Решение от 16.05.2003 № 40 "О мероприятиях по совершенствованию разрешительной системы в строительстве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19898 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 16.05.2003 № 40 "О мероприятиях по совершенствованию разрешительной системы в строительстве"
Дата принятия16.05.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа40
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві

Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві

Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 40

Заслухавши інформацію начальника Управління містобудівної політики Економова А.О. про дозвільну систему в будівництві і відзначивши, що робочою групою Держбуду здійснено аналіз дозвільної системи у будівництві, встановлено її основні недоліки, запропоновано напрями і першочергові заходи з вирішення цих питань, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити основні напрями та першочергові заходи з удосконалення дозвільної системи у будівництві, підготовлені робочою групою на виконання рішення колегії Держбуду від 19 березня 2003  року  № 18.

2. Робочій групі (В. Присяжнюк - керівник):

- у двомісячний термін підготувати проект Указу Президента України стосовно встановлення завдань центральним органам виконавчої влади щодо розроблення проектів змін до чинного законодавства, а також рекомендації місцевим органам виконавчої влади щодо створення та забезпечення роботи постійно діючих комісій та єдиного офісу (єдиного місця подачі та отримання документів) для надання вихідних даних на проектування;

- до кінця 2003 року Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П.Губень) підготувати законопроект "Про державну комплексну експертизу проектної документації";

- до кінця ІІ кварталу 2003 року:

• Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка) підготувати проект змін до "Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 № 449;

• Управлінню науково-технічної політики у будівництві (Д.Барзилович) подати на затвердження проект державних будівельних норм "Про склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва".

3. Управлінню містобудівної політики (А.Економов) до кінця травня 2003 року підготувати проект звернення до Комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв’язку Верховної Ради України щодо залучення Інституту законодавства Верховної Ради України до підготовки Концепції та структури Містобудівного кодексу України.

4. Заступнику Голови Держбуду В.Присяжнюку, начальнику Управління містобудівної політики А.Економову до 1 червня 2003 року  підготувати пропозиції щодо складу авторської групи з розробки проекту Містобудівного кодексу України.

Голова НТР

                                   В. Череп

*           *           *

Довідка

На  виконання  рішення колегії Держбуду України від 19 березня 2003 р. № 18 робочою групою фахівців Управління містобудівної політики спільно з Управлінням цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві, Управлінням економіки та стратегії будівельного комплексу, Державною архітектурно-будівельною інспекцією, Управлінням науково-технічної політики в будівництві була проведена робота щодо аналізу діючої нормативної бази, яка регулює надання дозвільної документації на будівництво, та опрацьовано пропозиції народних депутатів України, експертів Комітету з питань будівництва, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Верховної Ради України, обласних державних адміністрацій, ДГО "Житло-інвест", з метою визначення шляхів її вдосконалення.

Визначено, що існуюча система надання дозвільної документації на розміщення і будівництво об’єктів містобудування не сприяє привабливості інвестиційного клімату в економіці населених пунктів завдяки  громіздкості, довготривалості, непрозорості, дублюванню багатьох її процедур. В першу чергу це стосується  процедур вибору та відведення земельних ділянок, надання комунальними підприємствами технічних умов на підключення до інженерних мереж, наявності численних відомчих експертиз.

 В результаті аналізу існуючої дозвільної системи були встановлені  такі основні її недоліки:

- довготривалість процедури отримання прав на земельну ділянку, яка  передбачає декілька послідовних звернень замовника до органів місцевого самоврядування та отримання дублюючих висновків окремих органів державного нагляду, що ускладнюється відсутністю єдиної служби для видачі дозвільної документації на проектування;

- відсутність можливості одночасного здійснення розробки проектно-кошторисної документації та вирішення земельних питань;

- наявність у технічних умовах на проектування об‘єктів дублювання положень державних стандартів, норм і правил (зокрема пожежних, санітарних, охорони праці, енергозбереження);

- необхідність погодження проектної документації зі службами та експлуатуючими комунальними підприємствами на відповідність наданим ними раніше технічним умовам;

- недостатньо конкретне визначення об’єктів, проектна документація на будівництво яких не потребує комплексної експертизи та необхідність отримання відповідного висновку регіональної служби експертизи;

- наявність окремих відомчих експертиз проектної документації;

- значна вартість платних послуг у сфері підготовки дозвільної документації, зокрема тих, що надаються органами державного нагляду;

- залучення коштів на розвиток інженерної інфраструктури на рахунки експлуатаційних підприємств різних форм власності без урегулювання питань власності на майно.

Враховуючи, що складові та послідовність здійснення дозвільних процедур у будівництві визначені законами України та іншими нормативними актами, для удосконалення існуючої системи необхідно внесення відповідних змін до законодавства у напрямку створення на державному рівні єдиного порядку, який виключить дублювання погоджень і висновків, забезпечить прийняття протокольного рішення вибору земельної ділянки для містобудівних потреб, дозволить в короткі терміни готувати і надавати замовнику єдиним пакетом дозвільну документацію на розміщення та проектування об’єкта.

Пропонується підготувати проект Указу Президента України, яким передбачити доручення:

- центральним органам виконавчої влади за погодженням з Держбудом України підготувати проекти змін до окремих законів, інших нормативно-правових актів, державних норм і правил стосовно надання дозволів у будівництві;

- місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад створити постійно діючі узгоджувальні комісії та забезпечити організацію роботи єдиного офісу для надання замовнику всього пакета необхідної дозвільної документації, включаючи вихідні дані для розміщення і проектування об’єкта.

До першочергових заходів віднести:

- спрощення порядку надання земельних ділянок для містобудівних потреб;

- впровадження порядку паралельного розроблення проектно-кошторисної документації, проекту відведення земельної ділянки та оформлення права власності на землю.

-                 створення єдиного офісу для надання вихідних даних на проектування;

- здійснення однією організацією комплексної експертизи проектної документації, яка виключить відомчі експертизи та погодження проектної документації з окремими органами державного нагляду, службами та комунальними підприємствами, які надавали технічні умови на проектування.

Для реалізації цих заходів необхідно підготувати проекти змін до законодавчих актів, які регулюють земельні питання, проведення відомчих експертиз, здійснення державного контролю у сфері будівництва, а саме:

      Закони України:

"Земельний кодекс України", "Про планування та забудову територій", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про охорону культурної спадщини", "Про інвестиційну діяльність", "Про енергозбереження", "Про охорону праці", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення," "Про пожежну безпеку", "Про дорожній рух", "Про екологічну експертизу", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про транспорт".

      Постанови Кабінету Міністрів України:

"Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення комплексної державної інвестиційної експертизи" від 11.04.2002 р. № 483;

"Про затвердження Положення про Державну екологічну експертизу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" від 02.03.98 № 244 ;

"Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу" від 20.12.1999 № 2328;

"Про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд України" від 19.08.02 № 1217;

"Про державну експертизу з енергозбереження" від 15.07.98 № 1094;

"Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення" від 05.08.92 №  449;

      Відомчі нормативно-правові акти:

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (затверджено наказом Держбуду від 05.12.2000 № 273);

"Правила пожежної безпеки в Україні" (затверджено наказом МВС України від 22.06.95р. № 400);

"Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" (затверджено наказом МОЗ України від 19.06.96 № 1734);

Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи. (затверджено наказом Держкомзему України від 11.03.97 № 39);

"Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" (ДБН А.2.2-3-97)

На наступному етапі пропонується розроблення проекту "Містобудівного кодексу України" як єдиного нормативно-правового акта, з комплексного врегулювання питань щодо повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади на видачу окремих дозволів у сфері містобудування. Цей нормативний акт має встановити удосконалену та ефективну дозвільну систему на усіх етапах будівництва, починаючи  від вибору земельної ділянки для містобудівних потреб до прийняття об’єкта в експлуатацію, визначити процедури, термін та вартість отримання усіх необхідних дозволів, висновків та технічних умов на розміщення, розроблення проектної документації та прийняття в експлуатацію об’єкта, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт.

Висновки:

1. Основним напрямом спрощення і удосконалення дозвільної системи в будівництві є внесення змін до законів України та інших нормативно-правових актів, які визначають процедури вибору земельних ділянок, надання дозволу на будівництво, отримання вихідних даних, проведення комплексної експертизи проектної документації та прийняття об’єкта до експлуатації.

2. З метою організації цієї роботи  необхідно підготувати проект Указу Президента України, яким передбачити доручення Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади щодо підготовки змін до законів та нормативних актів, а також місцевим органам виконавчої влади стосовно створення постійно діючих комісій з розгляду усіх питань, пов’язаних з вибором земельних ділянок та наданням дозволів на розміщення об’єктів, вихідних даних на проектування у системі єдиного офісу.

3. Для удосконалення дозвільної системи в будівництві та поліпшення інвестиційного клімату на місцевому рівні необхідне оперативне вирішення найбільш гострих проблемних питань, пов’язаних з прийняттям за пропозиціями комісій рішення про вибір земельної ділянки та надання вихідних даних шляхом організації одного офісу, можливістю паралельного вирішення земельних питань та розробки проектної документації, здійснення однією організацією комплексної державної експертизи, виключення відомчих експертиз та погоджень проектної документації на відповідність наданим технічним умовам.

На перспективу визнати за необхідне розробити Містобудівний кодекс, який має врегулювати усі питання надання дозвільної документації в будівництві. До підготовки концепції та проекту цього кодексу бажано залучити Інститут законодавства Верховної Ради України, Національну Спілку архітекторів України, Союз будівельників України, Асоціацію замовників України за сприяння профільного Комітету Верховної Ради України.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ