ГКД 34.05.101-96 Нормативы технического обслуживания и планового ремонта оборудования электростанций. Виды и формы документов нормативов. Правила составления и оформления. Порядок разработки, согласования и утверждения нормативов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.05.101-96 Нормативы технического обслуживания и планового ремонта оборудования электростанций. Виды и формы документов нормативов. Правила составления и оформления. Порядок разработки, согласования и утверждения нормативов
Дата начала действия01.02.1999
Дата принятия10.10.1996
СтатусДействующий
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.05.101-96
РазработчикГП «Львовское конструкторское бюро»
Принявший органГП «Львовское конструкторское бюро»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

Міністерство енергетики України

ГКД 34.05.101-96

НОРМАТИВИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПЛАНОВОГО РЕМОНТУ
ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Види та форми документів нормативів.
Правила складання та оформлення.
Порядок розроблення, узгодження та затвердження нормативів

НІЕСЦ
Київ
1999

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Львівським конструкторським бюро

2 ВИКОНАВЦІ О.С. Лошак, В.Г Кузовкін

3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-10-10 Міністерством енергетики та електрифікації України, В.А. Лучніков

4 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2002 рік

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення 

4 Види документів нормативів

5 Загальні вимоги до складання та оформлення документів нормативів

6 Вимоги до карти ремонтного циклу

7 Вимоги до відомості обсягу ремонту

8 Вимоги до номенклатури заласних частин 

9 Вимоги до номенклатури матеріалів

10 Вимоги до карти операцій технічного обслуговування

11 Порядок розроблення нормативів

12 Порядок узгодження нормативів

13 Порядок затвердження нормативів

Додаток А Форми документів нормативів

Додаток Б Структура позначення документів нормативів

Додаток В Приклад оформлення титульного листа

1 Галузь використання

Ці нормативи встановлюють види, форми, правила складання та оформлення документів, якими регламентується зміст, періодичність, трудомісткість, чисельність ремонтних працівників, матеріаломісткість технічного обслуговування і планового ремонту обладнання електростанцій Міненерго України, а також порядок розроблення, узгодження та затвердження документів.

2 Нормативні посилання

У цих нормативах є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 2.301-68" (СТ СЭВ 1181-78, СТ СЭВ 6306-88) ЕСКД Форматы;

- ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

3  Загальні положення

3.1 Документи нормативів розробляються на кожний окремий тип виробів, що входять до складу обладнання електростанцій, які відповідно до технічних умов на ці вироби є об'єктами техніки, що обслуговуються і ремонтуються

3.2 Вихідною документацією для розроблення документів є:

-  робоча конструкторська документація на виріб, включаючи експлуатаційну та ремонтну документацію;

-  технічні умови на ремонт виробу (за наявності);

-  технологічна документація на ремонт виробу (за наявності).

Документи нормативів повинні відповідати вимогам чинних технічних умов на виріб.

3.3 Документи нормативів застосовуються на електростанціях при визначенні:

-  організаційної структури ремонтної служби електростанцій і чисельності працівників, які виконують технічне обслуговування (ТО) і ремонт обладнання;

-  підрозділів електростанцій - виконавців ТО обладнання;

-  підрозділів електростанцій - виконавців ремонту груп однотипного обладнання;

-  номенклатури обладнання, ремонтованого підрядним способом;

-  номенклатури і кількості необхідних матеріально-технічих ресурсів для ТО і ремонту запасних частин і матеріалів.

Документи застосовуються також при річному і перспективному плануванні ремонту кожного виробу відповідного типу. Для цього ремонтна служба електростанції на кожен виріб розробляє карту ремонтного циклу.

Окремі види документів можуть бути використані для розроблення операційних нормативів ремонту окремого типу виробу, тобто нормативів, розроблених згідно з операціями технологічного процесу на вид ремонту виробу.

3.4 Після закінчення ремонтного циклу групи однотипних виробів і накопичення даних про їх надійність і досвід ремонту комплект документів нормативів на ТО і ремонт виробів відповідного типу повинен коректуватися ремонтною службою електростанції за узгодженням з головною (базовою) організацією - розробником нормативів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com