ДСТУ EN 54-17:2009 Системы пожарной сигнализации. Часть 17. Изоляторы короткого замыкания (EN 54-17:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 54-17:2009 Системы пожарной сигнализации. Часть 17. Изоляторы короткого замыкания (EN 54-17:2005, IDT)
Дата начала действия01.10.2009
Дата принятия05.05.2009
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 05.05.2009 г. № 180 "Об утверждении национальных стандартов Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа54-17:2009
РазработчикТехнический комитет «Пожарная безопасность и противопожарная техника» (ТК 25)
Принявший органТехнический комитет «Пожарная безопасность и противопожарная техника» (ТК 25)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 17. Ізолятори короткого замикання

ДСТУ EN 54-17:2009
(EN 54-17:2005, IDТ)

 

Видання офіційне

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Кісельов, В. Макаров (науковий керівник), В. Приймаченко, Л. Фесенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 травня 2009 р. № 180 з 2009-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 54-17:2009 ідентичний з EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 17. Ізолятори короткого замикання) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь- яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні вимоги

4.1 Відповідність стандарту

4.2 Вбудована індикація стану

4.3 Підімкнення допоміжних пристроїв

4.4 Контролювання знімних ізоляторів короткого замикання

4.5 Настройки виробника

4.6 Регулювання характеристик на місці експлуатування

4.7 Марковання

4.8 Дані

4.9 Додаткові вимоги щодо програмнокерованих ізоляторів короткого замикання

5 Випробовування

5.1 Загальні положення

5.2 Відтворність

5.3 Зміна напруги електроживлення

5.4 Сухе тепло (за умов функціювання)

5.5 Холод (за умов функціювання)

5.6 Вологе тепло, циклічне (за умов функціювання)

5.7 Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)

5.8 Корозійне впливання діоксиду сірки (S02) (тривале впливання)

5.9 Поштовх (за умов функціювання)

5.10 Удар (за умов функціювання)

5.11 Вібрація синусоїдна (за умов функціювання)

5.12 Вібрація синусоїдна (тривале впливання)

5.13 Електромагнітна сумісність (EMC), випробовування на захищеність (за умов функціювання)

Додаток А Приклади методики функційного випробовування

Додаток В Пристрій для випробовування на удар

Додаток ZA Взаємозв’язок стандарту EN 54-17:2005 з Директивою ЄС щодо будівельної продукції (89/106/ЕЕС)

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 17. Ізолятори короткого замикання).

Технічний комітет зі стандартизації, відповідальний за цей стандарт - «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 17. Ізолятори короткого замикання» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання»;

- уведено структурний елемент «Національний вступ»;

- вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова» та «Вступ»;

- до структурного елементу стандарту «Зміст» додатково внесено підпункти для полегшення роботи користувача;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Ключові слова» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- познаки фізичних величин подано згідно з ДСТУ 3651.1-97 та ДСТУ 3651.2-97;

- у розділі 2, пункті 4.9.2.2, додатку А, додатку ZA наведено «Національні примітки» та «Національні пояснення», виділені в тексті стандарту рамкою.

У стандарті є посилання на європейські та міжнародні стандарти (ЄС та МС), які в Україні прийняті як національні (НС):

ЄС або МС

HC

Ступінь

відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems. Part 1. Introduction

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ (EN 54-1:1996, IDT)

IDT

ISO 209-1:1989 Wrought aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and forms of products - Part 1: Chemical composition

ДСТУ ISO 209-1-2002 Алюміній та алюмінієві сплави здеформовані. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки (ISO 209-1:1989, IDT)

IDT

EN 50130-4:1995 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT)

IDT

EN ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

IDT

 

ДСТУ EN 54-17:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 17. Ізолятори короткого замикання

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Часть 17. Изоляторы короткого замыкания

FIRE ALARM SYSTEMS
Part 17. Fire alarm devices Short-circuit isolators

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовування та критерії функціювання для ізоляторів короткого замикання, які використовують у системах пожежної сигналізації, що їх встановлюють у будівлях (див. EN 54-1).

Пристрої ізолювання або захисту, вбудовані у прилад приймально-контрольний пожежний (позиція В на рисунку 1 EN 54-1:1996), у цьому стандарті не розглядають.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Викладені нижче документи на які є посилання є обов’язковими до використання цього стандарту. У разі датованих посилань треба звертатися тільки до тих видань, які наведені у посиланні. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання (враховуючи будь-які зміни) відповідної публікації.

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction EN 50130-4:1995 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 60068-1 Environmental testing - Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 +  Corrigendum 1988 + A1:1992)

EN 60068-2-1 Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold (IEC 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat (IEC 60068-2-2:1974 + IEC 60068-2-2A: 1976)

EN 60068-2-6 Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068- 2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-27 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:1987)

EN 60068-2-30 Environmental testing - Part 2: Tests - Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12 hour cycle) (IEC 60068-2-30:1980 + A1:1985)

EN 60068-2-42 Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections (IEC 60068-2-42:2003)

EN 60068-2-78 Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state (IEC 60068-2-78:2001)

ISO 209-1:1989 Wrought aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and forms of products - Part 1: Chemical composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-1:1996 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ

EN 50130-4:1995 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на серію виробів. Вимоги щодо стійкості компонентів систем пожежної сигналізації, сигналізування про вторгнення і систем суспільного оповіщування про тривогу

EN 60068-1 Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні вимоги та настанови (ІЕС 60068-1:1988 + Поправка 1988 + А1:1992)

EN 60068-2-1 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2 Базові методики випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:1974 + ІЕС 60068-2-2А:1976)

EN 60068-2-6 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Fc. Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Поправка 1995)

EN 60068-2-27 Базові методики випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Еа та настанови. Поштовх (ІЕС 60068-2-27:1987)

EN 60068-2-30 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Db та настанови. Вологе тепло, циклічний режим (12 + 12-ти годинний цикл) (ІЕС 60068-2-30:1980 + А1:1985)

EN 60068-2-42 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-42. Випробовування. Випробовування Кс. Випробовування контактів і з’єднань на впливання діоксиду сірки (ІЕС 60068-2-42:2003)

EN 60068-2-78 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-78. Випробовування, Випробовування Cab. Вологе тепло, постійний режим (ІЕС 60068-2-78:2001)

ISO 209-1:1989 Кований алюміній і сплави алюмінію. Хімічний склад і форми виробів. Частина 1. Хімічний склад.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com