Положение о заказчике в строительстве, дирекцию предприятия (объекта), которое строится, и техническое наблюдение

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19915 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПоложение о заказчике в строительстве, дирекцию предприятия (объекта), которое строится, и техническое наблюдение
Дата принятия13.10.1999
СтатусНедействующий
Вид документаПоложение
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАМОВНИКА У БУДІВНИЦТВІ, ДИРЕКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА (ОБ'-ЄКТА), ЩО БУДУЄТЬСЯ, ТА ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАМОВНИКА У БУДІВНИЦТВІ, ДИРЕКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА (ОБ'ЄКТА), ЩО БУДУЄТЬСЯ, ТА ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об'єкта), що будується, та технічний нагляд (надалі "Положення") регламентує основні завдання, функції та порядок управління службою замовника, який здійснює будів­ництво нових об'єктів виробничого та невиробничого призна­ченця, лінійних споруд та інженерних мереж, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт дію­чих підприємств, будівель (споруд), ремонт та утримання авто­мобільних доріг загального користування тощо (надалі "будів­ництво").

2. Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Інвестор - юридична (фізична) особа, яка приймає рішен­ня про будівництво, вкладає власні, позичкові або залучені кошти у формі капітальних вкладень у об'єкти будівництва.

Замовник у будівництві - юридична (фізична) особа, яка видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних робіт і на будівництво нових об'єктів будь-якого призначення (будівель, споруд, інженерних мереж тощо), реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт діючих під-приємств (споруд), ремонт та утримання автомобільних доріг за­гального користування, організує проведення торгів (тендерів), укладає контракти, контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, приймає закінчені роботи, здає об'єкти в експлуатацію.

Головний регіональний замовник - юридична особа (структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади або госпрозрахункова організація у сфері управління цього органу влади), що виконує функції замовника будівництва об'єктів, які споруджуються на території області (міста) за рішенням місцевих органів виконавчої влади за рахунок бюджетних та залучених кош­тів.

Районний (міжрайонний) регіональний замовник - струк­турний підрозділ головного регіонального замовника, який ви­конує функції замовника, делеговані йому головним регіональ­ним замовником.

Головний відомчий замовник

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ