Решение от 09.12.2003 № 89 "О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19914 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 09.12.2003 № 89 "О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования"
Дата принятия09.12.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа89
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про проект Зміни № 2 ДБН В

Про проект ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”

Рішення НТР від 9 грудня 2003 р. № 89

(у робочому порядку)


Розглянувши проект державних будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”, розроблений Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань, доопрацьований згідно з рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 15 серпня 2003 року № 66, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”, розроблений на заміну ДБН А.2.2-1-95.

2. Управлінню промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (Г.Перекута) подати пропозиції Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) щодо включення до плану робіт зі стандартизації Держбуду України на 2004-2005 роки розроблення Посібника до зазначеного ДБН відповідно до технічного завдання (ТЗ) за рахунок коштів заінтересованих юридичних і фізичних осіб.

3. Управлінню промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (Г.Перекута) підготувати наказ про затвердження зазначених ДБН, порядок їх видання та розповсюдження.

Голова НТР

В. Череп


*         *       *

Довідка


Українським державним головним науково-дослідним і виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань Держбуду України за участю Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Держбуду України, Управління екологічної експертизи та оцінки впливу на довкілля Мінекоресурсів України, Центральної служби Укрінвестекспертизи, науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування, міністерства охорони здоров’я України та Інституту гігієни та медичної екології АМН України переглянуто ДБН А.2.2-1-95 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування” згідно з планом науково-дослідних розробок Держбуду на 2001 рік та технічним завданням, погодженим Держбудом та Мінекоресурсів. На цій підставі розроблено проект ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування” на заміну ДБН А.2.2-1-95.

Основною метою виконання зазначених робіт є коригування ДБН А.2.2-1-95 відповідно до результатів їх дії протягом 7 років, узагальнення передового вітчизняного досвіду, урахування змін до відповідних законодавчих актів України, гармонізація нормативних актів з європейськими і світовими стандартами та врахування набутого досвіду проектування.

Цими будівельними нормами встановлюється порядок розроблення матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) у складі передпроектної (ТЕО інвестицій, ескізний проект) та проектно-кошторисної документації (проекти, робочі проекти) на нове будівництво, розширення, реконструкцію і ліквідацію об’єктів господарської діяльності, визначаються основні вимоги до складу і змісту цих матеріалів.

Згідно з технічним завданням до зазначених ДБН необхідно розробити „Посібник”, який конкретизував би основні положення розроблених будівельних норм, що можливо за умови внесення відповідної пропозиції до плану робіт Держбуду зі стандартизації на 2004 рік за кошти бюджету.

Проект розробленого ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування” розглядався на засіданні НТР Держбуду України та був доопрацьований згідно з зауваженнями та побажаннями, висловленими на цьому засіданні, розглянутий і схвалений на засіданні секції будівельних матеріалів НТР та відповідно до рішення № 66 НТР Держбуду виноситься на повторний розгляд у робочому порядку.

Головний спеціаліст Управління промислової забудови, будівництва у складних інженерно-

геологічних умовах та ЧАЕС

Г. Перекута


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ