є:
   усунення причин виникнення катастрофічних паводків;
   підтримання в належному стані водозахисних споруд;
   регулювання русел та здійснення догляду за річками;
   створення системи  прогнозування  розвитку  паводків  та
запобігання шкідливій дії паводкових вод;
   мінімізація збитків від шкідливої дії вод.
         II. Етапи здійснення Програми
   Передбачається два етапи здійснення Програми.
   Перший етап (1999 рік) передбачає:
   проведення невідкладних та першочергових заходів з ліквідації
наслідків шкідливої дії паводкових вод;
   запобігання можливому  (прогнозованому)  критичному  стану
споруд та водних об'єктів;
   проведення водогосподарського моніторингу;
   розвиток матеріально-технічної   бази   експлуатаційних
водогосподарських організацій;
   відновлення та вдосконалення системи  гідрометеорологічних
спостережень, збирання і опрацювання інформації та прогнозування.
   Другий етап  (2000  рік)  передбачає подальше здійснення
протипаводкових заходів у басейнах річок Закарпатської області.
        III. Фінансування заходів Програми
   Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та місцевих бюджетів Закарпатської області,
благодійних  внесків  та  інших  джерел,  не  заборонених
законодавством.
         IV. Заходи з реалізації Програми
   Основні заходи з реалізації Програми наведено у додатку.
   Крім цього, з метою виконання Програми Мінекобезпеки разом з
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та
Закарпатською  обласною  державною адміністрацією забезпечують
здійснення організаційних та практичних заходів, спрямованих на:
   усунення причин виникнення паводків і зменшення розорюваності
земель  у  басейнах  річок  Закарпатської області;
   заліснення водоохоронних смуг;
   проведення заходів для регулювання інтенсивності поверхневого
стоку.
     V. Прогнозовані результати реалізації Програми
   Виконання Програми дасть змогу:
   створити максимально безпечні умови для проживання населення
в наводконебезпечних районах;
   відновити сприятливий гідрологічний стан водотоків та штучних
водойм;
   підвищити рівень екологічно безпечного використання водних
ресурсів;
   створити і упорядкувати водоохоронні зони  і  прибережні
захисні смуги;
   виконати роботи  з  берегоукріплення,  будівництва  та
відновлення гідротехнічних споруд, захисних дамб;
   удосконалити систему прогнозування виникнення паводків  і
забезпечити запобігання руйнівним наслідкам їх дії.

                        Додаток
                до Програми протипаводкових заходів
            у Закарпатській області на 1999 - 2000 роки

               Перелік
   заходів з реалізації Програми протипаводкових заходів
      у Закарпатській області на 1999 - 2000 роки

Заходи та види робіт 1999 рік 2000 рік
Обсяг робіт, всього Вартість робіт, всього (тис. гривень) Джерело фінансування Загальний обсяг робіт Обсяг фі- нансування (тис. гривень)
обсяг робіт державний бюджет (тис. гривень) обсяг робіт місцевий бюджет та інші дже- рела (тис. гривень)
Держводгосп Загальний обсяг фінансування   34500   10073   24427   35435
1. Виконання заходів у басейнах гірських річок:                
будівництво та відновлення захисних дам 60,55 км б 11703 17,91 км 3304 42,64 км 8399 41,17 км 12611
проведення робіт берегоукріплення з 18,51 км 7581 5,91 км 3619 12,6 км 3962 20,66 км 7728
виконання заходів з регулювання русел 41,58 км 2524 19,48 км 1707 22,1 км 817 47,05 км 3011
будівництво та відновлення гідротехнічних споруд 11 шт 32     11 шт 32 16 шт 525
створення автоматизова- ної інформаційної системи прогнозування розвитку паводків 670     670        
здійснення догляду за річками   8410       8410   8410
проектно-вишукувальні роботи, у тому числі розроблення та винесення в натуру зон можливого затоплення паводками   950   400   550   950
2. Водогосподарський моніторинг   1200   73   1127   800
3. Розвиток бази експлуатаційних водогосподарських організацій   1130       1130   1100
4. Створення схеми комплексного протипаводкового захисту в басейні р.Тиса. Держкомгідромет   300   300       300
Загальний обсяг фінансування   500   500       1000
Відновлення та вдосконалення системи гідрометеорологічних спостережень, збирання і опрацювання інформації та прогнозування паводків, у тому числi зміцнення для цього матеріально-технiчної бази   500   500       1000
Усього   35000   10573   24427   36435

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ