Постановление от 27.08.1983 № 359 О генеральном плане развития города Севастополя

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19433 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 27.08.1983 № 359 О генеральном плане развития города Севастополя
Дата принятия27.08.1983
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа359
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 27 серпня 1983 р. N 359
                Київ
         Про генеральний план розвитку
            міста Севастополя

   З метою забезпечення  дальшого  планомірного,  економічно
обгрунтованого  і  комплексного  розвитку  міста Севастополя,
підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших
умов для праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити   розроблений   Севастопольським   філіалом
"КримНДІпроект" генеральний план розвитку міста Севастополя і
проект планування його приміської та зеленої зон.
   Затвердити Основні положення генерального плану  розвитку
міста Севастополя і проекту планування його приміської та зеленої
зон, що додаються.
   2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 23 лютого 1965 р. N 172.

      Голова
   Ради Міністрів УРСР                 О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
   Інд. 24
                      ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 27 серпня 1983 р. N 359
            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
     генерального плану розвитку міста Севастополя і
    проекту планування його приміської та зеленої зон
                I
   Генеральним планом міста Севастополя передбачається:
   1. По основних напрямах розвитку міста:
   а) дальше  зростання міста-героя Севастополя як великого
порту, промислового і культурного центру республіки, багатого на
унікальні пам'ятки історії та культури, з чисельністю населення на
розрахунковий період до 2000 року) 447 тис.чоловік (на початок
1982 року - 354,4 тис. чоловік);
   б) доведення до проектної потужності без збільшення кількості
працюючих діючих підприємств основних  галузей промисловості:
судноремонтної,  приладобудівної, радіотехнічної, рибодобувної,
рибопереробної, виноробної, а також промислових  підприємств,
необхідних для безпосереднього обслуговування населення міста і
приміської зони та забезпечення потреб міського будівництва.
   2. По територіальному розвитку міста і його забудови:
   а) дальший територіальний розвиток міста в існуючих межах у
південно-західному, південному та південно-східному напрямках на
розрахунковий період на площі 4,2 тис. га, включаючи територіальні
резерви для доведення норми забезпеченості населення загальною
площею до 23 кв.м на жителя;
   б) створення масивів нового житлового будівництва на вільних
від забудови ділянках, а також за рахунок часткової реконструкції
Існуючої забудови;
   в) забудова міста 5- т 9-поверховими жилими будинками, а на
окремих найважливіших у містобудівному відношенні ділянках -
будинками більшої поверховості (на крутосхилах  -  будинками
терасного   типу)  з  одночасним  спорудженням  об'єктів
культурно-побутового   обслуговування   населення,   повним
благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;
   г) будівництво в жилих районах міста за кошти населення
кооперативних багатоповерхових жилих будинків.
   3. По архітектурно-планувальній організації міста:
   а) удосконалення  і  розвиток  архітектурно-планувальної
структури відповідно до вимог сучасного містобудування;
   б) формування загальноміського центру з розвитком його в
західному (вздовж узбережжя) і південному напрямках із збереженням
цінної  забудови  - пам'яток архітектури, історії, культури;
органічне включення пам'яток у загальний ансамбль міста;
   в) упорядкування жилих районів і мікрорайонів із створенням
необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування
населення та зелених насаджень;  поступова  реконструкція  і
благоустрій забудованих кварталів та існуючих промислових районів;
   г) організація  історико-архітектурних  заповідників  з
установленням меж охоронних зон і зон регулювання  забудови
(Херсонеський  історико-археологічний  заповідник,  забудова
центрального міського пагорба повоєнного періоду,  Історичний
бульвар з будинком Панорами оборони Севастополя в період Кримської
війни, Малахів курган та інші);
   д) створення  системи  міських  магістралей,  вулиць  і
автомобільних шляхів для забезпечення зручного зв'язку між жилими
та промисловими районами;
   є) розвиток  системи  зелених  насаджень  з  розширенням
приморських парків та бульварів;
   ж) організація  санітарно-захисних  зон  між промисловими
підприємствами і жилими районами відповідно до діючих норм,
поступове  винесення з цих зон житлового фонду, дитячих та
лікувальних закладів;
   з) створення нового кладовища за межами міста, на північ від
нього, і розширення діючого кладовища, розташованого на південь
від міської межі.
   4. По зовнішньому транспорту:
   а) по залізничному транспорту - укладання другої колії на
залізниці  Сімферополь-Севастополь  (до  станції Інкерман-II).
Реконструкція існуючих тунелів з доведенням їх до габаритів на дві
колії.
   Подальший розвиток станцій Севастополь-II та Інкерман-II;
   б) по морському транспорту - реконструкція діючих причалів
для катерів у місцях відпочинку;
   в) по автомобільному транспорту й автошляховій мережі -
спеціалізація  існуючого  автовокзалу  на  площі Ревякіна на
приміських, екскурсійних і туристських автобусних сполученнях;
реконструкція автошляхів загальнодержавного, республіканського,
обласного та місцевого значення, спорудження розв'язок руху в
різних рівнях на перетині шляхів першої та другої категорій між
собою і з залізничними коліями;
   г) по повітряному  транспорту  -  здійснення  повітряних
перевезень  населення  через  Сімферопольський  аеропорт  з
організацією регулярного сполучення електропоїздами за маршрутом
аеропорт - Сімферополь - Бахчисарай - Севастополь.
   5. По міському транспорту і магістральній мережі:
   а) створення  на  базі  існуючої  мережі вулиць системи
радіально-кільцевих транспортних  магістралей  загальноміського
значення, які забезпечать підвищення швидкості та безпеку руху
автомобільного транспорту;
   б) будівництво основної внутріміської широтної магістралі з
мостовим переходом через Севастопольську бухту, що проходитиме з
заходу на схід від жилого району Комишева Бухта через  м.
Білокам'янськ до виходу на м. Сімферополь і з'єднає найкоротшим
шляхом жилі райони міста;
   в) будівництво  зовнішньої  широтної  магістралі  уздовж
південної  межі сельбищної території для пропуску вантажного
транспорту;
   г) будівництво  нової   транспортної   магістралі   у
меридіанальному напрямку - в'їзду до міста з боку Ялти для
забезпечення зв'язку зовнішньої широтної магістралі з центром
міста  і  далі,  шляхом спорудження підводного тунелю через
Севастопольську бухту, з північною частиною міста;
   д) комплексний розвиток масового  пасажирського  міського
транспорту  (тролейбуса, автобуса, експрес-автобуса, морського
транспорту) із збільшенням протяжності тролейбусної мережі до 81,1
км, автобусної - до 78 км, морських перевезень -до 31,5 кілометра;
   є) реконструкція  двох  існуючих  тролейбусних  депо  та
автобусних парків.
   6. По інженерному обладнанню території:
   а) дальший  розвиток  водопостачання  міста  за  рахунок
використання  існуючих  джерел  (міський каптаж, Бельбецький,
Інкерманський, Орлівський водозабори, Чорноріченське водоймище) та
будівництва нових водоймищ з використанням вод Північно-Кримського
каналу;
   б) реконструкція і розширення очисних  споруд  південної
частини міста з повною біологічною очисткою стоків та скиданням
очищених вод глибоководним випуском у море; реконструкція і
дальший розвиток системи каналізаційних колекторів; спорудження
комплексу очисних споруд у Балаклаві з повною біологічною очисткою
стічних вод і скиданням очищених стоків глибоководним випуском у
море;
   в) дальший розвиток зливової каналізації;
   г) електропостачання міста від енергосистеми "Крименерго";
   д) теплопостачання міста від ТЕЦ, районних та промислових
котелень;
   є) газопостачання міста природним газом від Глібівського
родовища та газопроводів системи газопостачання південної частини
України;
   ж) повна радіофікація міста.
   7. По інженерній підготовці території:
   Здійснення комплексу  заходів  по інженерному захисту та
підготовці території, створення нових набережних.
   8. Першочергові заходи (до 1985 року):
   а) реконструкція промислових підприємств відповідно до плану
економічного і соціального розвитку;
   б) здійснення житлового будівництва на вільних від забудови
територіях у районах Стрілецької та Комишевої бухт, Куликового
Поля, проспекту Перемоги та в північній частині міста;
   в) реконструкція  територій,  забудованих  одноповерховими
будинками, у районах, які мають важливе значення в забудові міста
(Центральний район, Балаклава, Корабельна Сторона та інші);
   г) здійснення експериментального будівництва на крутих схилах
терасними та уступчастими жилими будинками;
   д) одночасне з будівництвом житла  спорудження  закладів
культурно-побутового обслуговування населення, здійснення повного
благоустрою, інженерного обладнання й озеленення територій;
   є) збільшення  потужності  Чорноріченського  водоймища,
реконструкція  і  розширення  існуючих  водопровідних споруд,
будівництво нових водоводів і мереж;
   ж) будівництво нових і реконструкція існуючих міських мереж
каналізації; розширення та реконструкція очисних споруд південної
частини міста, будівництво очисних споруд у Балаклаві;
   з) розширення системи електропостачання;
   і) будівництво нових та збільшення потужності діючих районних
котелень, ліквідація дрібних котелень;
   к) будівництво  Кримського  сміттєспалювального  заводу з
використанням тепла для забезпечення підприємств  центральної
промислової зони міста;
   л) розширення системи газопостачання;
   м) розвиток системи телефонізації та радіофікації;
   н) будівництво нових тролейбусних та автобусних ліній, нового
тролейбусного депо на 250 машин у західній частині міста і
реконструкція існуючих автопідприємств у північній частині міста і
в м. Білокам'янську; спорудження трьох  тягових  підстанцій,
магістралей загальноміського значення протяжністю 10,9 км, двох
транспортних розв'язок у різних рівнях, транспортного тунелю,
мосту через р. Чорну, двох шляхопроводів, а також відкритих
обладнаних автостоянок для індивідуальних машин;
   о) дальше послідовне створення системи озеленення міста;
   п) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення
міського середовища (озеленення схилів, ярів, балок, берегозахисні
роботи, будівництво зливової каналізації, укріплення  окремих
ділянок  схилів, регулювання русла р. Балаклавки, розширення
діючого кладовища і будівництво нового на північ від міської межі,
захист від шуму).
                II
     Проектом планування приміської та зеленої зон
         м. Севастополя передбачається:
   1. По організації території та розселенню населення:
   а) утворення навколо м. Севастополя приміської зони загальною
площею 76,8 тис .га з використанням її для розміщення зв'язаних з
народногосподарським комплексом міста промислових підприємств,
розвитку  приміського  сільського  господарства,  організації
позаміського масового відпочинку трудящих, створення лісопаркового
поясу;
   б) збільшення чисельності населення приміської зони до 31,6
тис. чоловік;
   в) розселення  населення, яке має трудові зв'язки з м.
Севастополем, у прилеглих населених пунктах;
   г) будівництво закладів культурно-побутового обслуговування
населення: повсякденного - в усіх населених пунктах; періодичного
- в селищі міського типу Качі, селах Верхньосадовому, Орлиному;
епізодичного - у містах Севастополі та Білокам'янську.
   2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації
    приміського господарства:
   а) розміщення промислових  підприємств  і  складів,  які
виносяться з м. Севастополя, в приміській зоні на передбачених для
цього ділянках;
   б) забезпечення потреб населення м. Севастополя в ранніх
овочах,  картоплі, фруктах, молочній продукції, яйцях шляхом
виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.
   3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:
   а) створення приміської лісопаркової зеленої зони навколо м.
Севастополя зі збільшенням загальної площі зелених насаджень на
1,5 тис. га;
   б) широкий розвиток системи закладів і  місць  масового
відпочинку з розміщенням їх у межах лісопаркового поясу та вздовж
узбережжя Чорного моря; дальший розвиток туристського комплексу в
м. Севастополі.
   4. По організації транспортних зв'язків:
   Для забезпечення зв'язку м. Севастополя з іншими промисловими
і культурними центрами намічено  реконструкцію  існуючих  та
будівництво  нових  автошляхів, спорудження нових залізничних
колій.
   5. По інженерному обладнанню території:
   а) водопостачання населених пунктів  приміської  зони  -
централізоване, з підземних вод місцевих джерел та водоймищ, з
використанням вод Північно-Кримського каналу;
   б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод;
   в) централізоване теплопостачання міст і селищ  міського
типу від районних і групових котелень;
   г) електропостачання  -  від  енергосистеми "Крименерго".
Будівництво ЛЕП-330 кВ Сімферополь - Севастополь у строки залежно
від зростання навантаження;
   д) здійснення комплексу робіт по протиповеневому захисту,
регулюванню стоку і впорядкуванню  русел  річок  Балаклавки,
Бельбеку, Качі, комплексу берегозахисних заходів на західному та
південному узбережжі моря; протиерозійних заходів; комплексних
заходів по зрошенню сільськогосподарських земель та залісенню
непридатних для сільського господарства територій.
   6. По поліпшенню санітарного стану, охорони  природи  і
    збереженню ландшафту:
   а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ і
повітряного басейну;
   б) створення санітарно-захисних зон джерел водопостачання,
захисних зон між промисловими районами та жилою забудовою;
   в) здійснення заходів по переведенню лісів зеленої зони
навколо м. Севастополя до першої групи;
   г) збереження цінних природних ландшафтів і  відновлення
ландшафтів, порушених господарською діяльністю;
   д) охорона пам'яток природи, історії та культури.
   7. Першочергові заходи:
   а) спорудження  і  реконструкція  промислових підприємств
відповідно до плану економічного і соціального розвитку;
   б) будівництво  житла  та  закладів  культурно-побутового
обслуговування населення в населених пунктах;
   в) збільшення площі зелених насаджень у приміській зоні за
рахунок насадження садів, ягідників, залісення ярів, балок та
інших непридатних земель;
   г) організація місць і закладів відпочинку на узбережжі
Чорного моря та в прилеглих лісах Кримських гір.

                III
        Основні техніко-економічні показники
           розвитку м. Севастополя

Найменування показників Одиниця виміру Показники
на 1 січня 1982 р. на 1 січня 1986 р. на 1 січня 1991 р. на 1 січня 2001 р. на 1 січня 2021 р.
I. Територія :
м. Севастополя тис.га 9,188 9,188 9,188 9,188 9,188
приміської зони -"- 67,611 67,611 67,611 67,611 67,611
Лісові насадження -"- 1,25 1,25 1,25 1,2 1,15
Сільгоспугіддя в приміській зоні:            
рілля -"- 6,898 6,42 6,06 6,06 6,06
сіножаті -"- 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
пасовища -"- 2,89 2,8 2,8 2,7 2,7
сади, виноград- ники, ягідники -"- 8,92 9,4 9,71 10,35 10,35
Територія під забудовою:            
м. Севастополя -"- 5,4 5,4 5,65 6,04 7,1
приміської зони -"- 1,98 1,98 1,9 1,85 1,85
II. Населення
Всього тис.чол. 354,4 379,0 405,4 447,0 506,0
в тому числі:            
міське -"- 332,3 355,1 379,6 417,7 474,7
сільське -"- 22,1 23,9 25,8 29,3 31,3
III. Інженерне обладнання території
Водопостачання: потужність джерел водо- постачання млн.куб.м на рік 54,7 75,1 126,2 129,8 148,3
водопровідні споруди:            
м. Севастополя тис.куб.м на добу 230,0 234,1 293,8 344,0 427,4
км мереж 365 387,7 422,5 489,1 613,7
приміської зони -"- 7,2 9,4 10,1 10,7 13,5
  65 70,5 77,3 84,1 99,1
каналізаційні споруди:
м. Севастополя -"- 144 166 218,5 296,2 338,1
  312,2 331,6 361,4 418,3 524,8
приміської зони -"- 2,8 3,9 5,4 6,0 6,8
  56 60,7 66,6 72,5 85,5
Електропостачання:            
м. Севастополя МВт 185 220 300 340 370
приміської зони -"- 6 10 15 20 24
Газопостачання:
м. Севастополя км мереж 176 203 346 427 579
приміської зони -"- 5 15 25 35 50
Газопостачання:            
м. Севастополя Гкал.на год. 573 680 804 957 1400
км мереж 247 264 290 341 435
приміської зони -"- 60 75 90 100 130
  10 12 17 27 47
IV. Соціальна інфраструктура
Житловий фонд:            
м. Севастополя тис.кв.м 4551 5182 6001 7731 10955
приміської зони -"- 403 411 522 590 736
Дитячі дошкільні заклади:            
м. Севастополя місць 20575 21760 22524 24978 29430
приміської зони -"- 1491 1575 1657 1782 2066
Загальноосвітні школи:            
м. Севастополя -"- 42424 43950 47300 54120 64084
приміської зони -"- 2270 2270 2160 2970 4225
Об'єкти культури:            
м. Севастополя -"- 13415 14015 15190 19983 26109
приміської зони -"- 4754 5954 4518 5130 6260
Лікарні            
м. Севастополя та приміської зони ліжок 3830 4330 4606 5320 6010
Підприємства торгівлі та громадського харчування:            
продовольчих товарів:            
м. Севастополя тис.кв.м торгової площі 25,9 28,0 33,0 43,3 49,4
приміської зони -"- 2,3 2,3 2,3 2,5 2,7
непродовольчих товарів:            
м. Севастополя -"- 21,2 29,6 45,4 70,8 80,7
приміської зони -"- 2,0 2,0 2,2 3,2 3,4
громадського харчування:            
м. Севастополя та приміської зони посадочних місць 7000 8100 10786 19489 22129
Побутове обслуговування:            
Будинки побуту та спеціальні підприємства робочих місць 1243 1326 1426 2081 2943
пральні т сухої білизни за зміну 6,9 9,0 34,0 38,5 45,1
V. Охорона природи:
Потужність очисних споруд каналізації тис.куб.м на добу 81,1 185,4 224,8 339,9 339,9
Потужність споруд по вловлюванню викидів в атмосферу:            
твердих тис.т на рік 12841 13541 14143 16500 16800
газоподібних та рідких -"- 64 70 100 500 1000
заказники і заповідники тис.га 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com