ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Руководство по устройству антиобледенительных электрических кабельных систем на покрытиях зданий и сооружений и в их водостоках

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17175 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Руководство по устройству антиобледенительных электрических кабельных систем на покрытиях зданий и сооружений и в их водостоках
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия12.12.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 12.12.2014 № 348 О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Руководство по устройству электрических кабельных систем антиобледенения на покрытиях зданий и сооружений и в их водостоках
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.5-78:2014
РазработчикФирма "ЭЛЕТЕР"
Принявший органФирма "ЭЛЕТЕР"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ АНТИКРИГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ
КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ПОКРИТТЯХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
ТА В ЇХ ВОДОСТОКАХ

Видання офіційне

Київ
Мінрегіон України
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ЕЛЕТЕР", ТОВ з II "ДАНФОСС ТОВ", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд" ПК 2 "Енергоефективність систем забезпечення теплового режиму будівель"

РОЗРОБНИКИ: Д. Розинський, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Медведев; В. Пирков, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); С. Бованенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.12.2014 р. № 348, чинний з 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.5 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди"

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Загальні підходи до застосування АЕКС

6.1 Причини танення та намерзання льоду (полою) й утворення бурульок на покритті будівлі та в її водостоках

6.2 Класифікація покриття (даху) залежно від "паразитного" нагрівання покрівлі та рекомендовані місця розташування нагрівального кабелю АЕКС

6.3 Можливість забезпечення плюсової температури на поверхні даху залежно від вибору питомої потужності АЕКС

7 Питома потужність АЕКС

8 Визначення параметрів та улаштування нагрівальної частини АЕКС

8.1 Загальні вимоги

8.2 Типові зони розташування нагрівальної частини АЕКС

8.3 Вибір та встановлення нагрівального кабелю в типових зонах обігрівання на покриттях будівель та в їх водостоках

8.3.1 Дах з підвісними жолобами та підвісними водостічними трубами

8.3.2 Прикарнизні (настінні) жолоби та розташовані нижче них поверхня даху і крапельники

8.3.3 Карниз з неорганізованим водовідводом

8.3.4 Єндови та примикання покриття до стін та інших конструкцій

8.3.5 Водомети

8.3.6 Водоприймальні воронки на плоскому даху з внутрішнім водостоком

8.3.7 Дренажні та водозбірні лотки на/або в ґрунті

8.3.8 Колодязі зливової каналізації

8.3.9 Мансардні вікна

8.3.10 Узагальнені приклади розташування нагрівальних кабелів АЕКС на дахах різних конструкцій

9 Нагрівальні кабелі для АЕКС

9.1 Вимоги до нагрівального кабелю

9.2 Особливості застосування нагрівальних кабелів в АЕКС

9.3 Питома потужність нагрівальної поверхні та крок укладання нагрівального кабелю

10 Автоматичне регулювання АЕКС

10.1 Загальні принципи

10.2 Автоматичне регулювання за температурою зовнішнього повітря

10.3 Автоматичне регулювання за двома датчиками - температури зовнішнього повітря та вологи

11 Практичне застосування вимог та рекомендацій до проектування АЕКС

12 Електроживлення АЕКС

13 Пожежна безпека

14 Енергозбереження

15 Вимоги до технічних засобів АЕКС

15.1 Вимоги безпеки

15.2 Захист АЕКС від зовнішніх впливів

16 Загальні вимоги щодо монтажу нагрівального кабелю АЕКС

17 Випробування АЕКС

18 Експлуатація АЕКС

Додаток А Узагальнені приклади розташування нагрівальних кабелів АЕКС на дахах різних конструкцій

Додаток Б Приклад вибору та розрахунку резистивного кабелю на бобіні

Додаток В Основні електротехнічні формули

Додаток Г Приклад розрахунку та підбору обладнання АЕКС для одноповерхової будівлі

Додаток Д Приклади схем підключення нагрівальних кабелів та регуляторів АЕКС до мережі живлення

Бібліографія

В Україні набули широкого розповсюдження антикригові електричні кабельні системи (АЕКС) на покриттях будинків, будівель і споруд (далі - будівель) та в їх водостоках.

За відсутності таких систем сніг та крига, що накопичується на будівлях, призводять до псування покрівельних матеріалів та водостоків, протікання покрівлі, псування майна та фасадів будівель, має смертельну загрозу для людей. АЕКС є економічно доцільними, оскільки суттєво зменшують витрати на підтримання об’єктів у належному стані в зимовий період.

Застосування АЕКС на покриттях будівель та у водостоках є сучасним етапом будівництва, капітального ремонту та реконструкції більшості будівель відповідно до будівельних норм, а також за потреби власників будівель.

АЕКС із застосуванням спеціальних нагрівальних кабелів відносять до електроустановок, тому принципи їх застосування регулюються загальними вимогами відповідних нормативних документів. Спеціальні вимоги до проектування цих систем не унормовані.

Даний стандарт встановлює вимоги до влаштування й експлуатації АЕКС на покриттях та у водостоках будівель і споруд будь-якого призначення. Стандарт уніфікує та адаптує практичний вітчизняний та світовий досвід щодо проектування й експлуатації цих систем.

Для визначення обов’язковості виконання вимог цього стандарту використані слова "повинно", "слід". Слова "як правило" означають, що дана вимога є переважаючою, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "рекомендується" означає, що дане рішення є одним із кращих, але не обов’язковим для виконання. Слово "допускається" означає, що дане рішення застосовують як виняток, наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень. Слово "зазви­чай" означає, що дане рішення має найбільш поширене застосування на практиці.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ АНТИКРИГОВИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ПОКРИТТЯХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
ТА В ЇХ ВОДОСТОКАХ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ПОКРЫТИЯХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
И В ИХ ВОДОСТОКАХ

TECHNICAL GUIDE FOR ICE PROTECTION
ELECTRIC CABLE SYSTEMS ON ROOF COVERINGOF BUILDINGS AND STRUCTURES
AND THEIRDRAINS

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить вимоги з проектування, улаштування та безпечної експлуатації антикригової електричної кабельної системи (АЕКС) на покриттях будинків, будівель і споруд будь-якого призначення (далі - будівель) та в їх водостоках.

1.2 Цей стандарт поширюється на проектування, улаштування та експлуатацію АЕКС з номінальною напругою до 1000 В при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті будівель.

1.3 Сферу обов’язкового застосування АЕКС визначають згідно з ДБН В.2.5-64, а для інших будівель та споруд - відповідно до технічного завдання.

1.4 Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами й організа­ціями, що діють на території України, суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 40.01-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.01-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністер­ства палива та енергетики України від 25.7.2006 № 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27:2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація

ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд (Том 1, 2 і 3)

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробу­вання

ДСТУ Б В.2.6-189:201 ЗМетоди вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ CISPR 14-1:2004 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприводів, електричних інструментів та аналогічноїапаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1:2000, IDT)

ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприятливість до завад (CISPR 14-2:2001, ЮТ)

ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устаткування з номінальним струмом силою не більше 16 A (EN 61000-3-3:1995, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (ІЕС 61000-3-2:2004, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004/Зміна № 2:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001/А2:2006 IDТ)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електро­магнітних полів

ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи електромонтажні. Загальні вимоги безпеки)

ПУЕ Правила улаштування електроустановок

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовані терміни, визначені у ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.5-27, ДБН В.2.5-64 та ДБН В.2.6-14.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 антикригова електрична кабельна система (АЕКС)

Комплекс обладнання для забезпечення розподіленого електронагріву з безпосереднім пере­творенням електричної енергії на теплову в нагрівальному кабелі, встановленому на покриттях будівель та у їх водостоках для запобігання накопиченню там льоду та снігу, та забезпеченню вільного протоку талої води до рівня ґрунту або до зливової каналізації за мінусової температури зовнішнього повітря. Основними складовими АЕКС є: нагрівальний кабель, регулятор, датчик температури/вологи, пристрої захисної автоматики, кабелі приєднання до мережі живлення, деталі кріплення тощо

3.2 броньований нагрівальний кабель

Кабель із додатковою зовнішньою оболонкою, зазвичай, металевою для його зміцнення та захисту від зовнішнього навантаження тощо

3.3 виробничо виготовлений нагрівальний кабель

Готовий до застосування виріб, в якому у виробничих умовах нагрівальний кабель (нагрі­вальний елемент) з’єднаний з монтажним (холодним) кабелем з’єднувальною (перехідною) муф­тою та, за певної конструкції, має кінцеву муфту

3.4 водостічна труба

Елемент водостічної системи, зазвичай, вертикальний, для відведення води з даху до рівня ґрунту або до зливової каналізації

3.5 датчик температури зовнішнього повітря

Вхідний елемент регулятора, як правило, терморезистор, який сприймає температуру зовніш­нього повітря та передає відповідний сигнал до регулятора

3.6 датчик вологи

Вхідний елемент регулятора, який реагує на наявність вологи/води та її кількість на його чутливій поверхні та передає відповідний сигнал/інформацію до регулятора

3.7 єндова (розжолобок)

Нижній похилий перетин схилів даху будівлі або споруди, по якому вода стікає до водостічних воронок, жолобів або труб

3.8 жолоб (ринва)

Елемент водостічної системи для приймання та відведення води з даху, який, зазвичай, вста­новлюють уздовж нижнього краю скату даху

3.9 замонолічений нагрівальний кабель

Нагрівальний кабель у будівельній конструкції, об’єднаний з нею в єдине ціле

3.10 запас потужності

Додаток до потужності, що дає змогу забезпечити гарантовану роботу АЕКС при несприятли­вих факторах: зниження напруги живлення, нестандарті погодні умови тощо

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ІЕС 60800-2009. Heating cables with rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice formation (Нагрівальні кабелі з номінальною напругою 300/500В для комфортного обігріву та запобігання формування льоду).

2 IEC/TS 62395-2:2008 Technical specification. Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications - Part 2: Application guide for system design, installation and maintenance (Електричні кабельні нагрівальні системи для промислового та комерційного ви­користання. Частина 2. Практичний посібник з проектування, монтажу та технічного обслуго­вування системи).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com